Teste RU 2023

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Pedagogie
Conține 10 fișiere: doc
Pagini : 15 în total
Cuvinte : 4504
Mărime: 96.01KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

TESTUL 1 DE VERIFICARE

Vă rugam sa subliniați varianta sau variantele corecte de raspuns

1. Impiedicarea de către angajator a inspectorului de muncă să își exercite controlul în limitele prevăzute de lege, constituie:

a) contravenție;

b) abatere disciplinară;

c) infracțiune.

2. Clauzele contractelor colective de muncă produc efecte după cum urmează:

a) numai pentru unitățile care au încheiate și depuse contracte colective de muncă;

b) doar pentru personalul bugetar contractual;

c) pentru toți salariații încadrați în unitățile din țară.

3. În cazul tinerilor de până în 18 ani durata timpului de muncă este:

a) 8 ore/zi;

b) 7 ore/zi;

c) 6 ore/zi.

4. Orele prestate suplimentar peste programul normal de lucru:

a) pot fi prestate de salariați numai cu acordul lor;

b) pot fi prestate obligatoriu în cadrul unor acțiuni de înlăturare a efectelor unor calamități naturale;

c) pot fi prestate obligatoriu în limita celor 48 ore/săptămână.

5. Definiți protecția muncii conform Legii 319/2006:

a) un ansamblu de activități având ca scop asigurarea condițiilor bune în desfășurarea procesului de muncă, apărarea vieții și sănătății salariaților și a altor persoane participante la procesul muncii;

b) ansamblu de activități instituționalizate având ca scop asigurarea condițiilor bune în timpul procesului de muncă, apararea integrității corporale, a vieții și sănătății angajaților și a altor persoane participante la procesul de muncă;

c) ansamblu de activități instituționalizate având ca scop asigurarea celor mai bune condiții în procesul de muncă, de apărare a vieții și integrității corporale, a sănătății salariaților și a altor persoane participante la procesul de muncă;

6. Cartea de identitate a salariatului poate fi reținută:

a) de organul de urmărire penală, pentru cercetări;

b) de angajator, în situația când salariatul a prejudiciat material unitatea la care a fost angajat;

c) de nici unul.

7. Pot face muncă de noapte:

a) tinerii până în 18 ani cu acordul părinților;

b) salariații care au probleme de sănătate datorate muncii de noapte;

c) femeile gravide, lăuzele și cele care alăptează dacă solicită acest lucru.

8. Perioada de probă pentru angajații unui agent de muncă temporară diferă ca număr de zile după cum urmează:

a) 5 zile lucrătoare pentru un CIM cu durată mai mică sau egală cu o lună;

b) 5 zile lucrătoare pentru un CIM cu durată cuprinsă între o lună și 3 luni;

c) 15 zile lucrătoare pentru un CIM cu durată mai mare de două luni.

9. Pensia de invaliditate se acordă astfel:

a) pentru cei care și-au pierdut total sau jumătate din capacitatea de muncă;

b) pentru cei care au în familie persoane cu handicap de care îngrijesc;

c) pentru salariații apți de muncă la cererea acestora.

10. Angajatorii care au salariate gravide au obligația:

a) să le asigure gratuit transportul de la domiciliu la locul de muncă;

b) să le acorde dispensă pentru consultații prenatale de până la 16 ore/lună;

c) să le acorde un concediu suplimentar de odihnă.

11. Concediul de formare profesională plătit de angajator este de:

a) 10 zile lucrătoare;

b) 30 zile lucrătoare;

c) până la 10 zile lucrătoare.

12. Cercetarea accidentelor de muncă urmate de incapacitate temporară de muncă se efectuează de:

a) persoana juridică la care s-au produs;

b) inspectoratul teritorial de muncă;

c) persoane fizice autorizate să presteze astfel de servicii.

13. Desfacerea contractului individual de muncă, în toate situațiile, se stabilește:

a) prin dispoziția scrisă a angajatorului;

b) prin nota de lichidare;

c) prin înțelegerea verbală dintre angajator și salariat.

14. Concedierea salariaților nu poate fi dispusă:

a) pe durata incapacității temporare de muncă stabilită prin certificat medical;

b) pe durata suspendării activității ca urmare a instituirii carantinei;

c) pe durata în care femeia salariată este gravidă, în măsura în care angajatorul a luat cunoștință de acest fapt anterior emiterii deciziei de concediere;

d) pe durata concediului de maternitate;

e) pe durata concediului pentru creșterea copilului în vârstă de până la un an /2 ani/ 3 ani, după caz;

f) pe durata concediului pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani/18 ani;

g) pentru exercitarea in conditiile legii a dreptului la greva si a drepturilor sindicale;

h) pe durata concediului de odihnă;

i) pentru motive ce intervin ca urmare a reorganizării judiciare, a falimentului sau dizolvării angajatorului, în condițiile legii.

15. Contractul individual de muncă se poate încheia pe durată determinată numai în următoarele cazuri:

a) înlocuirea unui salariat în cazul suspendării contractului său de muncă, cu excepția situației în care acel salariat participă la grevă;

b) creșterea și/sau modificarea temporară a structurii activității angajatorului;

c) desfășurarea unor activități cu caracter sezonier;

d) în situația în care este încheiat în temeiul unor dispoziții legale emise cu scopul de a favoriza temporar anumite categorii de persoane fără loc de muncă;

e) angajarea unei persoane care, în termen de 5 ani de la data angăjării, îndeplinește condițiile de pensionare pentru limită de vârstă;

f) ocuparea unei funcții eligibile în cadrul organizațiilor sindicale, patronale sau al organizațiilor neguvernamentale, pe perioada mandatului;

g) angajarea pensionarilor care, în condițiile legii, pot cumula pensia cu salariul;

h) în alte cazuri prevăzute expres de legi speciale ori pentru desfășurarea unor lucrări, proiecte sau programe.

Preview document

Teste RU 2023 - Pagina 1
Teste RU 2023 - Pagina 2
Teste RU 2023 - Pagina 3
Teste RU 2023 - Pagina 4
Teste RU 2023 - Pagina 5
Teste RU 2023 - Pagina 6
Teste RU 2023 - Pagina 7
Teste RU 2023 - Pagina 8
Teste RU 2023 - Pagina 9
Teste RU 2023 - Pagina 10
Teste RU 2023 - Pagina 11
Teste RU 2023 - Pagina 12
Teste RU 2023 - Pagina 13
Teste RU 2023 - Pagina 14
Teste RU 2023 - Pagina 15

Conținut arhivă zip

  • barem test1.doc
  • barem test2.doc
  • barem test3.doc
  • barem test4.doc
  • barem test5.doc
  • test1.doc
  • test2.doc
  • test3.doc
  • test4.doc
  • test5.doc

Te-ar putea interesa și

Influența memoriei interne și a dimensiunii camerei de filmat asupra prețului la telefoanele Nokia

Introdecere In acest proiect voi incerca sa ilustrez influent ape care o are memoria intarna si puterea camerei foto asupra pretului telefoanelor...

Ai nevoie de altceva?