Utilizarea Calculatorului in Procesul de Predare-Invatare

Imagine preview
(8/10 din 5 voturi)

Acest curs prezinta Utilizarea Calculatorului in Procesul de Predare-Invatare.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 98 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Pedagogie

Cuprins

Argument
1. Utilizarea tehnologiei informatice şi comunicaţionale în procesul de predare
1.1. Proiectarea unităţii de învăţare
1.1.1 Ce este unitatea de învăţare?
1.1.2 Cum identificăm o unitate de învăţare?
1.1.3 Care sunt elementele unităţii de învăţare?
1.1.3.1 Operaţionalizarea obiectivelor
1.1.3.2 Activităţile de învăţare
1.1.4 Care este relaţia dintre unitate de învăţare şi lecţie?
1.1.5 Care sunt secvenţele unităţilor de învăţare?
1.2. Proiectarea activităţii de predare cu ajutorul tehnologiei informatice şi comunicaţionale
1.2.1 Cum putem clasifica aplicaţiile pentru instruirea asistată de computer?
1.2.2 Cum analizăm, apreciem şi folosim un soft educaţional?
2. Utilizarea tehnologiei informatice şi comunicaţionale în procesul de învăţare
2.1. Utilizarea motoarelor de căutare
2.2. Produse multimedia ale învăţării elevilor: afişe, prezentări, publicaţii, bloguri, wiki-uri
2.3. Instrumente de comunicare prin Internet: e-mail, chat, mesaje instant
3. Evaluarea învăţării care integrează tehnologia informatică şi comunicaţională
3.1. Proiectarea evaluării
3.1.1 Cum putem clasifica strategiile de evaluare?
3.1.2 Evaluare formativă sau evaluare sumativă?
3.2. Planificarea evaluării
3.2.1 Cum evaluăm produsele multimedia?
3.2.2 Cum evaluăm procesele?
3.2.3 Cum evaluăm performanţele practice?

Extras din document

Argument

În secolul XXI este resimţită, mai mult ca oricând, nevoia de a asista învăţarea prin intermediul tehnologiei informatice şi comunicaţionale. Dacă în anul 2003, profesorii români care predau matematica şi ştiinţele raportau că 1-2% dintre elevii de clasa a VIII-a utilizează calculatorul în scopul instruirii, în anul 2007, acest procent, este cuprins între 2 şi 3%. Însă, în acest răstimp, cu 30% mai mulţi elevi au acces la Internet, şi cu 37% mai mulţi elevi au acces la computere la şcoală. În aceste condiţii, devine o necesitate integrarea tehnologiei informatice şi comunicaţionale în procesul de predare-învăţare-evaluare.

Structurat pe 3 capitole (1. Utilizarea tehnologiei informatice şi comunicaţionale în procesul de predare; 2. Utilizarea tehnologiei informatice şi comunicaţionale în procesul de învăţare şi 3. Evaluarea învăţării care integrează tehnologia informatică şi comunicaţională), modulul se poate adapta mai multor scopuri de învăţare:

- instrumentarea cadrelor didactice în domeniul practicilor novatoare în ceea ce priveşte predarea/ învăţarea/ evaluarea;

- stimularea creativităţii cadrelor didactice în ceea ce priveşte proiectarea predării şi a evaluării progresului elevilor;

- descoperirea de soluţii flexibile pentru folosirea calculatorului la orice oră de curs şi în

activităţile extracurriculare;

- stimularea învăţării prin fructificarea motivaţiei elevilor de a folosi calculatorul.

Este de remarcat că, acest modul a fost astfel conceput încât, să poată reprezenta un instrument real de îmbunătăţire a activităţii practicianului, în condiţiile racordării la rezultatele cercetărilor curente din domeniul educaţional.

Aşadar, prima parte se adresează cadrelor didactice oferindu-le căi pentru optimizarea procesului de predare prin eficientizarea strategiilor didactice pe baza utilizării tehnologiei informatice şi comunicaţionale; utilizarea eficientă a tehnologiilor moderne se poate realiza numai în condiţiile proiectării demersului didactic, în mod corect şi coerent, racordat la cerinţele unei instruiri centrate pe elev. Cea de-a doua parte poate fi folosită de profesori pentru explorarea unor soluţii de integrare a calculatorului în activitatea de învăţare şi de comunicare a învăţării – e-mailul, mesajele instant, blogurile, siturile wiki. În ultima parte, profesorii sunt asistaţi în vederea familiarizării cu noi strategii de evaluare pentru lecţiile centrate pe elev şi cu noi instrumente de evaluare continuă prin care dorim să reîntregim şi să accesibilizăm conceptul de evaluare formativă. La final, trecem în revistă câteva exemple de instrumente de evaluare a proceselor, produselor şi performanţelor practice rezultate din integrarea tehnologiei informatice şi comunicaţionale.

În vederea facilitării achiziţiilor, modulul conţine, pe lângă informaţie şi o varietate de sarcini de lucru care incită la descoperirea soluţiilor adecvate la diversele probleme ridicate.

1. Utilizarea tehnologiei informatice şi comunicaţionale în procesul de predare

“Tehnologia, prin ea însăşi, nu schimbă şi nu îmbunătăţeşte predarea şi învăţarea. Cheia pentru introducerea cu succes a tehnologiei în predare şi în învăţare…… constă în acordarea unei atenţii sporite, managementului proceselor, strategiei, structurii şi mai ales rolurilor şi deprinderilor.” Tehnologia este doar vârful icebergului în procesul de planificare a instruirii, servind doar ca vehicul util, printre altele vitale.

Fisiere in arhiva (1):

  • Utilizarea Calculatorului in Procesul de Predare-Invatare.doc