Cursurile din domeniul Probabilități

Elemente ale Teoriei Proceselor Stocastice

Tema 1. Elemente ale teoriei proceselor stocastice 1. Generalităţi. 2. Definiţia unui proces stocastic. 3. Proprietăţi de comportament al unui PS. Clasificarea. 1. Un prosec stocastic est un proces matematic care explică diferite sisteme care au loc datorită întâmplător. Sistemul est structurat, între... citește mai departe

17 pagini Gratis Extras Preview

Analiză politică

Politica – temă perenă a gândirii Temă filosofică în antichitate – perspectivă normativă Domeniu al științei în epoca modernă – perspectivă pozitivă Analiza politica a reprezentat modul de adaptare a reflecției asupra politicului si politicii la exigentele științifice. Analiza politică este un demers de... citește mai departe

35 pagini Gratis Extras

Probabilități și statistică în inginerie

În cursul activităţii sale practice omul se loveşte la fiecare pas de fenomene aleatoare. Exemplul cel mai simplu de fenomene aleatoare este dat de erorile de măsură. Noi ştim că nu există măsurări absolut precise şi cu cât instrumentul de măsură este mai precis cu atât acesta este mai sensibil. Măsurând acelaşi... citește mai departe

133 pagini Gratis Extras Preview

PCLP

1 Metode directe pentru sisteme de ecua.iil liniare In aceast. sec.iune sunt descrise metode pentru rezolvarea unui sistem de ecua.ii liniare de forma Ax = b , unde An~n = (aij ) , bn~1 = (b j ) , cu aij ,b j ¸ R , i, j =1,..., n , iar xn~1 = (x j ) este matricea coloan. a necunoscutelor. Se va lucra in... citește mai departe

67 pagini Gratis Extras Preview

Probabilități

Obiectivele capitolului După parcurgerea acestui capitol, studentul va fi capabil să definească probabilitatea, variabila aleatoare discretă şi continuă, să explice de ce este nevoie de teoria probabilităţilor în studiul riscului, să definească şi să calculeze principalele mărimi numerice ale unei variabile... citește mai departe

26 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Elemente de Teoria Probabilităților

1. Conceptele: experiment şi eveniment În teoria probabilităţilor un loc central îl ocupă conceptul de eveniment; în acest context prin eveniment înţelegem orice rezultat al unui experiment. Efectuarea unui experiment presupune realizarea unui complex de condiţii şi tocmai această realizare o vom înţelege atunci... citește mai departe

43 pagini Gratis Extras Preview

Probabilități

Elemente de Teoria Probabilitatilor 1.1 Spatiu de probabilitate Pentru a defini conceptul de spatiu de probabilitate, vom considera un experiment, al carui rezultat nu se poate preciza cu siguranta inaintea efectuarii lui, dar pentru care multtimea tuturor rezultatelor posibile este cunoscuta. Numim eveniment... citește mai departe

124 pagini Gratis Extras Preview

Probabilități

CAPITOLUL 1 NOTIUNI FUNDAMENTALE ÎN TEORIA PROBABILITATILOR 1. Experiment aleator. Spatiu de selectie Definitie: Prin experiment aleator vom întelege orice actiune care poate fi repetata în conditii similare si în care nu se cunoaste dinainte rezultatul ce va fi obtinut, dar se cunosc toate rezultatele posibile.... citește mai departe

80 pagini Gratis Extras Preview

Teoria probabilităților

1.1. Evenimente Definitie 1.1.1. Realizarea practica a unui ansamblu de conditii bine precizat poarta numele de experienta sau proba. Definitie 1.1.2. Prin eveniment vom întelege orice rezultat al unei experiente despre care putem spune ca s-a realizat sau ca nu s-a realizat, dupa efectuarea experimentului... citește mai departe

139 pagini Gratis Extras Preview

Controlul Statistic și Fiabilitate

NOTIUNI DE TEORIA PROBABILITATILOR 1.1. Definitii - Evenimentul în teoria probabilitatilor se defineste ca rezultatul unui experiment. - Evenimentul sigur (notat ) este evenimentul care se produce în mod sigur la efectuarea unui experiment. - Evenimentul imposibil (notat ¦) este evenimentul care nu se produce,... citește mai departe

96 pagini Gratis Extras Preview