Analiza Politica

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Probabilități
Conține 1 fișier: ppt
Pagini : 35 în total
Mărime: 53.70KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

Politica – temă perenă a gândirii

Temă filosofică în antichitate – perspectivă normativă

Domeniu al științei în epoca modernă – perspectivă pozitivă

Analiza politica a reprezentat modul de adaptare a reflecției asupra politicului si politicii la exigentele științifice.

Analiza politică este un demers de investigare teoretică şi/sau aplicativă ce are ca scop definirea, clasificarea şi explicarea fenomenelor politice, în vederea înţelegerii dinamicii acestora şi a proiectării unor strategii de acţiune eficientă.

Problematica analizei politice acoperă întreaga arie a realităţii politice: puterea şi autoritatea, procesele concrete de guvernare a societăţii, sistemele politice, actorii politici etc.

Astfel, în funcţie de “obiectul” investigaţiei se configurează o anumită tipologie a analizei politice: analiza politicilor publice; analiza sistemelor electorale; analiza comportamentului electoral; analiza empirică a vieţii politice interne şi internaţionale; analiza valorilor implicate în procesele politice; analiza instituţională; analiza discursului politic etc.

“Politologii, ca, de altfel, majoritatea specialiştilor în ştiinţe socio-umane, folosesc o mare diversitate de metode de analiză, interpretare şi explicaţie. Unele dintre acestea au caracter formal (metode statistice şi probabiliste, teoria jocurilor, logica alegerii şi a deciziilor raţionale, logica acţiunii colective), altele au doar un caracter semiformal (metode de analiză instituţională), în timp ce multe au caracter neformal (metode sociologice, psihologice sau comportamentale, analiza comparativă, analiza mentalităţilor, studiul de caz – adică investigarea amplă, cvasicompletă a unor cazuri social-politice considerate relevante)”

(Adrian-Paul Iliescu, Introducere în politologie, Editura All, 2002)

Primele împrumuturi metodologice au fost realizate din sociologie

Ca disciplina științifică, politica comparata, si prin consecința, analiza politica, au presupus mai întâi o abordare critica a metodelor si dezvoltărilor conceptuale, atât în contextul confruntării diferitelor paradigme, cât si în interiorul fiecărui câmp teoretic. În al doilea rând, în măsura în care politica comparata utilizează noțiuni precum stat, națiune, modernitate sau dezvoltare, redefinirea acestor concepte în funcție de mutațiile istorice pe care lumea le-a cunoscut (prăbușirea comunismului, globalizarea, disputele privind politicile statului social, rolul organizațiilor si instituțiilor supra-naționale) a impus o reconstrucție a politicii comparate.

Conținut arhivă zip

  • Analiza Politica.ppt

Alții au mai descărcat și

Fiabilitate și Diagnoză

1.Asigurarea calităţii Misiunea esenţială a oricărei societăţi comerciale este să furnizeze produse (mărfuri şi servicii) care să corespundă...

Teoria Probabilitatilor

1.1. Evenimente Definitie 1.1.1. Realizarea practica a unui ansamblu de conditii bine precizat poarta numele de experienta sau proba. Definitie...

Elemente de Teoria Probabilităților

1. Conceptele: experiment şi eveniment În teoria probabilităţilor un loc central îl ocupă conceptul de eveniment; în acest context prin eveniment...

Controlul Statistic și Fiabilitate

NOTIUNI DE TEORIA PROBABILITATILOR 1.1. Definitii - Evenimentul în teoria probabilitatilor se defineste ca rezultatul unui experiment. -...

Probabilitati

Elemente de Teoria Probabilitatilor 1.1 Spatiu de probabilitate Pentru a defini conceptul de spatiu de probabilitate, vom considera un...

Teoreme Probabilitati

Teorema lui Poisson. Dacă într-o succesiune de probe independente, probabilitatea de apariţie a evenimentului A în proba de rang k este pk, atunci:...

Probabilitati si Statistica in Inginerie

În cursul activităţii sale practice omul se loveşte la fiecare pas de fenomene aleatoare. Exemplul cel mai simplu de fenomene aleatoare este dat de...

Elemente ale Teoriei Proceselor Stocastice

Tema 1. Elemente ale teoriei proceselor stocastice 1. Generalităţi. 2. Definiţia unui proces stocastic. 3. Proprietăţi de comportament al unui...

Ai nevoie de altceva?