Probabilitati si Statistica in Inginerie

Curs
6.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Probabilități
Conține 5 fișiere: doc
Pagini : 133 în total
Cuvinte : 25217
Mărime: 882.17KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

În cursul activităţii sale practice omul se loveşte la fiecare pas de fenomene aleatoare. Exemplul cel mai simplu de fenomene aleatoare este dat de erorile de măsură. Noi ştim că nu există măsurări absolut precise şi cu cât instrumentul de măsură este mai precis cu atât acesta este mai sensibil. Măsurând acelaşi obiect de mai multe ori obţinem mereu rezultate apropiate, dar diferite. Aşa se explică faptul că rezultatul fiecărei măsurări conţine o eroare aleatoare şi că rezultatele diferitelor măsurări conţin diferite erori. În principiu, este imposibil de prevăzut care va fi eroarea în cursul unei măsurări concrete şi chiar de determinat după măsurare. Efectuând studiul experimental al unui fenomen oarecare şi sistematizând rezultatele sub formă de dependenţe grafice, verificăm faptul că punctele experimentale, dacă sunt suficient de numeroase, nu sunt niciodată pe o aceiaşi curbă dar se situează într-o bandă sigură. Această dispersie se explică tot aşa de bine prin erorile de măsurare cât şi prin acţiunea altor factori perturbatori.

1.2 Obiectul teoriei probabilităţilor

Studiul legilor ce modelează fenomenele aleatoare de masă este realizat de teoria probabilităţilor. Metodele teoriei probabilităţilor dau posibilitatea de a efectua calcule şi permit formularea concluziilor practice determinate de studiul fenomenelor aleatoare. Teoria probabilităţilor, ca toate ştiinţele aplicate, are nevoie pentru modelare, de date experimentale sigure. Capitolul, din teoria probabilităţilor, care studiază metodele de tratare a rezultatelor experimentelor şi de extragere a datelor este numit statistică matematică.

Teoria probabilităţilor este un puternic instrument de cercetare, deoarece ea se utilizează în multe aplicaţii din domenii foarte variate ale ştiinţei şi practicii inginereşti. Domeniul său de aplicare se lărgeşte continuu. Teoria probabilităţilor a pătruns în aerodinamică şi în hidrotehnică, în radiotehnică, în teoria gestiunii, în teoria telecomunicaţiilor, în mecanica construcţiilor, în teoria mecanismelor şi maşinilor, în teoria valurilor şi ruliului naval, în meteorologie, în fiabilitate şi în numeroase alte domenii de cunoaştere. Este dificil astăzi să numeşti o ramură a ştiinţei, unde nu se utilizează metode probabilistice. În teoria modernă a proceselor de control, în radiotehnică teoria probabilităţilor a devenit principalul instrument de cercetare. Teoria sistemelor complexe moderne şi a proceselor de control este bazată pe aplicarea metodelor statistice. Teoria probabilităţilor este fundamentală în domeniul fiabilităţii sistemelor tehnice precum şi în numeroase alte domenii ştiinţifice.

1.3 Noţiuni fundamentale

Definiţie: numim experiment observarea unui fenomen oarecare în cursul realizării unui anumit complex de condiţii şi acţiuni care trebuie să fie riguros verificate de fiecare dată când are loc repetarea experienţei.

Observarea aceluiaşi fenomen in prezenţa altui complex de condiţii şi acţiuni va fi un alt experiment. Rezultatele experimentului pot fi caracterizate calitativ şi cantitativ. Componenta calitativă a rezultatelor unui experiment se reduce la a observa dacă rezultatele experimentului posedă sau nu o anumită proprietate.

Definiţie: numim eveniment rezultatul calitativ al unui experiment.

Se spune că "evenimentul a avut loc" sau "evenimentul nu a avut loc" în urma experimentului. Se pot enumera următoarele exemple de evenimente:

- A-formarea unui arc electric la întreruperea unui circuit;

- B-apariţia unui defect după un anumit timp de funcţionare;

- C-arderea unui bec la alimentare cu tensiune nominală;

Evenimentele vor fi notate cu majuscule latine, de obicei cu primele litere din alfabet, de exemplu: A, B, C. Dacă se analizează evenimentele menţionate, se constată că fiecare se poate realiza într-o măsură diferită. Evenimentul C este mai puţin probabil să se producă decât evenimentul A sau B.

Preview document

Probabilitati si Statistica in Inginerie - Pagina 1
Probabilitati si Statistica in Inginerie - Pagina 2
Probabilitati si Statistica in Inginerie - Pagina 3
Probabilitati si Statistica in Inginerie - Pagina 4
Probabilitati si Statistica in Inginerie - Pagina 5
Probabilitati si Statistica in Inginerie - Pagina 6
Probabilitati si Statistica in Inginerie - Pagina 7
Probabilitati si Statistica in Inginerie - Pagina 8
Probabilitati si Statistica in Inginerie - Pagina 9
Probabilitati si Statistica in Inginerie - Pagina 10
Probabilitati si Statistica in Inginerie - Pagina 11
Probabilitati si Statistica in Inginerie - Pagina 12
Probabilitati si Statistica in Inginerie - Pagina 13
Probabilitati si Statistica in Inginerie - Pagina 14
Probabilitati si Statistica in Inginerie - Pagina 15
Probabilitati si Statistica in Inginerie - Pagina 16
Probabilitati si Statistica in Inginerie - Pagina 17
Probabilitati si Statistica in Inginerie - Pagina 18
Probabilitati si Statistica in Inginerie - Pagina 19
Probabilitati si Statistica in Inginerie - Pagina 20
Probabilitati si Statistica in Inginerie - Pagina 21
Probabilitati si Statistica in Inginerie - Pagina 22
Probabilitati si Statistica in Inginerie - Pagina 23
Probabilitati si Statistica in Inginerie - Pagina 24
Probabilitati si Statistica in Inginerie - Pagina 25
Probabilitati si Statistica in Inginerie - Pagina 26
Probabilitati si Statistica in Inginerie - Pagina 27
Probabilitati si Statistica in Inginerie - Pagina 28
Probabilitati si Statistica in Inginerie - Pagina 29
Probabilitati si Statistica in Inginerie - Pagina 30
Probabilitati si Statistica in Inginerie - Pagina 31
Probabilitati si Statistica in Inginerie - Pagina 32
Probabilitati si Statistica in Inginerie - Pagina 33
Probabilitati si Statistica in Inginerie - Pagina 34
Probabilitati si Statistica in Inginerie - Pagina 35
Probabilitati si Statistica in Inginerie - Pagina 36
Probabilitati si Statistica in Inginerie - Pagina 37
Probabilitati si Statistica in Inginerie - Pagina 38
Probabilitati si Statistica in Inginerie - Pagina 39
Probabilitati si Statistica in Inginerie - Pagina 40
Probabilitati si Statistica in Inginerie - Pagina 41
Probabilitati si Statistica in Inginerie - Pagina 42
Probabilitati si Statistica in Inginerie - Pagina 43
Probabilitati si Statistica in Inginerie - Pagina 44
Probabilitati si Statistica in Inginerie - Pagina 45
Probabilitati si Statistica in Inginerie - Pagina 46
Probabilitati si Statistica in Inginerie - Pagina 47
Probabilitati si Statistica in Inginerie - Pagina 48
Probabilitati si Statistica in Inginerie - Pagina 49
Probabilitati si Statistica in Inginerie - Pagina 50
Probabilitati si Statistica in Inginerie - Pagina 51
Probabilitati si Statistica in Inginerie - Pagina 52
Probabilitati si Statistica in Inginerie - Pagina 53
Probabilitati si Statistica in Inginerie - Pagina 54
Probabilitati si Statistica in Inginerie - Pagina 55
Probabilitati si Statistica in Inginerie - Pagina 56
Probabilitati si Statistica in Inginerie - Pagina 57
Probabilitati si Statistica in Inginerie - Pagina 58
Probabilitati si Statistica in Inginerie - Pagina 59
Probabilitati si Statistica in Inginerie - Pagina 60
Probabilitati si Statistica in Inginerie - Pagina 61
Probabilitati si Statistica in Inginerie - Pagina 62
Probabilitati si Statistica in Inginerie - Pagina 63
Probabilitati si Statistica in Inginerie - Pagina 64
Probabilitati si Statistica in Inginerie - Pagina 65
Probabilitati si Statistica in Inginerie - Pagina 66
Probabilitati si Statistica in Inginerie - Pagina 67
Probabilitati si Statistica in Inginerie - Pagina 68
Probabilitati si Statistica in Inginerie - Pagina 69
Probabilitati si Statistica in Inginerie - Pagina 70
Probabilitati si Statistica in Inginerie - Pagina 71
Probabilitati si Statistica in Inginerie - Pagina 72
Probabilitati si Statistica in Inginerie - Pagina 73
Probabilitati si Statistica in Inginerie - Pagina 74
Probabilitati si Statistica in Inginerie - Pagina 75
Probabilitati si Statistica in Inginerie - Pagina 76
Probabilitati si Statistica in Inginerie - Pagina 77
Probabilitati si Statistica in Inginerie - Pagina 78
Probabilitati si Statistica in Inginerie - Pagina 79
Probabilitati si Statistica in Inginerie - Pagina 80
Probabilitati si Statistica in Inginerie - Pagina 81
Probabilitati si Statistica in Inginerie - Pagina 82
Probabilitati si Statistica in Inginerie - Pagina 83
Probabilitati si Statistica in Inginerie - Pagina 84
Probabilitati si Statistica in Inginerie - Pagina 85
Probabilitati si Statistica in Inginerie - Pagina 86
Probabilitati si Statistica in Inginerie - Pagina 87
Probabilitati si Statistica in Inginerie - Pagina 88
Probabilitati si Statistica in Inginerie - Pagina 89
Probabilitati si Statistica in Inginerie - Pagina 90
Probabilitati si Statistica in Inginerie - Pagina 91
Probabilitati si Statistica in Inginerie - Pagina 92
Probabilitati si Statistica in Inginerie - Pagina 93
Probabilitati si Statistica in Inginerie - Pagina 94
Probabilitati si Statistica in Inginerie - Pagina 95
Probabilitati si Statistica in Inginerie - Pagina 96
Probabilitati si Statistica in Inginerie - Pagina 97
Probabilitati si Statistica in Inginerie - Pagina 98
Probabilitati si Statistica in Inginerie - Pagina 99
Probabilitati si Statistica in Inginerie - Pagina 100
Probabilitati si Statistica in Inginerie - Pagina 101
Probabilitati si Statistica in Inginerie - Pagina 102
Probabilitati si Statistica in Inginerie - Pagina 103
Probabilitati si Statistica in Inginerie - Pagina 104
Probabilitati si Statistica in Inginerie - Pagina 105
Probabilitati si Statistica in Inginerie - Pagina 106
Probabilitati si Statistica in Inginerie - Pagina 107
Probabilitati si Statistica in Inginerie - Pagina 108
Probabilitati si Statistica in Inginerie - Pagina 109
Probabilitati si Statistica in Inginerie - Pagina 110
Probabilitati si Statistica in Inginerie - Pagina 111
Probabilitati si Statistica in Inginerie - Pagina 112
Probabilitati si Statistica in Inginerie - Pagina 113
Probabilitati si Statistica in Inginerie - Pagina 114
Probabilitati si Statistica in Inginerie - Pagina 115
Probabilitati si Statistica in Inginerie - Pagina 116
Probabilitati si Statistica in Inginerie - Pagina 117
Probabilitati si Statistica in Inginerie - Pagina 118
Probabilitati si Statistica in Inginerie - Pagina 119
Probabilitati si Statistica in Inginerie - Pagina 120
Probabilitati si Statistica in Inginerie - Pagina 121
Probabilitati si Statistica in Inginerie - Pagina 122
Probabilitati si Statistica in Inginerie - Pagina 123
Probabilitati si Statistica in Inginerie - Pagina 124
Probabilitati si Statistica in Inginerie - Pagina 125
Probabilitati si Statistica in Inginerie - Pagina 126
Probabilitati si Statistica in Inginerie - Pagina 127
Probabilitati si Statistica in Inginerie - Pagina 128
Probabilitati si Statistica in Inginerie - Pagina 129
Probabilitati si Statistica in Inginerie - Pagina 130

Conținut arhivă zip

 • Probabilitati si Statistica in Inginerie
  • Automate cu stari finite.doc
  • Cap4_A.doc
  • CAPITOLUL I.doc
  • CAPITOLUL II.doc
  • CAPITOLUL III(reparat).doc

Alții au mai descărcat și

Evaluarea Riscului de Accidentare sau Imbolnavire Profesionala la SC Amonil SA Slobozia

1. Constituirea echipei de evaluare. - cuprinde evaluatori autorizaţi, specialişti şi cunoscători a proceselor de muncă analizate; - echipa...

Teoria Probabilitatilor

1.1. Evenimente Definitie 1.1.1. Realizarea practica a unui ansamblu de conditii bine precizat poarta numele de experienta sau proba. Definitie...

Elemente de Teoria Probabilităților

1. Conceptele: experiment şi eveniment În teoria probabilităţilor un loc central îl ocupă conceptul de eveniment; în acest context prin eveniment...

Controlul Statistic și Fiabilitate

NOTIUNI DE TEORIA PROBABILITATILOR 1.1. Definitii - Evenimentul în teoria probabilitatilor se defineste ca rezultatul unui experiment. -...

Probabilitati

Elemente de Teoria Probabilitatilor 1.1 Spatiu de probabilitate Pentru a defini conceptul de spatiu de probabilitate, vom considera un...

Elemente ale Teoriei Proceselor Stocastice

Tema 1. Elemente ale teoriei proceselor stocastice 1. Generalităţi. 2. Definiţia unui proces stocastic. 3. Proprietăţi de comportament al unui...

Probabilități

Obiectivele capitolului După parcurgerea acestui capitol, studentul va fi capabil să definească probabilitatea, variabila aleatoare discretă şi...

Procese Stochastice

Lucrare de laborator nr. 1 Tema: Lanturile Markov timp discret Scopul lucrarii: Studierea metodelor de redare,descriere,analiza a proprietatior...

Ai nevoie de altceva?