Toate cursurile din domeniul Psihologie

 • Psihologia Deviantei si Delincventei

  Tema 1: Introducere în psihologia şi sociologia devianţei şi delincvenţei Subiectul 1. Obiectul, obiectivele şi sarcinile cursului “Psihologia comportamentului deviant şi delincvent” Obiectul este determinat de importanţa cercetării fenomenelor negative comportamentale, cu care se confruntă societatea contemporană Rezultă din necesitatea pregătirii specialiştilor-psihologi, care în condiţiile unei societăţi în criză, marcată de sporirea numărului de manifestări deviante, cu deosebire în...

 • Psihologia Copilului

  Personalitatea organizarea sistemului psihic care determina la un un individ adaptarea sa unica la mediu. Sinele primitiv, instincte primare Ego interactioneza cu exteriorul satisface nevoile sinelui Superego monitorizeaza inconstient ego determina codul moral individual Sinele Ego conflicte Superego 0-2 ani per. senzorio-motorie (realitatea=senzorial motor) 2-7 ani per. preoperationala 2-4 ani preconceptuala gandire simbolica (reprezentarea egocentrism lucrurilor) animism...

 • Psihologia Organizatiilor

  Omniprezenţa organizaţiilor I.1. Lumea multicentrică şi reţelele organizaţionale Raportul Issues in Global Governance elaborat în 1995 de Comisia Naţiunilor Unite pentru Guvernare Globală (United Nations Global Governance Comission), observa faptul că a devenit un loc comun creşterea explozivă a populaţiei in ultima jumătate de secol. Populatia globului se cifrează la ora actuală la peste 6 miliarde de locuitori şi se estimează că in 2025 va ajunge la 8 miliarde. Mai puţin observată şi...

 • Psihologia Educatiei

  Atat d.p.d.v. fizic cat si psihic copilul creste , se dezvolta si se maturizeaza. Rolul psihologiei copilului in activitatea pedagogica. Psiholosia scolara si educationala este o latura sau o subdisciplina ce face parte din ramurile psihologiei. Procesul de invatamant are sau ar trebui sa aiba 2 componente majore institutia sau educatia Latura sau componenta instructiva se refera la formarea de notiuni stintifice. Pe baza acestora insusirea de cunostininte generale si pe diferite profile...

 • Evaluarea Inteligentei

  CE ESTE INTELIGENŢA? Definiţii ale inteligenţei capacitatea de a rezolva probleme gândire abstractă utilizarea de resurse minime adaptare la mediu raţionament verbal şi non-verbal cunoştinţe dobândite memorie capacitatea de a învăţa lucruri noi Definitii (istoric) Binet - Simon (1905): aptitudinea de a judeca bine, de a inţelege bine, de a raţiona bine. Spearman (1904, 1923): o aptitudine generală care presupune, in esenţă, educaţia relaţiilor şi corelaţiilor. Terman (1916):...

 • Consiliere Psihologica

  Obiective Apărut şi dezvoltat în SUA la începutul secolului trecut, domeniul consilierii psihologice caută să îşi precizeze limitele pe măsura dezvoltării cunoaşterii psihologice, în genere. Domeniu heteroclit, predispus spre masive importuri teoretice şi tehnice, consilierea riscă să îşi rateze specificul în măsura în care este definită negativ în raport cu diversele psihologii de ramură. Principalul obiectiv al cursului îl reprezintă conturarea uneia dintre ipostazele domeniului...

 • Curs de Psihologie Educationala

  Curs I Psihologia educaţională – domeniu specializat Dintr-o perspectivă generală, psihologia educaţională ar putea fi concepută ca un domeniu specific al psihologiei generale. Evoluţia individuală este inseparabilă de psihologia copilului şi a adolescentului. Cunoaşterea variaţiilor pe care copilul le înregistrează de la naştere la maturitate facilitează stabilirea unei educaţii progresive şi găsirea de mijloace cât mai adaptate la mutaţiile naturale ale indivizilor. Marele principiu va fi...

 • Etica si Conduita in Psihoterapie si Psihosomatica

  1. Practici greşite din perspectivă etică Ca o definiţie generală practicile etice sunt acelea care aduc un beneficiu clientului; practicile considerate ca nefiind etice sunt acelea care aduc beneficii terapeutului fără a aduce un beneficiu clientului. Separarea practicilor etice de cele mai puţin etice nu este însă întotdeauna uşoară şi nici foarte clară. Deşi există unele practici care sunt clar etice şi altele care în mod categoric nu sunt etice, există unele care nu pot fi încadrate în...

 • Batranetea

  Preocupările sunt foarte vechi pentru acest stadiu. Ele aveau în vedere întârzierea fenomenului de îmbătrânire sau susţinerea persoanelor din această etapă sau asigurarea condiţiilor materiale. Cercetările de bază s-au accentuat din 1945. În 1950, a avut loc primul congres dedicat acestei vârste. Apoi s-au înfiinţat institute speciale. Maniera de abordare este interdisciplinară, iar psihologia bătrâneţii (psihogerontologia) îşi are propria contribuţie. Preocupările s-au intensificat după cel...

 • Psihanaliza – Teorie si Practica Psihoterapeutica

  A. Instinctele - forţe de dinamizare a personaltăţii. Freud a interpretat funcţionarea psihicului uman în termeni biologici, prin analogie cu funcţionarea somatică. Cu alte cuvinte, Freud considera că la baza activităţii psihică stă aşa numita energie psihică, care diferă sub aspectul formei, dar nu şi al conţinutului de energia fizică. Mai mult, el consideră că energia fizică poate influenţa psihicul, de unde rezultă conceptul psihanalitic de instinct. Instinctul constituie reprezentarea...

 • Logica si Gandirea Critica

  Obiectivele cursului (1)Cursul de logicã si gândire criticã este dedicat initierii studentilor în psihologie: - în perfectionarea abilitãtilor naturale de gândire criticã - în interpretarea instrumentelor de bazã ale rationãrii (2) Pentru realizarea acestor obiective: - se apeleazã la prezentarea de idei problematizatoare - se recurge la analiza a diferite curente, teorii, sisteme si 3 metode specifice cercetãrilor si aplicatiilor psihologice contemporane (3) Cursul si...

 • Gandire Cognitiva

  PSIHOLOGIA COGNITIVÃ Sintagma de psihologie cognitiva are doua sensuri. Mai intai, ea semnifica studiul detaliat al sistemului cognitiv uman si a subsistemelor sale ("memoria", "gandirea", "limbajul", "perceptia" etc.). Considerandu-se sistemul cognitiv ca sistem de prelucrare (procesare) a informatiei, aceasta revine la a spune ca psihologia cognitiva studiaza procesarile la care este supusa informatia intre inputul senzorial si outputul motor sau...

 • Psihologie Judiciara

  PSIHOLOGIE JUDICIARĂ Curs 1 Prof. Ghe. Florian Sem I – Psihologie Judiciară Sem II – Psihologie Militară Anul IV – Psihopedagogie Specială DELINCVENŢA JUVENILĂ Cauzele delincvenţei juvenile sunt familia rea, tâmpită, sărăcia, lipsurile, incultura. Instituţiile de control social, toleranţa, posibilitatea unor învăţări rele, filmele, etc. Sunt cauze ale delincvenţei juvenile. Nici una din acestea nu ajută să scadă numărul delincvenţilor. Delincvenţa aduce şi satisfacţii, bunăstare de...

 • Psihodiagnoza

  PSIHOLOGIE COGNITIVĂ Curs 1 Prof. Violeta Rotărescu Cursul este săptămânal. Seminarul – la 2 săptămâni. Bibliografie: Mircea Miclea – Psihologie Cognitivă , Ed. Polirom Robert Sternberg (Teoria triadică a inteligenţei) – Cognitiv Psy., Ed. Thompson, 2003. Cursul de Psihologie Cognitivă este un curs de gândire – vizează inteligenţa pură. Seminariile: de făcut o lucrare (un proiect) în grup – grupul de 1-4 persoane din ceva din Psihologia Cognitivă: memorie, percepţie, formarea...

 • Comportamentul Consumatorului ca Stiinta

  - Principiul sintetic al mk, orientare ţintă spre client presupune cunoştinţe nu numai în dimensiunile cantitative ale pieţei, dar şi cele calitative şi anume a mecanismului perceptual al consumatorului, motivaţia de cumpărare sau necumpărare, influienţei statutului social asupra cumpărării, gradului de fidelitate, tipului de personalitate, stilului de viaţă al cumpărătorului, atitudini,etc. Comportamentul consumatorului este cercetat în cadrul cercetărilor psihosociale pînă la începutul...

Pagina 10 din 45