Toate cursurile din domeniul Psihologie

 • Metode Avansate de Psihodiagnostic

  NEOPI-R Denumirea vine de la principalele trei superfactori ai personalităţii pe care îi evaluează: nevrotismul, extraversia, deschiderea. Autorii sunt Paul de Costa Jr. şi R. McGrae din SUA. Versiunea în limba română reprezintă nu doar o traducere ci şi o adaptare a instrumentului (Dragoş Iliescu) pe populaţia românească. Bazele teoretice ale NEOPI-R Acest inventar de personalitate implementează modelul de personalitate BigFive în varianta sa americană. Există mai multe şcoli , grupuri...

 • Psihoterapii Scurte

  I. RANILE INVISIBILE ALE RAZBOIULUI Studiile au demonstrat ca aprox. 26% dintre soldatii intorsi din Irak si Afganistan sufera de anumite tulburari psihice (tulburarea postraumatica de stres, tulburare de anxietate sau depresie). Cele mai frecvente diagnostice sunt cele de tulburarea post-traumatica de stres (TPTS), o tulburare de anxietate care se poate dezvolta imediat dupa expunerea directa sau indirecta la un eveniment terifiant in care au fost rani fizice grave sau amenintari; depresia...

 • Psihopatologie

  ACTIVITATEA - conduita motorie; - activitatea şi voinţa = funcţii efectorii, orientate de gândire, conştienţă; ele jalonează comportamentele; Aspectul vestimentar - ţinuta = primele indicii ale stării stării psihice, arată adaptarea la regulile sociale; - dezordinea vestimentară: apare în stări confuzionale, oligofrenii, demenţe, psihoze, schizofrenie; - rafinamentul vestimentar: apare in psihopatia isterică sau homosexuală, schizofrenie (ca bizarerie); - excentricitatea vestimentară:...

 • Ancheta Psihosociologica

  1. Definiţie În general, prin anchetă se înţelege o modalitate de a colecta date pe baza unui eşantion, urmând ca răspunsurile să fie generalizate pentru o populaţie mai largă. Lazăr Vlăsceanu (Metodologia cercetării sociale, 1986) defineşte ancheta ca fiind “culegerea de date sau informaţii despre entităţile sociale cuprinse într-un eşantion pe baza chestionării orale şi/sau scrise în vederea identificării de distribuţii statistice şi interrelaţii (asocieri, covariaţii, raporturi...

 • Psihologia Copilului

  1. Ce este psihologia copilului? Câmpul de studiu al psihologiei copilului cuprinde dezvoltarea intelectuala, afectiva si psihica a copilului din momentul concepiei pâna la adolescena. Practic, exista o multitudine întrebari cu privire la dezvoltarea psihologica a copilului care ne preocupa pe fiecare dintre noi si la care acest domeniu al psihologiei încearca sa ofere raspunsuri: • Cum se dezvolta fiina umana înainte de momentul nasterii? Ce putem face pentru a asigura premisele...

 • Psihogenetica

  - Genetica umană studiază ereditatea şi variabilitatea fiinţelor umane. - Ereditatea este proprietatea unui individ de a transmite la urmaşi caracterele sale personale precum şi cele ale speciei căreia îi aparţine. - Variabilitatea reprezintă fenomenele care produc diferenţele genetice dintre indivizii unei populaţii, precum şi între populaţii diferite. - Ea este o ştiinţă fundamentală şi aplicativă, care are un rol major în teoria şi practica medicală. Definiţii - a). Genetica umană...

 • Psihologia Organizatiilor 2

  Raţionalismul birocratic (Max Weber) Analiza structurilor administrative realizată de M.Weber poate fi pe deplin înţeleasă în contextul preocupărilor sale mai largi asupra caracteristicilor civilizaţiei occidentale. În viziunea sa trăsătura fundamentală, distinctivă a acestei civilizaţii o reprezintă creşterea gradului de raţionalitate. Această caracteristică a fost dedusă de Weber pe baza analizei comparative a sistemelor juridice, religioase, politice şi economice realizată între diferite...

 • Psihologia Judiciara

  Capitolul I. Psihologia juridică - ştiinţă şi practică „Viitorul psihologiei este corelat cu viitorul lumii şi cu posibilitatea de a obţine o pace internaţională durabilă dincolo de barierele politicii sociale”. R. Ardila, «Viitorul psihologiei şi viitorul omenirii», 1984. 1. La începuturi - cercetări ale raportului individ-drept în antichitate şi studiile psihologic-judiciare din secolele XVIII-XIX La fel precum psihologia în general, care iniţial s-a manifestat ca parte componentă a...

 • Psihologie Experimentala

  Prin metoda experimentală se înţelege acel set de demersuri prin care declanşarea unui fenomen anume este provocată în mod deliberat, şi organizat de către experimentator, care, de asemenea, înregistrează şi prelucrează sistematic rezultatele. Psihologia experimentală reprezintă atît metoda, cît şi corpul de cunoştinţe obţinute în psihologie prin mijloace experimentale. Disciplina „Psihologia experimentala” nu vizează o ramură diferită a psihologiei în sensul obişnuit al unei astfel de...

 • Psihologia Multimilor

  Mulţimile constituie unele dintre cele mai complexe şi mai fascinante ipostaze ale realităţii sociale, intrigându-i în egală măsură pe filosofi, istorici, scriitori, psihologi, sociologi sau politologi. Aici se manifestă numeroase fenomene psihosociale care presupun puternice interferenţe între conştient şi inconştient, între pulsiunile cele mai primitive şi pornirile cele mai nobile, sub incidenţa cărora individul uman îşi descoperă noi faţete ale sufletului său. În sensul său obişnuit...

 • Bazele Teoretice ale Evaluarii Psihologice

  I. Raportul general-aplicativ în cunoaşterea psihologică a personalităţii G. Allport (1991) face o comparaţie, pornind de la următoarele două enunţuri: 1) Ce personalitate interesantă are Adrian; 2) Ce subiect (domeniu) interesant este personalitatea. În primul enunţ îi exclud pe Ion, Traian, Teodor (şi pe toţi ceilalţi); îmi îndrept atenţia spre structura psihologică singulară care îl caracterizează pe Adrian ca individ. În cel de-al doilea enunţ, îi includ pe Adrian, Traian, Teodor şi pe...

 • Psihologia Familiei

  Tema: Psihologia familiei ca ştiinţă 1. Istoria dezvoltării relaţiilor conjugal-familiale 2. Teorile sociologice privind familia - Despre individualizare - Teoria schimbului - Teoria interaţiunii simbolice - Teoria dezvoltării familiei - Teoria conflictului 1. Istoria dezvoltării relaţiilor conjugal-familiale În cadrul evoluţiei istorice , privind structura familiei se disting cîteva etape: Prima etapă din antichitate pînă la jumătatea sec. XIX. În această etapă predomină...

 • Profile Atipice de Dezvoltare

  MODULUL 1 TIPIC ŞI ATIPIC ÎN DEZVOLTARE Scopul modulului: Clarificarea elementelor ce definesc un traseu tipic al dezvoltării Obiectivele modulului: La finalul acestui modul, cursanţii vor putea: Acest modul abordează problematica relaţiilor care există între dezvoltarea tipică şi cea atipică, accentuând ideea că nu sunt concepte disjuncte, ci că sunt extreme ale unui continuum. Sunt prezentate cele mai semnificative raporturi de forţă între tipic şi atipic (tipuri de dezvoltare...

 • Psihologia Deviantei si Delincventei

  Tema 1: Introducere în psihologia şi sociologia devianţei şi delincvenţei Subiectul 1. Obiectul, obiectivele şi sarcinile cursului “Psihologia comportamentului deviant şi delincvent” Obiectul este determinat de importanţa cercetării fenomenelor negative comportamentale, cu care se confruntă societatea contemporană Rezultă din necesitatea pregătirii specialiştilor-psihologi, care în condiţiile unei societăţi în criză, marcată de sporirea numărului de manifestări deviante, cu deosebire în...

 • Psihologia Copilului

  Personalitatea organizarea sistemului psihic care determina la un un individ adaptarea sa unica la mediu. Sinele primitiv, instincte primare Ego interactioneza cu exteriorul satisface nevoile sinelui Superego monitorizeaza inconstient ego determina codul moral individual Sinele Ego conflicte Superego 0-2 ani per. senzorio-motorie (realitatea=senzorial motor) 2-7 ani per. preoperationala 2-4 ani preconceptuala gandire simbolica (reprezentarea egocentrism lucrurilor) animism...

Pagina 10 din 45