Toate cursurile din domeniul Psihologie

 • Psihologie Experimentala

  Prin metoda experimentală se înţelege acel set de demersuri prin care declanşarea unui fenomen anume este provocată în mod deliberat, şi organizat de către experimentator, care, de asemenea, înregistrează şi prelucrează sistematic rezultatele. Psihologia experimentală reprezintă atît metoda, cît şi corpul de cunoştinţe obţinute în psihologie prin mijloace experimentale. Disciplina „Psihologia experimentala” nu vizează o ramură diferită a psihologiei în sensul obişnuit al unei astfel de...

 • Psihologia Multimilor

  Mulţimile constituie unele dintre cele mai complexe şi mai fascinante ipostaze ale realităţii sociale, intrigându-i în egală măsură pe filosofi, istorici, scriitori, psihologi, sociologi sau politologi. Aici se manifestă numeroase fenomene psihosociale care presupun puternice interferenţe între conştient şi inconştient, între pulsiunile cele mai primitive şi pornirile cele mai nobile, sub incidenţa cărora individul uman îşi descoperă noi faţete ale sufletului său. În sensul său obişnuit...

 • Bazele Teoretice ale Evaluarii Psihologice

  I. Raportul general-aplicativ în cunoaşterea psihologică a personalităţii G. Allport (1991) face o comparaţie, pornind de la următoarele două enunţuri: 1) Ce personalitate interesantă are Adrian; 2) Ce subiect (domeniu) interesant este personalitatea. În primul enunţ îi exclud pe Ion, Traian, Teodor (şi pe toţi ceilalţi); îmi îndrept atenţia spre structura psihologică singulară care îl caracterizează pe Adrian ca individ. În cel de-al doilea enunţ, îi includ pe Adrian, Traian, Teodor şi pe...

 • Psihologia Familiei

  Tema: Psihologia familiei ca ştiinţă 1. Istoria dezvoltării relaţiilor conjugal-familiale 2. Teorile sociologice privind familia - Despre individualizare - Teoria schimbului - Teoria interaţiunii simbolice - Teoria dezvoltării familiei - Teoria conflictului 1. Istoria dezvoltării relaţiilor conjugal-familiale În cadrul evoluţiei istorice , privind structura familiei se disting cîteva etape: Prima etapă din antichitate pînă la jumătatea sec. XIX. În această etapă predomină...

 • Profile Atipice de Dezvoltare

  MODULUL 1 TIPIC ŞI ATIPIC ÎN DEZVOLTARE Scopul modulului: Clarificarea elementelor ce definesc un traseu tipic al dezvoltării Obiectivele modulului: La finalul acestui modul, cursanţii vor putea: Acest modul abordează problematica relaţiilor care există între dezvoltarea tipică şi cea atipică, accentuând ideea că nu sunt concepte disjuncte, ci că sunt extreme ale unui continuum. Sunt prezentate cele mai semnificative raporturi de forţă între tipic şi atipic (tipuri de dezvoltare...

 • Psihologia Deviantei si Delincventei

  Tema 1: Introducere în psihologia şi sociologia devianţei şi delincvenţei Subiectul 1. Obiectul, obiectivele şi sarcinile cursului “Psihologia comportamentului deviant şi delincvent” Obiectul este determinat de importanţa cercetării fenomenelor negative comportamentale, cu care se confruntă societatea contemporană Rezultă din necesitatea pregătirii specialiştilor-psihologi, care în condiţiile unei societăţi în criză, marcată de sporirea numărului de manifestări deviante, cu deosebire în...

 • Psihologia Copilului

  Personalitatea organizarea sistemului psihic care determina la un un individ adaptarea sa unica la mediu. Sinele primitiv, instincte primare Ego interactioneza cu exteriorul satisface nevoile sinelui Superego monitorizeaza inconstient ego determina codul moral individual Sinele Ego conflicte Superego 0-2 ani per. senzorio-motorie (realitatea=senzorial motor) 2-7 ani per. preoperationala 2-4 ani preconceptuala gandire simbolica (reprezentarea egocentrism lucrurilor) animism...

 • Psihologia Organizatiilor

  Omniprezenţa organizaţiilor I.1. Lumea multicentrică şi reţelele organizaţionale Raportul Issues in Global Governance elaborat în 1995 de Comisia Naţiunilor Unite pentru Guvernare Globală (United Nations Global Governance Comission), observa faptul că a devenit un loc comun creşterea explozivă a populaţiei in ultima jumătate de secol. Populatia globului se cifrează la ora actuală la peste 6 miliarde de locuitori şi se estimează că in 2025 va ajunge la 8 miliarde. Mai puţin observată şi...

 • Psihologia Educatiei

  Atat d.p.d.v. fizic cat si psihic copilul creste , se dezvolta si se maturizeaza. Rolul psihologiei copilului in activitatea pedagogica. Psiholosia scolara si educationala este o latura sau o subdisciplina ce face parte din ramurile psihologiei. Procesul de invatamant are sau ar trebui sa aiba 2 componente majore institutia sau educatia Latura sau componenta instructiva se refera la formarea de notiuni stintifice. Pe baza acestora insusirea de cunostininte generale si pe diferite profile...

 • Evaluarea Inteligentei

  CE ESTE INTELIGENŢA? Definiţii ale inteligenţei capacitatea de a rezolva probleme gândire abstractă utilizarea de resurse minime adaptare la mediu raţionament verbal şi non-verbal cunoştinţe dobândite memorie capacitatea de a învăţa lucruri noi Definitii (istoric) Binet - Simon (1905): aptitudinea de a judeca bine, de a inţelege bine, de a raţiona bine. Spearman (1904, 1923): o aptitudine generală care presupune, in esenţă, educaţia relaţiilor şi corelaţiilor. Terman (1916):...

 • Consiliere Psihologica

  Obiective Apărut şi dezvoltat în SUA la începutul secolului trecut, domeniul consilierii psihologice caută să îşi precizeze limitele pe măsura dezvoltării cunoaşterii psihologice, în genere. Domeniu heteroclit, predispus spre masive importuri teoretice şi tehnice, consilierea riscă să îşi rateze specificul în măsura în care este definită negativ în raport cu diversele psihologii de ramură. Principalul obiectiv al cursului îl reprezintă conturarea uneia dintre ipostazele domeniului...

 • Curs de Psihologie Educationala

  Curs I Psihologia educaţională – domeniu specializat Dintr-o perspectivă generală, psihologia educaţională ar putea fi concepută ca un domeniu specific al psihologiei generale. Evoluţia individuală este inseparabilă de psihologia copilului şi a adolescentului. Cunoaşterea variaţiilor pe care copilul le înregistrează de la naştere la maturitate facilitează stabilirea unei educaţii progresive şi găsirea de mijloace cât mai adaptate la mutaţiile naturale ale indivizilor. Marele principiu va fi...

 • Etica si Conduita in Psihoterapie si Psihosomatica

  1. Practici greşite din perspectivă etică Ca o definiţie generală practicile etice sunt acelea care aduc un beneficiu clientului; practicile considerate ca nefiind etice sunt acelea care aduc beneficii terapeutului fără a aduce un beneficiu clientului. Separarea practicilor etice de cele mai puţin etice nu este însă întotdeauna uşoară şi nici foarte clară. Deşi există unele practici care sunt clar etice şi altele care în mod categoric nu sunt etice, există unele care nu pot fi încadrate în...

 • Batranetea

  Preocupările sunt foarte vechi pentru acest stadiu. Ele aveau în vedere întârzierea fenomenului de îmbătrânire sau susţinerea persoanelor din această etapă sau asigurarea condiţiilor materiale. Cercetările de bază s-au accentuat din 1945. În 1950, a avut loc primul congres dedicat acestei vârste. Apoi s-au înfiinţat institute speciale. Maniera de abordare este interdisciplinară, iar psihologia bătrâneţii (psihogerontologia) îşi are propria contribuţie. Preocupările s-au intensificat după cel...

 • Psihanaliza – Teorie si Practica Psihoterapeutica

  A. Instinctele - forţe de dinamizare a personaltăţii. Freud a interpretat funcţionarea psihicului uman în termeni biologici, prin analogie cu funcţionarea somatică. Cu alte cuvinte, Freud considera că la baza activităţii psihică stă aşa numita energie psihică, care diferă sub aspectul formei, dar nu şi al conţinutului de energia fizică. Mai mult, el consideră că energia fizică poate influenţa psihicul, de unde rezultă conceptul psihanalitic de instinct. Instinctul constituie reprezentarea...

Pagina 10 din 45