Toate cursurile din domeniul Psihologie

 • Psihologie sociala

  Capitolul I Exercitii de gandire critica 1.Avand in vedere informatiile detaliate din acest capitol, care credeti ca ar fi sarcinile psihologului social? Psihologul social studiaza modul in care procesele psihoindividuale sunt influentate de interactiunea cu altii.Analizeaza influenta proceselor sociale asupra modului in care oamenii cred(ganduri,cognitie) simt(sentimente,emotii) ,se comporta(comportament,actiuni) Psihologul social studiaza interactiunea umana 2.Relatati trei intamplari...

 • Managementul organizational si elementele sale psihosociale

  MOTIVAREA ALEGERII TEMEI Influențele structurante ale sistemului sociocultural asupra personalității, mai ales în ontogeneză, cât și influențele individuale asupra structurilor sociale (grupuri, organizații, instituții) nu pot avea loc decât pe fondul unui sistem complex de relații interpersonale, ale cărui caracteristici vor influența atât procesele psihoindividuale, cât și pe cele socioculturale, desfășurate la nivelul organizațiilor și instituțiilor sociale. Orice organizație urmărește...

 • Fundamentele psihologiei

  - Etimologic termenul de psihologie provine de la grecescul „psyche” care semnifică suflet, spirit, duh și „logos” care semnifică cuvânt, cunoaștere, știință; îmbinând cele două semnificații putem spune că psihologia este știința despre psihic, suflet; știința care studiază viața interioară a omului și manifestările sale comportamentale I. Principalele momente în constituirea psihologiei ca știință - Psihologia are „un trecut lung, dar o istorie scurtă” (Ebbinghaus) - Orice știință are un...

 • Psihologie sociala

  Prefață De ce este psihologia socială un curs atractiv pentru studenți? Pentru cineva avizat, întrebarea din titlu este retorică, întrucât, dacă răsfoim un curs de psihologie socială cum este cel de față, observăm că analizează teme de interes major apropiate vieții noastre de zi cu zi, preocupări constante centrate pe relația dintre noi și mediul înconjurător. Aceste probleme primesc explicații convingătoare prin argumente teoretice serioase propuse de științele socio-umane apărute la...

 • Fundamentele psihologiei

  1. Devenirea psihologiei ca știință. 2. Obiectul de studiu al Psihologiei 1. DEVENIREA PSIHOLOGIEI CA ȘTIINȚĂ Ca preocupare a omului pentru înțelegerea și explicarea fenomenelor vieții sale sufletești, psihologia este foarte veche. De-a lungul existenței sale psihologia a trecut prin mai multe etape: - Etapa preștiințifică - Etapa filosofică - Etapa cunoașterii științifice analitice și intern-contradictorii - Etapa cunoașterii științifice integrativ-sistemice - a) Etapa...

 • Observatia si conversatia

  Obiectiv central: cunoașterea specificului metodei observației în aria psihodiagnozei. 1. Epistemic și egocentric în observație Ca metodă de cercetare, observația constă în urmărirea intenționată și înregistrarea exactă, sistematică a diferitelor manifestări comportamentale ale individului (sau grupului), ca și a contextului situațional al comportamentului (Mielu Zlate, 1990). Sillamy N.(1995) definește observația în corelație cu experimentul: „observația - metodă care are drept scop...

 • Introducere in psihanaliza lui Sigmund Freud

  1. Descrieți relația dintre interviu, consiliere psihologică și psihoterapie Există un grup central de deprinderi de comunicare necesare oricărui interviu, oricărei intervenții terapeutice, astfel, intervievarea (pentru obținerea unor informații din experiența intervievatului), consilierea (psihologică, juridică, economică, educațională etc), și modalitățile mai sofisticate precum psihoterapia au la bază aceleași deprinderi fundamentale de comunicare și intervievare.(Suport de curs-...

 • Conspect genetica

  Dominant, caracter: o trăsătură care-i exprimată în indivizii care sunt heterozigoți pentru o anumită genă, de fiecare dată când ea este prezentă. Gena dominantă este cea care se exprimă fenotipic și în stare heterozigotă și în stare homozigotă (Ss, SS). Se poate spune că alela S este dominantă față de alela s. Recesiv, caracter: o trăsătură care se exprimă fenotipic numai dacă genele care îl controlează se află în stare homozigotă. Gena recesivă este cea care se manifestă numai în formă...

 • Monitorizare, evaluare si supervizare in asistenta sociala

  Locul şi rolul disciplinei in contextul concepţiei formării specialistului Disciplina Monitorizare, evaluare şi supervizare în asistenţa socială urmăreşte să familiarizeze studenţii cu etapele instrumentării cazului în domeniul asistenţei sociale. De asemenea această disciplină universitară are menirea de-a face o caracteristică amplă a metodologiei asistenţei sociale a beneficiarilor în contextul managemetului de caz. Pe parcursul acestui curs studenţii vor dobîndi cunoştinţe vizînd...

 • Psihologia copilului si adolescentului

  Obiectul şi conţinutul psihologiei copilului Terminologie: -Dezvoltare = -Evoluţie = accepţiune cotidiană; poate fi pozitivă - dezvoltare sau negativă şi atunci sugerează un regres. Sunt perioade în care omul nu evoluează, ci stagnează sau regresează. În ciuda tuturor factorilor, omul evoluează. -Creştere = particularizăm la aspectul bilogic, fizic. În psihologie progresele ce s-au realizat au pornit în primul rând de la cunoaşterea funcţiilor, a proceselor psihice şi a...

 • Atasamentul

  ATAŞAMENTUL Ce ar însemna pentru voi faptul că sunteți ataşați de o persoană importantă pentru voi? Vi s-a întâmplat vreodată să...? Dragostea poate fi conceptualizată ca un proces de ataşament Dacă am şti în mod natural cum să iubim în mod perfect... Teoria ataşamentului J.Bowlby, M.Ainsworth, M.Main: tiparele de ataşament ORIGINILE MODULUI ÎN CARE NE ATAŞĂM ÎN RELAŢII Primele noastre lecţii de iubire le-am primit în copilărie şi au continuat tot timpul cât am trăit cu părinţii/cei...

 • Raportul dintre inteligenta si limbaj

  Raportul dintre inteligenta si limbaj sau" intrebarea daca limbajul este in mod hotarator dependent de anumite capacitati nonlingvistice. Dupa Piaget "radacinile formelor avansate de gandire pot fi localizate inca de timpuriu de catre un copil de un an ,contrar lui , Chomsky spune ca "limbajul este rupt de alte forme (mai timpurii) , ale gandirii . Ba mai mult fiecare facultate intelectuala este sui generis un domeniu separat al activitatii mintale. Limbajul este definit cel...

 • Psihologia varstelor

  Psihologia varstelor este o ramura a stiintelor psihologice, care a luat fiinta odata cu extinderea conceptului de "dezvoltare", dar si cu intensificarea cercetarilor privitoare la diferite etape de varsta ale fiintei umane, sau la modificarile aparute in evolutia anumitor functii, procese si mecanisme ale organismului. Psihologia varstelor a izvorat din necesitatea de a intelege modul cum se constituie caracteristicile, functiile, procesele psihice, de la cele mai fragede...

 • Psihologie sociala

  Preocuparile legate de obiectul de studiu al psihologiei sociale se reflecta in operele istoricilor, filosofilor, moralistilor pe linia unor valoroase si instructive observatii privitoare la moravuri, obiceiuri, comportamente de grup, dar si de conduite individuale influentate de o anumita normativitate sociala. Referindu-ne la spatiul romanesc nu putem sa nu amintim ,,Descriptio Moldaviae", lucrarea lui Dimitrie Cantemir in care exista suficiente dovezi de izvoare ale psihologiei...

 • Managementul proiectelor

  Obiectivul acestei iniţieri este perceperea managementului de proiect, a importanţei şi limitelor sale. Un proiect: • Este un obiectiv; • Implică nişte activităţi cu resurse fixate; • Necesită un ansamblu de documente elaborate pentru realizare; • Presupune o echipă însărcinată cu conducerea acestuia. Faza 1: Opţiunea strategică Faza 2: Alegerea unei variante tactice Faza 3: Realizarea proiectului Faza 4: Evaluarea Faza 1: Opţiunea strategică A provoca apariţia unor idei de...

Pagina 2 din 45