Toate cursurile din domeniul Psihologie

 • Psihologia Comportamentului Alimentar

  Biologic si cultural in determinarea comportamentului uman Intrebarea de inceput este aceasta: Cat din comportamentul nostru alimentar este determinat de biologic si in ce masura alimentatia noastra are radacini culturale? De ce ne place cafeaua, dulciurile, condimentele. De ce englezii si francezii nu doar ca mananca diferit dar se si tachineaza fara mila pe tema alimentatiei de secole. Englezii ii numesc pe francezi “broaste” la care francezii le raspund “ca englezii au o suta de religii...

 • Elemente de Psihologie

  Comportamentul uman joacă un rol fundamental în definirea unei strategii de acțiune. În mod axiomatic, comportamentul inves- titorului condiţionează evoluţia (comportamentul) pieţei. De asemenea, în mod evident, relaţia de cauzalitate nu este liniară, ci mult mai complexă, dar este suficientă recunoaşterea unei duble implicaţii (cauzalitate circulară), a unor răspunsuri de tip feed-back. Dacă pieţele sunt eficiente şi dacă mecanismul de autoreglare a pieţei este infailibil, rezultatele...

 • Omul Modern - Psihologia Religiei

  Omul religios al societăţilor arhaice şi tradiţionale Nevoia de sacru a omului religios Pentru Mircea Eliade omul religios (homo religiosus) este omul culturilor arhaice şi tradiţionale. Principala caracteristică a lui homo religiosus este permanenta sa încercare de a se situa în sacru, permanenta căutare a sacrului în spaţiu şi timp. Omul religios are nevoie să trăiască într-o lume sacră, pentru că doar acesta este cu adevărat reală şi îi permite comunicarea cu zeii/ divinitatea. Doar...

 • Stima de Sine

  Definiţii comportamentale 1. Incapacitatea acceptării complimentelor. 2. Verbalizarea remarcilor negative despre sine; imaginea unei persoane neatractive, fără valoare, cu capacităţi intelectuale reduse, ratată, o povară pentru cei din jur, neimportantă; asumarea foarte uşor a vinei. 3. Refuzul contactului cu adulţii sau prietenii. 4. Căutarea excesivă de a plăcea sau sau de a atrage atenţia şi de a fi lăudat / recunoscut de adulţi şi prieteni. 5. Neputinţa identificării sau...

 • Eficienta Psihoterapiei la Copii

  Curs 1 - Identificarea unor tratamente eficiente pentru copiii care suferă de tulburări comportamentale şi emoţionale este - problemă de mare actualitate în cercetarea din domeniul psihologiei clinice şi psihoterapiei. - Green paper-ul elaborat de Comisia Europeană în 2005: ”Improving the mental health of the population: toward a strategy on mental health for the European Union” arată că 27% din populaţia Uniunii Europene suferă de tulburări mentale (European Commission, 2005). - Dintre...

 • Introducere in Psihologie

  SCOPUL UNITÃtII DE CURS -sã ofere cursantilor notiunile teoretice fundamentale pentru întelegerea psihologiei; OBIECTIVE OPERAtIONALE -identificarea si diferentierea celor mai importante aspecte caracteristice fiecãrei modalitãti de cognitie senzorialã; -sã identifice nivelul de cuprindere si caracteristicile conceptelor ca unitãti de bazã ale gândirii; -sã identifice principalele operatii cognitive implicate în rezolvarea de probleme -sã precizeze care este relatia dintre gândire si...

 • Prejudecata Sociala

  Capitolul 1. Rezultatele cercetării Prin aplicarea chestionarului nr.1 am putut reliefa următoarele date, la prima întrebare din chestionar Î.1) Care este din punctul dumneavoastră de vedere, cea mai discriminată etnie din România? procentul a fost de 70% pentru romi și de 25% maghiari, și 5% restul de minorități. Ceea ce denotă faptul că românii conștientizează percepția discriminatorie asupra romilor. Î2.) Prin educație se poate schimba modul de viață al romilor și șansa lor de a se...

 • Psihologia Personalitatii

  CAPITOLUL I BAZELE TEORETICO-METODOLOGICE ALE PSIHOLOGIEI PERSONALITĂŢII 1.1. Obiectul psihologiei personalităţii. Definirea conceptului de persoană, trăsătură de personalitate, individualitate. Problema personalităţii ocupă azi un loc central atât în cercetările teoretice cât şi aplicative. Cu toate acestea, în afară de „inteligenţă”, nici un alt concept al psihologiei nu este atât de complex şi nedeterminat ca cel de „personalitate”. În 1931, G.W. Allport enumera peste 50 de definiţii,...

 • Comportament deviant

  CAUZE NEUROPSIHICE Disfunctii cerebrale: retardare neuropsihica; anomalii de tip epileptic. Deficiente intelectuale: in randul delicventilor procentajul intarziatilor mintali creste de la cei care au comis delicte usoare la cei care au comis delicte grave; procentajul infractorilor cu deficiente intelectuale este tot atat de ridicat ca si cel al infractorilor cu tulburari emotional-afective. Tulburari ale afectivitatii: nivel insuficient de maturizare afectiva; stari de dereglare a...

 • Finalitatile Educatiei si Continuturile Invatamantului

  FINALITĂŢILE EDUCAŢIEI Categorii şi funcţii ale obiectivelor educative Din perspectivă educaţională educaţia are un caracter finalist. Ea este produsul acţiunilor oamenilor, deci poate fi explicată numai prin prisma intenţiilor urmărite şi a rezultatelor obţinute. Deci acţiunea educaţională este un fapt uman instituit şi organizat în vederea dobândirii unor finalităţi. Finalităţile sunt generate de contextul social în care acţiunea educativă se desfăşoară. Ele circumscriu modelul de...

 • Metodologia Cercetarii

  1. Problematici metodologice Omul este fiinta care în viata de relatie depinde în mod esential de ceilalti si în virtutea acestui fapt formarea, fiabilitatea si vocatia sa nu pot fi explicate în afara acestui aspect. Individul se formează si îsi dezvoltă personalitatea în cadrul unui proces continuu de asimilare a experientei sociale într-o diversitate nelimitată de continuturi si forme. Întelegerea pozitiei sale în diferite situatii si a adecvării răspunsurilor sale, înseamnă...

 • Istoria Psihologiei

  I. DESPRE CONSTRUIREA OBIECTULUI SI CLARIFICAREA ROLULUI ISTORIEI PSIHOLOGIEI CA DISCIPLINÃ I. 1. “LA CE BUN ” UN CURS DE ISTORIE A PSIHOLOGIEI? I.1.1. Cauze obiective si subiective ce pot explica interesul încã scãzut pentru istoria psihologiei a) ”Care istorie?”, ar putea exclama unii, deoarece este larg recunoscut faptul cã psihologia este o stiintã tânãrã, având doar cu putin mai mult de o sutã de ani. ªtim cã în viata unui om, perioada tineretii este asociatã cel mai adesea cu...

 • Psihologie si Pedagogie

  TEMA 1. Introducere în Psihologie. ŞEDINŢA 1. Scurtă privire istorică asupra obiectului Psihologiei Militare, domenii de aplicabilitate în armată. 1. Importanţa psihologiei şi pedagogiei militare pentru instruire şi educare. "Pentru a face ceva, trebuie să îndrăzneşti – să îndrăzneşti să gîndeşti şi să înfăptuieşti ce ţi-ai propus". sir David STIRLING, colonel, comandantul trupelor SAS, II Război mondial, Marea Britanie Bazele psihologiei militare aplicate reprezintă primul...

 • Stil de Viata Sanatos

  Stilul de viaţă reprezintă opţiunea strategică adoptată de un individ, ce-i va orienta deciziile, comportamentele şi condi-ţiile de viaţă. Stilul de viaţă este tributar credinţelor, reprezentărilor şi imaginilor pe care şi le-a format individul despre lume şi viaţă, în virtutea cărora el alege, se comportă, acţionează, ia hotărâri ce-l pot conduce spre reuşită sau eşec. Stilul de viaţă poate fi: • sanogen; • cu risc. Riscurile pot fi asumate ca rezultat al opţiunilor valorico-normative...

 • Psihologie Sociala

  Cuvânt înainte Psihologia socială sau psihosociologia, cum cred că este mai corect să denumim câmpul de cunoaştere ştiinţifică a interacţiunii prezente sau trecute, reale sau imaginare a comportamentelor umane în context social, a împlinit o sută de ani de la fondare. Care au fost începuturile, cum s-au acumulat cunoştinţele în domeniu, ce etape au fost parcurse, care sunt autorii şi lucrările de referinţă, ce evenimente au marcat evoluţia acestei ştiinţe? Toate acestea apar ca întrebări...

Pagina 4 din 45