Toate cursurile din domeniul Psihologie

 • Psihologie Experimentala 3 - Indici Statistici de Start

  3.1. DETERMINAREA "VALORII CENTRALE" SAU A "TENDINTEI CENTRALE" În exemplul analizat în Modulul 2 (Fig. 2.2. si Tab. 2.5.) s-a putut constata cum datele tind sa se concentreze parca în jurul unei valori centrale; efectivele cele mai mari (16 si 10, respectiv 9) corespund în acest caz claselor situate la mijlocul sirului. Acest aspect îl întâlnim destul de frecvent în experimentele psihologice. În anumite situatii, majoritatea rezultatelor pot sa graviteze fie în...

 • Psihologie Experimentala 2 - Organizarea Colectiei de Date

  2.1. EVALUAREA SI MASURAREA ÎN PSIHOLOGIE Datele obtinute prin diferite forme de investigatie psihologica se prezinta adesea în forma numerica sau sunt aduse, gratie unei operatii de codare, la o forma numerica, astfel încât se preteaza la o prelucrare matematica, în particular, statistica. Spre exemplu, într-o experienta de laborator se înregistreaza frecventa, durata ori amplitudinea unei reactii în functie de stimulii aplicati; într-o activitate sau o proba practica se numara...

 • Psihologie Experimentala 1 - Metoda Experimentala in Psihologie

  1.3. STABILIREA IPOTEZELOR Datele observatiei conduc – în cadrul informatiei existente – la anumite ipoteze, supozitii, cu privire la anumite relatii cauza – efect. Aceste presupuneri sunt sugerate de observarea faptelor si de cunostintele anterioare, fara sa fie o simpla prelungire a datelor amintite. Ipoteza este opera de gândire, constituind momentul creator în cercetarea experimentala. Ea traduce ideea într-o propozitie testabila, adica “operationalizeaza” reflexia. În acest domeniu nu...

 • Psihologie Diferentiala

  Domeniul psihologiei diferentiale este de mare interes si se contureaza ca o preocupare de prim ordin în numeroase reviste medicale si farmaceutice, în literatura si dramaturgie, în istoria ideilor, în estetica si critica literara, în indexarea de biografii celebre în domeniul judiciar, în psihologie, etc., largindu-se aplicabilitatea. Interesul este legat de presiunea ideii de diversitate implicata în mentalitatea stiintifica a secolului XX, data cu o rejectie intelectuala pronuntata fata de...

 • Psihologie Experimentala

  IV. VARIABILELE EXPERIMENTALE SI CONTROLUL LOR Un experiment se produce atunci când mediul este manipulat sistematic astfel încât efectele cauzale ale acestei manipulari pe un anumit comportament sa poata fi observate. Pentru a descrie cum mediul este manipulat si cum este observat comportamentul va trebui sa explicam cei doi termeni definitorii ai experimentului: variabila independenta si variabila dependenta. Variabila dependenta este comportamentul îregistrat de experi¬mentator....

 • Psihologie Experimentala

  Posibilitatea masurarii si-a facut loc cu greu în psihologie. Conceptul de psihometrie apare pentru prima data la filosoful german Cr. Wolf în lucrarile sale "Psichologia empirica" (1732) si "Psichologia rationalis" (1734), si avea în vedere în vedere posibilitatile de masurare ale atentiei si ale senzatiei de placere. Savantii din domeniul fizicii si astronomiei au pregatit terenul psihofizicii prin descoperirile lor. Astfel: - fizicianul francez Joseph de la Fleche...

 • Psihologie Experimentala

  Aplicarea metodei experimentale la studiul activitatii psihice s-a impus, în a doua jumatate al secolului al XIX-lea, mai precis în anul 1879, odata cu înfiintarea primului laborator de psihologie de catre Wilhelm Wundt (1832-1920). De formatie fiziolog, W. Wundt devine primul psiholog si profesor de psihologie la Institutul de psihologie initiat de el la Leipzig. În laboratorul lui Wundt s-au format pionierii psihologiei experimentale din întreaga lume. La scurta vreme iau fiinta laboratoare...

 • Psihologia Artei

  PSIHOLOGIA RECEPTARII ARTISTICE Comunicarea artistica este un proces complex si specific presupunând coactiunea sistemica a trei componente: - creatia artistica; - opera de arta - contemplarea estetica. În viziunea teoretica traditionala, constituita fie în cadrul sistemelor filosofice de gândire, fie în estetica initiata de Baumgarten si primii sai continuatori, atentia era focalizata pe creatie si opera. A revenit filosofiei de la sfârsitul veacului trecut si inceputul celui...

 • Istoria Psihologiei

  TEORIILE PSIHOLOGICE ALE EVULUI MEDIU Teoriile psihologice ale Evului Mediu: 1. Pardigma sociala a evului mediu 2. Scolastica. 3. Sfântul Augustin: voluntarismul; conceptul de “experienta interioara”. 3. Th. Aquino: Convertirea psihologiei aristoteliene în teologie; senzatiile ca obiecte intentionale. 4. Ideologia scolastica si rangul manifestarilor sufletesti. 5. Nominalismul scolastic – dicutii privitoare la natura genrala a conceptelor; “briciul” lui Occan. 1. Pardigma sociala a...

 • Stiluri de Comunicare

  Folosirea stilurilor de comunicare Stilul directiv Folosirea stilului directiv este utila si eficace în urmatoarele situatii: • Atunci când cel care comunica are cunostinte si competente superioare în domeniul aflat în discutie si interlocutorul îi recunoaste aceasta superioritate; • Cu noii angajati, carora, lipsindu-le experienta, sunt gata sa accepte instructiunile liderului; • Pentru conducerea persoanelor carora le lipseste motivatia sau care au un grad redus de autonomie, acestea...

 • Atentia

  Distragerea atentiei Distragerea atentiei este opusul concentrarii. Distragerea atentiei este rezultatul actiunii diferitelor stimuli, care determina interesele persoanei într-o alta directie, de exemplu: aparitia si instalarea oboselii, diminuarea interesului si aparitiei plictiselii etc. Distragerea atentiei se mai poate întâmpla si în cazul reactualizarii de catre un stimul direct, a unor interese legate de cele trei capitole ale vietii. Problema atentiei a facat obiectul unor...

 • Codul Bunelor Maniere

  Formele de manifestare ale politetii pot sa difere de la o tara la alta, dar si de la o epoca la alta, in functie de mediul social si de imprejurari. Esential este insa CODUL ONOAREI care a facut, la origine, din vinatorul erei paleolitice un om de societate, ari din femeia lui, acoperita cu par, ceea ce se cheama o doamna. Omul de onoare isi respecta cu sfintenie cuvintul dat, are principii ferme, noblete sufleteasca, respect fata de sine si fata de ceilalti, este blind si rabdator. Un...

 • Uitarea

  Asadar: Ce este uitarea? Oricât s-ar parea de ciudat, uitarea este, în anumite limite, un fenomen natural, normal si mai ales relativ necesar. Poporul spune, dealtfel, ca uitarea este "înscrisa în legile omenesti". Asa cum un depozit de materiale s-ar umple, în con¬ditiile supraîncarcarii lui nedând posibilitatea de a se depozita si alte materiale, tot asa si depozitul memo¬riei s-ar putea supraîncarca, n-ar da posibilitatea individului sa pastreze noi si noi cunostinte, ca ur¬mare...

 • Fundamentele Psihologiei

  Metodele psihologiei. Cunoasterea psihologica se realizeaza prin utilizarea unui larg repertoriu de metode si procedee. Dupa pozitia pe care o au fata de fenomenul studiat, metodele psihologiei le împartim în doua grupe: pasive si active. Pasive sunt considerate acele metode care se adreseaza fenomenelor a caror declansare se produce spontan, în situatia concreta în care se afla subiectul în momentul dat. În rândul lor includem: metoda observatiei si metoda biografica. Active sunt...

 • Psihopedagogia Deficientilor Mintali

  Conceptul de deficienta mintala; teorii privind natura deficientei mintale În societatea contemporana preocuparea pentru individul deficient mintal se regaseste în domenii foarte variate si este analizata din perspective tot mai diverse. Medicul pediatru, psihologul, lucratorii din domeniul asistentei sociale, cadrele didactice din învatamântul de masa si din cel special, numerosi parinti si organizatori din învatamânt si sanatate, politologi se gasesc în mod frecvent pusi în fata...

Pagina 44 din 45