Toate cursurile din domeniul Psihologie

 • Psihologie Sociala

  Cuvânt înainte Psihologia socială sau psihosociologia, cum cred că este mai corect să denumim câmpul de cunoaştere ştiinţifică a interacţiunii prezente sau trecute, reale sau imaginare a comportamentelor umane în context social, a împlinit o sută de ani de la fondare. Care au fost începuturile, cum s-au acumulat cunoştinţele în domeniu, ce etape au fost parcurse, care sunt autorii şi lucrările de referinţă, ce evenimente au marcat evoluţia acestei ştiinţe? Toate acestea apar ca întrebări...

 • Psihopatologia Gandirii

  În centrul vieţii de relaţie, a schimbului de informaţii între organism şi mediu, gândirea reprezintă un proces cognitiv central, complex, mijlocit, generalizat prin care putem distinge esenţialul din mulţimea ideilor şi evenimentelor. Cu ajutorul gândirii stabilim o ierarhie a fenomenelor şi obiectelor pe baza prelucrării şi selectării informaţiilor primite din mediul extern şi intern. Procesul ideativ ajută persoana să se orienteze în diferite situaţii de viaţă şi să prezinte un...

 • Psihologie Experimentala

  CURS NR. 1. OBIECTUL PSIHOLOGIEI EXPERIMENTALE 1. Introducere Se pare că sunt consacrate două modalităţi de a aborda psihologia experimentală. Prima modalitate care este clasică este reprezentată de o serie de tratate devenite celebre. Acestei modalităţi îi este proprie prezentarea modelelor experimentale specifice marilor teme ale sistematicii psihologiei teoretice. Accentul cade nu pe aparatul metodologic ci mai degrabă pe modul în care explicaţia ca funcţie a teoriei psihologice este...

 • Psihologie Sociala

  OBIECTUL DE STUDIU AL PSIHOLOGIEI SOCIALE Într-una din cele mai frecvent citate definitii, Gordon Allport spune ca psihologia sociala este „o încercare de a întelege modul în care ideile, sentimentele si comportamentul indivizilor sunt influentate de prezenta actuala, imaginara sau implicita a celorlalti“. Mai exact, psihologia sociala este studiul stiintific al modului în care indivizii gândesc, simt si se comporta fata de ceilalti, precum si al modului în care ideile, sentimentele si...

 • Metode in Psihologie

  CURS NR.1 METODE IN PSIHOLOGIE I. PARTICULARITĂŢI ÎN CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ ÎN PSIHOLOGIE 1.1. Introducere În acest curs, ne vom ocupa de unele aspecte teoretice şi practice implicate în cercetarea psihologică şi, în mod special vom trata diversitatea modalităţilor prin care psihologii adună datele. Vom începe prin a ne referi la unele probleme pe care le ridică psihologia ca ştiinţă. Este de domeniul evidenţei că în psihologie, modul de abordare, de studiu se schimbă în permanenţă, că...

 • Pedagogie

  OBIECTUL PEDAGOGIEI a) Definiţia pedagogiei O ştiinţă este un sistem de adevăruri referitoare la un domeniu al realităţii. Pentru a se constitui, o ştiinţă trebuie să aibă un domeniu propriu de cercetare (un aspect al realităţii care să nu mai fie cercetat de alte ştiinţe), să folosească metode ştiinţifice de investigare a obiectului său şi să ajungă la adevăruri cu caracter general, la o teorie, prin care să explice mai profund realitatea cercetată şi/sau să ajute practica. Aceste...

 • Fundamentele Psihologiei

  CURS 1: SENZAŢIA Specificul şi mecanismele senzaţiilor Senzaţia este primul nivel psihic de prelucrare, interpretare şi utilizare a informaţiei despre însuşirile obiectelor şi fenomenelor lumii externe şi despre stările mediului intern. Ea este sursa primară a cunoştinţelor. Senzaţiile sunt modalităţi de reflectare în creierul omului a însuşirilor obiectelor şi fenomenelor lumii reale, care acţionează nemijlocit asupra receptorilor. În disputa lor cu raţionaliştii, senzualiştii afirmau:...

 • Psihologia Varstelor

  INTRODUCERE Există mai multe discipline care sunt corelate cu psihologia vârstelor şi care încearcă să explice modificările comportamentale şi atitudinale în legătură cu evoluţia în vârstă: - zoopsihologia – studiază evoluţia şi – comparativ – comportamentul animalelor şi oferă suficient de multe date pentru înţelegerea psihismului uman; - psihologia copilului – preocupată de debutul vieţii psihice umane şi de evoluţia ei până la încheierea ciclului copilăriei; - psihologia adolescenţei –...

 • Psihologia Muncii

  Legaturile psihologie muncii cu alte ramuri ale psihologiei. Productivitatea muncii este influnetata de intreaga activitate a omului: temperamentul, caracterul, Psihologia muncii contribuie la studierea legilor psihice generale. Psihologia copilului studiaza comportamentul copilului si al adolescentului. Informatiile din acest domeniu ajuta la cunoasterea particularitatilor Psihologia pedagogica: se ocupa de legile dezvoltarii psihice in procesul educatiei si instructiei scolare. Ea...

 • Personalitatea

  1.INTRODUCERE Ideea de personalitate are rădăcini foarte adânci în istoira vieţii şi culturii omeneşti. Ea a început să se înfiripeze odată cu conştiinţa de sine. Etimologic, cuvântul ,,personalitate’’derivă din latinescul ,,persona’’. Primul lui sens a fost cel de mască, de costumaţie, prin care actorii teatrului antic întruchipau sau simbolizau pe cineva pe scenă. Al doilea sens, obţinut prin extensiune, se referea la rolul îndeplinit pe scena şi mai apoi în viaţă la funcţiile pe care şi...

 • Consiliere

  Bolile psihice: • Nevroze: se împart în: 1. nevroza astenică (neurastenie), 2. nevroza psihastenică (psihastenia), 3. nevroza isterică (isteria), 4. nevrozele mixte. Nevrozele sunt tulburări psihice de natură exogenă. Vom căuta cauzele nevrozelor în condiţiile exterioare. Ce se întâmplă în mediu acţionează asupra omului şi se îmbolnăveşte. Nevrozele au cauze cunoscute, au evoluţie prognozabilă, au tratament eficient şi beneficiază de remisiune (nu se poate vinedeca, doar se simte mai bine) –...

 • Psihologia Relatiilor de Cuplu si a Familiei

  INTRODUCERE Iubirea imbogateste, pentru ca primeste si daruieste la nesfarsit, pe cand ura saraceste, caci nu da si nu primeste nimic. (Parintele Dumitru Staniloaie) Studiul familiei s-a impus cu necesitate in epoca moderna, desi preocuparile sunt foarte vechi. Initial, metodele de cercetare a familiei au fost filologice, etnologice si istorice. Abea in ultimele patru decenii ale secolul XX concepandu-se abordari teoretice si metodologice de pe pozitii complementare si interdisciplinare,...

 • Managementul Organizatiei Scolare

  Termenul de management a pătruns în limbajul pedagogic la fel de insistent ca cel de curriculum. În mod analogic, are o dublă semnificaţie, de concept şi de paradigmă pe cale de afirmare în teoria şi practica educaţiei. Conceptul de management, dezvoltat la nivel de leadership, defineşte un tip de conducere superioară care corespunde modelului cultural al societăţii informaţionale, bazată pe cunoaştere. În opoziţie cu tipul de conducere birocratică, administrativă, care corespunde modelului...

 • Psihodiagnoza Aptitudinilor si Inteligentei

  Delimitări conceptuale Psihodiagnostic = analiză psihologică şi sinteză logică/ dimensiune constatativă Testare = cunoaştere obiectivă, de tip psihometric/ centrată pe produs Evaluare = utilizează testarea şi procedeele colaterale/ dimensiune formativă/ centrată pe proces Termenii pot fi folosiţi ca echivalenţi Obiectivele psihodiagnosticului aptitudinilor depistarea copiilor cu subdotare intelectuală depistarea supradotaţilor diagnosticarea problemelor de învăţare şi a celor...

 • Psihiatrie

  TULBURĂRILE AFECTIVE Tulburarile afective cuprind un grup de afectiuni psihiatrice al caror tablou clinic este reprezentat de tulburari dispozitionale, psihomotorii, cognitive si vegetative. Aceste tulburari sunt reprezentate de : 1 Tulburari depresive - tulburarea depresiva majora ; - tulburarea distimica ; - tulburarea depresiva fara alta specificatie (tulburarea disforica premenstruala, depresia postschizofrenica, etc). 2. Tulburarile bipolare - tulburarea bipolara I ; -...

Pagina 5 din 45