Toate cursurile din domeniul Psihologie

 • Finalitatile Educatiei si Continuturile Invatamantului

  FINALITĂŢILE EDUCAŢIEI Categorii şi funcţii ale obiectivelor educative Din perspectivă educaţională educaţia are un caracter finalist. Ea este produsul acţiunilor oamenilor, deci poate fi explicată numai prin prisma intenţiilor urmărite şi a rezultatelor obţinute. Deci acţiunea educaţională este un fapt uman instituit şi organizat în vederea dobândirii unor finalităţi. Finalităţile sunt generate de contextul social în care acţiunea educativă se desfăşoară. Ele circumscriu modelul de...

 • Metodologia Cercetarii

  1. Problematici metodologice Omul este fiinta care în viata de relatie depinde în mod esential de ceilalti si în virtutea acestui fapt formarea, fiabilitatea si vocatia sa nu pot fi explicate în afara acestui aspect. Individul se formează si îsi dezvoltă personalitatea în cadrul unui proces continuu de asimilare a experientei sociale într-o diversitate nelimitată de continuturi si forme. Întelegerea pozitiei sale în diferite situatii si a adecvării răspunsurilor sale, înseamnă...

 • Istoria Psihologiei

  I. DESPRE CONSTRUIREA OBIECTULUI SI CLARIFICAREA ROLULUI ISTORIEI PSIHOLOGIEI CA DISCIPLINÃ I. 1. “LA CE BUN ” UN CURS DE ISTORIE A PSIHOLOGIEI? I.1.1. Cauze obiective si subiective ce pot explica interesul încã scãzut pentru istoria psihologiei a) ”Care istorie?”, ar putea exclama unii, deoarece este larg recunoscut faptul cã psihologia este o stiintã tânãrã, având doar cu putin mai mult de o sutã de ani. ªtim cã în viata unui om, perioada tineretii este asociatã cel mai adesea cu...

 • Psihologie si Pedagogie

  TEMA 1. Introducere în Psihologie. ŞEDINŢA 1. Scurtă privire istorică asupra obiectului Psihologiei Militare, domenii de aplicabilitate în armată. 1. Importanţa psihologiei şi pedagogiei militare pentru instruire şi educare. "Pentru a face ceva, trebuie să îndrăzneşti – să îndrăzneşti să gîndeşti şi să înfăptuieşti ce ţi-ai propus". sir David STIRLING, colonel, comandantul trupelor SAS, II Război mondial, Marea Britanie Bazele psihologiei militare aplicate reprezintă primul...

 • Stil de Viata Sanatos

  Stilul de viaţă reprezintă opţiunea strategică adoptată de un individ, ce-i va orienta deciziile, comportamentele şi condi-ţiile de viaţă. Stilul de viaţă este tributar credinţelor, reprezentărilor şi imaginilor pe care şi le-a format individul despre lume şi viaţă, în virtutea cărora el alege, se comportă, acţionează, ia hotărâri ce-l pot conduce spre reuşită sau eşec. Stilul de viaţă poate fi: • sanogen; • cu risc. Riscurile pot fi asumate ca rezultat al opţiunilor valorico-normative...

 • Psihologie Sociala

  Cuvânt înainte Psihologia socială sau psihosociologia, cum cred că este mai corect să denumim câmpul de cunoaştere ştiinţifică a interacţiunii prezente sau trecute, reale sau imaginare a comportamentelor umane în context social, a împlinit o sută de ani de la fondare. Care au fost începuturile, cum s-au acumulat cunoştinţele în domeniu, ce etape au fost parcurse, care sunt autorii şi lucrările de referinţă, ce evenimente au marcat evoluţia acestei ştiinţe? Toate acestea apar ca întrebări...

 • Psihopatologia Gandirii

  În centrul vieţii de relaţie, a schimbului de informaţii între organism şi mediu, gândirea reprezintă un proces cognitiv central, complex, mijlocit, generalizat prin care putem distinge esenţialul din mulţimea ideilor şi evenimentelor. Cu ajutorul gândirii stabilim o ierarhie a fenomenelor şi obiectelor pe baza prelucrării şi selectării informaţiilor primite din mediul extern şi intern. Procesul ideativ ajută persoana să se orienteze în diferite situaţii de viaţă şi să prezinte un...

 • Psihologie Experimentala

  CURS NR. 1. OBIECTUL PSIHOLOGIEI EXPERIMENTALE 1. Introducere Se pare că sunt consacrate două modalităţi de a aborda psihologia experimentală. Prima modalitate care este clasică este reprezentată de o serie de tratate devenite celebre. Acestei modalităţi îi este proprie prezentarea modelelor experimentale specifice marilor teme ale sistematicii psihologiei teoretice. Accentul cade nu pe aparatul metodologic ci mai degrabă pe modul în care explicaţia ca funcţie a teoriei psihologice este...

 • Psihologie Sociala

  OBIECTUL DE STUDIU AL PSIHOLOGIEI SOCIALE Într-una din cele mai frecvent citate definitii, Gordon Allport spune ca psihologia sociala este „o încercare de a întelege modul în care ideile, sentimentele si comportamentul indivizilor sunt influentate de prezenta actuala, imaginara sau implicita a celorlalti“. Mai exact, psihologia sociala este studiul stiintific al modului în care indivizii gândesc, simt si se comporta fata de ceilalti, precum si al modului în care ideile, sentimentele si...

 • Metode in Psihologie

  CURS NR.1 METODE IN PSIHOLOGIE I. PARTICULARITĂŢI ÎN CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ ÎN PSIHOLOGIE 1.1. Introducere În acest curs, ne vom ocupa de unele aspecte teoretice şi practice implicate în cercetarea psihologică şi, în mod special vom trata diversitatea modalităţilor prin care psihologii adună datele. Vom începe prin a ne referi la unele probleme pe care le ridică psihologia ca ştiinţă. Este de domeniul evidenţei că în psihologie, modul de abordare, de studiu se schimbă în permanenţă, că...

 • Pedagogie

  OBIECTUL PEDAGOGIEI a) Definiţia pedagogiei O ştiinţă este un sistem de adevăruri referitoare la un domeniu al realităţii. Pentru a se constitui, o ştiinţă trebuie să aibă un domeniu propriu de cercetare (un aspect al realităţii care să nu mai fie cercetat de alte ştiinţe), să folosească metode ştiinţifice de investigare a obiectului său şi să ajungă la adevăruri cu caracter general, la o teorie, prin care să explice mai profund realitatea cercetată şi/sau să ajute practica. Aceste...

 • Fundamentele Psihologiei

  CURS 1: SENZAŢIA Specificul şi mecanismele senzaţiilor Senzaţia este primul nivel psihic de prelucrare, interpretare şi utilizare a informaţiei despre însuşirile obiectelor şi fenomenelor lumii externe şi despre stările mediului intern. Ea este sursa primară a cunoştinţelor. Senzaţiile sunt modalităţi de reflectare în creierul omului a însuşirilor obiectelor şi fenomenelor lumii reale, care acţionează nemijlocit asupra receptorilor. În disputa lor cu raţionaliştii, senzualiştii afirmau:...

 • Psihologia Varstelor

  INTRODUCERE Există mai multe discipline care sunt corelate cu psihologia vârstelor şi care încearcă să explice modificările comportamentale şi atitudinale în legătură cu evoluţia în vârstă: - zoopsihologia – studiază evoluţia şi – comparativ – comportamentul animalelor şi oferă suficient de multe date pentru înţelegerea psihismului uman; - psihologia copilului – preocupată de debutul vieţii psihice umane şi de evoluţia ei până la încheierea ciclului copilăriei; - psihologia adolescenţei –...

 • Psihologia Muncii

  Legaturile psihologie muncii cu alte ramuri ale psihologiei. Productivitatea muncii este influnetata de intreaga activitate a omului: temperamentul, caracterul, Psihologia muncii contribuie la studierea legilor psihice generale. Psihologia copilului studiaza comportamentul copilului si al adolescentului. Informatiile din acest domeniu ajuta la cunoasterea particularitatilor Psihologia pedagogica: se ocupa de legile dezvoltarii psihice in procesul educatiei si instructiei scolare. Ea...

 • Personalitatea

  1.INTRODUCERE Ideea de personalitate are rădăcini foarte adânci în istoira vieţii şi culturii omeneşti. Ea a început să se înfiripeze odată cu conştiinţa de sine. Etimologic, cuvântul ,,personalitate’’derivă din latinescul ,,persona’’. Primul lui sens a fost cel de mască, de costumaţie, prin care actorii teatrului antic întruchipau sau simbolizau pe cineva pe scenă. Al doilea sens, obţinut prin extensiune, se referea la rolul îndeplinit pe scena şi mai apoi în viaţă la funcţiile pe care şi...

Pagina 5 din 45