Toate cursurile din domeniul Psihologie

 • Psihodiagnoza Aptitudinilor si Inteligentei

  Delimitări conceptuale Psihodiagnostic = analiză psihologică şi sinteză logică/ dimensiune constatativă Testare = cunoaştere obiectivă, de tip psihometric/ centrată pe produs Evaluare = utilizează testarea şi procedeele colaterale/ dimensiune formativă/ centrată pe proces Termenii pot fi folosiţi ca echivalenţi Obiectivele psihodiagnosticului aptitudinilor depistarea copiilor cu subdotare intelectuală depistarea supradotaţilor diagnosticarea problemelor de învăţare şi a celor...

 • Psihiatrie

  TULBURĂRILE AFECTIVE Tulburarile afective cuprind un grup de afectiuni psihiatrice al caror tablou clinic este reprezentat de tulburari dispozitionale, psihomotorii, cognitive si vegetative. Aceste tulburari sunt reprezentate de : 1 Tulburari depresive - tulburarea depresiva majora ; - tulburarea distimica ; - tulburarea depresiva fara alta specificatie (tulburarea disforica premenstruala, depresia postschizofrenica, etc). 2. Tulburarile bipolare - tulburarea bipolara I ; -...

 • Psihopatologie

  INTRODUCERE Psihologia şi psihiatria s-au născut în acelaşi timp ca domenii specifice de cunoaş¬tere şi de acţiune, la începutul secolului al XlX-lea, sursele lor fiind com¬plet diferite - filosofia în cazul psihologiei şi medicina în cel al psihiatriei. Istoria lor comună a devenit infinit mai densă, dar şi mai complicată, odată cu apariţia lucrărilor lui Janet şi Freud. Medicul şi filosoful Jaspers a dat consistentţă fenome¬nologică psihopatologiei - fenomenologia constituind una din cele...

 • Managementul Serviciilor de Asistenta Sociala

  1. Definirea notiunilor de sevicii si prezentarea caracteristicilor generale ale serviciilor; 2. Tipologizarea serviciilor; 3. Analiza continutului serviciilor sociale; 1. Definirea notiunilor de sevicii si prezentarea caracteristicilor generale ale serviciilor Definitie: Un serviciu este o activitate a carei principal contributie la bunastare a celorlalti consta in oferirea de marfuri intangibile. ,,Serviciile reprezinta activitati, beneficii sau utilitati care sunt oferite pe piata sau...

 • Dezvoltarea Comunitara

  1. Dimensiunile comunitatii 2. Obiectivele de organizare a comunitatii 3. Continutul dezvoltarii comunitare 1. Dimensiunile comunitatii Conceptul de comunitate specific analizei din ştiinţele sociale a fost utilizat înnumeroase sensuri şi în contexte fundamental diferite. Sensul comun al acestei noţiuniare în vedere un grup uman a cărui particularitate este aceea de a asuma un mod viaţăcomun sau o activitate specifică. Ea se referă cu precădere la specificul de natură interioară care-i...

 • Psihologia Copilului si Adolescentului

  CURS 4 – COPILĂRIA MICĂ (0 – 2 ANI) Repere generice ale dezvoltării Prima copilărie reprezintă etapa trăirii experienţelor de viaţă primare, curente. Este perioada expansiunii subiective, când achiziţia mersului nu îi conferă copilului doar mobilitate, ci şi independenţă în cunoaştere şi acţiune. extindere a câmpului de experienţe extindere a repertoriului de senzaţii şi acţiuni a copilului lumea concretă devine permeabilă Peste universul îngust şi redus al manipulărilor se suprapune,...

 • Conceptul de Personalitate

  Avand radacini in termenul persona ( masca), notiunea de personalitate a intrat de foarte mult timp in limbajul comun; in acest context termenul este folosit pentru a desemna ansamblul de caracteristici care definesc modul in care o persoana reactioneaza la situatiile de viata la care este supus, definidu-l si separandu-l de ceilalti. Dupa aprecierea lui G. Allport, cea mai relevanta definitie a termenului persona a fost formulata de Boethius (sec. VI): persoana este o substanta individuala...

 • Psihomotricitate

  Conceptul de psihomotricitate Conceptul de psihomotricitate nu este clar definit şi acest demers vine din dorinţa specialiştilor de a dezvolta domeniul, fiind o disciplină aflată la răscrucea mai multor ştiinţe şi în acelaşi timp, o terapie sau o teorie activă ce vizează creşterea şi dezvoltarea copilului, educarea şi reeducarea lui: la copil, înainte de aparatul vorbirii, mişcarea constituie mijlocul unic de expresie şi primul instrument al psihismului. 1.1. Psihomotricitatea este...

 • Evaluarea in Consiliere

  Prin procesul de consiliere se poate ajunge la o întelegere mai profundã a gândurilor, a trãirilor emotionale care asigurã sansele unui nivel optim de dezvoltare a resurselor personale. Consilierea asigurã asistenta individului în explorarea si întelegerea propriei identitãti, îl sprijinã în dezvoltarea unor strategii de rezolvare a problemelor si luare a deciziei. Consilierea individualã este o interactiune personalã între consilier si client, în cadrul cãreia consilierul asistã...

 • Psihologie Cognitiva

  ISTORIA PARADIGMEI Spre deosebire de paradigma clasic simbolică, paradigma reţelelor neuronale a apărut mult mai târziu şi porneşte de la principii fundamental diferite. Câteva tentative de introducere a reţelelor neuronale au fost înregistrate în anii 60 ai secolului 20 (de ex. Modelul perceptronului, 1958, Rosenblatt; Pitts şi McCullogh, 1943). Criticile aduse de Minsky (1961) şi Minsky şi Selfridge (1961) au făcut ca majoritatea fondurilor de cercetare ce fuseseră alocate iniţial în...

 • Aspecte Psihologice ale Comunicarii Interpersonale

  1. Noţiuni generale despre comunicare. Funcţiile şi structura comunicării. Etimologic comunicarea provine din „comunicus” (latină) – comun; iar verbul „a comunica” – semnifică a face ceva în comun. Ce este comunicarea - Firesc, definiţiile sunt numeroase şi diferite. Exemple de definiţii ale comunicării: 1. Comunicarea este un proces în care oamenii îşi împărtăşesc informaţii, idei şi sentimente (Hyles S. şi Weaver R.); 2. Comunicarea este procesul prin care o parte (numită emiţător)...

 • Psihologia Copilului

  ASPECTE ALE DEZVOLTĂRII PSIHICE UMANE Dezvoltarea se referă la procesul prin care copilul, la o anumită vârstă, trece printr-o serie de schimbări calitative şi cantitative, în urma cărora poate trece în etapa următoare de vârstă. Strâns legat de conceptul de schimbare calitativă este cel de reorganizare comportamentală, adică copilul nu achiziţionează doar noi capacităţi, ci dobândeşte un nou mod de organizare al lor, observabile în raţiune şi comportament. Dezvoltarea pe parcursul...

 • Introducere in Administratia Publica

  A guverna ↓ A administra ↓ N local Dupa Max Weber birocratia – reprezinta un ansamblu de statusuri si roluri puternic formale si ierarhizate in care capacitatea angajatilor de a determina rolul organizational al celorlalti creste pe masura ce angajatul inainteaza in pozitia ierarhica. Caracteristicile structurilor birocratice: 1) Formalismul (nivelul de comunicare formal intr-o organizatie birocratica trebuie sa fie foarte ridicat). Nivelul de comunicare constituie un avantaj al...

 • Repere Metodologice in Psihologia Sociala

  Orice studiu ştiinţific pleacă de la o întrebare de cercetare. Exemplu: Ce se întâmplă dacă sunt amplasate panouri cu inscripţia „Utilizaţi mai puţină apă!” în locaţii vizibile, adunci nivelul consumului de apă Cercetătorii transpun adesea aceste întrebări de cercetare în ipoteze. Exemplu: Dacă sunt amplasate panouri cu inscripţia „Utilizaţi mai puţină apă!” în locaţii vizibile, adunci nivelul consumului de apă va scădea în mod semnificativ. Fiecare întrebare de cercetare şi fiecare...

 • Metafora Psihoterapeutica

  Intervenţiile psihoterapeutice sunt descrise de Kopp (2001), ca fiind de două tipuri: metaforele generate de client şi metaforele ge¬nerate de psihoterapeut. Limbajul metaforic al pacientului poate fi o expresie directă şi un indicator al realităţii sale personale. Însă, întru¬cât aici ne vom ocupa de metaforele spuse de terapeut clientului, reţi¬nem precizările făcute în această direcţie. Metaforele generate de te¬rapeut sunt întâlnite în abordările psihodinamice, ericksoniene, siste¬mice şi...

Pagina 6 din 45