Toate cursurile din domeniul Psihologie

 • Psihologia Copilului si Adolescentului

  CURS 4 – COPILĂRIA MICĂ (0 – 2 ANI) Repere generice ale dezvoltării Prima copilărie reprezintă etapa trăirii experienţelor de viaţă primare, curente. Este perioada expansiunii subiective, când achiziţia mersului nu îi conferă copilului doar mobilitate, ci şi independenţă în cunoaştere şi acţiune. extindere a câmpului de experienţe extindere a repertoriului de senzaţii şi acţiuni a copilului lumea concretă devine permeabilă Peste universul îngust şi redus al manipulărilor se suprapune,...

 • Conceptul de Personalitate

  Avand radacini in termenul persona ( masca), notiunea de personalitate a intrat de foarte mult timp in limbajul comun; in acest context termenul este folosit pentru a desemna ansamblul de caracteristici care definesc modul in care o persoana reactioneaza la situatiile de viata la care este supus, definidu-l si separandu-l de ceilalti. Dupa aprecierea lui G. Allport, cea mai relevanta definitie a termenului persona a fost formulata de Boethius (sec. VI): persoana este o substanta individuala...

 • Psihomotricitate

  Conceptul de psihomotricitate Conceptul de psihomotricitate nu este clar definit şi acest demers vine din dorinţa specialiştilor de a dezvolta domeniul, fiind o disciplină aflată la răscrucea mai multor ştiinţe şi în acelaşi timp, o terapie sau o teorie activă ce vizează creşterea şi dezvoltarea copilului, educarea şi reeducarea lui: la copil, înainte de aparatul vorbirii, mişcarea constituie mijlocul unic de expresie şi primul instrument al psihismului. 1.1. Psihomotricitatea este...

 • Evaluarea in Consiliere

  Prin procesul de consiliere se poate ajunge la o întelegere mai profundã a gândurilor, a trãirilor emotionale care asigurã sansele unui nivel optim de dezvoltare a resurselor personale. Consilierea asigurã asistenta individului în explorarea si întelegerea propriei identitãti, îl sprijinã în dezvoltarea unor strategii de rezolvare a problemelor si luare a deciziei. Consilierea individualã este o interactiune personalã între consilier si client, în cadrul cãreia consilierul asistã...

 • Psihologie Cognitiva

  ISTORIA PARADIGMEI Spre deosebire de paradigma clasic simbolică, paradigma reţelelor neuronale a apărut mult mai târziu şi porneşte de la principii fundamental diferite. Câteva tentative de introducere a reţelelor neuronale au fost înregistrate în anii 60 ai secolului 20 (de ex. Modelul perceptronului, 1958, Rosenblatt; Pitts şi McCullogh, 1943). Criticile aduse de Minsky (1961) şi Minsky şi Selfridge (1961) au făcut ca majoritatea fondurilor de cercetare ce fuseseră alocate iniţial în...

 • Aspecte Psihologice ale Comunicarii Interpersonale

  1. Noţiuni generale despre comunicare. Funcţiile şi structura comunicării. Etimologic comunicarea provine din „comunicus” (latină) – comun; iar verbul „a comunica” – semnifică a face ceva în comun. Ce este comunicarea - Firesc, definiţiile sunt numeroase şi diferite. Exemple de definiţii ale comunicării: 1. Comunicarea este un proces în care oamenii îşi împărtăşesc informaţii, idei şi sentimente (Hyles S. şi Weaver R.); 2. Comunicarea este procesul prin care o parte (numită emiţător)...

 • Psihologia Copilului

  ASPECTE ALE DEZVOLTĂRII PSIHICE UMANE Dezvoltarea se referă la procesul prin care copilul, la o anumită vârstă, trece printr-o serie de schimbări calitative şi cantitative, în urma cărora poate trece în etapa următoare de vârstă. Strâns legat de conceptul de schimbare calitativă este cel de reorganizare comportamentală, adică copilul nu achiziţionează doar noi capacităţi, ci dobândeşte un nou mod de organizare al lor, observabile în raţiune şi comportament. Dezvoltarea pe parcursul...

 • Introducere in Administratia Publica

  A guverna ↓ A administra ↓ N local Dupa Max Weber birocratia – reprezinta un ansamblu de statusuri si roluri puternic formale si ierarhizate in care capacitatea angajatilor de a determina rolul organizational al celorlalti creste pe masura ce angajatul inainteaza in pozitia ierarhica. Caracteristicile structurilor birocratice: 1) Formalismul (nivelul de comunicare formal intr-o organizatie birocratica trebuie sa fie foarte ridicat). Nivelul de comunicare constituie un avantaj al...

 • Repere Metodologice in Psihologia Sociala

  Orice studiu ştiinţific pleacă de la o întrebare de cercetare. Exemplu: Ce se întâmplă dacă sunt amplasate panouri cu inscripţia „Utilizaţi mai puţină apă!” în locaţii vizibile, adunci nivelul consumului de apă Cercetătorii transpun adesea aceste întrebări de cercetare în ipoteze. Exemplu: Dacă sunt amplasate panouri cu inscripţia „Utilizaţi mai puţină apă!” în locaţii vizibile, adunci nivelul consumului de apă va scădea în mod semnificativ. Fiecare întrebare de cercetare şi fiecare...

 • Metafora Psihoterapeutica

  Intervenţiile psihoterapeutice sunt descrise de Kopp (2001), ca fiind de două tipuri: metaforele generate de client şi metaforele ge¬nerate de psihoterapeut. Limbajul metaforic al pacientului poate fi o expresie directă şi un indicator al realităţii sale personale. Însă, întru¬cât aici ne vom ocupa de metaforele spuse de terapeut clientului, reţi¬nem precizările făcute în această direcţie. Metaforele generate de te¬rapeut sunt întâlnite în abordările psihodinamice, ericksoniene, siste¬mice şi...

 • Neurotransmitatori

  In cadrul neurosecretiei intra 3 elemente importante: a. neuromediatorii sau neurotransmitatorii – sunt acele substante care actioneaza local la nivelul sinapselor; b. neurohormonii – care actioneaza la distanta pe glandele endocrine; c. neuromodulatorii – care elibereaza extrasinapse in tesutul neuronal si poate sa modifice excitabilitatea. Organele implicate in neurosecretie: 1. Hipotalamusul - anterior; - medial; - lateral - posterior Conteaza f. mult localizarea 2. Hipofiza -...

 • Elemente de Protocol

  1. Rolul protocolului Protocolul datează din cele mai vechi timpuri, primele elemente dezvoltându-se atunci când predomina concepţia magică despre lume. Protocolul a luat naştere o dată cu fiinţa umană, dar se perfecţionează permanent. Primele acţiuni protocolare au apărut mai întâi, în cadrul tribului ca un produs al relaţiilor de comunicare între membrii lui care stabileau o anumită ierarhie, ordine şi subordine. Mai apoi, în urma depăşirii relaţiilor violente şi stabilirii relaţiilor...

 • Invatarea si DRU

  Învăţarea este definită ca o schimbare relativ permanentă de comportament, cunoaştere sau emoţii, care are loc ca rezultat al interacţiunii unui individ cu mediul 1. este legată de schimbare fie prin însuşirea a ceva nou (precum abilitatea de a conduce şedinţe), fie prin modificarea a ceva ce există deja (ca în cazul unui soldat care îşi îmbunătă-ţeşte trasul cu puşca). 2. schimbarea trebuie să fie de durată pentru a putea spune că învăţarea a avut loc. Dacă o secretară îşi poate...

 • Sistemul Metodelor de Instruire

  1. SISTEMUL METODELOR DE INSTRUIRE Prin metodele de instruire nu trebuie să se urmărească doar înregistrarea în memoria elevilor a mii și mii de informații, ci realizarea participării elevilor la procesul care face posibilă constituirea unui corp propriu de cunoștințe, abilități și deprinderi. Obiectivul central al instruirii școlare este crearea situațiilor de învățare în urma cărora elevul sau studentul să învețe să gândească, să aprecieze și să poată acționa singur, cu propriile...

 • Psihologie Sociala

  CAPITOLUL I PROBLEME TEORETICO-METODOLOGICE ALE PSIHOLOGIEI SOCIALE I. REPERE TEORETICE 1. OMUL SI PROCESELE PSIHICE ÎN PERSPECTIVA PSIHOSOCIALÃ. În conceptia prof. P. Golu (2000) în abordarea psihosociala se porneste de la douã teze: A. Nimic nu existã în psihologia umanã care sã nu fie influentat si conditionat social. B. Nimic nu existã în societate care sã nu aibã corespondente, componente si implicatii psihologice. Primul postulat se referã la faptul cã socialul participã la...

Pagina 6 din 45