Toate cursurile din domeniul Psihologie

 • Repere Metodologice in Psihologia Sociala

  Orice studiu ştiinţific pleacă de la o întrebare de cercetare. Exemplu: Ce se întâmplă dacă sunt amplasate panouri cu inscripţia „Utilizaţi mai puţină apă!” în locaţii vizibile, adunci nivelul consumului de apă Cercetătorii transpun adesea aceste întrebări de cercetare în ipoteze. Exemplu: Dacă sunt amplasate panouri cu inscripţia „Utilizaţi mai puţină apă!” în locaţii vizibile, adunci nivelul consumului de apă va scădea în mod semnificativ. Fiecare întrebare de cercetare şi fiecare...

 • Metafora Psihoterapeutica

  Intervenţiile psihoterapeutice sunt descrise de Kopp (2001), ca fiind de două tipuri: metaforele generate de client şi metaforele ge¬nerate de psihoterapeut. Limbajul metaforic al pacientului poate fi o expresie directă şi un indicator al realităţii sale personale. Însă, întru¬cât aici ne vom ocupa de metaforele spuse de terapeut clientului, reţi¬nem precizările făcute în această direcţie. Metaforele generate de te¬rapeut sunt întâlnite în abordările psihodinamice, ericksoniene, siste¬mice şi...

 • Neurotransmitatori

  In cadrul neurosecretiei intra 3 elemente importante: a. neuromediatorii sau neurotransmitatorii – sunt acele substante care actioneaza local la nivelul sinapselor; b. neurohormonii – care actioneaza la distanta pe glandele endocrine; c. neuromodulatorii – care elibereaza extrasinapse in tesutul neuronal si poate sa modifice excitabilitatea. Organele implicate in neurosecretie: 1. Hipotalamusul - anterior; - medial; - lateral - posterior Conteaza f. mult localizarea 2. Hipofiza -...

 • Elemente de Protocol

  1. Rolul protocolului Protocolul datează din cele mai vechi timpuri, primele elemente dezvoltându-se atunci când predomina concepţia magică despre lume. Protocolul a luat naştere o dată cu fiinţa umană, dar se perfecţionează permanent. Primele acţiuni protocolare au apărut mai întâi, în cadrul tribului ca un produs al relaţiilor de comunicare între membrii lui care stabileau o anumită ierarhie, ordine şi subordine. Mai apoi, în urma depăşirii relaţiilor violente şi stabilirii relaţiilor...

 • Invatarea si DRU

  Învăţarea este definită ca o schimbare relativ permanentă de comportament, cunoaştere sau emoţii, care are loc ca rezultat al interacţiunii unui individ cu mediul 1. este legată de schimbare fie prin însuşirea a ceva nou (precum abilitatea de a conduce şedinţe), fie prin modificarea a ceva ce există deja (ca în cazul unui soldat care îşi îmbunătă-ţeşte trasul cu puşca). 2. schimbarea trebuie să fie de durată pentru a putea spune că învăţarea a avut loc. Dacă o secretară îşi poate...

 • Sistemul Metodelor de Instruire

  1. SISTEMUL METODELOR DE INSTRUIRE Prin metodele de instruire nu trebuie să se urmărească doar înregistrarea în memoria elevilor a mii și mii de informații, ci realizarea participării elevilor la procesul care face posibilă constituirea unui corp propriu de cunoștințe, abilități și deprinderi. Obiectivul central al instruirii școlare este crearea situațiilor de învățare în urma cărora elevul sau studentul să învețe să gândească, să aprecieze și să poată acționa singur, cu propriile...

 • Psihologie Sociala

  CAPITOLUL I PROBLEME TEORETICO-METODOLOGICE ALE PSIHOLOGIEI SOCIALE I. REPERE TEORETICE 1. OMUL SI PROCESELE PSIHICE ÎN PERSPECTIVA PSIHOSOCIALÃ. În conceptia prof. P. Golu (2000) în abordarea psihosociala se porneste de la douã teze: A. Nimic nu existã în psihologia umanã care sã nu fie influentat si conditionat social. B. Nimic nu existã în societate care sã nu aibã corespondente, componente si implicatii psihologice. Primul postulat se referã la faptul cã socialul participã la...

 • Abandonul Scolar

  Abandonul şcolar se caracterizează prin incetarea frecventarii scolii înaintea obţinerii unei calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii ciclului de studii început. De multe ori abandonul se asociază cu delincvenţa juvenilă, cu recurgerea la droguri, cu viaţa de familie dezorganizată. Fenomenul se înregistrează în special la sate şi în comunităţile de rromi,unde copiii sunt folosiţi ca sursă de venit sau văzuti ca indivizi cu responsabilităţi în gospodărie. Cele...

 • Bazele Teoretice ale Evaluarii Psihologice - Rezumat

  1. LOCUL SI ROLUL PSIHODIAGNOZEI ÎN CADRUL STIINŢEI SI PRACTICII PSIHOLOGICE; FUNCŢIILE PSIHODIAGNOZEI 1.5. Delimitări conceptuale 1.5.1. Psihodiagnoza si evaluare psihologică 1.5.2. Concepte cheie: examen psihologic, instrument psihologic, observaţia în examenul psihologic, conduita examinatorului 1.5.3. Procesul decizional în evaluarea psihologică 1.5.4. Psihodiagnoza formativă- tendinţa contemporană 1.6. Funcţiile psihodiagnozei 1.7. Prudenţa si abuzul în utilizarea testării...

 • Curs Statistica

  SCOPUL UNITÃtII DE CURS -Familiarizarea cursantilor cu problemele principale ale statisticii inferentiale aplicate în psihologie; -Informarea cursantilor asupra principalelor tipuri de aplicatii ale statisticii inferentiale în domeniul psihologic de cercetare; -Informarea cursantilor asupra specificului variabilelor psihologice supuse procesului de prelucrare statisticã; -Informarea cursantilor asupra limitelor interpretãrii statistice în cercetarea psihologicã OBIECTIVE OPERAtIONALE...

 • Instrumentele Psihodramei

  Capitolul I. Elementele setting-ului psihodramatic Moreno, când ilustra psihodrama, îi plăcea să pornească de la descrierea instrumentelor prezente în metodologia sa: el identifică cinci entităţi pe care le descrie în “Who Shall Survive?” (Moreno, 1953:81-84 ) şi în introducerea celei de a patra ediţii din Psychodrama Volume First (1977); o foaie cu această descriere era distribuită chiar şi persoanelor care vizitau Moreno Institute din Beacon (New York). În ordinea prezentată de Moreno,...

 • Metode de Cercetare in Psihologie

  I.1. PARTICULARITÃÞI TEORETICE ªI METODOLOGICE ÎN ªTIINÞELE SOCIALE Se face o permanentã distincþie între ºtiinþele fizice, numite uneori naturale, ºi cele sociale sau umane. Distincþia aceasta se manifestã atât în limbajul curent, neºtiinþific (spunem ºtiinþe exacte vs. alte ºtiinþe, ºtiinþe ale naturii vs. ºtiinþe ale omului, ºtiinþe reale vs. ºtiinþe umane), cât ºi în cel ºtiinþific, unde specialiºtii utilizeazã un discurs diferit, o conceptualizare ºi o interpretare specificã a...

 • Psihologia Mediului

  Psihologia environmentală tratează environmentul sau mediul din două perspective sau la două niveluri (Bell, Fisher, Baum şi Greene, 1996): din perspectiva influenţei mediului asupra comportamentului şi din perspectiva influenţei (sau consecinţelor) comportamentului asupra mediului. Pe de o parte, psihologia environmentală se intereseză de mediu ca un context al comportamentului: dispoziţiile noastre afective, cogniţiile, comportamentele capătă sens numai dacă sunt înţelese din perspectiva...

 • Psihologia Sportului

  0) DOMENIUL PSIHOLOGIEI SPORTULUI Cu o istorie mai scurta decât a altor direcţii de psihologie aplicată (aproximativ trei decenii), deşi au existat preocupări mai vechi pe această direcţie, psihologia sportului s-a desprind ca un domeniu necesar şi important al psihologiei aplicate. Psihologia sportului este un domeniu aflat la intersecţia preocupărilor, cunoştinţelor şi modalităţilor de intervenţie din mai multe direcţii centrale ale psihologiei (psihologia clinică şi psihologia...

 • Semiologie

  Semiologia este acea parte a psihiatriei care se ocupă cu simptomatologia bolilor psihice. Simptomul psihic nu reprezintă în psihiatrie doar o tulburare a unei funcţii psihice, ci semnul unei stări de boală SEMIOLOGIA PROCESELOR SENZORIALE 1. Tulburări predominant cantitative: 1.1. Hiperestezia reprezintă coborârea pragurilor senzoriale, suprasensibilizare la excitanţi anterior subliminali. Este trăită de individ ca o creştere a intensităţii senzaţiilor şi percepţiilor. Se manifestă în:...

Pagina 7 din 45