Toate cursurile din domeniul Psihologie

 • Terapia Cognitiva

  Aaron Beck a arătat cum reacţiile pacienţilor la diferite situaţii sunt modelate de convin¬gerile profunde. Aceste convingeri profunde ne fac vulnerabili la anumite tipuri de stress. Pentru a verifica dacă metoda lui se poate folosi şi de către alţi terapeuţi, Beck a întreprins un studiu intensiv la University of Pensylvania. A evaluat relativa eficacitate a terapiei cognitive şi a unui antidepresiv (clorhidrat de imipramină) în terapia a 41 de pacienţi cu depresie, trataţi în ambulatoriu....

 • Profile Atipice

  Particularităţi ale etiologiei tulburărilor psihice la copil şi adolescent Sunt numeroase asemănările, dar şi deosebirile în domeniul etiopatogeniei tulburărilor psihice ale adultului pe de o parte şi cele ale copilului şi adolescentului pe de altă parte. In ceea ce priveşte asemănările, nu vom menţiona decât că foarte multe din manifestările psihopatologice ale adultului îşi au originea sau chiar debutul în perioada infanto-juvenilă. De asemenea, patologia psihică a copilului, ca şi cea a...

 • Neuropsihologie si Psihologie Cognitiva

  În sec. V î.e.n., Hippocrat descrie primele noţiuni privind dificultăţile de limbaj, pe care le-a denumit aphonie. Neuropsihologia este o disciplină de graniţă, care studiază tulburările cognitive produse prin lezarea structurilor cerebrale de diferite etiologii. Prin structuri cerebrale se înţeleg: - centrii nervoşi - circuitele nervoase Neuropsihologia este o disciplină de graniţă, din care derivă psihologia, neurolingvistica, psihiatria şi explorările paraclinice moderne. Funcţiile...

 • Elemente de Baza ale Psihoterapiilor Dinamice Orientate Analitic

  Terapie psihanalitica-psihodinamică, definitia Asociaţiei europene de psihoterapie, 1999 “Psihoterapiile psihanalitice şi psihodinamice sunt terapii bazate pe teoria psihanalitică Freudiana şi pe practica terapeutică in decenii din trecut„ Elementele de baza unei terapii dinamice orientate analtic: Terapia se poate face individual sau în grup. Terapia poate fi de lungă sau de scurtă durată Principiul central este că suferinţa a fost cauzată sau influenţată de conflicte inconştiente...

 • Psihologia Educatiei

  Definirea si caracterizarea psihologiei educatiei! Psihologia eductiei - este acea disciplina aplicativa care cerceteaza conditiile si legile de dezvolatre si maturizare a fenmenelor psihice in contextul activitatii instructiv educative,din scoala de diferite grade. Domeniul de cercetare al psihologiei educatiei este constituit de : - desfasurarea deosebita mai complexa,mai precisa,a tuturor proceselor psihice influentate si modelate de instructia scolara Fata de aceste fenimene pe care...

 • Psihologia Personalitatii

  PREZENTAREA MODULULUI . iii Introducere Cunoasterea personalitătii a fascinat întotdeauna mintea oamenilor: a-l întelege pe celălalt înseamnă a putea anticipa comportamentul lui într-o serie de situatii, a putea să-ti atingi scopurile cu ajutorul lui, iar acest lucru este un avantaj considerabil în viata socială. În viata profesională, a lucra cu oamenii este inevitabil, deoarece totul se face cu oameni, prin oameni, pentru oameni. Mai ales în profesiile în care relatia interpersonală...

 • Psihologia Muncii

  Tema 1 OBIECTUL ŞI METODELE PSIHOLOGIEI MUNCII Conceptul de muncă Premise teoretice şi practice ale psihologiei muncii Obiectul psihologiei muncii Metode şi tehnici de investigare Domenii şi metode de şi intervenţie 1.1. Conceptul de muncă o formă fundamentală a activităţii umane, finalizată prin produse materiale sau spirituale. activitate transformatoare exercitată asupra unui obiect (material sau spiritual), care are mai multe dimensiuni: dimensiune teleologică - activitatea...

 • Logopedie

  I. OBIECTUL, SCOPUL ŞI SARCINILE LOGOPEDIEI Logopedia, ştiinţă.relativ tânără în cadrul ştiinţelor psihopedagogice, se ocupă de problematica limbajului în general şi tulburărilor de limbaj şi de corectarea acestora în special. Treptat, aria preocupărilor logopediei s-a extins, fapt ce se poate vedea şi din definiţiile mai mult sau mai puţin complexe date de diverşi autori, în decursul anilor. Astfel, Hvatţev defineşte logopedia ca „fiind o ştiinţă pedagogică specială despre prevenirea şi...

 • Teoria lui Gordon Allport

  Domeniul studiului personalităţii a devenit o parte importantă a psihologiei ştiinţifice odată cu apariţia lucrării lui Cordon Allport: „Personalitatea: O interpretare psihologică" (1937). In teoria lui G. Allport, conceptul de trăsătură joacă un rol foarte important. Teoria sa are un caracter electic, autorul considerând personalitatea ca fiind individul unic caracterizat printr-o funcţionalitate dinamică. G. Allport nu este de acord cu Freud în următoarele privinţe: • Allport...

 • Teoria lui Freud

  Sigmund Freud a propus o nouă și complexă înțelegere a personalității atât din punctul de vedere al funcționarii normale cât și din cel al funcționării anormale. ”Prin puterea scrierilor sale și prin profunzimea speculațiilor sale, Sigmund Freud a revoluționat gândirea, viețile și imaginația unei epoci….ar fi greu de găsit în istoria ideilor, chiar în istoria religiilor, pe cineva a cărui influență să fie atât de imediată, de extinsă sau de profundă” (Wolheim, 1971 adup. Frager si Fadiman...

 • Teoria lui Jung

  Psihologia analitică se focalizează pe stabilirea relațiilor dintre procesele conștiente și cele inconștiente și pe îmbunătățirea schimbului dinamic dintre acestea. Jung și-a dezvoltat propria școală de gândire cunoscută sub numele de psihologie analitică. Jung a fost un scriitor prolific preocupat de o arie largă de domenii, cum ar fi religiile orientale, mitologia sau alchimia, pe care le-a considerat esențiale pentru înțelegerea funcționării inconștientului. STRUCTURA PSIHICA Ca fenomen...

 • Analiza Postului

  ANALIZA POSTULUI (JOB DESCRIPTION ŞI JOB SPECIFICATION) Recrutarea presupune alegerea celui mai bun candidat care sa aibe rezultate pe postul oferit de organizatie. Alegerea omului presupune cunoasterea foarte bine a postului, care sunt sarcinile ce trebuiesc indeplinite, care sunt calitatile si aptitudinile pe care postul le cere. Pentru aflarea tuturor acestor informatii este necesara o analiza a postului. ANALIZA POSTULUI : este un proces de colectare sistematică şi prelucrare a...

 • Psihodiagnoza Personalitatii

  Precizări generale introductive 1. Termenul de psihodiagnoza personalităţii Ideea că mai potrivit ar fi termenul de evaluare psihologică a personalităţii, deoarece diagnoza personalităţii nu se defineşte ca tip de demers specific, diferit de alte ramuri ale psihodiagnosticului (cum ar fi cazul tehnicilor proiective) ci mai degrabă prin domeniul sau obiectul investigaţiei – personalitatea. Când vorbim despre psihodiagnoza personalităţii avem în vedere utilizarea instrumentelor...

 • Le Francais en 30 Lecons

  - ALPHABET PHONÉTIQUE La prononciation de chaque phonème (dont les graphies peuvent être différentes) est indiquée par les mots qui suivent; on voit, par exemple, que le phonème [ε] peut être transcrit tantôt è (père) tantôt ai (paire). Voyelles orales Voyelles nasales [i] nid, lit [ε̃] fin, faim, pain [e] été, blé [α̃] tant, temps [ε] perd,père, paire [ כ̃] bon, action [a] natte, plate [œ̃] brun [α] hâte, tâte [כ] corps, tonne [o] pôle, cause [u] cou, louve [y] lune, mur, dur...

 • Psihologia Conflictelor

  DEFINITII Literatura de specialitate cu privire la conflict, săracă înainte de 1989 la noi, s-a îmbogăţit în ultimul deceniu cu lucrări de psihologia şi sociologia conflictului ca o recunoaştere a funcţiilor importante a acestui complex fenomen psihosocial dar şi a impactului şi efectelor sale la nivelul societăţii. Conflictele apar între oameni, între diferite grupuri, întreprinderi sau organizaţii, între indivizi şi instituţii statale, între diferite state si naţiuni. "În lumea...

Pagina 8 din 45