Toate cursurile din domeniul Psihologie

 • Tehnici de Recuperare a Vizualitatii

  1. ASPECTE TEORETICO-METODOLOGICE IMPLICATE ÎN STUDIUL COPIILOR CU DEFICIENŢE VIZUALE (CURS 1) Obiective: 1. Prezentarea perspectivelor asupra deficienţelor vizuale. 2. Analiza implicaţiilor studiilor privind deficienţele vizuale asupra psihologiei dezvoltării. 1.1 Perspective asupra deficienţelor vizuale Deficienţele vizuale pot fi abordate din patru perspective majore şi anume medicală, educaţională, din perspectiva dezvoltării şi funcţionalistă. (Erhardt, 1993) Abordarea medicală a...

 • Abordarile Psihologice ale Fenomenului Religios

  Obiectivul general: cunoasterea diferitelor perspective care au aparut în psihologie în legatura cu fenomenul religios. Obiectivele specifice: Structura modulului: Varietatea abordarilor psihologice ale fenomenului religios Perspectiva psihanalitica a lui Sigmund Freud asupra fenomenului religios Perspectiva behaviorista asupra fenomenului religios Perspectiva lui Carl Gustav Jung asupra fenomenului religios Personalitate si religiozitate 2.1 Varietatea abordarilor psihologice ale...

 • Familia. Coordonatele si Nevoile Ei Contemporane

  Familia, coordonate şi elemente de analiză. Contextul schimbărilor în viaţa familiei actuale: relaţii şi tendinţe. Cerintele/ nevoile familiei. Analiza nevoilor familiei în cadrul modelului centrat pe familie. Politicile şi interventiile sociale în sprijinul familiei şi copilului în problematica cresterii, ingrijirii şi educarii copiilor. Modelul centrat pe familie: împuternicirea şi întărirea familiei. Obiectivele capitolului La finele acestui capitol cititorul va fi capa să: - să...

 • Evaluarea Psihologica

  Evaluarea psihologica - Obiectivele psihologiei sunt 1. Sa descrie(prin observare directa,fidela,adecvata a comportamentului) 2. Sa explice(maniera stiintifica pentru a descrie conditiile in care se manifesta) 3. Sa prezica(combinarea de cunoastere empirica cu cea teoretica) 4. Sa inflenteze si sa modifice comportamentul individual(interventie-cu sprijinul psihologieie ocupationale se pot planifica conditiile in care lucreaza oamenii incit munca sa fie eficienta, placuta si sigura) 5....

 • Psihologia Muncii

  Curs 01 (09.oct.2000) PSIHOLOGIA MUNCII Consideratii generale legate de munca: Ombredane si Faverge considerau munca un comportament insusit prin invatare si care trebuie sa se adapteze cerintelor sarcinii. Ca urmare, definitia evidentiaza doua elemente ale activitatii de munca: - munca este activitatea invatata, nu este un simplu raspuns al organismului la stimuli de moment sau la solicitari ale instinctului, ci este o activitate de indeplinire a unor sarcini. - omul trebuie sa se...

 • psihologia muncii

  Psihologia muncii trebuie văzută ca ramură a psihologiei care se ocupă de condiţiile psihologice şi consecinţele muncii. Obiectul ei îl constituie deci analiza componentelor psihologice ale diferitelor activităţi, precum şi factorii psihologici care contribuie la sporirea eficienţei şi satisfacţiei în muncă. Atunci când se fac referinţe la domeniul muncii se utilizează termeni diferiţi: psihologia muncii, psihologia industrială, psihologie industrială şi organizaţională, psihologia muncii şi...

 • Metodica Predarii Psihologiei

  INTRODUCERE Pregătirea metodică în specialitate nu este doar o preocupare a didacticii moderne. Această dimensiune face parte din perenitatea fondului tematic al istoriei gândirii pedagogice, prezentă în încercări procedurale şi modele didactico-aplicative numeroase (J. A. Comenius, J. H. Pestalozzi, Herbart ş.a. ). Prezentul curs se circumscrie în zona aplicării unor principii, idei, sugestii de strategie educaţională propuse de Comisia Internaţională pentru Educaţie în secolul XX sub...

 • Metode Avansate de Psihodiagnostic

  NEOPI-R Denumirea vine de la principalele trei superfactori ai personalităţii pe care îi evaluează: nevrotismul, extraversia, deschiderea. Autorii sunt Paul de Costa Jr. şi R. McGrae din SUA. Versiunea în limba română reprezintă nu doar o traducere ci şi o adaptare a instrumentului (Dragoş Iliescu) pe populaţia românească. Bazele teoretice ale NEOPI-R Acest inventar de personalitate implementează modelul de personalitate BigFive în varianta sa americană. Există mai multe şcoli , grupuri...

 • Psihoterapii Scurte

  I. RANILE INVISIBILE ALE RAZBOIULUI Studiile au demonstrat ca aprox. 26% dintre soldatii intorsi din Irak si Afganistan sufera de anumite tulburari psihice (tulburarea postraumatica de stres, tulburare de anxietate sau depresie). Cele mai frecvente diagnostice sunt cele de tulburarea post-traumatica de stres (TPTS), o tulburare de anxietate care se poate dezvolta imediat dupa expunerea directa sau indirecta la un eveniment terifiant in care au fost rani fizice grave sau amenintari; depresia...

 • Psihopatologie

  ACTIVITATEA - conduita motorie; - activitatea şi voinţa = funcţii efectorii, orientate de gândire, conştienţă; ele jalonează comportamentele; Aspectul vestimentar - ţinuta = primele indicii ale stării stării psihice, arată adaptarea la regulile sociale; - dezordinea vestimentară: apare în stări confuzionale, oligofrenii, demenţe, psihoze, schizofrenie; - rafinamentul vestimentar: apare in psihopatia isterică sau homosexuală, schizofrenie (ca bizarerie); - excentricitatea vestimentară:...

 • Ancheta Psihosociologica

  1. Definiţie În general, prin anchetă se înţelege o modalitate de a colecta date pe baza unui eşantion, urmând ca răspunsurile să fie generalizate pentru o populaţie mai largă. Lazăr Vlăsceanu (Metodologia cercetării sociale, 1986) defineşte ancheta ca fiind “culegerea de date sau informaţii despre entităţile sociale cuprinse într-un eşantion pe baza chestionării orale şi/sau scrise în vederea identificării de distribuţii statistice şi interrelaţii (asocieri, covariaţii, raporturi...

 • Psihologia Copilului

  1. Ce este psihologia copilului? Câmpul de studiu al psihologiei copilului cuprinde dezvoltarea intelectuala, afectiva si psihica a copilului din momentul concepiei pâna la adolescena. Practic, exista o multitudine întrebari cu privire la dezvoltarea psihologica a copilului care ne preocupa pe fiecare dintre noi si la care acest domeniu al psihologiei încearca sa ofere raspunsuri: • Cum se dezvolta fiina umana înainte de momentul nasterii? Ce putem face pentru a asigura premisele...

 • Psihogenetica

  - Genetica umană studiază ereditatea şi variabilitatea fiinţelor umane. - Ereditatea este proprietatea unui individ de a transmite la urmaşi caracterele sale personale precum şi cele ale speciei căreia îi aparţine. - Variabilitatea reprezintă fenomenele care produc diferenţele genetice dintre indivizii unei populaţii, precum şi între populaţii diferite. - Ea este o ştiinţă fundamentală şi aplicativă, care are un rol major în teoria şi practica medicală. Definiţii - a). Genetica umană...

 • Psihologia Organizatiilor 2

  Raţionalismul birocratic (Max Weber) Analiza structurilor administrative realizată de M.Weber poate fi pe deplin înţeleasă în contextul preocupărilor sale mai largi asupra caracteristicilor civilizaţiei occidentale. În viziunea sa trăsătura fundamentală, distinctivă a acestei civilizaţii o reprezintă creşterea gradului de raţionalitate. Această caracteristică a fost dedusă de Weber pe baza analizei comparative a sistemelor juridice, religioase, politice şi economice realizată între diferite...

 • Psihologia Judiciara

  Capitolul I. Psihologia juridică - ştiinţă şi practică „Viitorul psihologiei este corelat cu viitorul lumii şi cu posibilitatea de a obţine o pace internaţională durabilă dincolo de barierele politicii sociale”. R. Ardila, «Viitorul psihologiei şi viitorul omenirii», 1984. 1. La începuturi - cercetări ale raportului individ-drept în antichitate şi studiile psihologic-judiciare din secolele XVIII-XIX La fel precum psihologia în general, care iniţial s-a manifestat ca parte componentă a...

Pagina 9 din 45