Toate cursurile din domeniul Psihologie

 • Logopedie

  I. OBIECTUL, SCOPUL ŞI SARCINILE LOGOPEDIEI Logopedia, ştiinţă.relativ tânără în cadrul ştiinţelor psihopedagogice, se ocupă de problematica limbajului în general şi tulburărilor de limbaj şi de corectarea acestora în special. Treptat, aria preocupărilor logopediei s-a extins, fapt ce se poate vedea şi din definiţiile mai mult sau mai puţin complexe date de diverşi autori, în decursul anilor. Astfel, Hvatţev defineşte logopedia ca „fiind o ştiinţă pedagogică specială despre prevenirea şi...

 • Teoria lui Gordon Allport

  Domeniul studiului personalităţii a devenit o parte importantă a psihologiei ştiinţifice odată cu apariţia lucrării lui Cordon Allport: „Personalitatea: O interpretare psihologică" (1937). In teoria lui G. Allport, conceptul de trăsătură joacă un rol foarte important. Teoria sa are un caracter electic, autorul considerând personalitatea ca fiind individul unic caracterizat printr-o funcţionalitate dinamică. G. Allport nu este de acord cu Freud în următoarele privinţe: • Allport...

 • Teoria lui Freud

  Sigmund Freud a propus o nouă și complexă înțelegere a personalității atât din punctul de vedere al funcționarii normale cât și din cel al funcționării anormale. ”Prin puterea scrierilor sale și prin profunzimea speculațiilor sale, Sigmund Freud a revoluționat gândirea, viețile și imaginația unei epoci….ar fi greu de găsit în istoria ideilor, chiar în istoria religiilor, pe cineva a cărui influență să fie atât de imediată, de extinsă sau de profundă” (Wolheim, 1971 adup. Frager si Fadiman...

 • Teoria lui Jung

  Psihologia analitică se focalizează pe stabilirea relațiilor dintre procesele conștiente și cele inconștiente și pe îmbunătățirea schimbului dinamic dintre acestea. Jung și-a dezvoltat propria școală de gândire cunoscută sub numele de psihologie analitică. Jung a fost un scriitor prolific preocupat de o arie largă de domenii, cum ar fi religiile orientale, mitologia sau alchimia, pe care le-a considerat esențiale pentru înțelegerea funcționării inconștientului. STRUCTURA PSIHICA Ca fenomen...

 • Analiza Postului

  ANALIZA POSTULUI (JOB DESCRIPTION ŞI JOB SPECIFICATION) Recrutarea presupune alegerea celui mai bun candidat care sa aibe rezultate pe postul oferit de organizatie. Alegerea omului presupune cunoasterea foarte bine a postului, care sunt sarcinile ce trebuiesc indeplinite, care sunt calitatile si aptitudinile pe care postul le cere. Pentru aflarea tuturor acestor informatii este necesara o analiza a postului. ANALIZA POSTULUI : este un proces de colectare sistematică şi prelucrare a...

 • Psihodiagnoza Personalitatii

  Precizări generale introductive 1. Termenul de psihodiagnoza personalităţii Ideea că mai potrivit ar fi termenul de evaluare psihologică a personalităţii, deoarece diagnoza personalităţii nu se defineşte ca tip de demers specific, diferit de alte ramuri ale psihodiagnosticului (cum ar fi cazul tehnicilor proiective) ci mai degrabă prin domeniul sau obiectul investigaţiei – personalitatea. Când vorbim despre psihodiagnoza personalităţii avem în vedere utilizarea instrumentelor...

 • Le Francais en 30 Lecons

  - ALPHABET PHONÉTIQUE La prononciation de chaque phonème (dont les graphies peuvent être différentes) est indiquée par les mots qui suivent; on voit, par exemple, que le phonème [ε] peut être transcrit tantôt è (père) tantôt ai (paire). Voyelles orales Voyelles nasales [i] nid, lit [ε̃] fin, faim, pain [e] été, blé [α̃] tant, temps [ε] perd,père, paire [ כ̃] bon, action [a] natte, plate [œ̃] brun [α] hâte, tâte [כ] corps, tonne [o] pôle, cause [u] cou, louve [y] lune, mur, dur...

 • Psihologia Conflictelor

  DEFINITII Literatura de specialitate cu privire la conflict, săracă înainte de 1989 la noi, s-a îmbogăţit în ultimul deceniu cu lucrări de psihologia şi sociologia conflictului ca o recunoaştere a funcţiilor importante a acestui complex fenomen psihosocial dar şi a impactului şi efectelor sale la nivelul societăţii. Conflictele apar între oameni, între diferite grupuri, întreprinderi sau organizaţii, între indivizi şi instituţii statale, între diferite state si naţiuni. "În lumea...

 • Tehnici de Recuperare a Vizualitatii

  1. ASPECTE TEORETICO-METODOLOGICE IMPLICATE ÎN STUDIUL COPIILOR CU DEFICIENŢE VIZUALE (CURS 1) Obiective: 1. Prezentarea perspectivelor asupra deficienţelor vizuale. 2. Analiza implicaţiilor studiilor privind deficienţele vizuale asupra psihologiei dezvoltării. 1.1 Perspective asupra deficienţelor vizuale Deficienţele vizuale pot fi abordate din patru perspective majore şi anume medicală, educaţională, din perspectiva dezvoltării şi funcţionalistă. (Erhardt, 1993) Abordarea medicală a...

 • Abordarile Psihologice ale Fenomenului Religios

  Obiectivul general: cunoasterea diferitelor perspective care au aparut în psihologie în legatura cu fenomenul religios. Obiectivele specifice: Structura modulului: Varietatea abordarilor psihologice ale fenomenului religios Perspectiva psihanalitica a lui Sigmund Freud asupra fenomenului religios Perspectiva behaviorista asupra fenomenului religios Perspectiva lui Carl Gustav Jung asupra fenomenului religios Personalitate si religiozitate 2.1 Varietatea abordarilor psihologice ale...

 • Familia. Coordonatele si Nevoile Ei Contemporane

  Familia, coordonate şi elemente de analiză. Contextul schimbărilor în viaţa familiei actuale: relaţii şi tendinţe. Cerintele/ nevoile familiei. Analiza nevoilor familiei în cadrul modelului centrat pe familie. Politicile şi interventiile sociale în sprijinul familiei şi copilului în problematica cresterii, ingrijirii şi educarii copiilor. Modelul centrat pe familie: împuternicirea şi întărirea familiei. Obiectivele capitolului La finele acestui capitol cititorul va fi capa să: - să...

 • Evaluarea Psihologica

  Evaluarea psihologica - Obiectivele psihologiei sunt 1. Sa descrie(prin observare directa,fidela,adecvata a comportamentului) 2. Sa explice(maniera stiintifica pentru a descrie conditiile in care se manifesta) 3. Sa prezica(combinarea de cunoastere empirica cu cea teoretica) 4. Sa inflenteze si sa modifice comportamentul individual(interventie-cu sprijinul psihologieie ocupationale se pot planifica conditiile in care lucreaza oamenii incit munca sa fie eficienta, placuta si sigura) 5....

 • Psihologia Muncii

  Curs 01 (09.oct.2000) PSIHOLOGIA MUNCII Consideratii generale legate de munca: Ombredane si Faverge considerau munca un comportament insusit prin invatare si care trebuie sa se adapteze cerintelor sarcinii. Ca urmare, definitia evidentiaza doua elemente ale activitatii de munca: - munca este activitatea invatata, nu este un simplu raspuns al organismului la stimuli de moment sau la solicitari ale instinctului, ci este o activitate de indeplinire a unor sarcini. - omul trebuie sa se...

 • psihologia muncii

  Psihologia muncii trebuie văzută ca ramură a psihologiei care se ocupă de condiţiile psihologice şi consecinţele muncii. Obiectul ei îl constituie deci analiza componentelor psihologice ale diferitelor activităţi, precum şi factorii psihologici care contribuie la sporirea eficienţei şi satisfacţiei în muncă. Atunci când se fac referinţe la domeniul muncii se utilizează termeni diferiţi: psihologia muncii, psihologia industrială, psihologie industrială şi organizaţională, psihologia muncii şi...

 • Metodica Predarii Psihologiei

  INTRODUCERE Pregătirea metodică în specialitate nu este doar o preocupare a didacticii moderne. Această dimensiune face parte din perenitatea fondului tematic al istoriei gândirii pedagogice, prezentă în încercări procedurale şi modele didactico-aplicative numeroase (J. A. Comenius, J. H. Pestalozzi, Herbart ş.a. ). Prezentul curs se circumscrie în zona aplicării unor principii, idei, sugestii de strategie educaţională propuse de Comisia Internaţională pentru Educaţie în secolul XX sub...

Pagina 9 din 45