Fundamentele Psihologiei

Curs
9.3/10 (6 voturi)
Domeniu: Psihologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 141 în total
Cuvinte : 50665
Mărime: 290.17KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Gavra Mihaela
universitatea de vest „vasile goldis”

Cuprins

1.Introducerea în psihologie pag. 2

2. Ramurile psihologiei pag. 5

3.Conceptele fundamentale al psihologiei pag. 7

4. Metode de cercetare în psihologie pag. 9

5. Principiile psihologiei pag. 15

6. Personalitatea şi dimensiunile ei psihologice pag. 17

7. Dinamica generală a personalităţii pag. 20

(temperamentele)

8. Aptitudinile pag. 25

9. Inteligenţa pag. 29

10. Atenţia pag. 31

11. Caracterul pag. 35

12. Motivaţia pag. 39

13. Afectivitatea pag. 43

14. Voinţa pag. 52

15. Limbajul pag. 61

16. Psihologia mecanismelor cognitive pag. 70

17. Senzaţiile pag. 73

18. Percepţiile pag. 93

19. Reprezentările pag. 102

20. Memoria pag. 110

21. Gândirea pag. 121

22. Imaginaţia pag. 130

23. Creativitatea pag. 134

Extras din document

Introducere în psihologie

Apariţia psihologiei ca ştiinţă de sine stătătoare are istoria ei. Înainte de a deveni ştiinţă autonomă, psihologia a făcut parte integrantă din filozofie (ştiinţa înţelepciunii). Acest drum l-au urmat şi alte discipline.

Idei psihologice în filozofia greacă

THALES (624 -547 î.e.n.)

Este printre primii filozofi antici care s-a ocupat de natura şi psihicul omului, ceea ce numea suflet (psyche) şi ştiinţă (logos), adică ştiinţa despre suflet. De la el avem denumirea de psihologie .

DEMOCRIT ( 460 - 370 î.e.n.)

El se considera întemeietorul teoriei atomiste - în concepţia sa totul se compune din atomi, chiar şi sufletul. Democrit susţine că sufletul este activat de corp şi corpul este activat de suflet. El pune problema determinismului psihologic şi anume că atât materia neînsufleţită cât şi sufletul sunt guvernate de legi.

SOCRATES (496- 399 î.e.n.)

A enunţat regula psihologică – „Cunoaşte-te pe tine însuţi şi caută să înţelegi pe o altă persoană prin tine însuţi”. De asemenea acesta susţinea necesitatea cunoaşterii şi autocunoaşterii fără de care omul nu poate progresa şi nu se poate perfecţiona (introspecţia).

PLATON (427- 347 î.e.n.)

În lucrarea „Tratat despre suflet”, filozoful a evidenţiat 3 aspecte psihice în om:

-tendinţe raţionale, de gândire reflexivă;

-tendinţe care reprezintă curajul omenesc;

-tendinţe care reprezintă poftele pământeşti;

Corespunzător acestor 3 tendinţe el stabileşte 3 clase sociale:

-clasa care reprezintă raţiunea, clasa de conducători;

-clasa militarilor - reprezintă curajul;

-clasa oamenilor de jos – negustori, comercianţi, ţărani etc.

Platon a evidenţiat natura sufletului, precizând că - sufletul este o formă a vieţii şi ocupă un loc de mijlocire între corpul omenesc şi lumea ideilor (spirituală). El susţinea ideea potrivit căreia sufletul face parte din corpul omenesc, idee reluată şi completată şi anume că între sufletul, corpul şi spiritul omenesc există o strînsă legătură. Filozoful spunea despre trup că este o „temniţă a sufletului”.

ARISTOTEL (384 - 322 i.e.n)

Este considerat un psiholog propriu zis al antichităţii, de la el a rămas studiul mecanismelor şi factorilor psihici, în care a prezentat cum funcţionează organele de simţ : văz, auz, gust, miros, pipăit, precum şi modul cum apar senzaţiile: vizuale, auditive, kinetezice, cutanate, gustative.

De asemenea, a elaborat o psihologie funcţională- fiziologică. În scrierile lui găsim concepţia privind continuitatea biologică dintre sufletul omului, animalelor şi plantelor, precum şi ideea potrivit căreia psihicul se manifestă în senzaţii. În senzaţii avem obiectul simţit şi fiinţa simţitoare. Iar reflectarea depinde de gradul de dezvoltare a fiinţei simţitoare (unele animale au simţuri mai bune decât omul).

Totodată, Aristotel a evidenţiat faptul că, văzul se bazează pe trei elemente: lumina, culoare, transparenţa, stabilind că, simţul văzului este legat de retină. Analizând senzaţiile, el şi-a pus întrebarea care dintre organele senzoriale este cel mai important, cele care generează simţul tactil, termic sau cel dureros.

În ceea ce priveşte memoria, acesta distinge doua tipuri de memorie:

-pasivă

-activă (reproductivă)

Deasupra acestor elemente guvernează gândirea, inteligenţa, care analizează scopurile şi alege drumul cel mai bun spre realizarea scopurilor propuse. Pentru a rezista greutăţilor şi obstacolelor în atingerea scopurilor, Aristotel evidenţiază actul voinţei. El s-a ocupat nu numai de natura sufletului ci şi de cunoaşterea întregului mecanism al vieţii psihice.

În evul mediu, psihologia cunoaşte o perioadă de stagnare (biserica, închiziţia au interzis această practică).

Renaşterea, fenomen european, a început în Italia şi a cuprins sec. 14-16. În această perioada au avut loc marile descoperiri geografice. Este perioada înfloririi artei, literaturii, ştiinţei, gândirii social-politice. Renaşterea a promovat o concepţie nouă despre natură şi viaţa omului. Astfel se pun bazele ştiinţelor moderne, experimentale.

W . WUNDT ( 1832 – 1920)

Psiholog german care a înfiinţat primul laborator de psihologie experimentală din lume, în Leipzig ( 1879).

El a urmărit ca psihologia să devină o ştiinţă exactă, precum matematica, care să permită măsurarea precisă a diferenţelor dintre oameni, punând problema măsurării în laborator a acestor diferenţe.

De asemenea, formulează ipoteza diversităţii comportamentelor umane, potrivit căreia fiecare om are o reacţie personală la acelaşi stimul, iar reacţia este diferită de la o persoană la alta. Prin experimente de laborator Wundt a evidenţiat specificul actelor de adaptare (se repetă şi oscilează în jurul unei valori).

WEBER şi FECHNER

Au fost şi ei promotorii psihologiei experimentale, punând bazele psihofizicii. Ei s-au ocupat de studierea raportului dintre stimulii fizici şi reacţii, evidenţiind pragurile senzoriale ( pragul absolut şi diferenţial). Pragul diferenţial exprimă acea cantitate minimă care adăugată la stimularea iniţială determină o nouă senzaţie.

HELMHOLCZ

A studiat senzaţiile auditive şi vizuale, a măsurat viteza de propagare a influxului nervos şi a inventat oftalmoscopul (măsoară acuitatea vizuală - 1851)

Treptat, psihologia s-a îmbogăţit cu diferite cunoştinţe despre procesele psihice şi mecanismele de funcţionare a acestora.

Psihologia, ca preocupare, este străveche, dar în ordinea constituirii ştiinţifice, ea este de dată recentă, respectiv începutul sec. XX şi studiază fenomenele psihice şi comportamentale şi descoperă legităţileactivităţii psihice şi însuşirile, calităţile, particularităţile psihologice ale omului, luat ca personalitate.

În centrul preocupărilor psihologiei sunt:

procesele psihice - cognitive

- afective

- volitive

însuşiri ale personalităţii- temperamentale

- caracteriale

- aptitudinale

Deosebirea dintre procesele cognitive şi cele afective constă în faptul că, procesele de cunoaştere reflectă obiectele, fenomenele lumi înconjurătoare, unele producându-ne plăcere, altele furie, în timp ce atitudinea omului faţă de obiectele, fenomenele lumii înconjurătoare este reflectată prin trăiri afective. Trebuie menţionat şi faptul că, voinţa este procesul psihic care pune stăpânire pe toate celelalte procese, se manifestă doar în activitate, omul depune efort voluntar pentru depăşirea barierele care stau în calea realizării scopului propus.

Preview document

Fundamentele Psihologiei - Pagina 1
Fundamentele Psihologiei - Pagina 2
Fundamentele Psihologiei - Pagina 3
Fundamentele Psihologiei - Pagina 4
Fundamentele Psihologiei - Pagina 5
Fundamentele Psihologiei - Pagina 6
Fundamentele Psihologiei - Pagina 7
Fundamentele Psihologiei - Pagina 8
Fundamentele Psihologiei - Pagina 9
Fundamentele Psihologiei - Pagina 10
Fundamentele Psihologiei - Pagina 11
Fundamentele Psihologiei - Pagina 12
Fundamentele Psihologiei - Pagina 13
Fundamentele Psihologiei - Pagina 14
Fundamentele Psihologiei - Pagina 15
Fundamentele Psihologiei - Pagina 16
Fundamentele Psihologiei - Pagina 17
Fundamentele Psihologiei - Pagina 18
Fundamentele Psihologiei - Pagina 19
Fundamentele Psihologiei - Pagina 20
Fundamentele Psihologiei - Pagina 21
Fundamentele Psihologiei - Pagina 22
Fundamentele Psihologiei - Pagina 23
Fundamentele Psihologiei - Pagina 24
Fundamentele Psihologiei - Pagina 25
Fundamentele Psihologiei - Pagina 26
Fundamentele Psihologiei - Pagina 27
Fundamentele Psihologiei - Pagina 28
Fundamentele Psihologiei - Pagina 29
Fundamentele Psihologiei - Pagina 30
Fundamentele Psihologiei - Pagina 31
Fundamentele Psihologiei - Pagina 32
Fundamentele Psihologiei - Pagina 33
Fundamentele Psihologiei - Pagina 34
Fundamentele Psihologiei - Pagina 35
Fundamentele Psihologiei - Pagina 36
Fundamentele Psihologiei - Pagina 37
Fundamentele Psihologiei - Pagina 38
Fundamentele Psihologiei - Pagina 39
Fundamentele Psihologiei - Pagina 40
Fundamentele Psihologiei - Pagina 41
Fundamentele Psihologiei - Pagina 42
Fundamentele Psihologiei - Pagina 43
Fundamentele Psihologiei - Pagina 44
Fundamentele Psihologiei - Pagina 45
Fundamentele Psihologiei - Pagina 46
Fundamentele Psihologiei - Pagina 47
Fundamentele Psihologiei - Pagina 48
Fundamentele Psihologiei - Pagina 49
Fundamentele Psihologiei - Pagina 50
Fundamentele Psihologiei - Pagina 51
Fundamentele Psihologiei - Pagina 52
Fundamentele Psihologiei - Pagina 53
Fundamentele Psihologiei - Pagina 54
Fundamentele Psihologiei - Pagina 55
Fundamentele Psihologiei - Pagina 56
Fundamentele Psihologiei - Pagina 57
Fundamentele Psihologiei - Pagina 58
Fundamentele Psihologiei - Pagina 59
Fundamentele Psihologiei - Pagina 60
Fundamentele Psihologiei - Pagina 61
Fundamentele Psihologiei - Pagina 62
Fundamentele Psihologiei - Pagina 63
Fundamentele Psihologiei - Pagina 64
Fundamentele Psihologiei - Pagina 65
Fundamentele Psihologiei - Pagina 66
Fundamentele Psihologiei - Pagina 67
Fundamentele Psihologiei - Pagina 68
Fundamentele Psihologiei - Pagina 69
Fundamentele Psihologiei - Pagina 70
Fundamentele Psihologiei - Pagina 71
Fundamentele Psihologiei - Pagina 72
Fundamentele Psihologiei - Pagina 73
Fundamentele Psihologiei - Pagina 74
Fundamentele Psihologiei - Pagina 75
Fundamentele Psihologiei - Pagina 76
Fundamentele Psihologiei - Pagina 77
Fundamentele Psihologiei - Pagina 78
Fundamentele Psihologiei - Pagina 79
Fundamentele Psihologiei - Pagina 80
Fundamentele Psihologiei - Pagina 81
Fundamentele Psihologiei - Pagina 82
Fundamentele Psihologiei - Pagina 83
Fundamentele Psihologiei - Pagina 84
Fundamentele Psihologiei - Pagina 85
Fundamentele Psihologiei - Pagina 86
Fundamentele Psihologiei - Pagina 87
Fundamentele Psihologiei - Pagina 88
Fundamentele Psihologiei - Pagina 89
Fundamentele Psihologiei - Pagina 90
Fundamentele Psihologiei - Pagina 91
Fundamentele Psihologiei - Pagina 92
Fundamentele Psihologiei - Pagina 93
Fundamentele Psihologiei - Pagina 94
Fundamentele Psihologiei - Pagina 95
Fundamentele Psihologiei - Pagina 96
Fundamentele Psihologiei - Pagina 97
Fundamentele Psihologiei - Pagina 98
Fundamentele Psihologiei - Pagina 99
Fundamentele Psihologiei - Pagina 100
Fundamentele Psihologiei - Pagina 101
Fundamentele Psihologiei - Pagina 102
Fundamentele Psihologiei - Pagina 103
Fundamentele Psihologiei - Pagina 104
Fundamentele Psihologiei - Pagina 105
Fundamentele Psihologiei - Pagina 106
Fundamentele Psihologiei - Pagina 107
Fundamentele Psihologiei - Pagina 108
Fundamentele Psihologiei - Pagina 109
Fundamentele Psihologiei - Pagina 110
Fundamentele Psihologiei - Pagina 111
Fundamentele Psihologiei - Pagina 112
Fundamentele Psihologiei - Pagina 113
Fundamentele Psihologiei - Pagina 114
Fundamentele Psihologiei - Pagina 115
Fundamentele Psihologiei - Pagina 116
Fundamentele Psihologiei - Pagina 117
Fundamentele Psihologiei - Pagina 118
Fundamentele Psihologiei - Pagina 119
Fundamentele Psihologiei - Pagina 120
Fundamentele Psihologiei - Pagina 121
Fundamentele Psihologiei - Pagina 122
Fundamentele Psihologiei - Pagina 123
Fundamentele Psihologiei - Pagina 124
Fundamentele Psihologiei - Pagina 125
Fundamentele Psihologiei - Pagina 126
Fundamentele Psihologiei - Pagina 127
Fundamentele Psihologiei - Pagina 128
Fundamentele Psihologiei - Pagina 129
Fundamentele Psihologiei - Pagina 130
Fundamentele Psihologiei - Pagina 131
Fundamentele Psihologiei - Pagina 132
Fundamentele Psihologiei - Pagina 133
Fundamentele Psihologiei - Pagina 134
Fundamentele Psihologiei - Pagina 135
Fundamentele Psihologiei - Pagina 136
Fundamentele Psihologiei - Pagina 137
Fundamentele Psihologiei - Pagina 138
Fundamentele Psihologiei - Pagina 139
Fundamentele Psihologiei - Pagina 140
Fundamentele Psihologiei - Pagina 141

Conținut arhivă zip

  • Fundamentele Psihologiei.doc

Alții au mai descărcat și

Modele Epistemologice ale Cunoașterii Psihologice

Argument Psihologia este una dintre ştiinţele umane şi poate cea mai reprezentativă dintre ele, prin originalitatea şi complexitatea naturii...

Senzațiile

Scurtă introducere în psihologie S-a spus despre psihologie că are “un trecut lung, dar o istorie scurtă” , despre originea ei că este nebuloasă,...

Teorii ale Personalității

1. Teoria Psihanalitică. Sigmund Freud. 1.1. Date biografice – Sigmund Freud. S-a născut în 1856 în Freiburg, Moravia, pe teritoriul Cehiei de...

Psihanaliza lui Sigmund Freud

1.INTRODUCERE Orientarea analitică (dinamică) este prima propunere de intervenţie psihoterapeutică sistematică, ce se dezvolta la începutul...

Psihologia vederii

1. DEFINIREA SI CARACTERIZAREA GENERALA A SENZATIILOR Legatura informationala cea mai simpla a omului cu realitatea este realizata prin...

Psihologie Socială

Funamentare teoretica Conform definitiei lui Cherrington unui grup îi sunt atribuite urmatoarele caracteristici: interactiunea dintre membri;...

Rolul imaginației în educație

In vederea realizarii proiectului, voi incerca pentru inceput sa abordez separate cele doua notiuni: educatia si imaginatia. EDUCATIA Cuvântul...

Stresul

1. Natura Stresului Stresul este parte a vietii noastre de zi cu zi, necesar si cu impact diferit asupra oamenilor in functie de mai multe aspecte...

Te-ar putea interesa și

Fundamentele Psihologiei

1. SCURTĂ CARACTERIZARE PSIHOLOGICĂ A GANDIRII În anii 1920-1930, termenul folosit de psihologi pentru denumirea proceselor de cunoaştere era cel...

Contribuția Teoretică a Psihanalizei la Fundamentarea Psihologiei Dezvoltării

• Psihologia dezvoltării Ciclul vieţii umane reprezintă obiectul psihologiei dezvoltării. Această ramură a psihologiei explorează modurile în care...

Fundamentele Psihologiei - Fomarea Notiunilor Stiintifice in Scoala

Elementul de baza al gandirii este notiunea sau conceptual prin care se reflecta ceea ce este esential si general in obiecte si fenomene, precum si...

Fundamentele psihologiei

Psihicul nu este omogen, uniform, nediferențiat, linear; dimpotrivă, el există și se manifestă în varii forme. Uneori este mai clar, mai lucid,...

Ipostaze ale psihicului și stării de conștiință

În volumul “Introducere în psihologie” Mielu Zlate susţine că, chiar dacă inconştientul a captat intr-o mai mare măsura, in ultima vreme, atenţia...

Fundamentele Psihologiei

CAP.I. SISTEMUL PSIHIC UMAN Sistemul psihic uman (SPU) reprezintă un “ansamblu autoreglabil de stări şi procese structurate pe baza principiilor...

Fundamentele Psihologiei

1. Definiţie: Definiţia este un mijloc fundamental sau o modalitate esenţială de cunoaştere. Există mai multe tipuri de definiţii: -...

Fundamentele Psihologiei II

Gândirea este mecanism psihic intelectual de prelucrare logică a informaţiilor. Psihologia gândirii, ca orice altă problemă psihologică, a generat...

Ai nevoie de altceva?