Genetica comportamentului uman

Curs
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Psihologie
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 99 în total
Cuvinte : 48032
Mărime: 2.95MB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

Informații generale

1.1. Date de identificare a cursului

Date de contact ale titularului de curs:

Nume: Prof. Univ. Dr. Andrei C. Miu

Birou:.Institutul de Psihologie, str. Republicii, nr. 37

Telefon: 0264-590967

Fax: 0264-590967

E-mail: andreimiu@psychology.ro

Consultații: Luni, 14:00-16:00

Date de identificare curs și contact tutori:

Numele cursului - Genetica comportamentului uman

Codul cursului - PSY 1041

Anul, Semestrul - anul 1, sem. 1

Tipul cursului - Obligatoriu

Număr credite - 6 credite

Pagina web a cursului- http://www.psychology.ro

Tutori - Prof. Univ. Dr. Andrei C. Miu, Drd. Ioana Bunea, Drd. Mirela Bîlc, Drd. Raluca Szekely-Copîndean, Drd. Alexandra Huh, Drd. Narcisa Prodan, Drd. Melania Moldovan, Drd. Maria Ștefania Ionel

GeneticaTutor@psychology.ro

1.2. Condiționări și cunoștințe prerechizite

Cursul de față condiționează parcurgerea și promovarea cu succes a altor discipline din cadrul specializării Psihologie, precum Psihologie Cognitivă, Psihologia Dezvoltării sau Introducere în neuroștiințe. De asemenea, cunoștințele dobândite în cadrul cursurilor din anul I sporesc considerabil accesibilitatea temelor pe care vi le propunem. În totalitatea lor, aceste prerechizite vor fi foarte utile în rezolvarea lucrărilor de evaluare ce încheie fiecare modul și, respectiv, în promovarea examenului de evaluare finală.

1.3. Descrierea cursului

Cursul familiarizează studentul cu noțiuni de genetică comportamentală și moleculară, capitalizând asupra bazei genetice a cogniției, personalității și unora dintre tulburările acestora.

1.4. Organizarea temelor în cadrul cursului

Cursul Genetica comportamentului uman include patru module de învățare. Cele patru module abordează pe larg teme legate legile mendeliene, boli mendeliene, structura ADN și dogma centrală a biologiei celulare, baza genetică a cogniției și personalității.

Nivelul de intelegere si, implicit, utilitatea informatiilor pe care le regăsiti in fiecare modul vor fi sensibil optimizate dacă, în timpul parcurgerii suportului de curs, veti consulta sursele bibliografice recomandate. De altfel, rezolvarea tuturor lucrărilor de verificare impune, cel puțin, parcurgerea referințelor obligatorii, menționate la finele fiecărui modul. În situația în care nu veți reuși să accesați anumite materialele bibliografice, sunteti invitați să contactați tutorii disciplinei.

1.5. Formatul și tipul activităților implicate de curs

Asa cum am mentionat mai sus prezentul suport de curs este structurat pe patru module. Parcurgerea acestora va presupune atât întâlniri față în față (consultatii), cât și muncă individuală. Consultatiile, pentru care prezenta este facultativa, reprezinta un sprijin direct acordat dumneavoastra din partea titularului si a tutorilor. Pe durata acestora vom recurge la prezentari contrase ale informatiilor nucleare aferente fiecarui modul dar, mai cu seama, vă vom oferi, folosind mijloace auditive și vizuale explicații alternative, răspunsuri directe la întrebările pe care ni le veți adresa. În ceea ce privește activitatea individuală, aceasta o veți gestiona dumneavoastra și se va concretiza în parcurgera tuturor materilelor bibliografice

obligatorii, rezolvarea lucrărilor de verificare și a proiectului de semestru. Reperele de timp și implicit perioadele în care veți rezolva fiecare activitate (lucrări de verificare, proiect etc) sunt monitorizate de către noi prin intermediul calendarului disciplinei. Modalitatea de notare și, respectiv, ponderea acestor activități obligatorii, în nota finala vă sunt precizate în secțiunea „politică de evaluare și notare”, precum și în cadrul fiecărui modul.

Pe scurt, având în vedere particularitățile învățământului la distanță dar și reglementările interne ale CFCID al UBB parcurgerea și promovarea acestei discipline presupune antrenarea studenților în următoarele tipuri de activități:

a. consultații - pe parcursul semestrului vor fi organizate două întâlniri de consultații față în față; prezența la aceste întâlniri este facultativă;

b. realizarea unui proiect de semestru cu o temă anunțată cu cel puțin 30 de zile înaintea datei de depunere a acestuia.

c. forumul de discuții/consultații on-line - acesta va fi monitorizat de echipa de tutori și supervizat de titularul disciplinei.

1.6. Materiale bibliografice obligatorii

In suportul de curs, la finele fiecarui modul sunt precizate referințele biblografice obligatorii. Bibliografia completă a cursului se regăsește în Anexa A1. Sursele bibliografice au fost astfel stabilte încât să ofere posibilitatea adâncirii nivelului de analiză si, implicit, comprehensiunea fiecărei teme.

Dintre materialele recomandate ca bibliografie pentru acest curs atragem atenția asupra volumelor citate în cele ce urmează, care constituie principalele resurse bibliografice:

Dăbală, I. (2012). Genetica comportamentului uman in contextul psihologiei. Ed. Ecou, Cluj-Napoca.

Plomin, R., DeFries, J. C., Knopik, V. S., & Neiderhiser, J. M. (2013). Behavioral genetics (ed. a 6-a*).Worth Publishers, New York.

Carey, G. (2003). Human genetics for the social sciences. Sage, New York. (cartea este disponibilă gratuit la adresa: http://psych.colorado.edu/~carey/hgss/

- sau ediții mai noi

Dincolo de aceste surse, la finalul fiecărui modul există o bibliografie minimală pe care studenții o pot parcurge pentru a-și completa cunoștințele și de la care pot porni în realizarea diferitelor teme de verificare obligatorii.

1.7. Materiale și instrumente necesare pentru curs

Optimizarea secvențelor de formare reclama accesul studentilor la urmatoarele resurse:

- calculator conectat la internet (pentru a putea accesa bazele de date si resursele electronice suplimentare dar și pentru a putea participa la secventele de formare interactivă on line)

- imprimantă (pentru tiparirea materialelor suport sau a temelor redactate)

- acces la resursele bibliografice (ex: abonament la Biblioteca Centrală „Lucian Blaga”)

- acces la echipamente de fotocopiere

Preview document

Genetica comportamentului uman - Pagina 1
Genetica comportamentului uman - Pagina 2
Genetica comportamentului uman - Pagina 3
Genetica comportamentului uman - Pagina 4
Genetica comportamentului uman - Pagina 5
Genetica comportamentului uman - Pagina 6
Genetica comportamentului uman - Pagina 7
Genetica comportamentului uman - Pagina 8
Genetica comportamentului uman - Pagina 9
Genetica comportamentului uman - Pagina 10
Genetica comportamentului uman - Pagina 11
Genetica comportamentului uman - Pagina 12
Genetica comportamentului uman - Pagina 13
Genetica comportamentului uman - Pagina 14
Genetica comportamentului uman - Pagina 15
Genetica comportamentului uman - Pagina 16
Genetica comportamentului uman - Pagina 17
Genetica comportamentului uman - Pagina 18
Genetica comportamentului uman - Pagina 19
Genetica comportamentului uman - Pagina 20
Genetica comportamentului uman - Pagina 21
Genetica comportamentului uman - Pagina 22
Genetica comportamentului uman - Pagina 23
Genetica comportamentului uman - Pagina 24
Genetica comportamentului uman - Pagina 25
Genetica comportamentului uman - Pagina 26
Genetica comportamentului uman - Pagina 27
Genetica comportamentului uman - Pagina 28
Genetica comportamentului uman - Pagina 29
Genetica comportamentului uman - Pagina 30
Genetica comportamentului uman - Pagina 31
Genetica comportamentului uman - Pagina 32
Genetica comportamentului uman - Pagina 33
Genetica comportamentului uman - Pagina 34
Genetica comportamentului uman - Pagina 35
Genetica comportamentului uman - Pagina 36
Genetica comportamentului uman - Pagina 37
Genetica comportamentului uman - Pagina 38
Genetica comportamentului uman - Pagina 39
Genetica comportamentului uman - Pagina 40
Genetica comportamentului uman - Pagina 41
Genetica comportamentului uman - Pagina 42
Genetica comportamentului uman - Pagina 43
Genetica comportamentului uman - Pagina 44
Genetica comportamentului uman - Pagina 45
Genetica comportamentului uman - Pagina 46
Genetica comportamentului uman - Pagina 47
Genetica comportamentului uman - Pagina 48
Genetica comportamentului uman - Pagina 49
Genetica comportamentului uman - Pagina 50
Genetica comportamentului uman - Pagina 51
Genetica comportamentului uman - Pagina 52
Genetica comportamentului uman - Pagina 53
Genetica comportamentului uman - Pagina 54
Genetica comportamentului uman - Pagina 55
Genetica comportamentului uman - Pagina 56
Genetica comportamentului uman - Pagina 57
Genetica comportamentului uman - Pagina 58
Genetica comportamentului uman - Pagina 59
Genetica comportamentului uman - Pagina 60
Genetica comportamentului uman - Pagina 61
Genetica comportamentului uman - Pagina 62
Genetica comportamentului uman - Pagina 63
Genetica comportamentului uman - Pagina 64
Genetica comportamentului uman - Pagina 65
Genetica comportamentului uman - Pagina 66
Genetica comportamentului uman - Pagina 67
Genetica comportamentului uman - Pagina 68
Genetica comportamentului uman - Pagina 69
Genetica comportamentului uman - Pagina 70
Genetica comportamentului uman - Pagina 71
Genetica comportamentului uman - Pagina 72
Genetica comportamentului uman - Pagina 73
Genetica comportamentului uman - Pagina 74
Genetica comportamentului uman - Pagina 75
Genetica comportamentului uman - Pagina 76
Genetica comportamentului uman - Pagina 77
Genetica comportamentului uman - Pagina 78
Genetica comportamentului uman - Pagina 79
Genetica comportamentului uman - Pagina 80
Genetica comportamentului uman - Pagina 81
Genetica comportamentului uman - Pagina 82
Genetica comportamentului uman - Pagina 83
Genetica comportamentului uman - Pagina 84
Genetica comportamentului uman - Pagina 85
Genetica comportamentului uman - Pagina 86
Genetica comportamentului uman - Pagina 87
Genetica comportamentului uman - Pagina 88
Genetica comportamentului uman - Pagina 89
Genetica comportamentului uman - Pagina 90
Genetica comportamentului uman - Pagina 91
Genetica comportamentului uman - Pagina 92
Genetica comportamentului uman - Pagina 93
Genetica comportamentului uman - Pagina 94
Genetica comportamentului uman - Pagina 95
Genetica comportamentului uman - Pagina 96
Genetica comportamentului uman - Pagina 97
Genetica comportamentului uman - Pagina 98
Genetica comportamentului uman - Pagina 99

Conținut arhivă zip

  • Genetica comportamentului uman.pdf

Alții au mai descărcat și

Psihopatologie Psihanalitica

PRIMA PARTE. NOŢIUNI INTRODUCTIVE 1.NARCISISM ŞI RELAŢIE DE OBIECT 1.1. Teoria freudiana despre narcisism Freud a împrumutat termenul de...

Retardul Mental - Oligofrenia

Retardul mental se defineşte ca o funcţionare intelectuală generală semnificativ sub medie, care a început în timpul perioadei de dezvoltare şi se...

Neuropsihologie si Psihologie Cognitiva

În sec. V î.e.n., Hippocrat descrie primele noţiuni privind dificultăţile de limbaj, pe care le-a denumit aphonie. Neuropsihologia este o...

Turbulari de Stare

Voinţa – funcţia psihică ce mijloceşte actualizarea şi realizarea intenţiilor, prin organizarea acţiunilor şi structurarea deciziilor, fiind strâns...

Tulburări de Conștiință

Constiinta este un atribut definitoriu al umanitatii, cea mai evoluata forma de reflectare psihica a lumii obiective, caracterizata prin...

Istoria Psihologiei

Psihologia nu poate fi studiata fara a avea cunostinte de filozofie, teologie, fiziologie, medicina. Nu într-atât încât sa fie acoperite aceste...

Psihoterapie Integrativă

Parintele imaginar Eul Adult (Neopsihic),Eul Copil (Arheopsihic) si Eul Parinte (Exteropsihic) sunt cele trei stari principale ale Eului descries...

Psihoterapii Scurte

I. RANILE INVISIBILE ALE RAZBOIULUI Studiile au demonstrat ca aprox. 26% dintre soldatii intorsi din Irak si Afganistan sufera de anumite...

Te-ar putea interesa și

Fundamentare Teoretica - Reprezentarea Sociala - Constructe

Argument Omul este o fiinţă extraordinară prin complexitatea sa, prin multitudinea aspectelor şi faţetelor a ceea ce înseamnă personalitatea umană...

Factori in Performanta - Motivatia

“Motivaţia este arta de a face oamenii să facă ceea ce vrei tu, pentru că ei doresc să o facă.” (Dwinght Eisenhower) Argument Am ales această...

Genetica si Bolile Somatice

I.Genetica cancerului La specia umana sunt cunoscute in prezent peste 100 de tipuri de cancere care afecteaza cele mai diverse tesuturi si organ....

ADN

1.Istoria descoperiri În zilele noastre ,toată lumea ştie că ADN-ul ,un acid nucleic ,dirijează modul de dezvoltare al celulei. Oamenii de ştiinţă...

Sindromul hiperkinetic cu deficit de atenție la adulți

Elementul esențial al acestui tip de tulburare/afecțiune comportamentală îl reprezintă un pattern persistent de inatenție și/sau de...

Socializarea - Factor Important în Formarea Individului

Sociologia este ştiinţa socială ce studiază regulile sociale şi procesele care leagă şi separă oamenii, nu numai ca indivizi, dar şi ca membrii ai...

Genetica Comportamentului Uman

Prolegomena Etologia (gr. ethos = morav, obicei, atitudine) este o ramură a stiintelor psihosociale care studiază comportamentul animal (deosbit...

Psihologia Vârstelor

I. Cu ce se ocupă Psihologia vârstelor? Se ocupă cu studiul comportamentului uman pe etape de vârstă, de la naştere pînă la moarte (studiul...

Ai nevoie de altceva?