Managementul Organizației Școlare

Curs
6.7/10 (6 voturi)
Domeniu: Psihologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 53 în total
Cuvinte : 23266
Mărime: 74.67KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. univ. dr. Cristea Sorin
Specializarea: Master Educational Note de curs Anul I, Sem. I

Extras din document

Termenul de management a pătruns în limbajul pedagogic la fel de insistent ca cel de curriculum. În mod analogic, are o dublă semnificaţie, de concept şi de paradigmă pe cale de afirmare în teoria şi practica educaţiei.

Conceptul de management, dezvoltat la nivel de leadership, defineşte un tip de conducere superioară care corespunde modelului cultural al societăţii informaţionale, bazată pe cunoaştere. În opoziţie cu tipul de conducere birocratică, administrativă, care corespunde modelului cultural al societăţii industrializate.

Managementul reprezintă astfel o activitate de conducere globală / sistemică, optimă, strategică / inovatoare, necesară în condiţii de schimbare socială rapidă, permanentă, proprii societăţii informaţionale. În contrast, activitatea de conducere birocratică este parcelară, standardizată, punctuală, reproductivă, fiind posibilă în condiţii sociale stabile. La modul simbolic poate fi evocată opoziţia dintre durabilitatea sinergică a informaţiei şi perisabilitatea inevitabilă a maşinii, oricât de performantă ar fi aceasta.

Managementul educaţiei defineşte activitatea de conducere globală, optimă, strategică, inovatoare a sistemului de învăţământ dezvoltat în societatea postmodernă, informaţională în plan tehnologic, şi democratică în plan politic.

În raport de dimensiunea obiectului de cercetare, reflectat la nivelul sferei de cuprindere a conceptului de management al educaţiei, sunt dezvoltate noi ştiinţe ale educaţiei, bazate pe o metodologie de cercetare intradisciplinară interdisciplinară şi pluridisciplinară: managementul organizaţiei şcolare, managementul clasei, managementul activităţii didactice (lecţiei).

Funcţiile managementului educaţiei, cu caracter general şi obiectiv, angajează finalităţile sistemului şi ale procesului de învăţământ în direcţia conducerii eficiente a activităţilor specifice (educaţie, instruire, formare profesională, consiliere şcolară etc.): 1) funcţia de organizare a resurselor pedagogice existente (informaţionale, umane, didactico-materiale, financiare); 2) funcţia de planificare a activităţii în raport de finalităţi şi de context (resurse, condiţii, situaţii); 3) funcţia de coordonare-îndrumare metodologică a activităţii principale (instruirea); 4) funcţia de reglare-autoreglare a activităţii prin acţiuni de perfecţionare şi de cercetare pedagogică, implicate în reluarea ciclului managerial la un nivel superior. Realizarea acestor funcţii impune crearea unor structuri corespunzătoare la toate nivelurile conducerii (minister, inspectorat, şcoală). Respectând o axiomă a managementului conform căreia „structurile trebuie să corespundă întotdeauna funcţiilor” (Ph.Coombs).

În orice activitate de conducere managerială a sistemului şi a procesului de învăţământ, la nivel de organizaţie şcolară, clasă, lecţie, sunt implicate următoarele acţiuni: 1) informare asupra stadiului în care se află activitatea condusă (având ca rezultat obţinerea de informaţii cantitative / stocate şi calitative / prelucrate, interpretate); 2) evaluare a informaţiilor stocate, prelucrate, realizată prin operaţii de măsurare, apreciere şi decizie (parţială şi finală) cu valoare de diagnoză; 3) comunicare a deciziei (parţiale, finale) cu scop de reglare-autoreglare a activităţii la un nivel corespunzător diagnozei şi prognozei stabilite, ceea ce presupune măsuri operative şi strategice de corectare, ameliorare, perfecţionare, ajustare structurală, reformare.

Ca paradigmă, managementul propune un nou model de abordare a teoriei educaţiei şi instruirii. Care poate fi valorificat în constituirea unei axiomatici a educaţiei eficiente. Bazată pe abordarea optimă a relaţiei dintre dimensiunea obiectivă (funcţie şi structură centrală) – subiectivă (finalităţi) a educaţiei. Cu consecinţe în domeniul proiectării curriculare a instruirii în cadrul unei structuri globale care răspunde funcţiilor generale ale managementului: 1) organizarea resurselor activităţii (în cadrul formelor de tip frontal, grupal, individual); planificarea activităţii (obiective-conţinuturi-metodologie-evaluare); realizarea-dezvoltarea activităţii în cadrul unui scenariu deschis (evaluare iniţială – predare-învăţare-evaluare continuă – evaluare finală).

Managementul organizaţiei şcolare

Managementul organizaţiei şcolare se afirmă ca ştiinţă a educaţiei prin „hibridarea” rezultatelor cercetării de vârf acumulate în diferite domenii printr-un proces inovator semnificativ pentru ceea ce reprezintă „noile ştiinţe sociale” (M.Dogan, R.Phare). Evoluează ca ramură a managementului educaţiei construită epistemologic la intersecţia dintre teoria sistemului de învăţământ (subteorie a teoriei generale a educaţiei) şi teoria dezvoltării organizaţionale (dezvoltată în cadrul economiei şi al sociologiei, al politologiei şi al psihologiei sociale).

Obiectul de studiu specific al acestei noi ştiinţe a educaţiei îl constituie şcoala ca unitate de bază a sistemului şi a procesului de învăţământ, dezvoltată în sensul paradigmei curriculumului confirmată în societatea informaţională. Ca expresie a saltului de la modernitatea la postmodernitatea educaţiei şi a pedagogiei.

Preview document

Managementul Organizației Școlare - Pagina 1
Managementul Organizației Școlare - Pagina 2
Managementul Organizației Școlare - Pagina 3
Managementul Organizației Școlare - Pagina 4
Managementul Organizației Școlare - Pagina 5
Managementul Organizației Școlare - Pagina 6
Managementul Organizației Școlare - Pagina 7
Managementul Organizației Școlare - Pagina 8
Managementul Organizației Școlare - Pagina 9
Managementul Organizației Școlare - Pagina 10
Managementul Organizației Școlare - Pagina 11
Managementul Organizației Școlare - Pagina 12
Managementul Organizației Școlare - Pagina 13
Managementul Organizației Școlare - Pagina 14
Managementul Organizației Școlare - Pagina 15
Managementul Organizației Școlare - Pagina 16
Managementul Organizației Școlare - Pagina 17
Managementul Organizației Școlare - Pagina 18
Managementul Organizației Școlare - Pagina 19
Managementul Organizației Școlare - Pagina 20
Managementul Organizației Școlare - Pagina 21
Managementul Organizației Școlare - Pagina 22
Managementul Organizației Școlare - Pagina 23
Managementul Organizației Școlare - Pagina 24
Managementul Organizației Școlare - Pagina 25
Managementul Organizației Școlare - Pagina 26
Managementul Organizației Școlare - Pagina 27
Managementul Organizației Școlare - Pagina 28
Managementul Organizației Școlare - Pagina 29
Managementul Organizației Școlare - Pagina 30
Managementul Organizației Școlare - Pagina 31
Managementul Organizației Școlare - Pagina 32
Managementul Organizației Școlare - Pagina 33
Managementul Organizației Școlare - Pagina 34
Managementul Organizației Școlare - Pagina 35
Managementul Organizației Școlare - Pagina 36
Managementul Organizației Școlare - Pagina 37
Managementul Organizației Școlare - Pagina 38
Managementul Organizației Școlare - Pagina 39
Managementul Organizației Școlare - Pagina 40
Managementul Organizației Școlare - Pagina 41
Managementul Organizației Școlare - Pagina 42
Managementul Organizației Școlare - Pagina 43
Managementul Organizației Școlare - Pagina 44
Managementul Organizației Școlare - Pagina 45
Managementul Organizației Școlare - Pagina 46
Managementul Organizației Școlare - Pagina 47
Managementul Organizației Școlare - Pagina 48
Managementul Organizației Școlare - Pagina 49
Managementul Organizației Școlare - Pagina 50
Managementul Organizației Școlare - Pagina 51
Managementul Organizației Școlare - Pagina 52
Managementul Organizației Școlare - Pagina 53

Conținut arhivă zip

  • Managementul Organizatiei Scolare.doc

Alții au mai descărcat și

Aportul psihoterapiei cognitiv-comportamentală la ameliorarea și îmbunătățirea stării de sănătate a pacienților cu tulburări depresive

INTRODUCERE În societatea contemporană, omul este martorul unor schimbări socioculturale intense. Astăzi, mai mult ca oricând, suntem expuşi unor...

Colaborarea dintre Părinți și Educatori în Corectarea Tulburarilor de Limbaj la Copil

ARGUMENT Motto: „Faptul că aveţi un copil nu vă face părinte, precum faptul că aveţi un pian, nu vă face pianist.” Mihail Levine Pentru a fi un...

Neglijarea Copilului - Considerații Generale

ARGUMENT Dacă eşecurile din sectoarele economice sau politice pot fi stopate sau diminuate prin mijloace legislative sau economice, eşecurile în...

Politici Educaționale

Cuvânt înainte Asistăm actualmente la o multitudine de iniţiative în domeniul educativ fapt pentru care nu este uşor să concluzionăm asupra...

Terapia cognitiv-comportamentală în Depresia Postpartum

ARGUMENT În viziunea contemporană, sarcina rămâne un eveniment medical care a suferit o mică schimbare de-a lungul timpului, de la „doctorul știe...

Mediul Familial

CAP I.:MEDIUL FAMILIAL 1.1.FAMILIA-definire „Familia reprezinta, in orice societate o forma de comunitate umana alcatuita din cel putin doi...

Inteligența emoțională

Introducere Inteligenţa emoţională a evoluat odată cu omenirea, necesitatea de adaptare, de a face faţă şi de a colabora cu cei din jur, fiind...

Relația dintre Adolescenți și Părinți Privind Percepția și Dezvoltarea Personalității

ARGUMENT Adolescenţa este perioada unor spectaculoase evoluţii şi transformări psihosomatice şi psihosociale.Este vorba de acele transformări care...

Te-ar putea interesa și

Rolul culturii organizaționale în instituțiile de învățământ preuniversitar

INTRODUCERE Abordarea temei Rolul culturii organizaționale în instituțiile de învățământ preuniversitar implică prezentarea și valorificarea unor...

Managementul școlii ca organizație

I. MANAGEMENTUL SISTEMELUI DE ÎNVĂTĂMÂNT 1.1. Stiinta conducerii. Scurt istoric Studierea, însusirea si aplicarea stiintei conducerii în toate...

Cultura Organizațională în Școala Românească

I. Introducere Lucrarea are ca scop identificarea unor trăsături specifice culturii organizaţiei şcolare. Ne naştem într- o cultură, ne formăm şi...

Contribuții ale reprezentanților școlilor de management în devenirea managementului operațional al producției

Conceptul de management operational al productiei „Production Operations Management must ensure the quality of functional stability of production...

Schimbare și Adaptare în Managementul Agenției de Detectivi

1.1. EVOLUTIE SI ETAPE IN MANAGEMENT 1.1.1 Necesitatea conducerii stiintifice Unirea eforturilor pentru atingerea obiectivelor comune si...

Evoluția științifică a managementului

Introducere Motivul alegerii temei “Evolutia stiintifica a managementului” este fundamentat pe necesitatea cunoasterii acestui subiect ca punct de...

Managementul organizației școlare

1. Factorii schimbării în şcoală În cadrul societatii, învatamântul se constituie ca un subsistem particular care se supune în ultima instanta...

Abordările manageriale ale organizației - școlile de management

1.Indroducere: Există mai multe moduri de abordare a organizaţiilor de către management, respectiv de rezolvare a problemelor acestora utilizând...

Ai nevoie de altceva?