Metode in Psihologie

Imagine preview
(8/10 din 5 voturi)

Acest curs prezinta Metode in Psihologie.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 123 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Psihologie

Cuprins

CURS NR.1. PARTICULARITĂŢI ŞI OBIECTIVE
1.1 Obiectivele cursului
1.2 Caracteristicile cunoaşterii
1.3 Limitele cunoaşterii comune
1.4 Cunoaşterea psihologică
1.5 Programul cercetării psihologice
CURS NR.2. ARII DE CLASIFICARE A METODELOR ÎN PSIHOLOGIE
2.1 Metodologia cercetării şi metode în psihologie
2.2 Metode de cercetare în psihologie
2.3 Metode de evaluare psihologică şi diagnoză specifice practicii psihologice şi psihoterapeutice
2.4 Analiza funcţională a comportamentului . Instrumente de evaluare
CURS NR. 3.OPERAŢIONALIZAREA CONCEPTELOR
3.1 Constructe ipotetice. Operaţionalizarea conceptelor, modalităţi nominale şi operaţionale
3.2 Ipoteze de cercetare
3.3 Variabile
3.4 Eşantionare
CURS NR.4. METODA OBSERVAŢIEI ÎN PSIHOLOGIE
4.1 Introducere
4.2 Definire şi caracteristici
4.3 Observaţie ocazională versusu obsevaţie sistemică
4.4 Observaţie şi experiment
4.5 Factorii determinanţi ai observaţiei
4.6. Conţinutul observaţiei
4.7 Avantajele şi limitele observaţiei
CURS NR.5. METODA CONVORBIRII. INTERVIUL PSIHOLOGIC CA TEHNICĂ DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
5.1 Clarificări conceptuale conversaţie, convorbire, interviu
5.2 Clasificarea interviurilor
5.3 Interviurile clinice
5.4 Interviurile structurate
5.5 Interviurile relaţionale
CURS NR. 6 STUDIUL DOCUMENTELOR SOCIALE
6.1 Introducere
6.2 Clasificarea documentelor
6.3 Recensământul populaţiei
6.4 Documente scrise necifrice
6.5 Utilizarea biografică şi autobiografică
6.6. Analiza documentelor
6.7. Valoarea si limitele documentelor
CURS NR .7. METODA ANCHETEI PSIHOSOCIALE PE BAZĂ DE CHESTIONAR
7.1 Introducere
7.2 Definirea etapelor
7.2 Definirea chestionarului
7.3 Clasificarae chestionarelor
7.4 Structura chestionarelor
7.5 Formularea întrebărilor
7.6 Designul chestionarelor
7.7 Redactarea raportului de cercetar
7.10 Avantajele şi limitele chestionarelor
CURS NR. 8. ANALIZA DE CONŢINUT
8.1 Introducere
8.2 Definirea analizei de conţinut
8.3 Unităţile de analiză
8.4 Schema de categorii
8.9 Etapele analizei conţinutului comunicării
8.10 Procedee de analiză
8.11 Aplicarea tehnicilor de analiză a conţinutului
CURS NR.9. TESTELE PSIHOLOGICE.
9.1. Algoritm general de construire a testelor.
9.2. Etape în construire testelor.
9.3. Metode de scalare.
9.4. Construirea şi experimentarea variantei iniţiale atestului.
9.5. Revizuirea testului şi redactarea formei finale.
9.6. Studii de validare şi atalonare.
9.7. Redactarea manualului testului.
9.8. Valoarea şi limitele utilizarii testelor în practica psihoterapeutică.
CURS NR.10. EXPERIMENTUL ÎN ŞTIINŢELE SOCIOUMANE
10.1 Introducere
10.2. Definiţie şi caracteristici
10.3. Componentele experimentului
10.4. Selecţia şi repartizarea subiecţilor
10.5. Organizarea experimentului. Fazele unui experimet
10.6. Tipuri de experiment
CURS NR.11 . PARTICULARITĂŢI METODOLOGICE ALE STUDIULUI CORELAŢIONAL
11.1 Statistică descriptivă
11.2 Inferenţă statistică
11.3 Coeficientul de corelaţie şi interpretrea coeficientului de corelaţie
CURS NR. 12. METODA STUDIULUI DE CAZ
12.1 Introducere
12.2 Definiţia metodei
12.3 Designul cercetării
12.4 Desfăşurarea investigaţiei
12.5 Triangularea
12.6 Redactarea raportului
CURS NR.13 ABORDAREA SINERGETICĂ A METODELOR ÎN PSIHOLOGIE
13.1 Definirea sinergeticii
13.2 Cooperare sau conflict metodologic
13.2 Viziunea de ansamblu a metodelor în psihologie
CURS NR.14. PROBLEME RECAPITULATIVE / COMUNICAREA RAPORTULUI DE CERCETARE

Extras din document

CURS NR.1

METODE IN PSIHOLOGIE

I. PARTICULARITĂŢI ÎN CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ ÎN PSIHOLOGIE

1.1. Introducere

În acest curs, ne vom ocupa de unele aspecte teoretice şi practice implicate în cercetarea psihologică şi, în mod special vom trata diversitatea modalităţilor prin care psihologii adună datele. Vom începe prin a ne referi la unele probleme pe care le ridică psihologia ca ştiinţă. Este de domeniul evidenţei că în psihologie, modul de abordare, de studiu se schimbă în permanenţă, că apar noi opinii despre psihologie, iar eclectismul metodelor întrebuinţate în cercetare a devenit un truism. Toate acestea constituie probleme specifice ale psihologiei ştiinţifice în comparare cu alte ştiinţe. Ne vom ocupa în continuare de principalele metode de cercetare folosite în psihologie luând totodată în considerare şi unele probleme pe care acestea le implică.

1.2. Psihologia şi metodele ştiinţifice

Cercetările în domeniul psihologiei ne atenţionează că trebuie să fim foarte vigilenţi atunci când colectăm în mod sistematic date despre condiţia umană. Ca fiinţe umane, noi putem avea idei preconcepute înrădăcinate adânc în sinele nostru profund şi am putea avea tendinţa de a generaliza pornind chiar de la propria noastră experienţă. Suntem unici şi, prin urmare, avem experienţe unice de viaţă, unele dintre acestea pot fi chiar atipice. E posibil să vedem în exteriorul nostru exact ceea ce ne aşteptăm noi să vedem, studiile asupra percepţiei şi memoriei vin în sprijinul acestei aserţiuni. Alteori se întâmpla exact ceea ce am presupus că se va întâmpla deoarece „profeţiile se împlinesc”. Aceasta este posibil deoarece expectaţiile noastre pot deveni predicţii, ceea ce ar putea însemna că ajungem în situaţia să determinăm anumite fapte să se întâmple tocmai pentru că avem convingeri puternice în acest sens şi ne aşteptăm ca ele să se împlinească.

O întrebare firească se ridică: cum am putea detecta ideile preconcepute pe care le avem, astfel încât acestea să nu altereze cercetarea? Adesea prejudecăţile sunt inconştiente, pentru a le aduce în conştient este nevoie de travaliu şi efort. Este adevărat ca unele din acestea au ajutat oamenii de-a lungul existenţei lor să supravieţuiască evidenţiind flexibilitatea şi adaptabilitatea fiinţei umane. Deşi nu sunt în totalitate nocive, prejudecăţile, reprezentările şi stereotipurile sociale ridică totuşi anumite probleme în înţelegerea psihologiei umane.

Filosofia, literatura, istoria, arta, au descris acţiunile umane de-a lungul secolelor făcând chiar speculaţii pe marginea psihologiei umane. Uneori, au reuşit să aducă anumite clarificări preţioase asupra evenimentelor, dar ele nu ne pot furniza o înţelegere sistematică şi încredere asupra tratării acestora. Aceasta se întâmplă tocmai datorită acestor prejudecăţi înrădăcinate în inconştientul nostru care se afirmă cu tărie afectând modul nostru de raportare la contextele naturale.

Psihologia ca ştiinţă, a apărut pentru prima dată în ce-a de-a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Încă de la început, cercetătorii au conştientizat faptul că activitatea lor necesită atenţie în legătură cu colectarea datelor despre condiţia umană, cu tratarea adecvată a acesteia, concluziile pe care le extrag şi respectul necondiţionat pentru OM.

1.3 Obiectivele cursului

În cercetarea ştiinţifică din domeniul psihologiei identificăm următoarele obiective principale:

1. Transformarea studenţilor din consumatori de cunoaştere psihologică în producători ai acesteia, ceea ce implică formarea unor abilităţi de cercetare, respectiv cunoaşterea unor metode de cercetare şi interpretare a datelor obţinute în urma aplicării instrumentelor pe loturile de subiecţi.

2. Studiul metodologiei ştiinţifice respectiv metode, procedee, suport statistic, oferă posibilitatea înţelegerii şi evaluării cercetărilor realizate de altcineva. Există şi alte surse alternative la cercetarea ştiinţifică: simţul comun, arta, literatura, etc.

Fisiere in arhiva (1):

  • Metode in Psihologie.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA ANDREI ŞAGUNA CONSTANŢA FACULTATEA DE PSIHOSOCIOLOGIE SPECIALIZAREA PSIHOLOGIE