Metodica Predării Psihologiei

Curs
5.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Psihologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 92 în total
Cuvinte : 19120
Mărime: 111.90KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Monica Moraru
Universitatea „Ovidius” Constanţa Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei Specializări: Psihologie, Psihopedagogie Specială, Asistenţă socială

Cuprins

I. Obiectul şi problematica Metodicii predării psihologiei

1. Obiectul de studiu al Metodicii predării Psihologiei

• Procesul de învăţământ - cadru principal de aplicare şi de evoluţie a metodicilor de specialitate

2. Specificul Metodicii predării Psihologiei

II. Obiectivele predării-învăţării Psihologiei

1. Competenţe generale şi specifice

2. Competenţe derivate/obiective operaţionale

III. Curriculum-ul Psihologiei în învaţământul românesc actual

1. Psihologia în aria curriculară „ Om şi societate”

2. Criterii de selectare a conţinuturilor disciplinei Psihologie

3. Modalităţi inovatoare de organizare a conţinuturilor disciplinei Psihologie

4. Documente şcolare care concretizează conţinuturile disciplinei Psihologie

5. Abordarea creativă a conţinuturilor disciplinei Psihologie

IV. Strategii de instruire specifice predării Psihologiei

1. Delimitări conceptuale

2. Taxonomia strategiilor de instruire

3. Structura strategiilor de instruire

4. Strategii discursive specifice predării Psihologiei

V. Proiectarea activităţii didactice pentru disciplina Psihologie

1. Delimitări conceptuale

2. Etape şi niveluri ale proiectării didactice

3. Tipuri si variante de lecţii utilizate în predarea-învăţarea Psihologiei

4. Principalele evenimente ale structurii unei lecţii de Psihologie

VI. Evaluarea activităţii didactice

1. Delimitări conceptuale

2. Momente ale evaluării

3. Indicatorii unei evaluări eficiente

4. Forme de evaluare

5. Metode şi tehnici de evaluare aplicate în Psihologie

Extras din document

INTRODUCERE

Pregătirea metodică în specialitate nu este doar o preocupare a didacticii moderne. Această dimensiune face parte din perenitatea fondului tematic al istoriei gândirii pedagogice, prezentă în încercări procedurale şi modele didactico-aplicative numeroase (J. A. Comenius, J. H. Pestalozzi, Herbart ş.a. ).

Prezentul curs se circumscrie în zona aplicării unor principii, idei, sugestii de strategie educaţională propuse de Comisia Internaţională pentru Educaţie în secolul XX sub forma unui Raport către UNESCO, subliniind necesitatea de a schimba şi optimiza viziunea privind pregătirea cadrului didactic şi valorificarea potenţialului elevilor. Potrivit recomandărilor din Raportul menţionat, reformele şi politicile educaţionale trebuie să fie centrate pe echilibrul dintre cunoştinţe şi însuşirea metodelor privind cei patru „piloni” pe care trebuie să se sprijine educaţia omului de azi şi de mâine: a învăţa să fii, a învăţa să ştii, a învăţa să faci, a învăţa să trăieşti împreună cu ceilalţi.

I. Obiectul şi problematica Metodicii predării Psihologiei

1. Obiectul de studiu al Metodicii predării Psihologiei

Metodica = (gr. metodiki), ştiinţă pedagogică practică, aplicativă; sistem coerent de modalităţi şi procedee prin care se asigură predarea-învăţarea-evaluarea unei discipline de studiu; sistem de mijloace necesar predării adevărului deja descoperit.

Metodicile sau didacticile speciale, ca subramuri ale didacticii generale (disciplină componentă a ştiinţelor educaţiei care studiază dimensiunile esenţiale şi generale ale procesului de învăţământ, indiferent de treaptă, tipul de şcolaritate, disciplină şcolară), studiază organizarea şi desfăşurarea procesului de învăţământ la o anumită disciplină şcolară, din perspectiva documentelor normative obligatorii, respectiv plan şi programă şcolară, valorificând teoria şi practica pedagogică, validate social.

Ca disciplină de specialitate, Metodica predării Psihologiei studiază scopul şi obiectivele derivate privind predarea şi învăţarea Psihologiei în liceu, în raport cu idealul educaţional, conţinutul Psihologiei urmărit din perspectiva criteriilor de selecţie, ordonare a cunoştinţelor, a calităţii programei şi manualelor şcolare în raport cu anumite cerinţe psihopedagogice, particularităţi ale limbajului psihologic, strategiile specifice de predare-învăţare a Psihologiei. Structura demersului metodic va analiza şi proiectarea didactică, precum şi rolul evaluării în activitatea didactică, tipuri, strategii şi modalităţi de evaluare a rezultatelor şcolare la disciplina Psihologie.

În virtutea rolului său, Metodica predării Psihologiei urmăreşte să surprindă relaţia de condiţionare şi funcţionalitate între diversele componente şi aspecte ale predării-învăţării Psihologiei în liceu, din perspectiva finalităţii sale pedagogice: abilitarea elevului cu un set de cunoştinţe, capacităţi şi instrumente care să-l ajute la dezvoltarea conştiinţei de sine şi a conştiinţei de altul, urmărind construirea unei personalităţi echilibrate şi active. În acest sens, se urmăreşte dobândirea unor competenţe precum: stăpânirea şi utilizarea informaţiilor, gândire creatoare, spirit de iniţiativă, capacitate de reflecţie şi de comunicare.

Metodica predării Psihologiei se prezintă ca un instrument pertinent la dispoziţia studenţilor aflaţi în etapa formării iniţiale pentru profesia didactică, dar şi a cadrelor didactice ce se supun formării continue prin variate forme de perfecţionare ; este un instrument menit să conducă la obţinerea unor soluţii multiple la probleme pe care le ridică procesul de predare-învăţare: ce tip de activitate este bine să întreprindem în vederea atingerii unui anumit scop?; cu ce metode, tehnici, mijloace didactice?; cum vom proceda pentru ca activitatea realizată cu elevii să dobândească efecte observabile, măsurabile pe termen lung? etc.

Preview document

Metodica Predării Psihologiei - Pagina 1
Metodica Predării Psihologiei - Pagina 2
Metodica Predării Psihologiei - Pagina 3
Metodica Predării Psihologiei - Pagina 4
Metodica Predării Psihologiei - Pagina 5
Metodica Predării Psihologiei - Pagina 6
Metodica Predării Psihologiei - Pagina 7
Metodica Predării Psihologiei - Pagina 8
Metodica Predării Psihologiei - Pagina 9
Metodica Predării Psihologiei - Pagina 10
Metodica Predării Psihologiei - Pagina 11
Metodica Predării Psihologiei - Pagina 12
Metodica Predării Psihologiei - Pagina 13
Metodica Predării Psihologiei - Pagina 14
Metodica Predării Psihologiei - Pagina 15
Metodica Predării Psihologiei - Pagina 16
Metodica Predării Psihologiei - Pagina 17
Metodica Predării Psihologiei - Pagina 18
Metodica Predării Psihologiei - Pagina 19
Metodica Predării Psihologiei - Pagina 20
Metodica Predării Psihologiei - Pagina 21
Metodica Predării Psihologiei - Pagina 22
Metodica Predării Psihologiei - Pagina 23
Metodica Predării Psihologiei - Pagina 24
Metodica Predării Psihologiei - Pagina 25
Metodica Predării Psihologiei - Pagina 26
Metodica Predării Psihologiei - Pagina 27
Metodica Predării Psihologiei - Pagina 28
Metodica Predării Psihologiei - Pagina 29
Metodica Predării Psihologiei - Pagina 30
Metodica Predării Psihologiei - Pagina 31
Metodica Predării Psihologiei - Pagina 32
Metodica Predării Psihologiei - Pagina 33
Metodica Predării Psihologiei - Pagina 34
Metodica Predării Psihologiei - Pagina 35
Metodica Predării Psihologiei - Pagina 36
Metodica Predării Psihologiei - Pagina 37
Metodica Predării Psihologiei - Pagina 38
Metodica Predării Psihologiei - Pagina 39
Metodica Predării Psihologiei - Pagina 40
Metodica Predării Psihologiei - Pagina 41
Metodica Predării Psihologiei - Pagina 42
Metodica Predării Psihologiei - Pagina 43
Metodica Predării Psihologiei - Pagina 44
Metodica Predării Psihologiei - Pagina 45
Metodica Predării Psihologiei - Pagina 46
Metodica Predării Psihologiei - Pagina 47
Metodica Predării Psihologiei - Pagina 48
Metodica Predării Psihologiei - Pagina 49
Metodica Predării Psihologiei - Pagina 50
Metodica Predării Psihologiei - Pagina 51
Metodica Predării Psihologiei - Pagina 52
Metodica Predării Psihologiei - Pagina 53
Metodica Predării Psihologiei - Pagina 54
Metodica Predării Psihologiei - Pagina 55
Metodica Predării Psihologiei - Pagina 56
Metodica Predării Psihologiei - Pagina 57
Metodica Predării Psihologiei - Pagina 58
Metodica Predării Psihologiei - Pagina 59
Metodica Predării Psihologiei - Pagina 60
Metodica Predării Psihologiei - Pagina 61
Metodica Predării Psihologiei - Pagina 62
Metodica Predării Psihologiei - Pagina 63
Metodica Predării Psihologiei - Pagina 64
Metodica Predării Psihologiei - Pagina 65
Metodica Predării Psihologiei - Pagina 66
Metodica Predării Psihologiei - Pagina 67
Metodica Predării Psihologiei - Pagina 68
Metodica Predării Psihologiei - Pagina 69
Metodica Predării Psihologiei - Pagina 70
Metodica Predării Psihologiei - Pagina 71
Metodica Predării Psihologiei - Pagina 72
Metodica Predării Psihologiei - Pagina 73
Metodica Predării Psihologiei - Pagina 74
Metodica Predării Psihologiei - Pagina 75
Metodica Predării Psihologiei - Pagina 76
Metodica Predării Psihologiei - Pagina 77
Metodica Predării Psihologiei - Pagina 78
Metodica Predării Psihologiei - Pagina 79
Metodica Predării Psihologiei - Pagina 80
Metodica Predării Psihologiei - Pagina 81
Metodica Predării Psihologiei - Pagina 82
Metodica Predării Psihologiei - Pagina 83
Metodica Predării Psihologiei - Pagina 84
Metodica Predării Psihologiei - Pagina 85
Metodica Predării Psihologiei - Pagina 86
Metodica Predării Psihologiei - Pagina 87
Metodica Predării Psihologiei - Pagina 88
Metodica Predării Psihologiei - Pagina 89
Metodica Predării Psihologiei - Pagina 90
Metodica Predării Psihologiei - Pagina 91
Metodica Predării Psihologiei - Pagina 92

Conținut arhivă zip

  • Metodica Predarii Psihologiei.doc

Alții au mai descărcat și

Influențe Motivaționale ale Factorilor Subiectivi ai Evaluării

Introducere Motivaţia poate susţine învaţarea în cel puţin patru moduri: influenţează măsura în care este probabil ca un individ să se angajeze...

Abordări psihoterapeutice de scurtă durată în tratamentul depresiei reactive

INTRODUCERE Se întâmplă poate să ne atragă atenţia o serie de anunţuri care ne prezintă cursuri, conferinţe sau sesiuni dedicate comunicării,...

Fenomenul Depresiei în Cotidian

INTRODUCERE Interactionam zilnic si ne confruntam cu diferite stari afective, printre care se prezintă și un fenomen cotidian precum este...

Modele Epistemologice ale Cunoașterii Psihologice

Argument Psihologia este una dintre ştiinţele umane şi poate cea mai reprezentativă dintre ele, prin originalitatea şi complexitatea naturii...

Depresia la adolescenți

INTRODUCERE Unul din doi adolescenţi din zilele noastre suferă de depresie, iar pe întreaga durată a vieţii fiecare persoană trece cel puţin odată...

Sigmund Freud si Psihanaliza

Sigmund Freud a fost un medic neuropsihiatru evreu austriac, fondator al scolii psihologice de psihanaliza. Principalele teorii ale acestei scoli...

Tradițiile Românești ale Analizei Psihologice

CAPITOLUL I Conceptul de roman de analiză psihologică Pentru a se orienta în hăţişurile unei specii literare atât de complexe şi nesupuse nici...

Psihanaliza lui Sigmund Freud

1.INTRODUCERE Orientarea analitică (dinamică) este prima propunere de intervenţie psihoterapeutică sistematică, ce se dezvolta la începutul...

Te-ar putea interesa și

Predarea si Invatarea Limbii Romane la Scolarul de Varsta Mica, cu Abordare intre Scoala Generala si Scoala Speciala

ARGUMENT Alegerea acestei teme de cercetare este fondată pe mai multe motive. Un prim motiv este dat de importanţa educaţiei văzută ca factor de...

Formarea Deprinderilor de Ritm Muzical la Școlarii Mici

INTRODUCERE Manifestare a frumosului artistic, muzica a fost considerată dintotdeauna un mijloc esenţial de cultivare spirituală a omului, de...

Aspecte Metodologice ale Însușirii Categoriilor Gramaticale de Gen și Număr ale Substantivului la Elevii din Învățământul Primar

CAPITOLUL I. INTRODUCERE I.1. Importanta studierii limbii române în ciclul primar Limba româna reprezinta în esenta continuarea limbii latine...

Educația civică

Introducere Educatia civica, ca obiectiv si dimensiune fundamentala a socializarii, nu poate lipsi din oferta de educatie, concretizata in moduri...

Rolul jocului didactic în lecția de matematică

CAPITOLUL I INTRODUCERE I.1.LOCUL SI ROLUL MATEMATICII IN ANTRENAREA GANDIRII ELEVULUI În condiţiile actuale de tranziţie, şcoala românească...

Proiect Didactic

PROIECT DIDACTIC Propunator: inst. George Savin Clasa: a IV-a Disciplina: Geografie Unitatea de învatare: Elemente de geografie a României...

Evaluarea centrată pe elev în predarea psihologiei

1.Abordari teoretice 1.1 Definire Conceptul de evaluare în pedagogie este definit in “Dictionnaire de pedagogie”, Larousse (1996,p. 124) drept...

Inteligența

Colegiul National „Mircea cel Batran” Studenta: Clasa X-a D Timp:50 min Data:29 aprilie 2013 Aria curriculara:Om si societate Subiectul...

Ai nevoie de altceva?