Psihodiagnoza Aptitudinilor si Inteligentei

Imagine preview
(9/10 din 9 voturi)

Acest curs prezinta Psihodiagnoza Aptitudinilor si Inteligentei.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 99 de pagini .

Profesor: Lect. Dr. E. Cracsner

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Psihologie

Cuprins

TEMA 1. PSIHODIAGNOZA APTITUDINILOR
1. Problemele teoretice ale aptitudinilor
2. Clasificarea aptitudinilor
3. Clasificarea testelor pentru aptitudini; specificul testelor de aptitudini
TEMA 2. TAXONOMIA APTITUDINILOR
1. Aptitudini cognitive
2. Abilităţi psihomotorii
3. Abilităţi fizice
4. Abilităţile senzoriale
TEMA 3. PSIHOMETRIA ÎN DOMENIUL OCUPAŢIONAL
1. Testul de Inteligenţă Analitică, Meilli (T.A.I.);
2. Testul de aptitudini mecanice manuale MacQuarrie;
3. Test de evaluare a aptitudinilor angajaţilor: Bateria EAS;
4. Testul Flanagan de clasificare a aptitudinilor F.A.C.T.;
5. Testele Industriale Flanagan F.T.I.;
6. Bateria generală de teste de aptitudini, G.A.T.B.
TEMA 4. PROBLEMATICA TESTĂRII INTELIGENŢEI
1. Probleme teoretice ale testării inteligenţei.
2. Coeficientul de inteligenţă şi deviaţia IQ.
3. Strategii de investigare a inteligenţei.
4. Clasificarea testelor de inteligenţă.
TEMA 5. TESTE PENTRU MĂSURAREA INTELIGENŢEI LA PREŞCOLARI ŞI ŞCOLARII MICI
1. Scara Metrică a Inteligenţei Binet-Simon
2. Scala de inteligenţă Stanford – Binet
3. Scala de inteligenţă pentru copiii preşcolari şi şcolarii mici, W.P.P.S.I.
5. Testul nonverbal de inteligenţă generală Dearborn
6. Noua Scală metrică de inteligenţă: N.E.M.I.
TEMA 6. TESTELE DE DEZVOLTARE ŞI SCĂRILE LONGITUDINALE
1. Psihodiagnoza la vârstele mici
2. Screening-ul potenţialului de retardare : testele Denver, Brigance, McCarthy.
3. Scările longitudinale: scalele Bayley, Gessell
4. Testele de dezvoltare bazate pe activitatea de desenare : Goudenough şi Bender-Santucci.
5. Testele de cunoştinţe.
TEMA 7. SCĂRI ŞI TESTE DE INTELIGENŢĂ CU EXTENSIE SAU DESTINAŢIE PENTRU VÂRSTA ADULTĂ
1. Bateriile Wechsler pentru adulţi
2. Scalele de inteligenţă Cattell
3. Testul analitic de inteligenţă Meilli.
4. Testele de inteligenţă destinate (şi) vârstei adulte (Pieron, Eysenck, Lahy).
TEMA 8. TESTELE NONVERBALE DE INTELIGENŢĂ
1. Matricile Raven
2. Testele Domino
3. Labirintele Porteus
4. Scara Pintner-Paterson
5. Testele bazate pe cuburi şi diversele sale variante de utilizare. Modalităţi de utilizare clinică a acestor probe
6. Concepţia şi specificul testelor nonverbale de inteligenţă
TEMA 9. BATERII DE EVLUARE A INTELIGENŢEI
1. Bateria de inteligenţă Bonnardel - B53
2. Bateria factorială P. M. A.
3. Bateriile româneşti pentru evaluarea inteligenţei generale experimentate de G. Bontilă.
4. Prezentarea Bateriei de Teste Psihologice de Aptitudini Cognitive (BTPAC)
TEMA 10. PROBE PSIHOGENETICE OPERATORII
1. Fundamentele teoretice ale probelor psihogenetice operatorii.
2. Teste psihogenetice
3. Probele psihogenetice de evaluare şi de conservare a cantităţilor.
TEMA 11. PROBE PSIHOGENETICE DESTINATE EVALUĂRII GÂNDIRII LOGICE
1. Proba compunerii deplasărilor.
2. Proba de raţionament verbal.
3. Proba de conservare a volumului fizic şi de disociere a acestuia de greutate.

Extras din document

TEMA 1

PSIHODIAGNOZA APTITUDINILOR

1. Problemele teoretice ale aptitudinilor

2. Clasificare aptitudinilor

3. Clasificarea testelor pentru aptitudini; specificul testelor de aptitudini.

1. Problemele teoretice ale aptitudinilor

1.1. Definirea aptitudinii ca latură instrumentală a personalităţii

Definirea aptitudinilor este o problemă dificilă. Deseori se extinde pe un continuum de la aşa numitele realităţi psihice la cele psihofiziologice. Este latura instrumentală a personalităţii

1.1.1. Definirea prin opoziţie cu capacităţile

- Substratul congenital al unei capacităţi, anterioară capacităţii, o virtualitate (Pieron);

- Capacitatea este aptitudinea plus câştigul ei în calitate şi valoare, prin exerciţie (F. Ştefănescu-Goangă).

1.1.2. Definirea prin raportare la finalitatea funcţională

- Orice însuşire psihică sau fizică considerată sub unghiul randamentului (Claparede);

- Formaţiune psihologică complexă la nivelul personalităţii care facilitează un comportament eficient în cadrul activităţii (Mitrofan).

1.1.3. Definirea prin sesizarea conţinutului specific

- Însuşire complexă de personalitate , produs complex al întregii personalităţi, al întregii existenţe, al vitalităţii fizice, al echipamentului informaţional ori al deprinderii, al metodelor de muncă, al integrării sau conflictului intereselor , al capacităţilor intelectuale;

- Aptitudinile reprezintă un complex de procese şi însişiri psihice individuale, structurate într-un mod original, care permite efectuarea cu succes a anumitor activităţi.

- Aptitudinea înseamnă însuşirea care:

a. diferenţiază oamenii în privinţa posibilităţii de a atinge performanţe superioare

b. contribuie efectiv la realizarea cu succes a activităţilor

c. asigură îndeplinirea activităţii la un nivel calitativ superior

d. se dispune într-o constelaţie cu o anume configuraţie şi cu grad mare de operaţionalitate

- însuşire psihică ce satisface trei cerinţe:

a. să fie individuală şi diferenţiatoare

b. să asigure efectiv finalitatea activităţii

c. să dispună de un grad mare de operaţionalitate şi eficienţă

- forme calitativ superioare:

a. talentul

b. geniul

1.2. Criterii de evaluarea a aptitudinilor

1.2.1. După rezultatul obţinut şi caracteristicile acestuia

- existenţa originalităţii, noutăţii, eficacităţii

- cale deosebită, rapidă, inventivă

1.2.2. După latura procesuală

- rapiditate, viteză

- noutate

1.2.3. După locul şi rolul în structura personalităţii

- Relaţii diverse cu procesle psihice, fiind sintetizări şi generalizări ale particularităţilor dominante ale proceselor psihice

- Relaţia cu celelalte componente ale personalităţii (temperament, inteligenţă, creativitate, caracter)

- Aptitudinile sunt configuraţii de procese psihice, ireductibile la un proces sau altul

- Raporturi ambivalente între aptitudini şi motivaţie

- Raporturi cu activitatea sub multiple aspecte care ţin de:

- Relaţia om-tehnică-mediu

- Activitate, acţiuni, operaţii, acte şi mişcări

- Specificul şi importanţa muncii: scop, motivată, voluntară, complexă, evolutivă, transformativă, ascendentă

- Formele activităţii:

• predominant materială sau spirituală

• cognitivă, afectivă, volitivă

• principală (dominantă) sau secundară (subordonată)

• joc, învăţare, muncă, creaţie

• integral conştientă sau automatizată

- Relaţia cu deprinderile:

- Deprinderiile sunt componente automatizate, conştient elaborate, consolidate prin exerciţiu, desfăşurate fără control al conştient permanent

- Simple şi complexe, senzorial-perceptive, verbale, cognitive, morice, în funcţie de activitate

- Condiţii necesare elaborării:

• Instruire verbală prealabilă

• Demonstrarea modelului cu instruire verbală

• Organizarea exerciţiilor

• Asigurarea controlului şi autocontrolului

• Interesul pentru activitate

• Utilizarea aptitudinilor

• Constanţa principiilor şi metodelor de lucru

• Calitatea metodelor de formare

- Etapele formării deprinderilor:

• Familiarizarea

• Învăţarea analitică (pe părţi)

• Organizarea şi sistematizarea

• Sintetizarea şi automatizarea

• Perfecţionarea

- Priceperi şi obişnuinţe

- Interacţiunea deprinderilor: transferul şi interferenţa

1.2.4. După latura structural-funcţională

- Grad mare de operaţionalitate, sisteme operaţionale

- Mare grad de organizare internă (A+B+C+D ≠ D+C+B+A)

- Posibilităţi de compensare

- Eficienţă maximală

1.3. Controverse în problematica aptitudinilor:

- Ereditate ? (caracter înnăscut?)

- Galton – Hereditary Genius (Bach, Mozart, Enescu, Maiorescu, Goldoni versus

- Cervantes, Napoleon, Verdi, Newton, Hegel, Roentgen, Moliere

- Mediu ? (caracter dobândit?)

- Mediul social, cultural etc

- Activitatea şi predispoziţiile

- Copii univitelini, fraţii despărţiţi, copii lupi

- Calitate ! (esenţa aptitudii este calitatea)

1.4. Rolul lor în adaptarea şcolară şi profesională

Fisiere in arhiva (1):

  • Psihodiagnoza Aptitudinilor si Inteligentei.doc