Psihologia Resurselor Umane

Imagine preview
(9/10 din 8 voturi)

Acest curs prezinta Psihologia Resurselor Umane.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier pdf de 140 de pagini .

Profesor: Mihai Petru Craiovan

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Psihologie

Cuprins

1. Istoricul, locul şi rolul psihologiei resurselor umane
Organizaţia
Grupul
2. Personalitatea umană – omul ca întreg
Abordarea constructivită a personalităţii
Tipologia probelor de cunoaştere a personalităţii
3. Motivaţia
Locul şi rolul motivaţiei în dinamica resurselor umane
Factorii motivatori
Teorii psiho-organizaţionale privind motivaţia
4. Comunicarea în resursele umane
Comunicarea organizaţională
Comunicarea resurselor umane
Optimizarea comunicării interpersonale
Comunicarea – factor-cheie în creştrea performanţei organizaţionale
5. Planificarea şi recrutarea resurselor umane
Planificarea resurselor umane
Recrutarea resurselor umane
Tehnici de recrutare a resurselor umane
6. Selecţia resurselor umane
Definire şi caracteristici
Criterii de selecţie
Activităţile procesului de selecţie a resurselor umane
Interviul de selecţie1
7. Integrarea profesională
Natura şi conţinutul integrării profesionale
Conceperea unui program de integrare profesională
Metode de integrare profesională
8. Instruirea resurselor umane
Analiza de nevoi
Proiectarea programului de instruire
Instruirea propriu-zisă
Evaluarea programelor de instruire şi formare profesională
9. Performanţa profesională
9.1. Sistemul de evaluare a performanţei
9.2. Metode şi tehnici de evaluare a performanţei
9.3. Implementarea sistemului de evaluare a performanţei
10. Recompensele resurselor umane
10.1. Factorii care influenţează mărimea recompenselor
10.2. Cerinţe unei strategii de recompensare
10.3. Sistemul de salarizare
10.4. Structuri salariale
11. Natura şi tipurile de conflicte din cadrul resurselor umane
11.1. Tipuri de conflicte
11.2. Cauzele conflictelor
11.3. Relaţia dintre putere şi conflict
11.4. Sisteme de negociere şi rezolvare a conflictelor
11.5. Strategiile mentale ale negociatorului
BIBLIOGRAFIE 126

Extras din document

Capitolul 1. ISTORICUL, LOCUL ŞI ROLUL PSIHOLOGIEI

RESURSELOR UMANE

- Istoric

În anii ’80, cerinţele din domeniul social, care vizau eficienţa şi performanţa, au impus adoptarea unor strategii de management în orice domeniu socio-economic. Aceste strategii au vizat organizarea, coordonarea, previziunea, antrenarea, motivarea, controlul şi evaluarea organizaţiilor, colectivelor şi grupurilor umane implicate în procesul de productivitate.

Psihologia resurselor umane apare datorită unei necesităţi de eficienţă şi performanţă în orice activitate, fenomen controlat de către management, care a fost factorul decisiv în naşterea acestei discipline.

Conceptul de resurse umane este mult mai general decît cel de forţă de muncă. Dacă forţa de muncă viza din punct de vedere psihologic calităţile umane pentru producerea de bunuri (până în 1990 intelectualii nu erau forţă de muncă), conceptul de resurse umane vizează nu numai calităţile specifice necesare producerii de bunuri, ci şi pe cele generale: personalitatea, grupul, organizaţia.

Primul curs de resurse umane s-a ţinut în 1985 în California. În România, primul curs de psihologie a resurselor umane s-a ţinut în 1990 la Bucureşti.

- Obiectivele psihologiei resurselor umane:

Obiective strategice:

- Organizarea, planificare şi controlul membrilor organizaţiei.

Obiective operaţionale:

- Activităţile de conducere zilnică a grupurilor;

- Asigurarea unei atmosfere interpersonale optime pentru realizarea scopurilor organizaţiei;

- Formarea şi întreţinerea calităţilor psiho-sociale necesare unei organizaţii (inventarierea potenţialului psiho-social al unui individ şi luarea de măsuri pentru creşterea potenţialului psiho-productiv).

Psihologul de resurse umane nu lucrează singur, ci în echipă, pentru că, în funcţie de mărimea organizaţiei, nu se poate descurca singur, ci împarte munca cu sociologul, pedagogul, juristul, statisticianul, economistul.

Psihologul se ocupă doar de o parte din activitatea managerială. Scopul central este factorul uman. Factorul uman este foarte important pentru funcţionarea sistemului organizaţiei.

- Etapele activităţii unui psiholog de resurse umane

I. Conceperea sistemului de resurse umane

Trebuie luate în calcul obiectivele organizaţiei:

- analiza sarcinilor şi/sau activităţilor specifice obiectivelor urmărite; în funcţie de aceasta se va concepe volumul organizaţiei;

- stabilirea performanţelor minimale individuale pentru fiecare activitate; în funcţie de aceasta se fac ulterior integrări;

- determinarea tehnologiilor cele mai potrivite calităţilor umane şi a modului de operare cel mai performant.

II. Proiectarea sistemului resurselor umane

- stabilirea de sarcini specifice;

- dimensionarea finală a necesarului de personal având în vedere doi vectori:

- vectorul calitativ: urmăreşte specializarea optimă a personalului;

- vectorul cantitativ: numărul optim de personal pentru îndeplinirea tuturor sarcinilor.

- constituirea grupurilor de activităţi; aceste grupuri trebuie constituite pe baza afinităţilor de ordin psiho-social existente între viitorii membri.

Metoda folosită tradiţional în această privinţă, metodă neeficientă, grupa membrii grupurilor de activităţi în ordine alfabetică.

Fisiere in arhiva (1):

  • Psihologia Resurselor Umane.pdf

Alte informatii

Curs de psihologia resurselor umane. Anul 3.