Psihologia Resurselor Umane

Curs
9.4/10 (8 voturi)
Domeniu: Psihologie
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 140 în total
Cuvinte : 59672
Mărime: 905.62KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Mihai Petru Craiovan
Curs de psihologia resurselor umane. Anul 3.

Cuprins

1. Istoricul, locul şi rolul psihologiei resurselor umane

Organizaţia

Grupul

2. Personalitatea umană – omul ca întreg

Abordarea constructivită a personalităţii

Tipologia probelor de cunoaştere a personalităţii

3. Motivaţia

Locul şi rolul motivaţiei în dinamica resurselor umane

Factorii motivatori

Teorii psiho-organizaţionale privind motivaţia

4. Comunicarea în resursele umane

Comunicarea organizaţională

Comunicarea resurselor umane

Optimizarea comunicării interpersonale

Comunicarea – factor-cheie în creştrea performanţei organizaţionale

5. Planificarea şi recrutarea resurselor umane

Planificarea resurselor umane

Recrutarea resurselor umane

Tehnici de recrutare a resurselor umane

6. Selecţia resurselor umane

Definire şi caracteristici

Criterii de selecţie

Activităţile procesului de selecţie a resurselor umane

Interviul de selecţie1

7. Integrarea profesională

Natura şi conţinutul integrării profesionale

Conceperea unui program de integrare profesională

Metode de integrare profesională

8. Instruirea resurselor umane

Analiza de nevoi

Proiectarea programului de instruire

Instruirea propriu-zisă

Evaluarea programelor de instruire şi formare profesională

9. Performanţa profesională

9.1. Sistemul de evaluare a performanţei

9.2. Metode şi tehnici de evaluare a performanţei

9.3. Implementarea sistemului de evaluare a performanţei

10. Recompensele resurselor umane

10.1. Factorii care influenţează mărimea recompenselor

10.2. Cerinţe unei strategii de recompensare

10.3. Sistemul de salarizare

10.4. Structuri salariale

11. Natura şi tipurile de conflicte din cadrul resurselor umane

11.1. Tipuri de conflicte

11.2. Cauzele conflictelor

11.3. Relaţia dintre putere şi conflict

11.4. Sisteme de negociere şi rezolvare a conflictelor

11.5. Strategiile mentale ale negociatorului

BIBLIOGRAFIE 126

Extras din document

Capitolul 1. ISTORICUL, LOCUL ŞI ROLUL PSIHOLOGIEI

RESURSELOR UMANE

- Istoric

În anii ’80, cerinţele din domeniul social, care vizau eficienţa şi performanţa, au impus adoptarea unor strategii de management în orice domeniu socio-economic. Aceste strategii au vizat organizarea, coordonarea, previziunea, antrenarea, motivarea, controlul şi evaluarea organizaţiilor, colectivelor şi grupurilor umane implicate în procesul de productivitate.

Psihologia resurselor umane apare datorită unei necesităţi de eficienţă şi performanţă în orice activitate, fenomen controlat de către management, care a fost factorul decisiv în naşterea acestei discipline.

Conceptul de resurse umane este mult mai general decît cel de forţă de muncă. Dacă forţa de muncă viza din punct de vedere psihologic calităţile umane pentru producerea de bunuri (până în 1990 intelectualii nu erau forţă de muncă), conceptul de resurse umane vizează nu numai calităţile specifice necesare producerii de bunuri, ci şi pe cele generale: personalitatea, grupul, organizaţia.

Primul curs de resurse umane s-a ţinut în 1985 în California. În România, primul curs de psihologie a resurselor umane s-a ţinut în 1990 la Bucureşti.

- Obiectivele psihologiei resurselor umane:

Obiective strategice:

- Organizarea, planificare şi controlul membrilor organizaţiei.

Obiective operaţionale:

- Activităţile de conducere zilnică a grupurilor;

- Asigurarea unei atmosfere interpersonale optime pentru realizarea scopurilor organizaţiei;

- Formarea şi întreţinerea calităţilor psiho-sociale necesare unei organizaţii (inventarierea potenţialului psiho-social al unui individ şi luarea de măsuri pentru creşterea potenţialului psiho-productiv).

Psihologul de resurse umane nu lucrează singur, ci în echipă, pentru că, în funcţie de mărimea organizaţiei, nu se poate descurca singur, ci împarte munca cu sociologul, pedagogul, juristul, statisticianul, economistul.

Psihologul se ocupă doar de o parte din activitatea managerială. Scopul central este factorul uman. Factorul uman este foarte important pentru funcţionarea sistemului organizaţiei.

- Etapele activităţii unui psiholog de resurse umane

I. Conceperea sistemului de resurse umane

Trebuie luate în calcul obiectivele organizaţiei:

- analiza sarcinilor şi/sau activităţilor specifice obiectivelor urmărite; în funcţie de aceasta se va concepe volumul organizaţiei;

- stabilirea performanţelor minimale individuale pentru fiecare activitate; în funcţie de aceasta se fac ulterior integrări;

- determinarea tehnologiilor cele mai potrivite calităţilor umane şi a modului de operare cel mai performant.

II. Proiectarea sistemului resurselor umane

- stabilirea de sarcini specifice;

- dimensionarea finală a necesarului de personal având în vedere doi vectori:

- vectorul calitativ: urmăreşte specializarea optimă a personalului;

- vectorul cantitativ: numărul optim de personal pentru îndeplinirea tuturor sarcinilor.

- constituirea grupurilor de activităţi; aceste grupuri trebuie constituite pe baza afinităţilor de ordin psiho-social existente între viitorii membri.

Metoda folosită tradiţional în această privinţă, metodă neeficientă, grupa membrii grupurilor de activităţi în ordine alfabetică.

Preview document

Psihologia Resurselor Umane - Pagina 1
Psihologia Resurselor Umane - Pagina 2
Psihologia Resurselor Umane - Pagina 3
Psihologia Resurselor Umane - Pagina 4
Psihologia Resurselor Umane - Pagina 5
Psihologia Resurselor Umane - Pagina 6
Psihologia Resurselor Umane - Pagina 7
Psihologia Resurselor Umane - Pagina 8
Psihologia Resurselor Umane - Pagina 9
Psihologia Resurselor Umane - Pagina 10
Psihologia Resurselor Umane - Pagina 11
Psihologia Resurselor Umane - Pagina 12
Psihologia Resurselor Umane - Pagina 13
Psihologia Resurselor Umane - Pagina 14
Psihologia Resurselor Umane - Pagina 15
Psihologia Resurselor Umane - Pagina 16
Psihologia Resurselor Umane - Pagina 17
Psihologia Resurselor Umane - Pagina 18
Psihologia Resurselor Umane - Pagina 19
Psihologia Resurselor Umane - Pagina 20
Psihologia Resurselor Umane - Pagina 21
Psihologia Resurselor Umane - Pagina 22
Psihologia Resurselor Umane - Pagina 23
Psihologia Resurselor Umane - Pagina 24
Psihologia Resurselor Umane - Pagina 25
Psihologia Resurselor Umane - Pagina 26
Psihologia Resurselor Umane - Pagina 27
Psihologia Resurselor Umane - Pagina 28
Psihologia Resurselor Umane - Pagina 29
Psihologia Resurselor Umane - Pagina 30
Psihologia Resurselor Umane - Pagina 31
Psihologia Resurselor Umane - Pagina 32
Psihologia Resurselor Umane - Pagina 33
Psihologia Resurselor Umane - Pagina 34
Psihologia Resurselor Umane - Pagina 35
Psihologia Resurselor Umane - Pagina 36
Psihologia Resurselor Umane - Pagina 37
Psihologia Resurselor Umane - Pagina 38
Psihologia Resurselor Umane - Pagina 39
Psihologia Resurselor Umane - Pagina 40
Psihologia Resurselor Umane - Pagina 41
Psihologia Resurselor Umane - Pagina 42
Psihologia Resurselor Umane - Pagina 43
Psihologia Resurselor Umane - Pagina 44
Psihologia Resurselor Umane - Pagina 45
Psihologia Resurselor Umane - Pagina 46
Psihologia Resurselor Umane - Pagina 47
Psihologia Resurselor Umane - Pagina 48
Psihologia Resurselor Umane - Pagina 49
Psihologia Resurselor Umane - Pagina 50
Psihologia Resurselor Umane - Pagina 51
Psihologia Resurselor Umane - Pagina 52
Psihologia Resurselor Umane - Pagina 53
Psihologia Resurselor Umane - Pagina 54
Psihologia Resurselor Umane - Pagina 55
Psihologia Resurselor Umane - Pagina 56
Psihologia Resurselor Umane - Pagina 57
Psihologia Resurselor Umane - Pagina 58
Psihologia Resurselor Umane - Pagina 59
Psihologia Resurselor Umane - Pagina 60
Psihologia Resurselor Umane - Pagina 61
Psihologia Resurselor Umane - Pagina 62
Psihologia Resurselor Umane - Pagina 63
Psihologia Resurselor Umane - Pagina 64
Psihologia Resurselor Umane - Pagina 65
Psihologia Resurselor Umane - Pagina 66
Psihologia Resurselor Umane - Pagina 67
Psihologia Resurselor Umane - Pagina 68
Psihologia Resurselor Umane - Pagina 69
Psihologia Resurselor Umane - Pagina 70
Psihologia Resurselor Umane - Pagina 71
Psihologia Resurselor Umane - Pagina 72
Psihologia Resurselor Umane - Pagina 73
Psihologia Resurselor Umane - Pagina 74
Psihologia Resurselor Umane - Pagina 75
Psihologia Resurselor Umane - Pagina 76
Psihologia Resurselor Umane - Pagina 77
Psihologia Resurselor Umane - Pagina 78
Psihologia Resurselor Umane - Pagina 79
Psihologia Resurselor Umane - Pagina 80
Psihologia Resurselor Umane - Pagina 81
Psihologia Resurselor Umane - Pagina 82
Psihologia Resurselor Umane - Pagina 83
Psihologia Resurselor Umane - Pagina 84
Psihologia Resurselor Umane - Pagina 85
Psihologia Resurselor Umane - Pagina 86
Psihologia Resurselor Umane - Pagina 87
Psihologia Resurselor Umane - Pagina 88
Psihologia Resurselor Umane - Pagina 89
Psihologia Resurselor Umane - Pagina 90
Psihologia Resurselor Umane - Pagina 91
Psihologia Resurselor Umane - Pagina 92
Psihologia Resurselor Umane - Pagina 93
Psihologia Resurselor Umane - Pagina 94
Psihologia Resurselor Umane - Pagina 95
Psihologia Resurselor Umane - Pagina 96
Psihologia Resurselor Umane - Pagina 97
Psihologia Resurselor Umane - Pagina 98
Psihologia Resurselor Umane - Pagina 99
Psihologia Resurselor Umane - Pagina 100
Psihologia Resurselor Umane - Pagina 101
Psihologia Resurselor Umane - Pagina 102
Psihologia Resurselor Umane - Pagina 103
Psihologia Resurselor Umane - Pagina 104
Psihologia Resurselor Umane - Pagina 105
Psihologia Resurselor Umane - Pagina 106
Psihologia Resurselor Umane - Pagina 107
Psihologia Resurselor Umane - Pagina 108
Psihologia Resurselor Umane - Pagina 109
Psihologia Resurselor Umane - Pagina 110
Psihologia Resurselor Umane - Pagina 111
Psihologia Resurselor Umane - Pagina 112
Psihologia Resurselor Umane - Pagina 113
Psihologia Resurselor Umane - Pagina 114
Psihologia Resurselor Umane - Pagina 115
Psihologia Resurselor Umane - Pagina 116
Psihologia Resurselor Umane - Pagina 117
Psihologia Resurselor Umane - Pagina 118
Psihologia Resurselor Umane - Pagina 119
Psihologia Resurselor Umane - Pagina 120
Psihologia Resurselor Umane - Pagina 121
Psihologia Resurselor Umane - Pagina 122
Psihologia Resurselor Umane - Pagina 123
Psihologia Resurselor Umane - Pagina 124
Psihologia Resurselor Umane - Pagina 125
Psihologia Resurselor Umane - Pagina 126
Psihologia Resurselor Umane - Pagina 127
Psihologia Resurselor Umane - Pagina 128
Psihologia Resurselor Umane - Pagina 129
Psihologia Resurselor Umane - Pagina 130
Psihologia Resurselor Umane - Pagina 131
Psihologia Resurselor Umane - Pagina 132
Psihologia Resurselor Umane - Pagina 133
Psihologia Resurselor Umane - Pagina 134
Psihologia Resurselor Umane - Pagina 135
Psihologia Resurselor Umane - Pagina 136
Psihologia Resurselor Umane - Pagina 137
Psihologia Resurselor Umane - Pagina 138
Psihologia Resurselor Umane - Pagina 139
Psihologia Resurselor Umane - Pagina 140

Conținut arhivă zip

  • Psihologia Resurselor Umane.pdf

Alții au mai descărcat și

Influențe Motivaționale ale Factorilor Subiectivi ai Evaluării

Introducere Motivaţia poate susţine învaţarea în cel puţin patru moduri: influenţează măsura în care este probabil ca un individ să se angajeze...

Selectia si Evaluarea Personalului - Evaluarea Postului de Functionar Administrativ

Evaluarea perfomantelor profesionale Aprecierea performantelor reprezinta un proces prin care se decide cat de bine este efectuata o activitate de...

Studiu de Caz ca si Metoda de Cercetare Stiintifica

ASPECTE TEORETICE: Tulburarea anxioasa Tulburarile anxioase reprezinta o suita de tulburari psihice cu o pondere importanta in randul populatiei...

Motivație și Performanță în Organizație

1. Argument În ultima perioadă, importanţa performanţei în sarcină a luat proporţii din ce în ce mai mari. Orice companie face apel la cele mai...

Factori în performanță - motivația

“Motivaţia este arta de a face oamenii să facă ceea ce vrei tu, pentru că ei doresc să o facă.” (Dwinght Eisenhower) Argument Am ales această...

Contractul Psihologic și Motivarea Angajaților

I. PREMISE A-ţi face munca nu mai este suficient într-o economie extrem de competitivă, astfel că performanţele deosebite sunt esenţiale pentru...

Abordarea personalității prin prisma unui psiholog român - Mielu Zlate

Termenul de PERSONALITATE exercita o puternica fascinatie pentru publicul general,cuvantul fiind utilizat in sensuri variate. Personalitatea este...

Conflictul și Transformarea Lui

1. Intelegerea conflictului. Definitii. Cauze. Daca stam sa ne gandim bine si sa analizam ajungem in mod cert la concluzia ca de-a lungul...

Te-ar putea interesa și

Managementul Resurselor Umane

Actuala lucrare este o prezentare a managementului resurselor umane si a culturi organizationale din cadrul societatii comerciale SC APRODEM SA...

Managementul performaței resurselor umane

CAPITOLUL I MANAGEMENTUL ŞI PROCESUL MANAGERIAL 1.1. Management: concept, evoluţie, conţinut 1.1.1 Conceptul noţiunii de management...

Profilul Psihoprofesional al Experților din Departamentele de Resurse Umane

CAP. 1. CADRUL TEORETIC 1. Delimitarea şi prezentarea conceptelor 1. 1. Procesul de recrutare şi selecţie profesională 1. 1.1 Definirea...

Analiza Muncii in Organizatie

Recrutarea si selectia profesionala. defineste procesul complex de identificare a acelor particularitati individuale ale potentialilor candidati...

Managementul Resurselor Umane

CONCEPTUL DE MANAGEMENT AL RESURSELOR UMANE 1.1 RESURSELE UMANE ÎNTR-O ORGANIZAŢIE Omul este o fiinţă socială a cărui existenţă dominantă în...

Asigurarea cu Personal în Cadrul INA

umane si implicit în organizarea ergonomica a muncii aduce o contributie foarte importanta în analiza proceselor de munca. Acest aspect este strâns...

Managementul investiției în resurse umane la TopMarket

INTRODUCERE Investiţia şi dezvoltarea resurselor umane a devenit o prioritate pentru multe companii, mai ales în ţările în care s-a intensificat...

Managemntul Resurselor Umane la Tabco Campofrio SA

INTRODUCERE Lucrarea de faţă examinează motivarea, mai întâi ca proces psihologic, iar apoi modalităţile în care motivarea poate fi folosită în...

Ai nevoie de altceva?