Psihologia Vârstelor

Curs
8.8/10 (5 voturi)
Domeniu: Psihologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 160 în total
Cuvinte : 82784
Mărime: 236.66KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

Psihologia vârstelor prezintă „tablourile secvenţiale ale dezvoltării psihice“ şi urmăreşte să descopere legi şi condiţii de funcţionare a psihicului uman; urmăreşte evoluţia omului de la naştere până la bătrâneţe înaintată, subliniind că din noua perspectivă „life span - development“ se încearcă urmărirea evoluţiei umane din momentul procreării până la vârstele înaintate.

„Psihologia vârstelor este o ramură a ştiinţelor psihologice izvorâtă din necesitatea de a înţelege modul cum se constituie caracteristicile, funcţiile, procesele psihice de la cele mai fragede vârste şi evoluţia lor pe tot parcursul existenţei umane, cu progresele ce caracterizează fiecare vârstă“ . Astfel, activitatea psihică este primită în mod unitar cu relevarea semnificaţiilor posibile pentru un anumit palier al vârstei şi evidenţierea specificului de ansamblu în dezvoltarea structurilor psihice. Din acest punct de vedere fiinţa umană este analizată longitudinal şi vertical în contextul existenţei sale sociale, a modificărilor psiho-fizice ce se produc sub influenţa condiţiilor de mediu, a educaţiei, a culturii, a profesiei, a statutelor şi rolurilor sociale ce le îndeplineşte. O altă definiţie este formulată de E. Verza astfel: „Psihologia vârstelor este ştiinţa care studiază caracteristicile constituirii activităţii psihice umane, modificările acesteia de la inferior la superior, a regreselor ce au loc în anumite etape de vârstă, a evoluţiei personalităţii şi manifestării actelor de conduită în relaţie cu determinările socio-culturale ale existenţei fiinţei umane“. În evoluţia psihică se pot deprinde anumite legi şi principii general valabile, dar şi structuri specifice pentru o etapă sau alta de vârstă.

Conţinutul şi sfera psihologiei vârstelor depăşeşte pe cel al psihologiei copilului prin aceea că realizează o cuprindere pentru toate vârstele umane, departajând stadii şi substadii în cadrul acestora cu specificul lor, dar fără să fie o psihologie generală, căci activitatea psihică pe care o studiază aceasta este raportată la condiţia umană de o anumită factură şi structura biofizică. Psihologia vârstelor se foloseşte de datele psihologiei copilului şi a psihologiei generale ca şi ale celorlalte ramuri ale psihologiei cărora le furnizează la rândul ei, cunoştinţe pertinente despre evoluţia psihică a omului de la naştere până la moarte, şi cuprinde totul într-o tratare unitară, ca relevarea specificului pentru fiecare stadiu de vârstă şi consumarea elementelor comune ce unifică activitatea psihică. Aceasta conferă psihologiei vârstelor un statut solid şi central în cadrul disciplinelor psihologice. Constituirea psihologiei vârstelor a fost posibilă ca urmare a progreselor realizate de ştiinţele biologice şi sociale, a acumulării de cunoştinţe în psihologia generală şi într-o serie de ramuri care vizau studiul omului în anumite perioade de vârstă. Ramurile mai tinere (ultime) sunt: psihologia copilului, psihologia sugarului, antepreşcolarului, preşcolarului, şcolarului mic, puberului, şi mai puţin conturate, psihologia tineretului, psihologia vârstei a treia, etc. O serie de discipline nu diferă atât prin conţinutul la care se referă cât prin terminologia de denumire a acestora. Astfel, psihologia genetică, psihologia dezvoltării umane, etc., fac parte din psihologia vârstelor care exprimă similaritate. Psihologia vârstelor evită fragmentările şi ambiguităţile provenite chiar din titulatura disciplinei respective şi analizează psihicul uman în mod unitar, cu accentuarea aspectelor de evoluţie şi dezvoltare, dar şi de continuitate şi disfuncţionalitate de la o vârstă la alta. Cunoaşterea psihologiei vârstelor oferă posibilităţi de elaborare a strategiilor educaţionale şi de dirijare ştiinţifică a procesului de pregătire profesională şi de integrare socială a omului, de tratarea „omului concret“ condiţionat biologico-ereditar, social-economic, educaţional şi profesional.

În ştiinţa psihologică actuală există o tendinţă remarcabilă şi anume aceea de a depăşi constatativul, analitismul şi descriptivul prin implicativ, integrativ şi dinamism evolutiv şi prospectiv, consolidându-şi prin aceasta, locul ştiinţelor despre om (I. Piaget, 1972) şi în felul acesta mărindu-şi aportul la dezvoltarea omului.

A. Conceptul de dezvoltare umană

Dezvoltarea este un termen apropiat celui de evoluţie ce conţine conotaţii de continuitate şi finalitate, ce presupune trecerea de la o stare iniţială considerată simplă, la o stare mai stabilă şi mai complexă.

Dezvoltarea umană se referă la procesul prin care omul, de la naştere şi până la vârsta maturităţii, trece printr-o serie de schimbări cantitative şi calitative, adică achiziţionează noi capacităţi şi dobândeşte un nou mod de organizare al lor, aspecte care se observă în raţiune şi comportament.

Schimbările prin care trece fiinţa umană se produc într-o ordine logică, fiecare achiziţie pregăteşte noi achiziţii, astfel încât, orice achiziţie într-o anumită etapă de dezvoltare include achiziţiile anterioare şi adaugă achiziţiile specifice stadiului (vârstei) de dezvoltare.

Tendinţe în mecanismul dezvoltării (E. Benchis / M. Secui, 2004)

- dezvoltarea umană este reglată de factori interni, în special de maturizarea echipamentului biologic: A. Gessel;

- dezvoltarea este rezultatul acţiunii organismului cu mediul, interacţiuni reglate de mecanisme funcţionale cu caracter înnăscut (asimilare, acomodare, echilibrare), (Piaget şi colaboratorii);

- interacţionismul social care postulează existenţa a două filiere de dezvoltare: prima bazată pe acţiunea factorilor interni, iar a doua este rezultatul apropierii şi interiorizării de către individ a semnificaţiilor socio-istorice (Vegetski);

- dezvoltarea este rezultatul învăţării şi este deci, puternic influenţată de mediu, exprimându-se printr-o îmbogăţire a repertoriului comportamental, perspectiva permiţând studiul interacţiunii dintre dezvoltarea mediului şi dezvoltarea psihologică (behavioriştii).

Dezvoltarea poate fi:

- normativă, referindu-se la schimbări generale în comportament, pe parcursul etapelor de vârstă pe care ar trebui să le parcurgă toţi copiii;

- individuală comportând două sensuri: în primul rând se referă la variaţii în jurul mediei (a normativului), la cursul dezvoltării unei abilităţi; în al doilea rând, dezvoltarea individuală se referă la unicitatea oricărei persoane, la diferenţele individuale.

Dezvoltarea psihică este un concept fundamental pentru psihologia vârstelor pentru că de conţinutul şi valoarea lui explicativă şi interpretativă depinde abordarea tuturor celorlalte probleme. Psihologia contemporană consideră că viaţa psihică, aşa cum se prezintă, la omul adult, este rezultatul unui lung proces de dezvoltare care este multideterminat şi multicondiţional (T. Creţu, 2001).

Preview document

Psihologia Vârstelor - Pagina 1
Psihologia Vârstelor - Pagina 2
Psihologia Vârstelor - Pagina 3
Psihologia Vârstelor - Pagina 4
Psihologia Vârstelor - Pagina 5
Psihologia Vârstelor - Pagina 6
Psihologia Vârstelor - Pagina 7
Psihologia Vârstelor - Pagina 8
Psihologia Vârstelor - Pagina 9
Psihologia Vârstelor - Pagina 10
Psihologia Vârstelor - Pagina 11
Psihologia Vârstelor - Pagina 12
Psihologia Vârstelor - Pagina 13
Psihologia Vârstelor - Pagina 14
Psihologia Vârstelor - Pagina 15
Psihologia Vârstelor - Pagina 16
Psihologia Vârstelor - Pagina 17
Psihologia Vârstelor - Pagina 18
Psihologia Vârstelor - Pagina 19
Psihologia Vârstelor - Pagina 20
Psihologia Vârstelor - Pagina 21
Psihologia Vârstelor - Pagina 22
Psihologia Vârstelor - Pagina 23
Psihologia Vârstelor - Pagina 24
Psihologia Vârstelor - Pagina 25
Psihologia Vârstelor - Pagina 26
Psihologia Vârstelor - Pagina 27
Psihologia Vârstelor - Pagina 28
Psihologia Vârstelor - Pagina 29
Psihologia Vârstelor - Pagina 30
Psihologia Vârstelor - Pagina 31
Psihologia Vârstelor - Pagina 32
Psihologia Vârstelor - Pagina 33
Psihologia Vârstelor - Pagina 34
Psihologia Vârstelor - Pagina 35
Psihologia Vârstelor - Pagina 36
Psihologia Vârstelor - Pagina 37
Psihologia Vârstelor - Pagina 38
Psihologia Vârstelor - Pagina 39
Psihologia Vârstelor - Pagina 40
Psihologia Vârstelor - Pagina 41
Psihologia Vârstelor - Pagina 42
Psihologia Vârstelor - Pagina 43
Psihologia Vârstelor - Pagina 44
Psihologia Vârstelor - Pagina 45
Psihologia Vârstelor - Pagina 46
Psihologia Vârstelor - Pagina 47
Psihologia Vârstelor - Pagina 48
Psihologia Vârstelor - Pagina 49
Psihologia Vârstelor - Pagina 50
Psihologia Vârstelor - Pagina 51
Psihologia Vârstelor - Pagina 52
Psihologia Vârstelor - Pagina 53
Psihologia Vârstelor - Pagina 54
Psihologia Vârstelor - Pagina 55
Psihologia Vârstelor - Pagina 56
Psihologia Vârstelor - Pagina 57
Psihologia Vârstelor - Pagina 58
Psihologia Vârstelor - Pagina 59
Psihologia Vârstelor - Pagina 60
Psihologia Vârstelor - Pagina 61
Psihologia Vârstelor - Pagina 62
Psihologia Vârstelor - Pagina 63
Psihologia Vârstelor - Pagina 64
Psihologia Vârstelor - Pagina 65
Psihologia Vârstelor - Pagina 66
Psihologia Vârstelor - Pagina 67
Psihologia Vârstelor - Pagina 68
Psihologia Vârstelor - Pagina 69
Psihologia Vârstelor - Pagina 70
Psihologia Vârstelor - Pagina 71
Psihologia Vârstelor - Pagina 72
Psihologia Vârstelor - Pagina 73
Psihologia Vârstelor - Pagina 74
Psihologia Vârstelor - Pagina 75
Psihologia Vârstelor - Pagina 76
Psihologia Vârstelor - Pagina 77
Psihologia Vârstelor - Pagina 78
Psihologia Vârstelor - Pagina 79
Psihologia Vârstelor - Pagina 80
Psihologia Vârstelor - Pagina 81
Psihologia Vârstelor - Pagina 82
Psihologia Vârstelor - Pagina 83
Psihologia Vârstelor - Pagina 84
Psihologia Vârstelor - Pagina 85
Psihologia Vârstelor - Pagina 86
Psihologia Vârstelor - Pagina 87
Psihologia Vârstelor - Pagina 88
Psihologia Vârstelor - Pagina 89
Psihologia Vârstelor - Pagina 90
Psihologia Vârstelor - Pagina 91
Psihologia Vârstelor - Pagina 92
Psihologia Vârstelor - Pagina 93
Psihologia Vârstelor - Pagina 94
Psihologia Vârstelor - Pagina 95
Psihologia Vârstelor - Pagina 96
Psihologia Vârstelor - Pagina 97
Psihologia Vârstelor - Pagina 98
Psihologia Vârstelor - Pagina 99
Psihologia Vârstelor - Pagina 100
Psihologia Vârstelor - Pagina 101
Psihologia Vârstelor - Pagina 102
Psihologia Vârstelor - Pagina 103
Psihologia Vârstelor - Pagina 104
Psihologia Vârstelor - Pagina 105
Psihologia Vârstelor - Pagina 106
Psihologia Vârstelor - Pagina 107
Psihologia Vârstelor - Pagina 108
Psihologia Vârstelor - Pagina 109
Psihologia Vârstelor - Pagina 110
Psihologia Vârstelor - Pagina 111
Psihologia Vârstelor - Pagina 112
Psihologia Vârstelor - Pagina 113
Psihologia Vârstelor - Pagina 114
Psihologia Vârstelor - Pagina 115
Psihologia Vârstelor - Pagina 116
Psihologia Vârstelor - Pagina 117
Psihologia Vârstelor - Pagina 118
Psihologia Vârstelor - Pagina 119
Psihologia Vârstelor - Pagina 120
Psihologia Vârstelor - Pagina 121
Psihologia Vârstelor - Pagina 122
Psihologia Vârstelor - Pagina 123
Psihologia Vârstelor - Pagina 124
Psihologia Vârstelor - Pagina 125
Psihologia Vârstelor - Pagina 126
Psihologia Vârstelor - Pagina 127
Psihologia Vârstelor - Pagina 128
Psihologia Vârstelor - Pagina 129
Psihologia Vârstelor - Pagina 130
Psihologia Vârstelor - Pagina 131
Psihologia Vârstelor - Pagina 132
Psihologia Vârstelor - Pagina 133
Psihologia Vârstelor - Pagina 134
Psihologia Vârstelor - Pagina 135
Psihologia Vârstelor - Pagina 136
Psihologia Vârstelor - Pagina 137
Psihologia Vârstelor - Pagina 138
Psihologia Vârstelor - Pagina 139
Psihologia Vârstelor - Pagina 140
Psihologia Vârstelor - Pagina 141
Psihologia Vârstelor - Pagina 142
Psihologia Vârstelor - Pagina 143
Psihologia Vârstelor - Pagina 144
Psihologia Vârstelor - Pagina 145
Psihologia Vârstelor - Pagina 146
Psihologia Vârstelor - Pagina 147
Psihologia Vârstelor - Pagina 148
Psihologia Vârstelor - Pagina 149
Psihologia Vârstelor - Pagina 150
Psihologia Vârstelor - Pagina 151
Psihologia Vârstelor - Pagina 152
Psihologia Vârstelor - Pagina 153
Psihologia Vârstelor - Pagina 154
Psihologia Vârstelor - Pagina 155
Psihologia Vârstelor - Pagina 156
Psihologia Vârstelor - Pagina 157
Psihologia Vârstelor - Pagina 158
Psihologia Vârstelor - Pagina 159
Psihologia Vârstelor - Pagina 160

Conținut arhivă zip

  • Psihologia Varstelor.doc

Alții au mai descărcat și

Profilul de Personalitate și Psihodiagnoză la Adolescenții Depresivi Formă Ușoară sau Severă

ARGUMENT În alegerea temei propuse pentru aceasta lucrare, au fost determinante câteva motive care au constituit un temei al reflecţiei şi...

Relația dintre Adolescenți și Părinți Privind Percepția și Dezvoltarea Personalității

ARGUMENT Adolescenţa este perioada unor spectaculoase evoluţii şi transformări psihosomatice şi psihosociale.Este vorba de acele transformări care...

Psihologia Copilului

I INTRODUCERE ÎN PROBLEMATICA PSIHOLOGIEI COPILULUI 1. ABORDAREA SISTEMICĂ A PSIHICULUI Trecerea de la abordarea plană, orizontală a psihicului...

Evaluare psihologică

EVALAUARE PSIHOLOGICA GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.44 TIMISOARA I. Descrierea postului propus pentru selectie 1. Diagnoza mediului intern...

Relația dintre inteligență și personalitate

Termenul “personalitate” isi are originea in cuvantul latin “persona” care inseamna masca.Era vorba despre masca pe care o purtau actorii in...

Teoria psihanalitică a lui Erick Erikson

ERICK H. ERIKSON considera batrinetea al VIII-lea ciclu de dezvoltare umana, ce se contureaza ca expresie a nuclearizarii activitatii psihice in...

Psihologia Dezvoltării

Tema 1 După parcurgerea celei de a doua secțiuni a acestui curs, identificați teoriile de nivel mediu, cât și miniteoriile. Rețineți pentru...

Te-ar putea interesa și

Alegerea carierei de către adolescenți

Introducere „ Adolescența este pasărea care zboară uneori cu capul în nori și uneori prea aproape de pământ ” (Victoria Morozan) Am optat pentru...

Psihologia Vârstelor

Dezvoltarea umană este un proces continuu care începe în momentul concepţiei şi se încheie cu moartea. Psihologia vârstelor (psihologia dezvoltării...

Recenzie - Psihologia vârstelor, de Tinca Crețu

1. Rezumat carte Cartea recenzata numita “Psihologia vârstelor “ de Tinca Crețu debuteaza cu capitolul 1 “Definirea psihologiei vârstelor” unde se...

Psihologia Vârstelor

Criza de originalitate la adolescent După perioada de pubertate unde predomină creşterea fizică vine rândul perioadei adolescenţei în care se va...

Identitatea profesională și familială în stadiul tinereții

1. Rezumat 2. Introducere 2.1 Stadiile tineretii 3. Identitatea profesionala 3.1 Directii de dezvoltare 3.2 Interesele profesionale 3.3...

Psihologia vârstelor

Cuvant inainte Aceasta lucrare miniaturala de altfel, de Psihologia varstrelor, incearca sa calauzeasca atat prin continut cat si prin modul de...

Psihologia Vârstelor

În domeniul psihologiei dezvoltarii, alegerea metodei de organizare a cercetarii este foarte importanta, mai ales atunci când se studiaza...

Psihologia vârstelor

Psihologia varstelor este o ramura a stiintelor psihologice, care a luat fiinta odata cu extinderea conceptului de "dezvoltare", dar si cu...

Ai nevoie de altceva?