Psihologia Vârstelor

Curs
9.3/10 (4 voturi)
Domeniu: Psihologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 76 în total
Cuvinte : 29522
Mărime: 110.71KB (arhivat)
Cost: Gratis
UNIVERSITATEA „ANDREI ŞAGUNA” FACULTATEA DE PSIHOSOCIOLOGIE

Cuprins

INTRODUCERE

STADIILE ŞI CICLURILE DEZVOLTĂRII PSIHICE UMANE

CRITERIILE DE DELIMITARE A STADIILOR DE DEZVOLTARE PSIHICĂ

CICLURILE ŞI STADIILE DE DEZVOLTARE PSIHICĂ

ETAPA DE DEZVOLTARE PRENATALĂ

DEZVOLTAREA ÎN PERIOADA DE NOU-NĂSCUT

DEZVOLTAREA FIZICĂ

PERIOADA DE SUGAR

PERIOADA DE ANTEPREŞCOLAR (1-3 ANI)

CREŞTEREA ŞI DEZVOLTAREA ÎN PERIOADA PREŞCOLARĂ (3-6 ANI)

CREŞTEREA ŞI DEZVOLTAREA ÎNTRE 6-10, 11 ANI (ŞCOLAR MIC)

CREŞTEREA ŞI DEZVOLTAREA LA PUBERTATE (ETAPA DE ŞCOLAR MARE)

DEZVOLTAREA PSIHICĂ ÎN PRIMUL AN DE VIAŢĂ

SEMNIFICAŢIA GENERALĂ A STADIULUI SUGARULUI

DEZVOLTAREA SENSIBILITĂŢII ŞI APARIŢIA PERCEPŢIILOR

DEZVOLTAREA PERCEPŢIEI

DEZVOLTAREA MOTRICITĂŢII LA SUGAR

MERSUL ŞI POSTURA

MANIFESTĂRILE AFECTIVE LA SUGAR

DEZVOLTAREA CONDUITELOR INTELIGENTE

DEZVOLTAREA LIMBAJULUI

PERIOADA ANTEPREŞCOLARITĂŢII – 1 – 3 ANI

SEMNIFICAŢIA GENERALĂ A STADIULUI ANTEPREŞCOLARULUI

DEZVOLTAREA PERCEPŢIILOR

DEZVOLTAREA REPREZENTĂRILOR

PARTICULARITĂŢI ALE MEMORIEI ŞI ATENŢIEI LA ANTEPREŞCOLARI

DEZVOLTAREA LIMBAJULUI

GÂNDIREA LA ANTEPREŞCOLAR

DEZVOLTAREA AFECTIVĂ ŞI SOCIALĂ ÎNTRE 1- 3 ANI

DEZVOLTAREA MOTRICITĂŢII LA ANTEPREŞCOLAR

CARACTERISTICI ALE JOCULUI LA ANTEPREŞCOLAR

DEZVOLTAREA CONŞTIINŢEI ASUPRA LUMII ŞI A CONŞTIINŢEI DE SINE

PREŞCOLARUL (A DOUA COPILĂRIE)

SEMNIFICAŢIA GENERALĂ A STADIULUI CUPRINS ÎNTRE 3-6 ANI

DEZVOLTAREA PERCEPŢIILOR

REPREZENTĂRILE LA PREŞCOLAR

DEZVOLTAREA GÂNDIRII

DEZVOLTAREA LIMBAJULUI

CONSTITUIREA BAZELOR PERSONALITĂŢII

JOCUL LA PREŞCOLAR

STADIUL ŞCOLARULUI MIC (A TREIA COPILĂRIE) – 6 – 10,11 ANI

DEZVOLTAREA INTELECTUALĂ

SOCIALIZAREA AFECTIVITĂŢII

STADIUL ADOLESCENŢEI

CARACTERISTICI GENERALE

ASPECTE ALE DEZVOLTĂRII CONŞTIINŢEI ŞI IDENTITĂŢII DE SINE

CARACTERISTICILE AFECTIVITĂŢII

STADIUL TINEREŢII

STADIUL DE ADULT

BĂTRÂNEŢEA

Bibliografie selectivă

Extras din document

INTRODUCERE

Există mai multe discipline care sunt corelate cu psihologia vârstelor şi care încearcă să explice modificările comportamentale şi atitudinale în legătură cu evoluţia în vârstă:

- zoopsihologia – studiază evoluţia şi – comparativ – comportamentul animalelor şi oferă suficient de multe date pentru înţelegerea psihismului uman;

- psihologia copilului – preocupată de debutul vieţii psihice umane şi de evoluţia ei până la încheierea ciclului copilăriei;

- psihologia adolescenţei – se ocupă cu dezvoltarea psihică şi modificările apărute în perioada de după copilărie până în pragul tinereţii;

- psihologia adultului – a apărut ca cercetare sistemică mai recent decât celelalte discipline;

- psihologia senectuţii – a apărut din necesitatea de creştere a longevităţii, precum şi de găsire a unor căi de inserţie activă a bătrânilor în viaţa comunităţii;

- psihologia genetică – este o disciplină centrată pe aspectele evolutive ale vieţii umane.

Ca definiţie a psihologiei vârstelor, putem afirma că este disciplina ce studiază condiţiile şi legile apariţiei, evoluţiei, maturizării şi schimbării vieţii psihice umane, de-a lungul vieţii.

Psihologia vârstelor nu are ca scop numai însumarea datelor oferite de celelalte discipline, ci ea realizează o viziune complexă asupra vieţii psihice. Această viziune se realizează cu:

- o componentă genetică (apariţia şi dezvoltarea funcţiilor, proceselor şi structurilor psihice),

- o componentă funcţională (dezvăluie semnificaţiile adaptative ale diverselor dimensiuni ale sistemului psihic) şi

- o componentă diferenţială (surprinde specificul diverselor stadii de evoluţie şi în acelaşi timp multiplele variaţii care apar în cursul aceleiaşi etape).

Factorii fundamentali, determinativi ai dezvoltării psihice umane sunt: ereditatea, mediul şi educaţia.

• Ereditatea se defineşte ca proprietate a organismelor vii de a transmite urmaşilor însuşirile şi caracterele pe care le-au dobândit sau le-au consolidat în cursul evoluţiei. Ereditatea este foarte importantă în explicarea devenirii fizice şi psihice umane, pentru că premisele ereditare în procesul de construcţie psihică a omului sunt determinative pentru evoluţia sa.

Se poate vorbi despre o ereditate psihologică? Răspunsul este afirmativ, deşi nu s-a putut delimita ponderea implicării geneticii în personalitate.

Aportul premiselor ereditare diferă în funcţie de câteva caracteristici:

1. natura proceselor psihice; procesele psihice relativ comune cu ale animalelor sunt mai mult impregnate de ereditate.

2. gradul de complexitate a proceselor psihice. De exemplu, percepţiile spontane sunt mai mult legate de mecanismele înnăscute decât alte funcţii psihice.

3. etapele mai timpurii ale ontogenezei se caracterizează printr-o mai mare participare a mecanismelor ereditare.

4. specificul unor componente psihice care au o puternică bază nativă (aptitudinile), are o mai mare încărcătură ereditară.

Aşadar, ereditatea este considerată un factor necesar, dar nu suficient pentru dezvoltarea psihică umană. Rolul acesteia se referă în special la particularităţile primare, precum şi la cele excepţionale ale creierului uman, pe când conţinutul informaţional şi relaţional adaptativ nu poate izvorî numai din structurile înnăscute, ci implică obligatoriu interacţiunea cu ambianţa.

• Mediul – Există numeroase studii care demonstrează valoarea acestui factor:

o studii referitoare la corelaţia dintre nivelul de inteligenţă al copiilor şi calitatea mediului familial,

o studiile gemenilor monozigoţi, crescuţi în medii socio-culturale diferite,

o studiile asupra evoluţiei personalităţilor unor comunităţi în corelaţie cu avansul socio-economic şi cultural al comunităţii respective, precum şi

o studiile asupra copiilor crescuţi în comunităţi animale.

Influenţele exercitate de mediu se pot grupa în mai multe categorii:

- influenţe ale mediului natural

- influenţe ale mediului socio-economic

- influenţe socio-profesionale, reprezentate de statutele şi rolurile profesionale ale celor din jur

- influenţe socio-culturale, ce cuprind mijloacele de instruire şi educare, precum şi accesul la cultură

- influenţe socio-afective, constând în frecvenţa şi natura contactelor cu cei din jur, precum şi atmosfera şi climatul general socio-afectiv ce provoacă şi întreţine trăiri emoţionale de o anumită calitate.

Primul mediu care îşi exercită rolul formativ asupra omului este mediul familial, urmat de cel şcolar, cu treptele corespunzătoare. Mai târziu, intervin mediul profesional, rezidenţial şi submediile (mediile particulare pe care le frecventează fiecare individ).

Mediul poate avea influenţe pozitive sau negative. Atunci când influenţele negative le depăşesc pe cele pozitive, apar perturbări grave ale adaptării individului şi în cele din urmă ale dezvoltării sale psihice normale.

Rolul mediului în dezvoltarea psihică umană constă în:

- este primul mare transformator care acţionează asupra fondului ereditar şi dă conţinut socio-uman vieţii psihice a individului;

- este factor de socializare, punând la dispoziţia fiinţei umane o gamă largă de modele de acţiune şi comunicare;

- are funcţie de enculturare (integrare a normelor şi valorilor culturale), pentru că participă la formarea acelor capacităţi psihice care permit accesul la cultura materială şi spirituală a societăţii;

- dă semnificaţie comportamentului individului şi îl stimulează să acceadă la dezvoltarea de tip uman;

- generează şi întreţine valori şi criterii de performanţă ce contribuie la formarea dimensiunilor orientative fundamentale ale personalităţii;

- oferă cadrul de manifestare şi de stimulare a celei mai semnificative manifestări a fiinţei umane – creativitatea.

• Educaţia este factorul implicat cu necesitate în dezvoltarea psihică optimă a omului. Poate fi definită ca ansamblul de acţiuni şi activităţi care integrează subiectul ca factor activ şi care se desfăşoară sistematic, unitar, organizat, având un conţinut definit de către societate, uzând de metode şi mijloace specifice, adecvate şi fiind condusă de factori specializaţi.

Rolurile îndeplinite de educaţie sunt:

- dă conţinut vieţii psihice;

- dezvoltă optim toate disponibilităţile ereditare şi construieşte dimensiunile personalităţii;

- preia şi direcţionează dezvoltarea convergent cu scopurile şi influenţele mediului

- într-o anumită măsură, accelerează chiar dezvoltarea psihică;

- rolul determinant al educaţiei este legat de calitatea ei şi de interacţiunile cu ceilalţi doi factori.

STADIILE ŞI CICLURILE DEZVOLTĂRII PSIHICE UMANE

Stadiul de dezvoltare psihică se defineşte ca fiind delimitarea în timp a apariţiei şi consolidării unor particularităţi şi a unui nivel de organizare a capacităţilor intelectuale, afective, volitive şi a întregii personalităţi.

Preview document

Psihologia Vârstelor - Pagina 1
Psihologia Vârstelor - Pagina 2
Psihologia Vârstelor - Pagina 3
Psihologia Vârstelor - Pagina 4
Psihologia Vârstelor - Pagina 5
Psihologia Vârstelor - Pagina 6
Psihologia Vârstelor - Pagina 7
Psihologia Vârstelor - Pagina 8
Psihologia Vârstelor - Pagina 9
Psihologia Vârstelor - Pagina 10
Psihologia Vârstelor - Pagina 11
Psihologia Vârstelor - Pagina 12
Psihologia Vârstelor - Pagina 13
Psihologia Vârstelor - Pagina 14
Psihologia Vârstelor - Pagina 15
Psihologia Vârstelor - Pagina 16
Psihologia Vârstelor - Pagina 17
Psihologia Vârstelor - Pagina 18
Psihologia Vârstelor - Pagina 19
Psihologia Vârstelor - Pagina 20
Psihologia Vârstelor - Pagina 21
Psihologia Vârstelor - Pagina 22
Psihologia Vârstelor - Pagina 23
Psihologia Vârstelor - Pagina 24
Psihologia Vârstelor - Pagina 25
Psihologia Vârstelor - Pagina 26
Psihologia Vârstelor - Pagina 27
Psihologia Vârstelor - Pagina 28
Psihologia Vârstelor - Pagina 29
Psihologia Vârstelor - Pagina 30
Psihologia Vârstelor - Pagina 31
Psihologia Vârstelor - Pagina 32
Psihologia Vârstelor - Pagina 33
Psihologia Vârstelor - Pagina 34
Psihologia Vârstelor - Pagina 35
Psihologia Vârstelor - Pagina 36
Psihologia Vârstelor - Pagina 37
Psihologia Vârstelor - Pagina 38
Psihologia Vârstelor - Pagina 39
Psihologia Vârstelor - Pagina 40
Psihologia Vârstelor - Pagina 41
Psihologia Vârstelor - Pagina 42
Psihologia Vârstelor - Pagina 43
Psihologia Vârstelor - Pagina 44
Psihologia Vârstelor - Pagina 45
Psihologia Vârstelor - Pagina 46
Psihologia Vârstelor - Pagina 47
Psihologia Vârstelor - Pagina 48
Psihologia Vârstelor - Pagina 49
Psihologia Vârstelor - Pagina 50
Psihologia Vârstelor - Pagina 51
Psihologia Vârstelor - Pagina 52
Psihologia Vârstelor - Pagina 53
Psihologia Vârstelor - Pagina 54
Psihologia Vârstelor - Pagina 55
Psihologia Vârstelor - Pagina 56
Psihologia Vârstelor - Pagina 57
Psihologia Vârstelor - Pagina 58
Psihologia Vârstelor - Pagina 59
Psihologia Vârstelor - Pagina 60
Psihologia Vârstelor - Pagina 61
Psihologia Vârstelor - Pagina 62
Psihologia Vârstelor - Pagina 63
Psihologia Vârstelor - Pagina 64
Psihologia Vârstelor - Pagina 65
Psihologia Vârstelor - Pagina 66
Psihologia Vârstelor - Pagina 67
Psihologia Vârstelor - Pagina 68
Psihologia Vârstelor - Pagina 69
Psihologia Vârstelor - Pagina 70
Psihologia Vârstelor - Pagina 71
Psihologia Vârstelor - Pagina 72
Psihologia Vârstelor - Pagina 73
Psihologia Vârstelor - Pagina 74
Psihologia Vârstelor - Pagina 75
Psihologia Vârstelor - Pagina 76

Conținut arhivă zip

  • Psihologia Varstelor.doc

Alții au mai descărcat și

Studiul Dinamicii Oboselii cu Ajutorul Testelor de Atenție

1.Introducere Societăţile intrã în momentul actual într-o noua fază de dezvoltare, caracterizată prin profunde transformări nu numai de natura...

Neglijarea Copilului - Considerații Generale

ARGUMENT Dacă eşecurile din sectoarele economice sau politice pot fi stopate sau diminuate prin mijloace legislative sau economice, eşecurile în...

Politici Educaționale

Cuvânt înainte Asistăm actualmente la o multitudine de iniţiative în domeniul educativ fapt pentru care nu este uşor să concluzionăm asupra...

Agresivitatea - Forma de Adaptare si Contra-Reactie la Frustrare la Copiii Institutionalizati de Varsta Scolara Mica

INTRODUCERE Societatea asigură individului cadrul dezvoltării personalităţii sale, modele de gândire ( mentalităţi ) şi de comportament, relaţii...

Influen'a motivației asupra stabilității relației de cuplu

Căsătoria este o experiență esențială de maturizare și dezvoltare a personalității umane. Condiția căsătoriei moderne este marcată de libertatea...

Colaborarea dintre Părinți și Educatori în Corectarea Tulburarilor de Limbaj la Copil

ARGUMENT Motto: „Faptul că aveţi un copil nu vă face părinte, precum faptul că aveţi un pian, nu vă face pianist.” Mihail Levine Pentru a fi un...

Mediul Familial

CAP I.:MEDIUL FAMILIAL 1.1.FAMILIA-definire „Familia reprezinta, in orice societate o forma de comunitate umana alcatuita din cel putin doi...

Relația dintre Adolescenți și Părinți Privind Percepția și Dezvoltarea Personalității

ARGUMENT Adolescenţa este perioada unor spectaculoase evoluţii şi transformări psihosomatice şi psihosociale.Este vorba de acele transformări care...

Te-ar putea interesa și

Alegerea carierei de către adolescenți

Introducere „ Adolescența este pasărea care zboară uneori cu capul în nori și uneori prea aproape de pământ ” (Victoria Morozan) Am optat pentru...

Psihologia Vârstelor

Dezvoltarea umană este un proces continuu care începe în momentul concepţiei şi se încheie cu moartea. Psihologia vârstelor (psihologia dezvoltării...

Recenzie - Psihologia vârstelor, de Tinca Crețu

1. Rezumat carte Cartea recenzata numita “Psihologia vârstelor “ de Tinca Crețu debuteaza cu capitolul 1 “Definirea psihologiei vârstelor” unde se...

Psihologia Vârstelor

Criza de originalitate la adolescent După perioada de pubertate unde predomină creşterea fizică vine rândul perioadei adolescenţei în care se va...

Identitatea Profesionala si Familiala in Stadiul Tineretii

1. Rezumat 2. Introducere 2.1 Stadiile tineretii 3. Identitatea profesionala 3.1 Directii de dezvoltare 3.2 Interesele profesionale 3.3...

Psihologia Varstelor

Cuvant inainte Aceasta lucrare miniaturala de altfel, de Psihologia varstrelor, incearca sa calauzeasca atat prin continut cat si prin modul de...

Psihologia Vârstelor

În domeniul psihologiei dezvoltarii, alegerea metodei de organizare a cercetarii este foarte importanta, mai ales atunci când se studiaza...

Psihologia vârstelor

Psihologia varstelor este o ramura a stiintelor psihologice, care a luat fiinta odata cu extinderea conceptului de "dezvoltare", dar si cu...

Ai nevoie de altceva?