Psihopedagogia adolescenților, tinerilor, adulților - Nivel II

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Psihologie
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 48 în total
Cuvinte : 21673
Mărime: 795.39KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Bentea Corina

Extras din document

CAPITOLUL I

CUNOAȘTEREA ȘI CARACTERIZAREA PSIHOLOGICĂ A

PERSONALITĂȚII

La finalul acestui capitol studenții vor putea să:

o utilizeze adecvat o serie de concepte psihologice fundamentale,

o explice dublul determinism, extern și intern, al conduitelor umane,

o caracterizeze personalitatea sub aspect structural și sistemic,

o identifice subsistemele/ componentele personalității și relația dintre ele,

o explice procesul de formare a personalității în ontogeneză din perspectiva diferitelor

teorii dinamice ale dezvoltării,

o aplice adecvat principiile psihologice în explicarea diferitelor manifestări psihice umane,

o explice modul de formare-dezvoltare și educare al componentelor personalității

(temperament, caracter, aptitudini, creativitate),

o utilizeze metodele psihologiei în cunoașterea și caracterizarea psihologică a personalității

unei persoane anume.

1. 1. Introducere în problematica personalității

1. 1. 1. Conceptul de personalitate

Etimologic, termenul „personalitate” derivă din latinescul persona care, în terminologia

teatrului antic, însemna masca actorului. Mai târziu, semnificația acestui termen s-a extins la

rolul jucat de actor pe scenă pentru ca, în final, conceptul să fie utilizat, în general, cu referire la

ființa umană.

În accepțiunea simțului comun, personalitatea face referire la individul de excepție, la

persoana creativă pe plan social și cultural, punct de vedere care nu este însă pe deplin acceptat

de știința psihologiei. În psihologia științifică, personalitatea reprezintă o calitate pe care o poate

dobândi virtual orice individ uman, într-o anumită etapă a dezvoltării sale (perioada adolescenței

avansate) și care presupune anumite caracteristici definitorii (Radu și colab., 1991, 307).

Conceptul de personalitate reprezintă un construct științific de maximă generalitate, elaborat

prin abstractizare, utilizat pentru descrierea, explicarea și înțelegerea omului concret și a

modalităților sale de conduită în situații diferite de viață și de activitate. Atributul de

personalitate este specific uman.

Sunt autori care consideră că, în linii mari, istoria psihologiei reprezintă însăși istoria

răspunsului la întrebarea „ce este personalitatea?”, numărul definițiilor și teoriilor personalității

fiind unul impresionant. Pentru exemplificare, cităm doar câteva dintre aceste definiții:

- personalitatea reprezintă „îmbinarea unitară și nerepetitivă a însușirilor psihice care

caracterizează mai pregnant și cu un grad mai mare de stabilitate omul concret și modalitățile

sale de conduită” (Roșca, 1976, p. 466);

- personalitatea reprezintă „organizarea dinamică în cadrul individului a acelor sisteme

psihofizice care determină gândirea și comportamentul său caracteristic” (Allport, 1981);

- personalitatea este „elementul stabil al unei conduitei unei persoane, modul său obișnuit de a fi,

ceea ce o diferențiază de alte persoane” (Sillamy, 1965).

Se observă că, fiecare dintre definițiile de mai sus subliniază fie aspectul de unicitate, de

irepetabilitate al personalității, fie pe cele de unitate, de organizare dinamică și de stabilitate ale

acesteia. Sub aspect structural, personalitatea reprezintă un ansamblu de trăsături fizice,

fiziologice, psihice și psihosociale (cognitive, afective, volitive, temperamentale, caracteriale,

aptitudinale, motivaționale, atitudinale, creative etc.), care asigură adaptarea unică și nuanțată a

individului la mediul său. Definiția subliniază faptul că principala funcție a personalității este cea

de adaptare la solicitările mediului sociocultural.

1. 1. 2. Sensurile conceptului de personalitate

Conceptul de personalitate este folosit atât în limbajul curent, cât și în literatura de

specialitate cu sensuri diferite, două dintre acestea fiind mai des utilizate: sensul psihologic și cel

valoric (discriminativ). Primul dintre ele se referă la faptul că orice om normal este sau poate fi o

personalitate deoarece reprezintă o unicitate, o individualitate irepetabilă. Unicitatea

personalității nu exclude însă existența unor asemănări posibile între oameni datorate

apartenenței lor la același mediu social și cultural, însușirii acelorași modele culturale, valori

sociale, obiceiuri, limbă și tradiții sau apartenenței la aceeași categorie de vârstă etc. Toate

acestea fac ca unii oameni să se și asemene între ei. În cazul sensului psihologic, sfera de

cuprindere a conceptului de personalitate este foarte largă, excepția fiind nou-născutul care

reprezintă mai degrabă un individ biologic, „un candidat” la umanitate, adică la dobândirea

atributului de personalitate, dar nu și o personalitate propriu-zisă (Vrabie și Stir, 2003).

Sub aspect valoric, sunt considerate personalități doar persoanele creative pe plan social

și cultural, adică acei oameni pe care performanțele deosebite obținute i-au ridicat la rangul de

valoare socială. Din acest punct de vedere există personalități valorice științifice, culturale,

artistice, politice, sportive, militare, ecleziastice etc. În cazul sensului valoric, sfera conceptului

de personalitate se restrânge semnificativ.

Bibliografie

Allport, G., Structura și dezvoltarea personalității, EDP. București, 1991.

Atkinson, R. L., Atkinson, R. C., Smith, E. E., Bem, D. J., Introducere în psihologie, Ed.

Tehnică, București, 2002.

Birch, A., Psihologia dezvoltării, București, Editura Tehnică, 2000.

Cosmovici, A., Iacob, L. (coord.), Psihologie școlară, Ed. Polirom, Iași, 1998.

Crețu, T., Psihologia vârstelor, Ed. Polirom, Iași, 2009.

48

Erikson, E., Identity: Youth and Crisis, Norton, New York, 1968.

Erikson, E., Adulthood, edited book, 1978.

Golu, M., Bazele psihologiei generale, Ed. Universitară, București, 2002.

Haynes, N., Orrell, S., Introducere în psihologie, Ed. ALL, București, 1997.

Leonhard, K., Personalități accentuate în viață și în literatură, Editura Enciclopedică Română,

București, 1972.

Maslow, A., Motivație și personalitate, Ed. Trei, București, 2007.

Muntean, A., Psihologia dezvoltării umane, Ed. Polirom, Iași, 2006.

Popescu-Neveanu, P., Dicționar de psihologie, Ed. Albatros, București, 1987.

Radu, I. (coord), Introducere în psihologia contemporană, Ed. Sincron, Cluj, 1991.

Roșca, A. (coord.), Psihologie generală, Ed. Didactică și Pedagogică, București, 1966.

Roșca, A., Creativitatea generală și specifică, EDP, București, 1966.

Rogers, C., A deveni o persoană, Ed. Trei, București, 2008.

Schultz, D., Theories of Personality, Third Edition, Brooks/Cole Publishing Company, Pacific

Grove California, 1986.

Smith, E.E., Nolen-Hoeksema, S., Fredrickson, B. L., Loftus, G. R., Introducere în psihologie,

Ed. Tehnică, București, 2005.

Stănculescu, E., Psihologia educației, Ed. universitară, București, 2008.

Șchiopu, U., Verza, E., Psihologia vârstelor. Ciclurile vieții, E.D.P., București, 1981.

Șchiopu, U., Verza, E., Psihologia vârstelor. Ciclurile vieții, E.D.P., București, 1995.

Șchiopu, U., Psihologia modernă, Ed. România Press, București, 2008.

Verza, E., Psihologia vârstelor, Ed. ProHumanitate, București, 2000.

Vrabie, D., Știr, C., Psihologia educației, Ed. Fundației Univ. „Dunărea de Jos”, Galați, 2004.

Vrabie, D., Știr, C., Mindu, S., Lucaci, A., Îndrumar pentru lucrările de seminar la Psihologia

educației, Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos”, Galați, 2002.

Zlate, M., Eul și personalitatea, Ed. Trei, București, 2008.

Preview document

Psihopedagogia adolescenților, tinerilor, adulților - Nivel II - Pagina 1
Psihopedagogia adolescenților, tinerilor, adulților - Nivel II - Pagina 2
Psihopedagogia adolescenților, tinerilor, adulților - Nivel II - Pagina 3
Psihopedagogia adolescenților, tinerilor, adulților - Nivel II - Pagina 4
Psihopedagogia adolescenților, tinerilor, adulților - Nivel II - Pagina 5
Psihopedagogia adolescenților, tinerilor, adulților - Nivel II - Pagina 6
Psihopedagogia adolescenților, tinerilor, adulților - Nivel II - Pagina 7
Psihopedagogia adolescenților, tinerilor, adulților - Nivel II - Pagina 8
Psihopedagogia adolescenților, tinerilor, adulților - Nivel II - Pagina 9
Psihopedagogia adolescenților, tinerilor, adulților - Nivel II - Pagina 10
Psihopedagogia adolescenților, tinerilor, adulților - Nivel II - Pagina 11
Psihopedagogia adolescenților, tinerilor, adulților - Nivel II - Pagina 12
Psihopedagogia adolescenților, tinerilor, adulților - Nivel II - Pagina 13
Psihopedagogia adolescenților, tinerilor, adulților - Nivel II - Pagina 14
Psihopedagogia adolescenților, tinerilor, adulților - Nivel II - Pagina 15
Psihopedagogia adolescenților, tinerilor, adulților - Nivel II - Pagina 16
Psihopedagogia adolescenților, tinerilor, adulților - Nivel II - Pagina 17
Psihopedagogia adolescenților, tinerilor, adulților - Nivel II - Pagina 18
Psihopedagogia adolescenților, tinerilor, adulților - Nivel II - Pagina 19
Psihopedagogia adolescenților, tinerilor, adulților - Nivel II - Pagina 20
Psihopedagogia adolescenților, tinerilor, adulților - Nivel II - Pagina 21
Psihopedagogia adolescenților, tinerilor, adulților - Nivel II - Pagina 22
Psihopedagogia adolescenților, tinerilor, adulților - Nivel II - Pagina 23
Psihopedagogia adolescenților, tinerilor, adulților - Nivel II - Pagina 24
Psihopedagogia adolescenților, tinerilor, adulților - Nivel II - Pagina 25
Psihopedagogia adolescenților, tinerilor, adulților - Nivel II - Pagina 26
Psihopedagogia adolescenților, tinerilor, adulților - Nivel II - Pagina 27
Psihopedagogia adolescenților, tinerilor, adulților - Nivel II - Pagina 28
Psihopedagogia adolescenților, tinerilor, adulților - Nivel II - Pagina 29
Psihopedagogia adolescenților, tinerilor, adulților - Nivel II - Pagina 30
Psihopedagogia adolescenților, tinerilor, adulților - Nivel II - Pagina 31
Psihopedagogia adolescenților, tinerilor, adulților - Nivel II - Pagina 32
Psihopedagogia adolescenților, tinerilor, adulților - Nivel II - Pagina 33
Psihopedagogia adolescenților, tinerilor, adulților - Nivel II - Pagina 34
Psihopedagogia adolescenților, tinerilor, adulților - Nivel II - Pagina 35
Psihopedagogia adolescenților, tinerilor, adulților - Nivel II - Pagina 36
Psihopedagogia adolescenților, tinerilor, adulților - Nivel II - Pagina 37
Psihopedagogia adolescenților, tinerilor, adulților - Nivel II - Pagina 38
Psihopedagogia adolescenților, tinerilor, adulților - Nivel II - Pagina 39
Psihopedagogia adolescenților, tinerilor, adulților - Nivel II - Pagina 40
Psihopedagogia adolescenților, tinerilor, adulților - Nivel II - Pagina 41
Psihopedagogia adolescenților, tinerilor, adulților - Nivel II - Pagina 42
Psihopedagogia adolescenților, tinerilor, adulților - Nivel II - Pagina 43
Psihopedagogia adolescenților, tinerilor, adulților - Nivel II - Pagina 44
Psihopedagogia adolescenților, tinerilor, adulților - Nivel II - Pagina 45
Psihopedagogia adolescenților, tinerilor, adulților - Nivel II - Pagina 46
Psihopedagogia adolescenților, tinerilor, adulților - Nivel II - Pagina 47
Psihopedagogia adolescenților, tinerilor, adulților - Nivel II - Pagina 48

Conținut arhivă zip

  • Psihopedagogia adolescentilor, tinerilor, adultilor - Nivel II.pdf

Alții au mai descărcat și

Politici Educaționale

Cuvânt înainte Asistăm actualmente la o multitudine de iniţiative în domeniul educativ fapt pentru care nu este uşor să concluzionăm asupra...

Atitudinea Cadrelor Didactice și a Părinților

INTRODUCERE Atitudinea societatii constituie nucleul în care termenul de handicap ia nastere. Privind din aceasta perspectiva, la acest nivel, se...

Consilierea Carierei

Cariera reprezinta un aspect deosebit de important din viata unei persoane, datorita faptului ca ea se concretizeaza intr-o permanenta lupta pentru...

Specificul Profesiei de Psiholog Școlar

I. Aspecte definitorii ale profesiei de psiholog şcolar 1. Coordonatele profesiei de psiholog Psihologul poate fi apreciat ca fiinţă legală şi...

Considerații asupra rolul abuzului copilului în familie în evoluția sa către delincvență

Motto: "Respectați copilul care face o greșeală și care poate, atunci sau mai târziu, să se corecteze el însuși, dar opriți ferm și imediat orice...

Abilitățile consilierului

Pe tot parcursul procesului de consiliere sunt absolut necesare anumite abilităţi fundamentale (capacităţi) care permit desfăşurarea cu succes a...

Teorii despre limbajul nonverbal și minciuna

Prin comunicarea nonverbala intelegem ”transmiterea voluntara sau involuntara de informatii si exercitarea influentei prin intermediul elementelor...

Asocierile spațio-temporale și dezvoltarea intruziunilor traumatice

Acest Reaction Paper vizează articolul intitulat ,,Spatio-temporal associations with memory cues are linked to analogue traumatic intrusions" (...

Te-ar putea interesa și

Agresivitatea în Adolescență

I. CUVINTE CHEIE: adolescenţă, agresivitate, violenţă II. INTRODUCERE: Agresivitatea este o trăsătură generală a fiinţei umane, o stare psihică...

Ai nevoie de altceva?