Terapia Tulburărilor de Limbaj

Curs
8.6/10 (11 voturi)
Domeniu: Psihologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 63 în total
Cuvinte : 23640
Mărime: 228.56KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Tobolcea

Extras din document

Terapia logopedică este o activitate complexă, desfăşurată pe multe planuri, individual sau pe grupe, în funcţie de etiologia tulburării, gravitate, vârstă.Terapia logopedică se stabileşte în urma unei examinări complexe, pe baza căreia se stabileşte diagnosticul logopedic.

Munca logopedică trebuie să se bazeze pe plasticitatea şi pe caracterul compensator al activităţii corticale care asigură echilibrul dintre organism şi mediul înconjurător, adaptarea la acesta. Cercetările moderne au scos în evidenţă faptul că întreg organismul uman prezintă în rezerva sa numeroase mijloace de luptă împotriva diferitelor tulburări. Restabilirea funcţiilor tulburate însă nu se realizează spontan, automat, ci se dobândeşte treptat, pa bază de exerciţiu susţinut, prin măsuri de reeducare. În privinţa copiilor logopaţi cu deficite organice şi senzoriale, compensaţia priveşte şi restructurări de dinamică corticală, precum şi restructurarea raporturilor complexe dintre activitatea senzorială şi motorie.

Readaptarea e condiţionată nu numai de însuşirile biologice înnăscute, ci şi de influenţele factorilor externi, de educaţie, raporturi sociale. Un rol hotărâtor revine motivaţiei.

În corectarea tulburărilor de vorbire trebuie să se ţină seama nu numai de factorii anatomici, ci şi de activitatea nervoasă superioară, psihicul şi mediul social. De aceea metodele trebuie să fie complexe, să se respecte o anumită succesiune, să se intervină şi medicamentos acolo unde este cazul, fizioterapie şi psihoterapie.

Dacă tulburarea este uşoară, e necesară folosirea metodelor specifice de formare a deprinderilor corecte de vorbire. Dacă tulburarea este mai complexă, se va acţiona asupra întregului organism, metodele vor fi mai complexe, se va lucra individual şi pe o durată mai lungă. Unele necesită în timp şi un tratament medicamentos pentru eliminarea sau slăbirea factorilor etiologici. Medicamentele nu contribuie la corectarea propriu-zisă a tulburărilor de vorbire, ci la restabilirea sau ameliorarea echilibrului organic şi funcţional lezat, la creşterea pragului de rezistenţă organică şi psihică în faţa diferiţilor factori. Rolul principal în corectarea tulburărilor de vorbire revine logopediei, medicaţia fiind un factor adjuvant.

Terapia logopedică este un proces complex, uneori de lungă durată, care se desfăşoară pe etape, reuşita fiecărei etape contribuind la succesul celorlalte.

În privinţa metodelor de corectare, literatura de specialitate şi practica dovedeşte că nu se pot aplica metode general valabile în toate tulburările şi cazurile. Terapia logopedică este strict individualizată. ( Vrăşmaş Ecaterina, Stănică Cornelia, 1997)

Metoda da bază este imitaţia, dar cu toate că la baza ei stă reflexul imitaţiei, care este cel mai simplu mecanism fiziologic, ea nu este suficient de eficientă în toate cazurile, deoarece implică o atenţie suficientă, interes, colaborare, înţelegerea scopului activităţii ori o mare parte dintre copiii logopaţi au o atenţie foarte labilă, cu o putere de concentrare minimă, sunt refractari la început, nu sunt dispuşi să depună efort susţinut şi de aceea această metodă trebuie susţinută de o serie de alte metode şi procedee, menite să acţioneze nu numai asupra vorbirii, ci asupra întregii personalităţi a copilului: să-i educe conştiinţa, să-i îmbogăţească cunoştinţele, să contribuie la dezvoltarea întregii activităţi intelectuale, să-i formeze o orientare corectă asupra propriului defect şi faţă de cei din jur, să-i trezească interesul şi dorinţa de a se corecta etc. Pentru aceasta, exerciţiile trebuiesc bine selecţionate şi dozate, întreaga activitate să fie interesantă şi să se desfăşoare într-o atmosferă de calm, voie bună şi optimism, cu un material verbal şi ilustrat adecvat fiecărei tulburări şi etape, procedeele mecanice să alterneze cu vorbirea vie, să nu fie neglijat aspectul semantic al vorbirii, iar acolo unde este necesar să se folosească şi măsuri speciale psihoterapice, pentru înlăturarea eventualelor supraadăugiri nevrotice.

Psihoterapia logopedică se stabileşte în funcţie de tulburarea şi personalitatea logopatului. Dacă copilul înţelege vorbirea şi are o gândire logică, se poate folosi cuvântul, deoarece el acţionează direct asupra creierului. Explicându-i în ce constă tulburarea şi care-i sunt şansele de corectare, capătă încredere în propriile-i posibilităţi, contribuind el însuşi la corectare. Folosirea cuvântului presupune un copil cu un anumit grad de maturitate intelectuală pentru a înţelege argumentele ce i se aduc şi a reacţiona apoi adecvat. La vârsta şcolară mică şi la cei cu tulburări grave de limbaj, datorită posibilităţilor minime de înţelegere sau chiar a neînţelegerii cuvântului, folosirea lui nu este foarte indicată. Nici într-un caz nu se va folosi argumentarea logică care devine plictisitoare şi este respinsă în general.

Mai indicată la această vârstă, datorită şi tendinţei de imitare a copilului, este utilizarea procedeelor extralingvistice şi combinarea cu procedee raţionale. Îndrumarea simplă, impresionarea sugestivă, atitudinea afirmativă, fapta imediată, şi în special conştiinţa progresului, vor avea un efect mult mai mare decât reproşul, argumentarea, explicaţia teoretică. Un ton hotărât, o mimică expresivă sunt mult mai indicate decât demonstraţiile verbale. În selectarea procedeelor e bine să se ţină seama de particularităţile fiecărui copil.

Preview document

Terapia Tulburărilor de Limbaj - Pagina 1
Terapia Tulburărilor de Limbaj - Pagina 2
Terapia Tulburărilor de Limbaj - Pagina 3
Terapia Tulburărilor de Limbaj - Pagina 4
Terapia Tulburărilor de Limbaj - Pagina 5
Terapia Tulburărilor de Limbaj - Pagina 6
Terapia Tulburărilor de Limbaj - Pagina 7
Terapia Tulburărilor de Limbaj - Pagina 8
Terapia Tulburărilor de Limbaj - Pagina 9
Terapia Tulburărilor de Limbaj - Pagina 10
Terapia Tulburărilor de Limbaj - Pagina 11
Terapia Tulburărilor de Limbaj - Pagina 12
Terapia Tulburărilor de Limbaj - Pagina 13
Terapia Tulburărilor de Limbaj - Pagina 14
Terapia Tulburărilor de Limbaj - Pagina 15
Terapia Tulburărilor de Limbaj - Pagina 16
Terapia Tulburărilor de Limbaj - Pagina 17
Terapia Tulburărilor de Limbaj - Pagina 18
Terapia Tulburărilor de Limbaj - Pagina 19
Terapia Tulburărilor de Limbaj - Pagina 20
Terapia Tulburărilor de Limbaj - Pagina 21
Terapia Tulburărilor de Limbaj - Pagina 22
Terapia Tulburărilor de Limbaj - Pagina 23
Terapia Tulburărilor de Limbaj - Pagina 24
Terapia Tulburărilor de Limbaj - Pagina 25
Terapia Tulburărilor de Limbaj - Pagina 26
Terapia Tulburărilor de Limbaj - Pagina 27
Terapia Tulburărilor de Limbaj - Pagina 28
Terapia Tulburărilor de Limbaj - Pagina 29
Terapia Tulburărilor de Limbaj - Pagina 30
Terapia Tulburărilor de Limbaj - Pagina 31
Terapia Tulburărilor de Limbaj - Pagina 32
Terapia Tulburărilor de Limbaj - Pagina 33
Terapia Tulburărilor de Limbaj - Pagina 34
Terapia Tulburărilor de Limbaj - Pagina 35
Terapia Tulburărilor de Limbaj - Pagina 36
Terapia Tulburărilor de Limbaj - Pagina 37
Terapia Tulburărilor de Limbaj - Pagina 38
Terapia Tulburărilor de Limbaj - Pagina 39
Terapia Tulburărilor de Limbaj - Pagina 40
Terapia Tulburărilor de Limbaj - Pagina 41
Terapia Tulburărilor de Limbaj - Pagina 42
Terapia Tulburărilor de Limbaj - Pagina 43
Terapia Tulburărilor de Limbaj - Pagina 44
Terapia Tulburărilor de Limbaj - Pagina 45
Terapia Tulburărilor de Limbaj - Pagina 46
Terapia Tulburărilor de Limbaj - Pagina 47
Terapia Tulburărilor de Limbaj - Pagina 48
Terapia Tulburărilor de Limbaj - Pagina 49
Terapia Tulburărilor de Limbaj - Pagina 50
Terapia Tulburărilor de Limbaj - Pagina 51
Terapia Tulburărilor de Limbaj - Pagina 52
Terapia Tulburărilor de Limbaj - Pagina 53
Terapia Tulburărilor de Limbaj - Pagina 54
Terapia Tulburărilor de Limbaj - Pagina 55
Terapia Tulburărilor de Limbaj - Pagina 56
Terapia Tulburărilor de Limbaj - Pagina 57
Terapia Tulburărilor de Limbaj - Pagina 58
Terapia Tulburărilor de Limbaj - Pagina 59
Terapia Tulburărilor de Limbaj - Pagina 60
Terapia Tulburărilor de Limbaj - Pagina 61
Terapia Tulburărilor de Limbaj - Pagina 62
Terapia Tulburărilor de Limbaj - Pagina 63

Conținut arhivă zip

  • Terapia Tulburarilor de Limbaj.doc

Alții au mai descărcat și

Colaborarea dintre Părinți și Educatori în Corectarea Tulburarilor de Limbaj la Copil

ARGUMENT Motto: „Faptul că aveţi un copil nu vă face părinte, precum faptul că aveţi un pian, nu vă face pianist.” Mihail Levine Pentru a fi un...

Neglijarea Copilului - Considerații Generale

ARGUMENT Dacă eşecurile din sectoarele economice sau politice pot fi stopate sau diminuate prin mijloace legislative sau economice, eşecurile în...

Profilul de Personalitate și Psihodiagnoză la Adolescenții Depresivi Formă Ușoară sau Severă

ARGUMENT În alegerea temei propuse pentru aceasta lucrare, au fost determinante câteva motive care au constituit un temei al reflecţiei şi...

Particularitățile Tulburărilor de Comportament la Preadolescenții Deficienți Mintali

INTRODUCERE În urma activităţii desfăşurate în cadrul Complexului Social al Copilului cu Handicap Hunedoara, în care sunt ocrotiţi copii cu...

Comportament deviant la adolescenți - cauze

INTRODUCERE În complexitatea situaţiilor de viaţă în care este permanent implicat subiectul uman, acesta se manifestă nu doar ca o simplă...

Sisteme Tehnici și Metode de Creștere și Educare a Copilului Abandonat

INTRODUCERE În România post-revoluţionară a început o democraţie atipică. Democraţie atipică deoarece nu a copiatdemocraţia cu tradiţie din alte...

Stările depresive în raport cu extraversiune - introversiune la diferite etape de vârstă

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate În ultimele decenii s-a constat frecvenţa fenomenului psihopatologic în practica clinică – depresia....

Proiect Preventiv pentru Tulburarea de Personalitate de Tip Schizotipal

1. Rezumat Prin intermediul proiectului de faţă ne propunem să prezentăm, pe de o parte, aspectele generale şi specifice ale tulburării de...

Te-ar putea interesa și

Aspecte ale interventiei pentru corectarea tulburărilor de limbaj la copiii cu deficiență mintală

Limbajul și gândirea se dezvoltă în tandem cu formarea și aprofundarea tuturor proceselor psihice și cu lărgirea volumului de cunoștințe, sub...

Climatului organizațional

În această lucrare mi-am propus să analizăm rolul climatului organizațional ,în buna desfăsurare a activitații la nivelul unei instituții de...

Program de intervenție personalizat la terapia tulburărilor de limbaj

Numele şi prenumele beneficiarului: V.A. Data naşterii: Domiciliul: Şcoala: Clasa: a-VII-a Prof.psihopedagog diriginte: Prof. logoped:...

Implementarea unui program de schimbare pt copii cu CES

Introducere Acest studiu este focalizat pe familia biparentală a cărui copil prezintă atât deficiențe fizice cât și psihice, fiind un elev cu...

Psihologia Copilului

I INTRODUCERE ÎN PROBLEMATICA PSIHOLOGIEI COPILULUI 1. ABORDAREA SISTEMICĂ A PSIHICULUI Trecerea de la abordarea plană, orizontală a psihicului...

Tulburările de pronunție sau de articulare

TULBURARILE DE PRONUNTIE SAU DE ARTICULARE La copii apar, relativ frecvent tulburări de pronunţie (articulaţie) DISLALIA este o tulburare de...

Utilizarea Tehnologiei Moderne în Logoterapie

Terapia tulburărilor de limbaj este un demers complex şi uneori, în funcţie de tipul tulburării, îndelungat. Procedeele generale de terapie cuprind...

Terapia generală și specifică în diferitele tulburări de limbaj

În terapia tulburărilor de limbaj există o serie de metode şi procedee de ordin general dar şi unele specifice pentru fiecare tulburare în parte....

Ai nevoie de altceva?