Toate cursurile din domeniul Psihopedagogie

 • Logopedie

  Comunicarea reprezintă activitatea fundamentală prin care o persoană face schimb de idei, cunoştinţe, sentimente, prin mijloace verbale sau nonverbale, cu o altă persoană. Astfel, comunicarea implică cel puţin două persoane - un emiţător şi un receptor, a unui canal de comunicare şi a unui cod comun. Între emiţător şi receptor există o relaţie de reversibilitate, in sensul că în orice moment rolurile se pot inversa, iar aceasta reprezintă una dintre condiţiile unei comunicări reale....

 • Logopedie

  Logopedia - ştiinţă interdisciplinară - disciplină teoretică izvorâtă din necesitatea de a elucida complexele probleme ale limbajului, ce are rol deosebit de important în viaţa psihică şi în structurarea personalităţii fiecărui individ, iar pe de altă parte, pronunţat caracter practic rezultat din necesităţile imediate ale comunicării interumane, al necesităţii de educare a limbajului, al înţelegerii şi al stabilirii relaţiilor specific umane. Logopedia studiază tulburările de limbaj prin...

 • Teme definitivat

  TEMA 1. Educaţia și învăţământul în societatea cunoaşterii A. Educatia: forme (formala, nonformala, informala), domenii educationale (educatia intelectuala, morala, estetica si artistica, fizica si sportiva, tehnologica/profesionala); noi conținuturi ale educației (ecologică, pentru sănătate, interculturală, educația pentru cetățenie și drepturile omului etc.), alternative educaţionale; B. Sistemul de învățământ din România: structura, aspecte legislative; C. Relatia scoala-comunitate...

 • DSM5 metode

  Introducere. Procesul de revizuire. Caracteristicile generale. Modificări structurale, conceptuale şi cross-cutting Abordare dimensională Baterii de evaluare şi grade de severitate Spectru şi clusteri Perspectivele developmentale în DSM-5 Modificări la nivelul tulburărilor selectate şi a clusterilor Focus pe modificările din DSM V raportate la DSM-IV TR. DSM-5 reprezintă prima revizuire majoră din ultimii 30 de ani Revizuiri atât al DSM (5), cât şi ICD (11 [2015]). Continuarea...

 • Dezvoltarea Personalitatii Studentului

  Abstract: It is well known that by entering academical environment, the educational needs of the student are the subject of intense transformations. Without a doubt, the academical teaching must adapt to the needs of these young students witch are also traversing a period of intense changes. For this reason, an understanding of the characteristics of the student’s psychical development is more important than ever. But, this undertaking will be as complex as it will be difficult, because,...

 • Maria Montessori

  ,,DESCOPERIREA COPILULUI” - o expunere a metodei experimentale de cercetare în domeniul cunoașterii vieții copilului și a elementelor, mijloacelor și tehnicilor care provoacă schimbarea, transformarea copilului într-o personalitate umană, socială, cultă, civilizată, superioară.” ( p.28, 29)Existența unor ,, forme mintale” specifice primei copilării: ,,mintea absorbantă” (simțurile copilului sunt ca niște ,,canale” prin care mintea sa ,,absoarbe” elemente din mediul ambiant ca pe-o ,,hrană”...

 • Modulului Psihopedagogic - Nivel I

  I.OBIECTIVE: • Definirea noţiunilor: psihologie şcolară / educaţională, metodă; • Identificarea obiectului şi sarcinilor Psihologiei educaţionale; • Stabilirea locului pe care il ocupa Psihologia educationala in cadrul altor ştiinţe psihologice; • Evidenţierea necesetităii formaţiei psihologice a viitoarelor cadre dudactuce; • Analiza conceptului de metodă; • Descrierea specificului metodelor Psihologiei şcolare. II. TEMATICĂ 1. OBIECTUL ŞI PROBLEMELE PSIHOLOGIEI ŞCOLARE - Obiectul...

 • Conspecte

  TEMA nr. 1 SISTEMUL DE INVATAMANT Sistemul de Invatamant - principalul subsistem al sistemului de educatie (se refera la organizarea institutionala a Invatamantullui) - reuneste institutiile specializate implicate in procesul de educatie, cercetare si cultura (responsabile de realizarea in mod organizat, planificat si metodic a dezideratelor educative) - in sens LARG: - “ansamblul institutiilor care participa la realizarea arhitecturii scolare (la derularea generala a studiilor pe...

 • Consiliere

  Clienţii sau pacienţii care recurg la tratament psihologic, de cele mai multe ori sunt persoane care „nu pot găsi surse ale îngrijirii umane în mediul lor de zi cu zi” şi prezintă o atât de mare nevoie de grijă încât sunt „dispuşi să plătească pentru atenţia devotată a unei alte fiinţe umane” (Carkuff şi Berenson, 1967) “Noi toţi suntem consilieri. Oricine cine lucrează cu persoane care suferă în orice fel, psihologic, fizic sau practic, oferă sprijin prin consiliere. În acest sens...

 • Psihopedagogie Speciala

  Cursul nr. 1 OBIECTUL DE STUDIU ŞI DOMENIUL PSIHOPEDAGOGIEI SPECIALE Psihopedagogia specială este ştiinţa care se ocupă de persoanele handicapate, de studiul particularităţilor psihice, de instruirea şi educaţia lor, de evoluţia şi dezvoltarea lor psihică, de modalităţile corectiv-recuperative pentru valorificarea potenţialului uman existent şi formarea personalităţii acestora, în vederea integrării socio-profesionale cât mai adecvate. Ramurile Psihopedagogiei speciale sunt următoarele :...

 • Didactica Domeniului

  Problematica obiectivelor educaţionale: definiţii şi tipologii. Operaţionalizarea obiectivelor educaţionale; modele de operaţionalizare. Competenţe generale şi specifice urmărite în predarea disciplinei de specialitate. Competenţele transversale. Finalităţile educaţiei se ordonează după criteriul complexităţii şi generalităţii, de la ideal, prin scopuri către obiectivele educaţionale concrete. A) Idealul educativ al unei societăţi reprezintă chintesenţa valorilor acelei societăţi la un...

 • Psihodiagnostic

  Cursul Psihodiagnostic vizează pregătirea teoretică şi metodologică a viitorilor specialişti în domeniul psihologiei şi ştiinţelor educaţiei. Avînd în vedere ansamblul pregătirii metodologice, el precizează specificul elaborării şi aplicării metodelor de cercetare şi evaluare în domeniile vizate, centrîndu-se pe metoda testelor cărora li se acordă cea mai mare parte a spaţiului rezervat. Cursul urmăreşte mai multe obiective. Primul obiectiv a fost să ne axăm pe evidenţierea celor mai actuale...

 • Instruirea Asistata de Calculator in Predarea Disciplinelor Tehnice

  PARTEA I CAPITOLUL I INSTRUIREA ASISTATĂ DE CALCULATOR 1.1 Delimitări conceptuale Introducerea şi folosirea calculatoarelor în educaţie constituie cea mai mare victorie a integrării în învăţământ a mijloacelor tehnice similare celor utilizate înafara şcolii., şi care joacă un rol important în comunicarea interumană. Acest succes este echivalent cu descoperirea tiparului. Progresul rapid al informaticii şi al tehnologiei informaţiei a adus schimbări radicale în organizarea sistemului...

 • Psihopedagogia Deficientilor Auditivi

  Cursul 1 Cercetări şi perspective în domeniul psihopedagogiei deficienţelor de auz Obiective: -Schiţarea principalelor trasee ştiinţifico-metodologice ale domeniului psihopedagogiei deficienţilor de auz; -Prezentarea tendinţelor actuale în domeniul recuperării persoanelor cu deficienţe de auz; -Cunoaşterea istoricului învăţământului românesc pentru deficienţi de auz. Cuvinte cheie: preceptorat, alfabet dactil, limbaj gestual, oralism. Scurt istoric Despre persoanele surde se...

 • Evaluarea Centrata pe Elev

  Sunt căi de omogenizare a unor grupuri ai căror membri nu se cunosc Accelerează cunoaşterea în interiorul grupului Respectă individualitatea fiecărui membru al grupului Încurajează exprimarea opiniei personale Stimulează creativitatea Include în cadrul grupului conducătorul formal, deşi acesta păstrează un rol central Cine sunt eu?(completarea unui chestionar scurt ) Afişul meu publicitar! (cum arată un afiş publicitar despre tine!) Covoraşul clasei Ghirlanda Valiza Cutia cu...

Pagina 1 din 9