Toate cursurile din domeniul Psihopedagogie

 • Teoriile invatarii

  Eduard Thorndike - conexionismul și legitățile învățării Thorndike a pornit de la studiul învățării asociative la animale, considerând că aceasta este rezultatul întăririi, respectiv slăbirii conexiunii dintre un stimul (S) și un răspuns (R), ca urmare a consecințelor plăcute sau neplăcute ale acestei conexiuni. Contribuții aduse practicii educaționale A încercat să găsească mijloacele prin care conținuturile predate să stimuleze interesul elevilor, prin sublinierea aplicabilității...

 • Tulburarile de limbaj

  Este binecunoscut faptul că limbajul constituie axul sistemului psihic, instrumentul care face posibil fenomenul de conștiință. Psihologii definesc limbajul ca o conduită de tip superior ce organizează, direcționează și ierahizează toate celelalte componente ale psihicului uman (Vrabie, D., 2002, p. 101). Astfel, prin verbalizare percepțiile și reprezentările dobândesc semnificație, memoria de lungă durată capătă consistență. De asemenea, în planul gândirii putem spune că noțiunile,...

 • Psihologie educationala

  Curs 1. Obiectul psihologiei educaționale Atunci când vorbim despre obiectul psihologiei educaționale nu putem omite domeniul în slujba căruia își dedică această știință eforturile de reflecție, cercetare, experimentare. Este vorba, în esență, despre EDUCAȚIE, acțiune socială sui generis și de durată, a cărei natură și specific și a cărei dimensiune teleologică și axiologică , simultan individuală și socială, necesită și o perspectivă psihologică asupra activităților și conduitelor agenților...

 • Semnificatii actuale ale evaluarii scolare

  În activitatea lui profesorul se află zilnic în situația de a evalua. Folosit atât de frecvent, actul evaluării ajunge să se desfășoare fără probleme, devenind un act automat, inconștient, reflex(precum mersul). Trebuie să nu se piardădin vedere onestitatea și conștientizarea evaluării, păstrând responsabilitatea. Profesorul nu mai angajează dramatismul deliberăriinestăpânit de tensiuni lăuntrice, sfâșietoare, confruntări criteriale, îndoieli în marginea unor erori posibile. Evaluarea...

 • Agresivitatea

  încălcarea regulilor care sunt instituite de către state, grupuri sociale, organizații și persoane (Timmerman și Emmelkamp, 2005). Durere socială (social pain) Subevaluare relațională (relational devaluation) Rănirea sentimentelor (hurt feelings) reacție emoțională specifică ca urmare a percepției persoanei că este exclusă dintr-o relație dorită sau este subevaluată în cadrul acestei relații de către partener sau grup este o emoție legată de subevaluarea ca partener într-o...

 • Interventii psihopedagogice in ADHD

  precursorii ADHD-ului contemporan au fost sindroamele numite ”disfuncție minimală a creierului”, ”deteriorare minimală a creierului” și ”reacție hiperkinetică”. în aceste definiții timpurii, sindromul care era studiat includea un set larg de probleme, cuprinzând adesea dificultăți de învățare, tulburări ale motricității și ale coordonării și chiar tulburări ale somnului. Până în ani 1960, acest sindrom devenise mult prea cuprinzător pentru a asigura un diagnostic, tratament sau o...

 • Logopedie

  Comunicarea reprezintă activitatea fundamentală prin care o persoană face schimb de idei, cunoştinţe, sentimente, prin mijloace verbale sau nonverbale, cu o altă persoană. Astfel, comunicarea implică cel puţin două persoane - un emiţător şi un receptor, a unui canal de comunicare şi a unui cod comun. Între emiţător şi receptor există o relaţie de reversibilitate, in sensul că în orice moment rolurile se pot inversa, iar aceasta reprezintă una dintre condiţiile unei comunicări reale....

 • Logopedie

  Logopedia - ştiinţă interdisciplinară - disciplină teoretică izvorâtă din necesitatea de a elucida complexele probleme ale limbajului, ce are rol deosebit de important în viaţa psihică şi în structurarea personalităţii fiecărui individ, iar pe de altă parte, pronunţat caracter practic rezultat din necesităţile imediate ale comunicării interumane, al necesităţii de educare a limbajului, al înţelegerii şi al stabilirii relaţiilor specific umane. Logopedia studiază tulburările de limbaj prin...

 • Teme definitivat

  TEMA 1. Educaţia și învăţământul în societatea cunoaşterii A. Educatia: forme (formala, nonformala, informala), domenii educationale (educatia intelectuala, morala, estetica si artistica, fizica si sportiva, tehnologica/profesionala); noi conținuturi ale educației (ecologică, pentru sănătate, interculturală, educația pentru cetățenie și drepturile omului etc.), alternative educaţionale; B. Sistemul de învățământ din România: structura, aspecte legislative; C. Relatia scoala-comunitate...

 • DSM5 metode

  Introducere. Procesul de revizuire. Caracteristicile generale. Modificări structurale, conceptuale şi cross-cutting Abordare dimensională Baterii de evaluare şi grade de severitate Spectru şi clusteri Perspectivele developmentale în DSM-5 Modificări la nivelul tulburărilor selectate şi a clusterilor Focus pe modificările din DSM V raportate la DSM-IV TR. DSM-5 reprezintă prima revizuire majoră din ultimii 30 de ani Revizuiri atât al DSM (5), cât şi ICD (11 [2015]). Continuarea...

 • Dezvoltarea Personalitatii Studentului

  Abstract: It is well known that by entering academical environment, the educational needs of the student are the subject of intense transformations. Without a doubt, the academical teaching must adapt to the needs of these young students witch are also traversing a period of intense changes. For this reason, an understanding of the characteristics of the student’s psychical development is more important than ever. But, this undertaking will be as complex as it will be difficult, because,...

 • Maria Montessori

  ,,DESCOPERIREA COPILULUI” - o expunere a metodei experimentale de cercetare în domeniul cunoașterii vieții copilului și a elementelor, mijloacelor și tehnicilor care provoacă schimbarea, transformarea copilului într-o personalitate umană, socială, cultă, civilizată, superioară.” ( p.28, 29)Existența unor ,, forme mintale” specifice primei copilării: ,,mintea absorbantă” (simțurile copilului sunt ca niște ,,canale” prin care mintea sa ,,absoarbe” elemente din mediul ambiant ca pe-o ,,hrană”...

 • Modulului Psihopedagogic - Nivel I

  I.OBIECTIVE: • Definirea noţiunilor: psihologie şcolară / educaţională, metodă; • Identificarea obiectului şi sarcinilor Psihologiei educaţionale; • Stabilirea locului pe care il ocupa Psihologia educationala in cadrul altor ştiinţe psihologice; • Evidenţierea necesetităii formaţiei psihologice a viitoarelor cadre dudactuce; • Analiza conceptului de metodă; • Descrierea specificului metodelor Psihologiei şcolare. II. TEMATICĂ 1. OBIECTUL ŞI PROBLEMELE PSIHOLOGIEI ŞCOLARE - Obiectul...

 • Conspecte

  TEMA nr. 1 SISTEMUL DE INVATAMANT Sistemul de Invatamant - principalul subsistem al sistemului de educatie (se refera la organizarea institutionala a Invatamantullui) - reuneste institutiile specializate implicate in procesul de educatie, cercetare si cultura (responsabile de realizarea in mod organizat, planificat si metodic a dezideratelor educative) - in sens LARG: - “ansamblul institutiilor care participa la realizarea arhitecturii scolare (la derularea generala a studiilor pe...

 • Consiliere

  Clienţii sau pacienţii care recurg la tratament psihologic, de cele mai multe ori sunt persoane care „nu pot găsi surse ale îngrijirii umane în mediul lor de zi cu zi” şi prezintă o atât de mare nevoie de grijă încât sunt „dispuşi să plătească pentru atenţia devotată a unei alte fiinţe umane” (Carkuff şi Berenson, 1967) “Noi toţi suntem consilieri. Oricine cine lucrează cu persoane care suferă în orice fel, psihologic, fizic sau practic, oferă sprijin prin consiliere. În acest sens...

Pagina 1 din 9