Cursurile din domeniul Psihopedagogie

Aptitudinile cognitive

Definiție prelucrările informaționale sunt tot timpul prezente, aptitudinile cognitive sunt cei mai stabili și cei mai puternici factori implicați în performanțele noastre, diversele noastre capacități endogene de prelucrare a informației, sunt prezente în orice sarcină pe care trebuie să o executăm.... citește mai departe

30 pagini Gratis Extras

Reforma curriculară

Am ales această temă deoarece consider că este necesar ca noi, în calitate de viitoare cadre didactice să știm ce reprezintă reforma curriculară, care sunt avantajele și dezavantajele modificării acesteia pentru elevi. Literatura de specialitate oferă numeroase definiții conceptului de reforma a curriculumului.... citește mai departe

7 pagini Gratis Extras Bibliografie Preview

Eficacitatea tehnologiilor informaționale moderne pentru motivația învățării

Întroducere Lumea contemporană este într-o evoluție continuă și tot mai rapidă, care ne pune în situații de a ne confrunta cu diverse provocări și noi cerințe în domeniul educațional. Întregul proces al dezvoltării umane trece prin educație: valorile științei și tehnicii, spiritul ingenios și pragmatic, noile... citește mai departe

8 pagini Gratis Extras Bibliografie Preview

Competenta intelectuală. educație intelectuală

Hoopes (1979) - învățarea interculturală se desfășoară pe un continuum, de la ETNOCENTRISM, la diferite forme de adaptare și integrare. conștientizare [apreciere, valorizare] schimbare |___________|__________|____________|___________|____________|___________| etnocentrism înțelegere [acceptare, respect]... citește mai departe

114 pagini Gratis Extras

Psihologia educației

1. PSIHOLOGIA EDUCAȚIEI ȘI ROLUL SĂU ÎN FORMAREA VIITOARELOR CADRE DIDACTICE. Procesul de construcție a cunoștințelor în psihologia educaționala demarează cu următoarea întrebare cheie: „Ce anume funcționează eficient pentru elevi?” Întrebarea poate fi detaliată într-o suită de alte întrebări: - Este mai bine... citește mai departe

95 pagini Gratis Extras Preview

Psihologia educației note de curs 2019

DETERMINANȚI AI DEZVOLTĂRII PSIHICE În contextul facilitării cunoașterii caracteristicilor psihologice ale omului, pentru a putea realiza o intervenție psiho-modelatoare eficientă asupra personalității acestuia, se impune cunoașterea determinanților acestor caracteristici, a factorilor ce generează dezvoltarea... citește mai departe

41 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Recenzie Lucrarea cu Tinerii

rLucrarea de fata prezinta Noua Componente ale lucrarii de tineret bazate pe atingerea scopurilor:”Puterea lui Dumnezeu; Planificarea Sopului; Potentialii Tineri vizati pentru lucrare; Programele; Procesul; Planificarea Valorilor; Parintii; Participarea Conducatorilor si Persevernta”. 1. Puterea lui Dumnezeu... citește mai departe

7 pagini Gratis Extras Preview

Teoriile învățării

Eduard Thorndike - conexionismul și legitățile învățării Thorndike a pornit de la studiul învățării asociative la animale, considerând că aceasta este rezultatul întăririi, respectiv slăbirii conexiunii dintre un stimul (S) și un răspuns (R), ca urmare a consecințelor plăcute sau neplăcute ale acestei conexiuni.... citește mai departe

17 pagini Gratis Extras

Tulburările de limbaj

Este binecunoscut faptul că limbajul constituie axul sistemului psihic, instrumentul care face posibil fenomenul de conștiință. Psihologii definesc limbajul ca o conduită de tip superior ce organizează, direcționează și ierahizează toate celelalte componente ale psihicului uman (Vrabie, D., 2002, p. 101). Astfel,... citește mai departe

18 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Psihologie educațională

Curs 1. Obiectul psihologiei educaționale Atunci când vorbim despre obiectul psihologiei educaționale nu putem omite domeniul în slujba căruia își dedică această știință eforturile de reflecție, cercetare, experimentare. Este vorba, în esență, despre EDUCAȚIE, acțiune socială sui generis și de durată, a cărei... citește mai departe

167 pagini Gratis Cuprins Extras

Semnificații actuale ale evaluării școlare

În activitatea lui profesorul se află zilnic în situația de a evalua. Folosit atât de frecvent, actul evaluării ajunge să se desfășoare fără probleme, devenind un act automat, inconștient, reflex(precum mersul). Trebuie să nu se piardădin vedere onestitatea și conștientizarea evaluării, păstrând responsabilitatea.... citește mai departe

22 pagini Gratis Extras Preview

Agresivitatea

încălcarea regulilor care sunt instituite de către state, grupuri sociale, organizații și persoane (Timmerman și Emmelkamp, 2005). Durere socială (social pain) Subevaluare relațională (relational devaluation) Rănirea sentimentelor (hurt feelings) reacție emoțională specifică ca urmare a percepției... citește mai departe

74 pagini Gratis Extras

Intervenții psihopedagogice în ADHD

precursorii ADHD-ului contemporan au fost sindroamele numite ”disfuncție minimală a creierului”, ”deteriorare minimală a creierului” și ”reacție hiperkinetică”. în aceste definiții timpurii, sindromul care era studiat includea un set larg de probleme, cuprinzând adesea dificultăți de învățare, tulburări ale... citește mai departe

58 pagini Gratis Extras

Logopedie

Comunicarea reprezintă activitatea fundamentală prin care o persoană face schimb de idei, cunoştinţe, sentimente, prin mijloace verbale sau nonverbale, cu o altă persoană. Astfel, comunicarea implică cel puţin două persoane - un emiţător şi un receptor, a unui canal de comunicare şi a unui cod comun. Între emiţător... citește mai departe

12 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Logopedie

Logopedia - ştiinţă interdisciplinară - disciplină teoretică izvorâtă din necesitatea de a elucida complexele probleme ale limbajului, ce are rol deosebit de important în viaţa psihică şi în structurarea personalităţii fiecărui individ, iar pe de altă parte, pronunţat caracter practic rezultat din necesităţile... citește mai departe

72 pagini Gratis Extras

Teme definitivat

TEMA 1. Educaţia și învăţământul în societatea cunoaşterii A. Educatia: forme (formala, nonformala, informala), domenii educationale (educatia intelectuala, morala, estetica si artistica, fizica si sportiva, tehnologica/profesionala); noi conținuturi ale educației (ecologică, pentru sănătate, interculturală,... citește mai departe

44 pagini Gratis Extras Preview

DSM5 metode

Introducere. Procesul de revizuire. Caracteristicile generale. Modificări structurale, conceptuale şi cross-cutting Abordare dimensională Baterii de evaluare şi grade de severitate Spectru şi clusteri Perspectivele developmentale în DSM-5 Modificări la nivelul tulburărilor selectate şi a clusterilor Focus pe... citește mai departe

50 pagini Gratis Extras

Dezvoltarea Personalității Studentului

Abstract: It is well known that by entering academical environment, the educational needs of the student are the subject of intense transformations. Without a doubt, the academical teaching must adapt to the needs of these young students witch are also traversing a period of intense changes. For this reason, an... citește mai departe

5 pagini Gratis Extras Preview

Maria Montessori

,,DESCOPERIREA COPILULUI” - o expunere a metodei experimentale de cercetare în domeniul cunoașterii vieții copilului și a elementelor, mijloacelor și tehnicilor care provoacă schimbarea, transformarea copilului într-o personalitate umană, socială, cultă, civilizată, superioară.” ( p.28, 29)Existența unor ,, forme... citește mai departe

27 pagini Gratis Extras

Modulului Psihopedagogic - Nivel I

I.OBIECTIVE: • Definirea noţiunilor: psihologie şcolară / educaţională, metodă; • Identificarea obiectului şi sarcinilor Psihologiei educaţionale; • Stabilirea locului pe care il ocupa Psihologia educationala in cadrul altor ştiinţe psihologice; • Evidenţierea necesetităii formaţiei psihologice a viitoarelor... citește mai departe

145 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Conspecte

TEMA nr. 1 SISTEMUL DE INVATAMANT Sistemul de Invatamant - principalul subsistem al sistemului de educatie (se refera la organizarea institutionala a Invatamantullui) - reuneste institutiile specializate implicate in procesul de educatie, cercetare si cultura (responsabile de realizarea in mod organizat,... citește mai departe

95 pagini Gratis Extras Preview

Consiliere

Clienţii sau pacienţii care recurg la tratament psihologic, de cele mai multe ori sunt persoane care „nu pot găsi surse ale îngrijirii umane în mediul lor de zi cu zi” şi prezintă o atât de mare nevoie de grijă încât sunt „dispuşi să plătească pentru atenţia devotată a unei alte fiinţe umane” (Carkuff şi Berenson,... citește mai departe

239 pagini Gratis Extras

Psihopedagogie Specială

Cursul nr. 1 OBIECTUL DE STUDIU ŞI DOMENIUL PSIHOPEDAGOGIEI SPECIALE Psihopedagogia specială este ştiinţa care se ocupă de persoanele handicapate, de studiul particularităţilor psihice, de instruirea şi educaţia lor, de evoluţia şi dezvoltarea lor psihică, de modalităţile corectiv-recuperative pentru valorificarea... citește mai departe

69 pagini Gratis Extras Preview

Didactica domeniului

Problematica obiectivelor educaţionale: definiţii şi tipologii. Operaţionalizarea obiectivelor educaţionale; modele de operaţionalizare. Competenţe generale şi specifice urmărite în predarea disciplinei de specialitate. Competenţele transversale. Finalităţile educaţiei se ordonează după criteriul complexităţii... citește mai departe

25 pagini Gratis Extras

Psihodiagnostic

Cursul Psihodiagnostic vizează pregătirea teoretică şi metodologică a viitorilor specialişti în domeniul psihologiei şi ştiinţelor educaţiei. Avînd în vedere ansamblul pregătirii metodologice, el precizează specificul elaborării şi aplicării metodelor de cercetare şi evaluare în domeniile vizate, centrîndu-se pe... citește mai departe

19 pagini Gratis Extras Preview