Toate cursurile din domeniul Psihopedagogie

 • Eficacitatea tehnologiilor informationale moderne pentru motivatia invatarii

  Întroducere Lumea contemporană este într-o evoluție continuă și tot mai rapidă, care ne pune în situații de a ne confrunta cu diverse provocări și noi cerințe în domeniul educațional. Întregul proces al dezvoltării umane trece prin educație: valorile științei și tehnicii, spiritul ingenios și pragmatic, noile atitudini și mentalități, modul de a fi și de a evolua cerut de societatea modernă, toate acestea sunt învățate în cadrul sistemului educațional [1]. Schimbările generate de progresul...

 • Competenta intelectuala. educatie intelectuala

  Hoopes (1979) - învățarea interculturală se desfășoară pe un continuum, de la ETNOCENTRISM, la diferite forme de adaptare și integrare. conștientizare [apreciere, valorizare] schimbare |___________|__________|____________|___________|____________|___________| etnocentrism înțelegere [acceptare, respect] competență interculturală COMPETENȚA INTERCULTURALĂ Capacitatea de a negocia sensurile culturale și de a săvârși comportamente de comunicare eficiente ce recunosc diferitele identități...

 • Psihologia educatiei

  1. PSIHOLOGIA EDUCAȚIEI ȘI ROLUL SĂU ÎN FORMAREA VIITOARELOR CADRE DIDACTICE. Procesul de construcție a cunoștințelor în psihologia educaționala demarează cu următoarea întrebare cheie: „Ce anume funcționează eficient pentru elevi?” Întrebarea poate fi detaliată într-o suită de alte întrebări: - Este mai bine să corectăm greșelile de silabisire ale unui elev de clasa I sau să le ignorăm? - Regulile din clasă sunt stabilite în exclusivitate de către profesor sau îi cooptează pentru...

 • Psihologia educatiei note de curs 2019

  DETERMINANȚI AI DEZVOLTĂRII PSIHICE În contextul facilitării cunoașterii caracteristicilor psihologice ale omului, pentru a putea realiza o intervenție psiho-modelatoare eficientă asupra personalității acestuia, se impune cunoașterea determinanților acestor caracteristici, a factorilor ce generează dezvoltarea precum și a particularităților cu care aceasta se manifestă pe parcursul vieții. 2.1. DEFINIȚIA DEZVOLTĂRII Dezvoltarea este un proces complex care cuprinde transformări...

 • Recenzie Lucrarea cu Tinerii

  rLucrarea de fata prezinta Noua Componente ale lucrarii de tineret bazate pe atingerea scopurilor:”Puterea lui Dumnezeu; Planificarea Sopului; Potentialii Tineri vizati pentru lucrare; Programele; Procesul; Planificarea Valorilor; Parintii; Participarea Conducatorilor si Persevernta”. 1. Puterea lui Dumnezeu inseamna sa-i ajuti pe conducatorii plini de pasiune si cu inimi curate sa depinda de Dumnezeu. Astazi in pregatirea lucratorilor de tineret se pune accent mai mult pe cum sa faci...

 • Teoriile invatarii

  Eduard Thorndike - conexionismul și legitățile învățării Thorndike a pornit de la studiul învățării asociative la animale, considerând că aceasta este rezultatul întăririi, respectiv slăbirii conexiunii dintre un stimul (S) și un răspuns (R), ca urmare a consecințelor plăcute sau neplăcute ale acestei conexiuni. Contribuții aduse practicii educaționale A încercat să găsească mijloacele prin care conținuturile predate să stimuleze interesul elevilor, prin sublinierea aplicabilității...

 • Tulburarile de limbaj

  Este binecunoscut faptul că limbajul constituie axul sistemului psihic, instrumentul care face posibil fenomenul de conștiință. Psihologii definesc limbajul ca o conduită de tip superior ce organizează, direcționează și ierahizează toate celelalte componente ale psihicului uman (Vrabie, D., 2002, p. 101). Astfel, prin verbalizare percepțiile și reprezentările dobândesc semnificație, memoria de lungă durată capătă consistență. De asemenea, în planul gândirii putem spune că noțiunile,...

 • Psihologie educationala

  Curs 1. Obiectul psihologiei educaționale Atunci când vorbim despre obiectul psihologiei educaționale nu putem omite domeniul în slujba căruia își dedică această știință eforturile de reflecție, cercetare, experimentare. Este vorba, în esență, despre EDUCAȚIE, acțiune socială sui generis și de durată, a cărei natură și specific și a cărei dimensiune teleologică și axiologică , simultan individuală și socială, necesită și o perspectivă psihologică asupra activităților și conduitelor agenților...

 • Semnificatii actuale ale evaluarii scolare

  În activitatea lui profesorul se află zilnic în situația de a evalua. Folosit atât de frecvent, actul evaluării ajunge să se desfășoare fără probleme, devenind un act automat, inconștient, reflex(precum mersul). Trebuie să nu se piardădin vedere onestitatea și conștientizarea evaluării, păstrând responsabilitatea. Profesorul nu mai angajează dramatismul deliberăriinestăpânit de tensiuni lăuntrice, sfâșietoare, confruntări criteriale, îndoieli în marginea unor erori posibile. Evaluarea...

 • Agresivitatea

  încălcarea regulilor care sunt instituite de către state, grupuri sociale, organizații și persoane (Timmerman și Emmelkamp, 2005). Durere socială (social pain) Subevaluare relațională (relational devaluation) Rănirea sentimentelor (hurt feelings) reacție emoțională specifică ca urmare a percepției persoanei că este exclusă dintr-o relație dorită sau este subevaluată în cadrul acestei relații de către partener sau grup este o emoție legată de subevaluarea ca partener într-o...

 • Interventii psihopedagogice in ADHD

  precursorii ADHD-ului contemporan au fost sindroamele numite ”disfuncție minimală a creierului”, ”deteriorare minimală a creierului” și ”reacție hiperkinetică”. în aceste definiții timpurii, sindromul care era studiat includea un set larg de probleme, cuprinzând adesea dificultăți de învățare, tulburări ale motricității și ale coordonării și chiar tulburări ale somnului. Până în ani 1960, acest sindrom devenise mult prea cuprinzător pentru a asigura un diagnostic, tratament sau o...

 • Logopedie

  Comunicarea reprezintă activitatea fundamentală prin care o persoană face schimb de idei, cunoştinţe, sentimente, prin mijloace verbale sau nonverbale, cu o altă persoană. Astfel, comunicarea implică cel puţin două persoane - un emiţător şi un receptor, a unui canal de comunicare şi a unui cod comun. Între emiţător şi receptor există o relaţie de reversibilitate, in sensul că în orice moment rolurile se pot inversa, iar aceasta reprezintă una dintre condiţiile unei comunicări reale....

 • Logopedie

  Logopedia - ştiinţă interdisciplinară - disciplină teoretică izvorâtă din necesitatea de a elucida complexele probleme ale limbajului, ce are rol deosebit de important în viaţa psihică şi în structurarea personalităţii fiecărui individ, iar pe de altă parte, pronunţat caracter practic rezultat din necesităţile imediate ale comunicării interumane, al necesităţii de educare a limbajului, al înţelegerii şi al stabilirii relaţiilor specific umane. Logopedia studiază tulburările de limbaj prin...

 • Teme definitivat

  TEMA 1. Educaţia și învăţământul în societatea cunoaşterii A. Educatia: forme (formala, nonformala, informala), domenii educationale (educatia intelectuala, morala, estetica si artistica, fizica si sportiva, tehnologica/profesionala); noi conținuturi ale educației (ecologică, pentru sănătate, interculturală, educația pentru cetățenie și drepturile omului etc.), alternative educaţionale; B. Sistemul de învățământ din România: structura, aspecte legislative; C. Relatia scoala-comunitate...

 • DSM5 metode

  Introducere. Procesul de revizuire. Caracteristicile generale. Modificări structurale, conceptuale şi cross-cutting Abordare dimensională Baterii de evaluare şi grade de severitate Spectru şi clusteri Perspectivele developmentale în DSM-5 Modificări la nivelul tulburărilor selectate şi a clusterilor Focus pe modificările din DSM V raportate la DSM-IV TR. DSM-5 reprezintă prima revizuire majoră din ultimii 30 de ani Revizuiri atât al DSM (5), cât şi ICD (11 [2015]). Continuarea...

Pagina 1 din 10