Toate cursurile din domeniul Psihopedagogie

 • Dezvoltarea Personalitatii Studentului

  Abstract: It is well known that by entering academical environment, the educational needs of the student are the subject of intense transformations. Without a doubt, the academical teaching must adapt to the needs of these young students witch are also traversing a period of intense changes. For this reason, an understanding of the characteristics of the student’s psychical development is more important than ever. But, this undertaking will be as complex as it will be difficult, because,...

 • Maria Montessori

  ,,DESCOPERIREA COPILULUI” - o expunere a metodei experimentale de cercetare în domeniul cunoașterii vieții copilului și a elementelor, mijloacelor și tehnicilor care provoacă schimbarea, transformarea copilului într-o personalitate umană, socială, cultă, civilizată, superioară.” ( p.28, 29)Existența unor ,, forme mintale” specifice primei copilării: ,,mintea absorbantă” (simțurile copilului sunt ca niște ,,canale” prin care mintea sa ,,absoarbe” elemente din mediul ambiant ca pe-o ,,hrană”...

 • Modulului Psihopedagogic - Nivel I

  I.OBIECTIVE: • Definirea noţiunilor: psihologie şcolară / educaţională, metodă; • Identificarea obiectului şi sarcinilor Psihologiei educaţionale; • Stabilirea locului pe care il ocupa Psihologia educationala in cadrul altor ştiinţe psihologice; • Evidenţierea necesetităii formaţiei psihologice a viitoarelor cadre dudactuce; • Analiza conceptului de metodă; • Descrierea specificului metodelor Psihologiei şcolare. II. TEMATICĂ 1. OBIECTUL ŞI PROBLEMELE PSIHOLOGIEI ŞCOLARE - Obiectul...

 • Conspecte

  TEMA nr. 1 SISTEMUL DE INVATAMANT Sistemul de Invatamant - principalul subsistem al sistemului de educatie (se refera la organizarea institutionala a Invatamantullui) - reuneste institutiile specializate implicate in procesul de educatie, cercetare si cultura (responsabile de realizarea in mod organizat, planificat si metodic a dezideratelor educative) - in sens LARG: - “ansamblul institutiilor care participa la realizarea arhitecturii scolare (la derularea generala a studiilor pe...

 • Consiliere

  Clienţii sau pacienţii care recurg la tratament psihologic, de cele mai multe ori sunt persoane care „nu pot găsi surse ale îngrijirii umane în mediul lor de zi cu zi” şi prezintă o atât de mare nevoie de grijă încât sunt „dispuşi să plătească pentru atenţia devotată a unei alte fiinţe umane” (Carkuff şi Berenson, 1967) “Noi toţi suntem consilieri. Oricine cine lucrează cu persoane care suferă în orice fel, psihologic, fizic sau practic, oferă sprijin prin consiliere. În acest sens...

 • Psihopedagogie Speciala

  Cursul nr. 1 OBIECTUL DE STUDIU ŞI DOMENIUL PSIHOPEDAGOGIEI SPECIALE Psihopedagogia specială este ştiinţa care se ocupă de persoanele handicapate, de studiul particularităţilor psihice, de instruirea şi educaţia lor, de evoluţia şi dezvoltarea lor psihică, de modalităţile corectiv-recuperative pentru valorificarea potenţialului uman existent şi formarea personalităţii acestora, în vederea integrării socio-profesionale cât mai adecvate. Ramurile Psihopedagogiei speciale sunt următoarele :...

 • Didactica Domeniului

  Problematica obiectivelor educaţionale: definiţii şi tipologii. Operaţionalizarea obiectivelor educaţionale; modele de operaţionalizare. Competenţe generale şi specifice urmărite în predarea disciplinei de specialitate. Competenţele transversale. Finalităţile educaţiei se ordonează după criteriul complexităţii şi generalităţii, de la ideal, prin scopuri către obiectivele educaţionale concrete. A) Idealul educativ al unei societăţi reprezintă chintesenţa valorilor acelei societăţi la un...

 • Psihodiagnostic

  Cursul Psihodiagnostic vizează pregătirea teoretică şi metodologică a viitorilor specialişti în domeniul psihologiei şi ştiinţelor educaţiei. Avînd în vedere ansamblul pregătirii metodologice, el precizează specificul elaborării şi aplicării metodelor de cercetare şi evaluare în domeniile vizate, centrîndu-se pe metoda testelor cărora li se acordă cea mai mare parte a spaţiului rezervat. Cursul urmăreşte mai multe obiective. Primul obiectiv a fost să ne axăm pe evidenţierea celor mai actuale...

 • Instruirea Asistata de Calculator in Predarea Disciplinelor Tehnice

  PARTEA I CAPITOLUL I INSTRUIREA ASISTATĂ DE CALCULATOR 1.1 Delimitări conceptuale Introducerea şi folosirea calculatoarelor în educaţie constituie cea mai mare victorie a integrării în învăţământ a mijloacelor tehnice similare celor utilizate înafara şcolii., şi care joacă un rol important în comunicarea interumană. Acest succes este echivalent cu descoperirea tiparului. Progresul rapid al informaticii şi al tehnologiei informaţiei a adus schimbări radicale în organizarea sistemului...

 • Psihopedagogia Deficientilor Auditivi

  Cursul 1 Cercetări şi perspective în domeniul psihopedagogiei deficienţelor de auz Obiective: -Schiţarea principalelor trasee ştiinţifico-metodologice ale domeniului psihopedagogiei deficienţilor de auz; -Prezentarea tendinţelor actuale în domeniul recuperării persoanelor cu deficienţe de auz; -Cunoaşterea istoricului învăţământului românesc pentru deficienţi de auz. Cuvinte cheie: preceptorat, alfabet dactil, limbaj gestual, oralism. Scurt istoric Despre persoanele surde se...

 • Evaluarea Centrata pe Elev

  Sunt căi de omogenizare a unor grupuri ai căror membri nu se cunosc Accelerează cunoaşterea în interiorul grupului Respectă individualitatea fiecărui membru al grupului Încurajează exprimarea opiniei personale Stimulează creativitatea Include în cadrul grupului conducătorul formal, deşi acesta păstrează un rol central Cine sunt eu?(completarea unui chestionar scurt ) Afişul meu publicitar! (cum arată un afiş publicitar despre tine!) Covoraşul clasei Ghirlanda Valiza Cutia cu...

 • Defectologie

  Ce este defectologia? Defectologia este o disciplina teoretica si practica prin care se studiaza trasaturile psihofizice ale persoanelor handicapate (indiferent de tipul de handicap sau de virsta individului) si posibilitatea recuperarii, educarii sau instruirii lor. In cadrul defectologiei, teoria a fost inlocuita cu psihopedagogia speciala. Termenul de normalitate se refera la o persoana care are o dezvoltare medie, fizica si psihica, manifestata concret. Supranor-malitatea caracterizeaza...

 • Comunicare Educationala

  Clarificări conceptuale Atât comunicarea educaţională, cât şi cea didactică sunt forme specializate ale fenomenului extrem de complex şi dinamic al comunicării umane. În esenţă, a comunica înseamnă ,,a fi împreună cu”, ,,a împărtăşi şi a te împărtăşi”, ,,a realiza o comuniune de gând, simţire, acţiune”. Fiinţa umană nu poate exista decât în această continuă oscilare spre ceilalţi şi spre sine, având permanent nevoie de recunoaştere, înţelegere, companie, afirmare, comunicare şi chiar de ...

 • Consecintele Abuzului si Maltratarii Copilului din Familie, asupra Dezvoltarii Psihosociale

  I. INTRODUCERE ARGUMENT / INTRODUCERE 1. SCOPUL LUCRÃRII Scopul acestei lucrãri se doreste a fi impãrţit pe mai multe direcţii. O primã direcţie este cea teoreticã în care am cãutat şi am încercat sã acopãr toatã aria teoreticã privitoare la cauzele şi efectele maltratãrii copilului în cadrul familiei, şi aici includem carţi scrise pe aceasta temã, studii referitoare la fenomenul “abuz şi neglijare”, relatãri ale unor copii care au fost supuşi relelor tratamente în cadrul familiei,...

 • Managementul Clasei

  1. Managementul clasei – consideraţii preliminare 1.1. Definiţii şi delimitări conceptuale Mulţi dintre actorii spaţiului educaţional – membri ai comunităţii, manageri de instituţii şcolare, profesori, părinţi şi chiar elevi – reclamă în prezent faptul că şcoala este marcată de comportamente deviante dintre cele mai diverse. Dezideratul incluziunii, diversitatea culturală şi aptitudinală, nevoia de individualizare etc. sunt topici care impun teme suplimentare în discursul despre...

Pagina 2 din 10