Toate cursurile din domeniul Psihopedagogie

 • Fundamentele Psihopedagogiei Speciale

  TEMA 1 Psihopedagogia speciala: scurt istoric si evolutii recente Structura Psihopedagogia speciala – domeniu de cunoastere si actiune Educaţia speciala până în anul 1970 Perioada integrării (1970-1990) Psihopedagogia speciala in contextul evolutiei drepturilor omului Unele concluzii Psihopedagogia speciala – domeniu de cunoastere si actiune Daca pentru pedagogie (stiintele educatiei) obiectul de studiu este EDUCATIA, pentru psihopedagogia speciala acesta este EDUCATIA SPECIALA –...

 • Stausuri si Roluri in Clasa de Elevi - Relatii Sociale in Clasa de Elevi

  În limbaj curent, statusului este pozitia cuiva în societate. În înţeles tehnic şi legal statusul reprezintă un set de drepturi si obligatii ce deriva dintr-o anumita pozitie în societate. În opinia celor mai multi psihologi sociali si sociologi, statusul desemneaza pozitia individului în societate, facând legatura între social si individual. Statusurile, din punctul de vedere al sociologiei apartin structurii sociale, dar indivizii adera la ele, însusindu-si-le mai mult sau mai putin....

 • Managementul Clasei de Elevi

  • Să explice natura dinamică a managementului clasei de elevi • Să asocieze capacitatea de schimbare cu nevoia de reformă în învăţământul românesc • Să demonstreze necesitatea trecerii de la exercitarea unui management de conjunctură la implementarea unui management performant • Să argumenteze sub aspect valoric funcţiile şi aportul managementului clasei de elevi în dezvoltarea organizaţiei şcolare I. DINAMICA FORMĂRII ŞI CONDUCERII GRUPULUI DE ELEVI 1. O ABORDARE MULTIDIMENSIONALĂ A...

 • Didactica Disciplinelor Economice

  TEMA 1 ROLUL EDUCAŢIEI ECONOMICO-SOCIALE ÎN ROMÂNIA OBIECTIVE: Cursanţii, studiind acest capitol, vor deveni capabili: - să identifice provocările cărora le răspund disciplinele economice; - să prezinte coordonatele esenţiale de care trebuie să se ţină seama în abordarea disciplinelor economice; - să stabilească etapele ce intervin în corelarea obiectivelor educaţiei economice cu cele ale educaţiei pentru carieră; să descrie cerinţele şi importanţa culturii economice în parcurgerea...

 • Fundamente Pedagogice

  Educatia – obiect de studiu al stiintelor Educatiei -componentă a existentei sociuumane -activitate de esentă psihosocială ce vizează formarea-dezvoltarea personalității umane -fenomen ontic ce fiintează în cadrul sistemului social -”întâlnire” între individ si societate I.Kant –”Educatia….factorul fundamental al devenirii si perfectionării omului….îl transformă pe om dintr-o potentialitate într-o personalitate evidentă” G.Văideanu(1988)-Ed. a devenit subsistemul social ce însoteste si...

 • Psihopedagogia Sportului de Performanta

  1. INTRODUCERE ÎN PSIHOPEDAGOGIA SPORTIVĂ „Performanţa sportivă este munca de ieri, rezultatul de azi şi sacrificiul de mâine” Evoluţia tehnico-ştiinţifică, care face din ştiinţă, într-o măsură tot mai mare, o forţă nemijlocită de producţie, a deschis largi posibilităţi omului, în direcţia afirmării prin sport. Reprezentând o valoare deosebită, care-şi pune într-o măsură apreciabilă pecetea asupra fizionomiei spirituale a omului, a personalităţii sale, sportul de performanţă constituie în...

 • Caracterul

  Caracterul a) Definiţie: un subsistem relaţional-valoric şi de autoreglaj al personalităţii care se exprimă printr-un ansamblu de atitudini-valori. b) Caracterizare - caracterul reprezintă suprastructura morală a personalităţii, calitatea de fiinţă socială a omului; în opinia lui Allport, de câte ori vorbim despre caracter emitem o judecată de valoare şi implicăm un standard moral; - caracterul este acea structură care exprimă ierarhia motivelor esenţiale ale unei persoane, cât şi...

 • Specificul Activitatilor Instructiv-Educative la Elevul cu Deficienta de Vedere si Deficiente Asociate

  1. PRINCIPII ORGANIZATORICE ALE ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PENTRU COPII CU DEFICIENŢĂ DE VEDERE Didactica învăţământului pentru nevăzători este aceeaşi cu cea a persoanelor normale, se bazează pe aceleaşi principii şi metode didactice proprii întregului învîţământ. Ceea ce diferă sunt modalitîţile de aplicare a cerinţelor didactice la condiţiile, dificultăţile şi nevoile speciale ale elevilor nevăzători. În organizarea educaţiei şi învăţământului pentru persoanele nevazătoare pornim de la cerinţele...

 • Informatica cu Aplicatii in Psiho-Pedagogie

  În loc de introducere Despre calculatoare şi utilizarea acestora s-au scris şi se vor mai scrie încă multe cărţi. Unele pentru începători, altele de nivel mediu sau lucrări avansate, toate încercând o perspectivă de abordare cât mai sistematică posibil a acestui domeniu, astfel încât este greu de stabilit care dintre acestea sunt cele mai recomandate unui anumit utilizator. În domeniul ştiinţelor socio-umane, lucrurile sunt şi mai complexe. Puţini utilizatori sunt familiarizaţi cu folosirea...

 • Logopedie

  Capitolul I LOGOPEDIA - ŞTIINŢĂ INTERDISCIPLINARĂ Ca oricare ştiinţă, logopedia s-a constituit pe baza necesităţilor practice şi teoretice de a sintetiza cunoştinţele despre limbaj şi de a formula procedeele specifice educării limbajului tulburat. Logopedia este o disciplină teoretică izvorâtă din necesitatea de a elucida complexele probleme ale limbajului, ce are rol deosebit de important în viaţa psihică şi în structurarea personalităţii fiecărui individ, iar pe de altă parte, este o...

 • Curs Psihologia Educatiei

  I. Obiectul si problematica psihologiei educatiei - Sinonime: psihologia educationala, psihologia scolara, psihologia pedagogica, psihologia instruirii, psiho-pedagogie scolara Definitie: Psihologia educatiei – domeniu de studiu interdisciplinar structurat pe interrelationarea unor discipline socio-umane: psihologie, pedagogie, sociologie, didactica, psihologia copilului, etc. Psihologia educatiei este diferita de pedagogie prin obiectul de studiu deoarece nu studiaza procesul de...

 • Psihologia Educatiei

  1. Statutul de ştiinţă al psihologiei educaţiei Psihologia educaţiei /pedagogică /educaţională studiază în sens larg evoluţia psihicului în ontogeneză (de la naştere la maturitate) în condiţiile pe care le oferă educaţia prin toţi factorii săi (familie, şcoală, societate). În sens restrîns, însă, ea se identifică cu psihologia şcolară, care studiază copilul, cu personalitatea sa, în condiţile educaţiei primite în şcoală. Psihologia şcolară are în vedere numai vârstele de 6/7 - 18/19 ani....

 • Finalitatile Educatiei

  2007.03.26 Curs 03 Finalităţile educaţiei Finalităţile educaţiei se încadrează pe 3 paliere 1. idealul educativ 2. scopul educativ 3. obiectivele educaţionale Finalităţile şi idealul educativ înseamnă anticiparea pe termen lung (toţi anii de şcoală) a activităţilor educative cu un anumit scop. Scopul educativ este o anticipare pe termen mediu (un an, un ciclu de pregătire) a activităţilor educative. Obiectivele educaţionale = anticipări pe termen scurt (sau sarcini concrete mai...

 • Conspect Curs de Formare Initiala pentru Cariera Didactica

  Modulul I Fundamentele pedagogiei Scopul modulului il constituie conturarea unei imagini globale si relevante asupra problematicii educatiei si pedagogiei contemporane. SUBIECTELE TRATATE in acest modul sunt: 1. Stiintele educatiei si pedagogia(Conf. univ. dr. Eugen David) 2. Educatia si societatea contemporana(Lector univ. dr. Adela Mihaela Taranu) 3. Evolutii ale mediilor educationale (Lector univ. dr. Adela Mihaela Taranu) 4. Continuturile educatiei( Lector univ. dr. Gabriela C....

 • Teme de Reflectie

  Teme de reflecţie 1: 1. Precizaţi principalele transformãri care au avut loc la nivelul şcolii în ultimii ani. - scãderea motivaţiei elevilor în ceea ce priveşte întregul proces de învãţãmânt(se explicã, în general, prin lipsa unei orientãri şcolare şi profesionale în conformitate cu capacitãţile şi aptitudinile elevului, dar şi prin decalajul mare dintre cerere şi ofertã pe piaţa muncii.) - necesitatea formãrii şi dezvoltãrii de noi competenţe şi deprinderi, obligatorii pentru a face faţã...

Pagina 3 din 9