Toate cursurile din domeniul Psihopedagogie

 • Managementul Clasei

  Investigaţiile realizate pe domeniul managementului clasei de elevi au început să atingă şi anumite subiecte considerate până în prezent elemente conexe procesului instructiv-educativ. Aceste probleme, dintre care le amintim pe cele ale structurii ergonomice (dispunerea mobilierului din clasă - vizibi¬litatea şi amenajarea sălii de clasă), nu pot fi considerate ca secundare sau lipsite de importanţă pentru succesul activităţii la catedră a cadrului didactic. Suporturile investigaţionale...

 • Problematica Sistemului Institutional si a Procesului de Invatamant

  1. Sistemul de învãþãmânt - concept, funcþii, structurã, tendinþe de evoluþie Comentariu de bazã Educaþia formalã ºi nonformalã este realizatã organizat, conform finalitãtilor sale, printr-un ansamblu de institutii specializate, la nivel central sau al organizatiilor, comunitãtilor, cu structuri la nivel de macrosistem sau microsistem. Sistemul de învãtãmânt este componenta principalã a sistemului institutional al educatiei, cuprinzând institutiile specifice, care realizeazã scopurile...

 • Problematica Dezvoltarii Umane

  1.1. Precizări conceptuale Dezvoltarea umană are loc pe mai multe nivele: fizic - se vizează creşterea în lungime şi greutate, dezvoltarea organelor interne; cognitiv – percepţie, învăţare, memorie, raţionament, limbaj; psihosocial – personalitate, emoţii, relaţii cu alţii. Conceptul de dezvoltare se referă la anumite modificări ce apar în organismul uman începând de la momentul concepţiei şi până la moarte. Modificările înregistrate în tot acest parcurs sunt determinate de două categorii de...

 • Pedagogie II - Recapitulare

  I. Principiile procesului de învăţământ Principiile procesului de învăţământ sunt teze fundamentale, exigenţe de maximă generalitate, a căror respectare asigură eficienţa procesului didactic. Analiza sistemului principiilor didactice 1. Principiul caracterului educativ al instruirii -instruirea trebuie sa devina cea mai fertila cale de a realiza educatia. -instruirea nu trebuie să aibă alt sens sau scop decât acela de a conduce către educaţie, sub toate formele sale (de la cea...

 • Metodica Predarii

  Metodica predarii istoriei reprezinta acea ramura pedagogica interdisciplinara care se ocupă cu aplicarea didacticii la predarea istoriei ca disciplina de invatamant. Metodica reprezinta totalitatea componentelor actelor predării si învătării subordonate transmiterii sau dobândirii de cunostinte, fie că acestea sunt adevăruri cu grad mare de certitudine, fie că sunt în fază de teorie sau ipoteză. Metodică – gr. Didaschein – arta de a îi învăta pe altii. În sec XVII, Ian Hamos Comenius lasă...

 • Fundamentele Psihopedagogiei Speciale

  TEMA 1 Psihopedagogia speciala: scurt istoric si evolutii recente Structura Psihopedagogia speciala – domeniu de cunoastere si actiune Educaţia speciala până în anul 1970 Perioada integrării (1970-1990) Psihopedagogia speciala in contextul evolutiei drepturilor omului Unele concluzii Psihopedagogia speciala – domeniu de cunoastere si actiune Daca pentru pedagogie (stiintele educatiei) obiectul de studiu este EDUCATIA, pentru psihopedagogia speciala acesta este EDUCATIA SPECIALA –...

 • Stausuri si Roluri in Clasa de Elevi - Relatii Sociale in Clasa de Elevi

  În limbaj curent, statusului este pozitia cuiva în societate. În înţeles tehnic şi legal statusul reprezintă un set de drepturi si obligatii ce deriva dintr-o anumita pozitie în societate. În opinia celor mai multi psihologi sociali si sociologi, statusul desemneaza pozitia individului în societate, facând legatura între social si individual. Statusurile, din punctul de vedere al sociologiei apartin structurii sociale, dar indivizii adera la ele, însusindu-si-le mai mult sau mai putin....

 • Managementul Clasei de Elevi

  • Să explice natura dinamică a managementului clasei de elevi • Să asocieze capacitatea de schimbare cu nevoia de reformă în învăţământul românesc • Să demonstreze necesitatea trecerii de la exercitarea unui management de conjunctură la implementarea unui management performant • Să argumenteze sub aspect valoric funcţiile şi aportul managementului clasei de elevi în dezvoltarea organizaţiei şcolare I. DINAMICA FORMĂRII ŞI CONDUCERII GRUPULUI DE ELEVI 1. O ABORDARE MULTIDIMENSIONALĂ A...

 • Didactica Disciplinelor Economice

  TEMA 1 ROLUL EDUCAŢIEI ECONOMICO-SOCIALE ÎN ROMÂNIA OBIECTIVE: Cursanţii, studiind acest capitol, vor deveni capabili: - să identifice provocările cărora le răspund disciplinele economice; - să prezinte coordonatele esenţiale de care trebuie să se ţină seama în abordarea disciplinelor economice; - să stabilească etapele ce intervin în corelarea obiectivelor educaţiei economice cu cele ale educaţiei pentru carieră; să descrie cerinţele şi importanţa culturii economice în parcurgerea...

 • Fundamente Pedagogice

  Educatia – obiect de studiu al stiintelor Educatiei -componentă a existentei sociuumane -activitate de esentă psihosocială ce vizează formarea-dezvoltarea personalității umane -fenomen ontic ce fiintează în cadrul sistemului social -”întâlnire” între individ si societate I.Kant –”Educatia….factorul fundamental al devenirii si perfectionării omului….îl transformă pe om dintr-o potentialitate într-o personalitate evidentă” G.Văideanu(1988)-Ed. a devenit subsistemul social ce însoteste si...

 • Psihopedagogia Sportului de Performanta

  1. INTRODUCERE ÎN PSIHOPEDAGOGIA SPORTIVĂ „Performanţa sportivă este munca de ieri, rezultatul de azi şi sacrificiul de mâine” Evoluţia tehnico-ştiinţifică, care face din ştiinţă, într-o măsură tot mai mare, o forţă nemijlocită de producţie, a deschis largi posibilităţi omului, în direcţia afirmării prin sport. Reprezentând o valoare deosebită, care-şi pune într-o măsură apreciabilă pecetea asupra fizionomiei spirituale a omului, a personalităţii sale, sportul de performanţă constituie în...

 • Caracterul

  Caracterul a) Definiţie: un subsistem relaţional-valoric şi de autoreglaj al personalităţii care se exprimă printr-un ansamblu de atitudini-valori. b) Caracterizare - caracterul reprezintă suprastructura morală a personalităţii, calitatea de fiinţă socială a omului; în opinia lui Allport, de câte ori vorbim despre caracter emitem o judecată de valoare şi implicăm un standard moral; - caracterul este acea structură care exprimă ierarhia motivelor esenţiale ale unei persoane, cât şi...

 • Specificul Activitatilor Instructiv-Educative la Elevul cu Deficienta de Vedere si Deficiente Asociate

  1. PRINCIPII ORGANIZATORICE ALE ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PENTRU COPII CU DEFICIENŢĂ DE VEDERE Didactica învăţământului pentru nevăzători este aceeaşi cu cea a persoanelor normale, se bazează pe aceleaşi principii şi metode didactice proprii întregului învîţământ. Ceea ce diferă sunt modalitîţile de aplicare a cerinţelor didactice la condiţiile, dificultăţile şi nevoile speciale ale elevilor nevăzători. În organizarea educaţiei şi învăţământului pentru persoanele nevazătoare pornim de la cerinţele...

 • Informatica cu Aplicatii in Psiho-Pedagogie

  În loc de introducere Despre calculatoare şi utilizarea acestora s-au scris şi se vor mai scrie încă multe cărţi. Unele pentru începători, altele de nivel mediu sau lucrări avansate, toate încercând o perspectivă de abordare cât mai sistematică posibil a acestui domeniu, astfel încât este greu de stabilit care dintre acestea sunt cele mai recomandate unui anumit utilizator. În domeniul ştiinţelor socio-umane, lucrurile sunt şi mai complexe. Puţini utilizatori sunt familiarizaţi cu folosirea...

 • Logopedie

  Capitolul I LOGOPEDIA - ŞTIINŢĂ INTERDISCIPLINARĂ Ca oricare ştiinţă, logopedia s-a constituit pe baza necesităţilor practice şi teoretice de a sintetiza cunoştinţele despre limbaj şi de a formula procedeele specifice educării limbajului tulburat. Logopedia este o disciplină teoretică izvorâtă din necesitatea de a elucida complexele probleme ale limbajului, ce are rol deosebit de important în viaţa psihică şi în structurarea personalităţii fiecărui individ, iar pe de altă parte, este o...

Pagina 3 din 10