Toate cursurile din domeniul Psihopedagogie

 • Curs Psihologia Educatiei

  I. Obiectul si problematica psihologiei educatiei - Sinonime: psihologia educationala, psihologia scolara, psihologia pedagogica, psihologia instruirii, psiho-pedagogie scolara Definitie: Psihologia educatiei – domeniu de studiu interdisciplinar structurat pe interrelationarea unor discipline socio-umane: psihologie, pedagogie, sociologie, didactica, psihologia copilului, etc. Psihologia educatiei este diferita de pedagogie prin obiectul de studiu deoarece nu studiaza procesul de...

 • Psihologia Educatiei

  1. Statutul de ştiinţă al psihologiei educaţiei Psihologia educaţiei /pedagogică /educaţională studiază în sens larg evoluţia psihicului în ontogeneză (de la naştere la maturitate) în condiţiile pe care le oferă educaţia prin toţi factorii săi (familie, şcoală, societate). În sens restrîns, însă, ea se identifică cu psihologia şcolară, care studiază copilul, cu personalitatea sa, în condiţile educaţiei primite în şcoală. Psihologia şcolară are în vedere numai vârstele de 6/7 - 18/19 ani....

 • Finalitatile Educatiei

  2007.03.26 Curs 03 Finalităţile educaţiei Finalităţile educaţiei se încadrează pe 3 paliere 1. idealul educativ 2. scopul educativ 3. obiectivele educaţionale Finalităţile şi idealul educativ înseamnă anticiparea pe termen lung (toţi anii de şcoală) a activităţilor educative cu un anumit scop. Scopul educativ este o anticipare pe termen mediu (un an, un ciclu de pregătire) a activităţilor educative. Obiectivele educaţionale = anticipări pe termen scurt (sau sarcini concrete mai...

 • Conspect Curs de Formare Initiala pentru Cariera Didactica

  Modulul I Fundamentele pedagogiei Scopul modulului il constituie conturarea unei imagini globale si relevante asupra problematicii educatiei si pedagogiei contemporane. SUBIECTELE TRATATE in acest modul sunt: 1. Stiintele educatiei si pedagogia(Conf. univ. dr. Eugen David) 2. Educatia si societatea contemporana(Lector univ. dr. Adela Mihaela Taranu) 3. Evolutii ale mediilor educationale (Lector univ. dr. Adela Mihaela Taranu) 4. Continuturile educatiei( Lector univ. dr. Gabriela C....

 • Teme de Reflectie

  Teme de reflecţie 1: 1. Precizaţi principalele transformãri care au avut loc la nivelul şcolii în ultimii ani. - scãderea motivaţiei elevilor în ceea ce priveşte întregul proces de învãţãmânt(se explicã, în general, prin lipsa unei orientãri şcolare şi profesionale în conformitate cu capacitãţile şi aptitudinile elevului, dar şi prin decalajul mare dintre cerere şi ofertã pe piaţa muncii.) - necesitatea formãrii şi dezvoltãrii de noi competenţe şi deprinderi, obligatorii pentru a face faţã...

 • Elemente de Psihopedagogia Integrarii si Normalizarii Elevilor Handicapati Mintal

  OBIECTUL DE STUDIU AL PSIHOPEDAGOGIEI INTEGRARII SI NOEMALIZARII Psihopedagogia integrarii si normalizarii, este o ramura a psihopedagogiei speciale, care studiaza sistemul de invatamant bazat pe scolile inclusive, menit sa satisfaca necesitatile educationale speciale ale tuturor copiilor. Psihopedagogia integrarii si normalizarii are legi si principii, metode si mijloace didactice specifice. Este o stiinta intedisciplinara, care face apel la cunostintele din domeniul psihologiei,...

 • Didactica Specialitatii

  Curricumul naţional pentru învăţământul liceeal, filiera tehnologică 1.1. Obiective, consideraţii generale Obiectivele prezentului capitol sunt: - utilizarea adecvată a conceptelor reformei curriculare; - înţelegerea relaţiei dintre curriculum trunchi comun şi curriculum la decizia şcolii; - cunoaşterea particularităţilor noilor planuri-cadru de învăţământ; - familiarizarea cu programele şcolare ale disciplinelor tehnice - cunoaşterea criteriilor de selecţie a manualelor. Noţiunea...

 • Principiile Procesului de Invatamant

  Semnificaţia principiilor procesului de învăţământ Principiile procesului de învăţământ sunt teze teoretice care exprimă condiţiile cele mai generale în care acţiunea educativă a unui profesor poate avea asupra elevilor efectele instructive si formative scontate. Ele reprezintă totodată un ansamblu de idei de acţiune pedagogică, derivate dintr-un complex de legi ale dezvoltării, învăţării etc., călăuzitoare pentru organizarea şi conducerea activităţii didactice. Etimologia termenului...

 • Sisteme Expert, Aspecte Didactice

  Procesul de învăţământ Procesul de învăţământ se contituie într-un sistem complex de activitaţi de instruire şi educaţie, de modelare a personalitaţii umane. În fond şi la urma urmei, principalul obiectiv al procesului de învaţământ se concretizează în asimilarea de catre subiecţii activitaţilor de învăţare, educabilii, a unor cunostinţe, atitudini, comportamente menite ai ajuta sa gasească, de uni singuri, soluţii la diversele situaţii reale cu care se vor confrunta în viitor. Aşadar,...

 • Stadiul de Dezvoltare Deplina a Capacitatilor Fizice si Psihice Umane

  Dominantele din profilul de dezvoltare din stadiul tinereţii Cel de al doilea ciclu al vieţii începe cu stadiul tinereţii. Deşi sunt diferenţe între autori, în ceea ce priveşte intervalul de vârstă corespunzător acestui stadiu, cel acceptat de mulţi autori români şi străini este situat între 25 şi 35 de ani. Totodată, s-au delimitat următoarele substadii: între 25-28 ani se manifesta adaptarea iniţiala în mediul profesional şi familial; 28-32 ani stadiul intensificării implicării în aceste...

 • Situatii de Risc la Care Sunt Expusi Adolescentii Elemente de Consiliere a Parintilor

  Teama de a deveni adult Adolescentii nutresc uneori, teama de a face fata vietii de adult. Acestia pot incerca sa se incurajeze singuri “incordandu-si muschii”, distrugand orice limita pe care o intalnesc in cale si impunandu-si autoritatea ori de cate ori au ocazia. Procedand astfel, adolescentii incearca sa se convinga pe ei insisi ca sunt mai puternici si mai pregatiti decat se simt, de fapt, in sinea lor. Daca pot arata ca nu se tem de nimeni si de nimic si isi pot demonstra lor insisi...

 • Caracteristici Generale ale Varstei Adolescentei - 2

  Evoluţia afectivităţii, a motivaţiei şi voinţei în adolescenţă Dezvoltarea afectivă tinde să se ridice în adolescenţă la cotele înalte pe care le atinge şi cogniţia. Principalele manifestări afective întâlnite la adolescenti, sunt: - entuziasmul juvenil chiar exaltarea afectivă (M. Debesse) ce exprimă cu precădere, intensitatea înaltă şi expansiunea vieţii afective. De aceea mulţi autori au afirmat că adolescenţa este o vârstă a „furtunii şi stresului” sau a „vivacităţii afective” etc.; -...

 • Caracteristici Generale ale Varstei Adolescentei

  Disciplina psihologia adolescentului şi adultului oferă date, concepte, idei, explicaţii cu privire la evoluţia psihică a individului, odata cu incheierea copilăriei acestuia si până la sfârşitul vieţii. Psihologia adolescentului şi adultului poate fi definită ca fiind acea ştiinţă care cercetează legile şi condiţiile de dezvoltare, maturizare şi chiar de involuţie (de regresie) a psihicului uman, în perioada cuprinsă între vârsta adolescentei si până la sfârşitul vieţii unei persoane....

 • Rolul Familiei in Dezvoltarea Copilului

  Familia, mediu prioritar pentru creşterea şi educarea copiilor Prin caracterul său stabil şi coerent familia este mediul educogen primar, cu valenţe formative esenţiale pentru dezvoltarea normală a copilului. Apartenenţa copilului la familie este condiţionat de siguranţa afectiv materială si afectiv esenţială pentru dezvoltarea psihică, îndeosebi în etapele timpurii ale evoluţiei acestuia. Din această cauză separarea copilului de familie poate determina perturbări grave ale echilibrul lui...

 • Psihopedagogia Jocului

  PSIHOPEDAGOGIA JOCULUI C 1 JOCUL – VALENŢE PSIHOLOGICE ŞI PEDAGOGICE - DEFINIRE ŞI CARACTERISTICI Introducerea acestui curs în cadrul curricumului pentru formarea formatorilor este motivată de numeroase argumente. Rămânem deschişi oricărei opinii argumentate, fiind convinşi că „mai binele este duşmanul binelui” (Platon) şi că acesta nu poate fi realizat decât prin interferenţe, dinamism şi deschidere către alteritate. Argumentele sunt atât de natură pedagogică, dar şi psihologică...

Pagina 4 din 10