Toate cursurile din domeniul Psihopedagogie

 • Teoria Instruirii

  Conceptul de instruire. Etimologie. Evoluţia conceptului -accepţiuni contemporane. Educaţie –pedagogie-didactică –instruire. Instruire : în limba latină instructio: aranjare, amenajare, construire; Instruere : a construi, a învăţa pe cineva; Termenul subliniază sensul acţional de sistematizare, ordonare a elementelor , conţinuturilor, procesului de învăţământ pentru realizarea scopurilor, obiectivelor, prin intermediul proiectării pedagogice strategice(curriculum şcolar) şi a unui proiect...

 • Managementul Educational

  CAPITOLUL I SISTEMUL DE EDUCAŢIE ŞI ÎNVĂŢĂMÂNT ÎN CONTEXTUL ECONOMIEI DE PIAŢĂ 1.1. CADRUL DE DESFĂŞURARE AL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI 1.1.1. Rolul statului în sistemul de învăţământ şi educaţie Intervenţia statului în domeniul educaţional poate fi explicată în mod obiectiv şi raţional prin faptul că însăşi acţiunea de a învăţa în sine a unui individ impune altor indivizi efectuarea unor costuri semnificative sau poate, dimpotrivă, să aducă foloase substanţiale pentru alţi indivizi, neexistând ...

 • Psihologia Educatiei

  Studiul acestei teme va va permite: - sa identificati specificul Psihologiei educatiei, ca disciplina psihologica; - sa explicati importanta studierii ei pentru formarea unui educator (cadru didactic, trainer, parinte); - sa utilizati metodele de cercetare proprii Psihologiei educatiei pentru a elabora diverse probe. Obiectul de studiu Termenul „Psihologie” provine din doua cuvinte grecesti (psyche = suflet si logos = stiinta) si desemneaza stiinta care cerceteaza fenomenele psihice....

 • Consiliere Scolara

  O.S.P. – prezentare generală În dicţionarul cu termeni specifici în orientarea carierei editat de Asociaţia naţională de orientare vocaţională din S.U.A. din 1982, găsim următoarele definiţii pentru orientarea profesională şi orientarea carierei: Orientarea profesională este acea activitate în cadrul căreia o persoană este ajutată să se dezvolte şi să aceepte o imagine completă despre sine, despre rolul său în societate; testarea concepţiilor acesteia şi transformarea lor în conformitate cu...

 • Creativitatea

  SCURT ISTORIC PRIVIND STUDIUL CREATIVITĂŢII Creativitatea – mister sau domeniu de cercetare ştiinţifică ? În trecut – domeniu sacru, învăluit în taină Mai târziu, la mijlocul sec XX – demitizare, salt calitativ privind studiul creativităţii Iniţial studiul creativităţii poartă amprentă elitistă şi individualistă 1841 – Th. Cartylia 1869 – F. Gabon 1904 – H. Ellis 1929 – E. Kretschmer 1931 – W. Lange-Eichbaum 1952 – G. Révész L.M. Terman – (1920) coordonatorul unei cercetări...

 • Psihologia Educatiei

  8.1. Obiectul şi problematica psihologiei educaţiei În înţeles larg, psihologia educaţională este o ramură aplicativă a psihologiei care studiază învăţarea şi dezvoltarea umană, bazele psiho-pedagogice ale procesului instructiv-educativ, ale însuşirii noţiunilor şi cunoştinţelor, formarea personalităţii elevilor. Urmărind optimizarea instruirii şi educaţiei, psihologia educaţiei este o ramură aplicativă a psihologiei. În această calitate, urmăreşte - pe baza cercetărilor de psihologie – să...

 • Teoria si Metodologia Curriculum-ului

  1. Scurt istoric al conceptului de curriculum Etimologic, termenul de “curriculum” (plural “curricula”) provine din limba latină, unde avea „sensuri multiple, dar relativ apropiate, precum: alergare, cursă, parcurgere, în treacăt, scurtă privire, car de luptă, ulterior chiar şi trecere / parcurs în viaţă”. (Ungureanu, 1999, 8). Toţi aceşti termeni sugerează „un demers complet, cuprinzător, dar prescurtat, sintetic, rezumativ, esenţializat şi dinamic prezentat în parcurgerea unui domeniu, în...

 • Caracteristicile Cognitive ale Copiilor cu CES

  Copiii cu Sindrom Down prezinta: · relativ slabă memorie auditivă; · ei sunt mai favorizaţi în procesarea vizuală putând copia sau desena forme sau imagini, dar omiţând unele detalii interne; · abilităţile de recepţie a limbajului sunt mai dezvoltate decât cele de expresie, adică sunt mai capabili să înţeleagă ce li se spune decât să vorbească; · au comportamente de abordare socială aproape normale, deşi sunt limitaţi în capacitatea de a înţelege graniţele impuse social; · prezintă...

 • Fundamentele Pedagogiei

  DEZVOLTAREA ŞTIINŢELOR EDUCAŢIEI Ştiinţă şi practică deopotrivă, pedagogia constituie astăzi unul dintre domeniile spiritualitatii umane cu o mare influenta asupra vietii si activitatii marii majoritati aindivizilor ce constituie societatea contemporana. Avand ca obiectiv de studiu educatia – ca actiune social-umana specifica ce urmareste formarea personalitatii umane in vederea integrarii sale active in viata sociala – pedagogia a aparut si a evoluat din necesitatea orientarii si...

 • Mijloace de Invatamant

  Mijloace didactice şi suporturi tehnice de instruire: rol, funcţii, valenţe formative Mijloacele didactice reprezintă ansamblul instrumentelor materiale, naturale, tehnice selectate şi adaptate la nivelul metodelor şi al procedeelor de instruire pentru realizarea sarcinilor proiectate. sunt instrumente care sprijină cunoaşterea optimă a aspectelor realităţii; - oferă informaţii bogate, variate, în forme diverse; - contribuie la realizarea obiectivelor concrete, ca resurse practice, de...

 • Elemente de Psihodiagnostic

  CURSUL 1 INTRODUCERE IN EVALUAREA PSIHOLOGICA OBIECTIVE: Scurta trecere in revista a istoriei testarii psihologice, o prezentare a tipurilor de teste, cele mai folosite in evaluarea potentialului intellectual, precum si o scurta prezentare a unei categorii aparte de probe – formative – cu rol atit de evaluare a potentialului de invatare, cit si de modificare a performantelor la probe, speculindu-se acest potential. 1.1. SCURT ISTORIC AL TESTARII PSIHOLOGICE Se pare ca primele testari ale...

 • Curs IAC

  I. Rolul computerului în activitatea de predare-învăţare Evoluţia ştiinţei şi tehnicii a luat un mare avânt, mai ales în ultimele decenii, fapt care s-a reflectat şi în procesul de învăţământ. Acum câţiva ani, calculatorul era perceput ca un instrument de lucru pentru domeniile tehnice, o modalitate de prelucrare mult mai uşoară şi mult mai rapidă a datelor. După acest moment, computerul a devenit un mijloc de informare şi de comunicare, (mai ales după extinderea reţelei Internet)....

 • Asistenta Sociala

  1.1 Obiectul de studiu si campul de actiune In prezent asistenta sociala, ca domeniu teoretic de formare şi domeniu de acţiune socială reprezinta o necesitate recunoscuta de majoritatea guvernelor lumii, un serviciu social foarte important pentru dezvoltarea comunitara, alaturi de sanatate, educatie in contextul mai larg al protectiei sociale. Protectia sociala mai cuprinde, in afara asistentei sociale asigurarile sociale si venitul minim garantat. Definirea domeniului si a granitelor...

 • Delim Conceptual

  1. Definirea şi problematica educaţiei - educaţie poate fi dedus din latinescul educo-educare, ce înseamnă a alimenta, a îngriji, a creşte, acţiuni ce se referă în concepţia vechilor latini, atât la copii cât şi animale şi plante. - de asemenea termenul poate fi dedus şi din altă rădăcină lingvistică: educo-educere care înseamnă a duce, a conduce, a scoate. - astăzi, termenul de educaţie face trimitere la activitatea de scoatere a copilului dintr-o stare rudimentară (starea de natură) şi...

 • Educatiile Paralele

  “Dicţionarul educaţiei” - Carter V. Good, 1973: educaţie, definit drept “orice educaţie oferită într-un mod ordonat, logic, planificat şi sistematic; al doilea este cel de activităţi neşcolare “orice iniţiativă (…) executată sub alte auspicii decât cele emanând de la şcoală, dar care, prin studiul şi analiza fiecărui individ, caută să furnizeze experienţe formale şi informale care încurajează propensiunea către cel mai înalt nivel de dezvoltare a individului”. “Terminologia învăţământului...

Pagina 5 din 9