Toate cursurile din domeniul Psihopedagogie

 • Elemente de Psihodiagnostic

  CURSUL 1 INTRODUCERE IN EVALUAREA PSIHOLOGICA OBIECTIVE: Scurta trecere in revista a istoriei testarii psihologice, o prezentare a tipurilor de teste, cele mai folosite in evaluarea potentialului intellectual, precum si o scurta prezentare a unei categorii aparte de probe – formative – cu rol atit de evaluare a potentialului de invatare, cit si de modificare a performantelor la probe, speculindu-se acest potential. 1.1. SCURT ISTORIC AL TESTARII PSIHOLOGICE Se pare ca primele testari ale...

 • Curs IAC

  I. Rolul computerului în activitatea de predare-învăţare Evoluţia ştiinţei şi tehnicii a luat un mare avânt, mai ales în ultimele decenii, fapt care s-a reflectat şi în procesul de învăţământ. Acum câţiva ani, calculatorul era perceput ca un instrument de lucru pentru domeniile tehnice, o modalitate de prelucrare mult mai uşoară şi mult mai rapidă a datelor. După acest moment, computerul a devenit un mijloc de informare şi de comunicare, (mai ales după extinderea reţelei Internet)....

 • Asistenta Sociala

  1.1 Obiectul de studiu si campul de actiune In prezent asistenta sociala, ca domeniu teoretic de formare şi domeniu de acţiune socială reprezinta o necesitate recunoscuta de majoritatea guvernelor lumii, un serviciu social foarte important pentru dezvoltarea comunitara, alaturi de sanatate, educatie in contextul mai larg al protectiei sociale. Protectia sociala mai cuprinde, in afara asistentei sociale asigurarile sociale si venitul minim garantat. Definirea domeniului si a granitelor...

 • Delim Conceptual

  1. Definirea şi problematica educaţiei - educaţie poate fi dedus din latinescul educo-educare, ce înseamnă a alimenta, a îngriji, a creşte, acţiuni ce se referă în concepţia vechilor latini, atât la copii cât şi animale şi plante. - de asemenea termenul poate fi dedus şi din altă rădăcină lingvistică: educo-educere care înseamnă a duce, a conduce, a scoate. - astăzi, termenul de educaţie face trimitere la activitatea de scoatere a copilului dintr-o stare rudimentară (starea de natură) şi...

 • Educatiile Paralele

  “Dicţionarul educaţiei” - Carter V. Good, 1973: educaţie, definit drept “orice educaţie oferită într-un mod ordonat, logic, planificat şi sistematic; al doilea este cel de activităţi neşcolare “orice iniţiativă (…) executată sub alte auspicii decât cele emanând de la şcoală, dar care, prin studiul şi analiza fiecărui individ, caută să furnizeze experienţe formale şi informale care încurajează propensiunea către cel mai înalt nivel de dezvoltare a individului”. “Terminologia învăţământului...

 • Psihomotricitate - Dezvoltarea Psihomotorie a Copilului de la O la 6 Luni

  Obiective: - cunoaşterea definiţiei psihomotricităţii, a structurii şi caracteristicilor acesteia - cunoaşterea factorilor care influenţează dezvoltarea psihomotorie - cunoaşterea noilor teorii în sfera psihomotricităţii - cunoaşterea dezvoltării copilului având vârsta cuprinsă între 0-6 luni 1. Definiţia psihomotricitătii şi caracteristici psihogenetice Psihomotricitatea este o funcţie complexă, care integrează şi conjugă elemente motorii şi psihice care determină reglarea...

 • Psihoterapie

  Factorii dezvoltarii Dezv e un proces cantitativ, de schimb, de ordin cantitativ si calitativ pe plan biologic si social. Dezv biologica consta in schimbari fizice, biologice, biofizice ale organismului. Dezvoltarea psihica: aparitia dezvoltarii si transformarii proceselor, functiilor si insusirilor psihive. Dezvoltarea sociala consta in reglarea conditiilor individului in conformitate cu normele si cerintele impuse de mediul social. Dezv se realiz pe 3 planuri: bio-psio-socio-cultural....

 • Consilierea Psihopedagogica in Scoala

  1. Delimitări conceptuale - termenul de consiliere descrie relaţia interumană de ajutorare dintre persoana specializată (consilierul) şi persoana care solicită asistenţă de specialitate (clientul sau consiliatul); - putem vorbi de mai multe tipuri de consiliere: informaţională, psihologică, pastorală, juridică, economică, educaţională ş.a.; - consilierea psihopedagogică reprezintă un demers calificat, organizat pe principii ştiinţifice, ce permite acordarea unei asistenţe de specialitate...

 • Stadiile Dezvoltarii Intelectuale si Morale

  Stadiul inteligenţei senzorio-motorii ( 0 – 2 ani ) Stadiul inteligenţei preoperaţionale ( 2 – 7/ 8 ani ) Stadiul operaţiilor concrete ( 7/ 8 – 11/12 ani ) Stadiul inteligenţei formale (logice) (11/12 – 15/16 ani) Inteligenţa îşi are originea în acţiunea efectivă a copilului cu obiectele (inteli-genţă pur practică), acţiunea fiind forma primară a gândirii la copil. Apare posibilitatea de interiorizare a acţiunilor practice, ca urmare a dezvoltării limbajului. Copilul poate transpune prin...

 • Teoria si Metodologia Instruirii - Teoria si Metodologia Evaluarii

  Elemente de teoria instruirii – didactică Câteva elemente de istorie a didacticii Una dintre primele menţionări ale termenului „didactică” o întâlnim în lucrarea „Didactica magna” – Marea didactică, a pedagogului ceh Jan Amos Comenius în secolul al XVII-lea, cu sensul originar de artă de a-i învăţa pe toţi – toate. În bună parte, acest înţeles primar s-a păstrat până spre sfârşitul secolului trecut, didactica fiind definită ca teorie a procesului de învăţământ. În accepţiune clasică, dar...

 • Managementul Clasei de Elevi

  Management educational - managementul clasei de elevi 1. Modalităţi de studiu ale organizaţiei şcoalare cu finalităţi practice în teoria sistemică În paradigma sistemică o organizare este considerată o complexitate ce tinde spre stări de echilibru. Conceptele cheie sunt: complexitate sistem, structură, relaţii funcţionale şi disfuncţionale, mecanisme de reglare, genuri de reglări, stări ale sistemului, intrări, ieşiri, pentru a se analiza aspectele problematice concretizate în modalităţi...

 • Management si Disciplina in Clasa de Elevi

  I . „ȘCOALA-DISCIPLINĂ”.CONCEPTE Educaţia este o acţiune organizată care presupune, cu necesitate, acceptarea şi respectarea unor cerinţe, reguli şi dispoziţii elaborate şi impuse din exterior, concomitent cu instituirea unor modalităţi de control asupra acceptării şi respectării lor. Disciplina impune câteva reguli, astfel asigurând ordinea exterioară indispensabilă oricărei acţiuni organizate. Mecanismele de a preveni, interveni şi a rezolva problemele disciplinare presupune strategii de...

 • Rolurile Manageriale ale Cadrului Didactic

  Valeria Mahok I . PRELIMINARII . DELIMITĂRI CONCEPTUALE Învățământul, ca domeniu prioritar al vieții sociale, ca ,,întreprindere” de lungă durată, de care depinde formarea celui mai important factor al națiunii-omul pregătit prin studii, forță de muncă şi specialiştii-nu poate şi nici nu trebuie să-şi permită să aibă eşecuri. În acest sens, el are nevoie de o conducere competentă şi eficientă. Conducerea competentă şi eficientă a învățământului, atât la nivelul sistemului, cât şi al...

 • Tipuri de Comunicare

  În esenţă , ,, a comunica” înseamnă ,,a fi împreună cu”, ,, a împărtăşi şi a te împărtăşi”, ,, a realiza o comunicare de gând, simţire, acţiune”. Înainte de a face referire la formele comunicării nu este rău să notăm câteva axiome la tema în discuţie şi anume : - comportamentului uman, în ansamblul său, îi este intrinsecă dimensiunea informaţională, care, receptată şi corect decodificată, devine comunicare ; - a comunica înseamnă cu mult mai mult decât a stăpâni cuvintele. Putem vorbi f ...

 • Consiliere Scolara

  Obiective generale: - Operarea cu conceptele specifice disciplinei consiliere şcolară - Proiectarea de programe de prevenţie şi intervenţie în cazul unor probleme din context şcolar - Facilitarea procesului educativ prin aplicarea de strategii de intervenţie cognitivă, motivaţională şi comportamentală atât la nivel individual cât şi la nivel de grup Delimitări conceptuale Consilierea este un proces complex ce cuprinde o arie foarte largă de intervenţii care impun o pregătire...

Pagina 6 din 10