Toate cursurile din domeniul Psihopedagogie

 • Terapia Tulburarilor de Limbaj

  TERAPIA DISLALIEI 1. Principiile terapiei logopedice Principiile urmate în cursul terapiei dislaliei sunt următoarele : - respectarea particularităţilor de vârstă ale copilului, ale tipului şi gradului de deficienţă, precum şi ale nivelului de şcolarizare atins; - respectarea caracterului unitar în intervenţie (prin corelarea cu demersurile medicale, pedagogice sau de psihodiagnoză); - respectarea succesiunii etapelor de corectare, conform cu structurile fonetice tot mai complexe în care...

 • Psihopedagogia Inadaptarii

  I.Devianţă, delincvenţă – definiţii şi clarificări conceptuale Termenul de devianţă a fost utilizat pentru prima dată în anul 1938 de către sociologii americani T. Sellin ca „ansamblul comportamentelor îndreptate împotriva normelor de conduită sau a ordinii instituţionale” şi de către R. Merton care considera devianţa drept „o reacţie normală a oamenilor normali în condiţii anormale” Astăzi, definiţia devianţei, ca şi a delincvenţei – cum vom vedea mai jos - se poate realiza diferit în...

 • Teoria si Metodologia Instruirii si Evaluarii

  TEMA 1 : PROCESUL DE INVATAMANT Didactica - teorie a procesului de invatamant Analiza procesului de invatamant Predarea, invatarea şi evaluarea Principiile didactice Forme de organizare a procesului de invatamant Lectia - forma organizatorica de baza a procesului de invatamant Tipologia lectiei si alte abordari 1. Didactica - teorie a procesului de invatamant Didactica este considerata traditional ca ramura (aplicata) a pedagogiei care se adreseaza explicit, mai detaliat şi mai...

 • Metodica

  Cursul 1 - profesorul: să ţină cont de două componente fundamentale • specialist pe domeniul pe care îl reprezintă • cadru didactic – cunoştinţe de psihologie, pedagogie, didactică Şcoala tradiţională Şcoala pentru diversitate - elevul e considerat un element care nu ştie nimic; asemenea unei cutii goale ce e umplută de profesor - elevul = participant activ la elaborarea informaţiei şi a cunoştinţelor; profesorul e doar un ghid, un explorator, ce conduce elevul spre descoperirea...

 • Studierea Particularitatilor Procesului Dezvoltarii la Copiii Aflati in Dificultate

  Trăsături comune ale dezvoltării copiilor normali şi a celor deficienţi - Tendinţa organismului de a parcurge aceleaşi stadii ale dezvoltării. În consecinţă, sensul general al procesului dezvoltării ne obligă la asigurarea unui trunchi comun, atât activităţilor educative obişnuite, cât şi activităţilor terapeutice specializate. Educaţia terapeutică a copiilor cu deficienţe sau cu alte CES nu trebuie privită ca un alt tip de educaţie, ci ca o educaţie obişnuită, dar cu adaptările...

 • Logopedie

  1. OBIECTUL LOGOPEDIEI 1.1. CONSTITUIREA LOGOPEDIEI CA ŞTIINŢĂ =CE ESTE LOGOPEDIA?= Logopedia este o ştiinţă care a apărut din nevoia de a sintetiza pentru limbaj şi pentru acumularea de procedee pentru corectarea limbajului. Şi alte ştiinţe studiază problemele limbajului dar din perspectiva specificului lor. De exemplu psihologia, psiholingvistica, pedagogia realizează o perspectivă generală, fără ca nici una dintre ele să-şi propună o analiză integrală a fenomenului de limbaj şi...

 • Didactica Specialitatii

  1. Procesul de învăţământ 1.1.Abordarea sistemică a procesului de învăţământ Procesul de învăţământ cuprinde totalitatea activităţilor sistematice şi organizate, care se desfăşoară în şcoli, sub îndrumarea cadrelor didactice, în scopul educării elevilor. Procesul de învăţământ este structurat pe trei componente fundamentale: predarea, învăţarea şi evaluarea, fiecare componentă fiind concretizată prin metode, procedee şi forme de activitate specifice. Desfăşurarea procesului de învăţământ ...

 • Planificarea Carierei

  PARTEA TEORETICĂ 1. Orientarea carierei 1.1. Delimitări conceptuale a) Cariera este ansamblul rolurilor profesionale performate de-a lungul vieţii active a căror succesiune poate urma traiectorii diferite în timp. Traiectoria în carieră depinde nu numai de resursele acţionale ale persoanei la începutul carierei şi pe parcursul ei, ci şi de oportunităţi şi, mai ales, de modul în care individul are obiective de carieră clare şi este capabil să se folosească de aceste oprtunităţi pentru a le...

 • Calitatea Stilului de Viata

  La sfarsitul acestui curs, participantii vor putea sa: - stii sa stabilesca obiective provocatoare si realiste - sa devina proactivi si sa depaseasca barierele psihologice - sa manifeste interes si abilitate în dezvoltarea oamenilor din jurul lor - sa îi motivezi pe ceilalti mai usor - sa poata folosi experientele lor ca oportunitate de dezvoltare personala - sa cuprinda noi dimensiuni de autodezvoltare - sa focalizeze mai usor în relatia cu oamenii fara a pierde din vedere procesul de...

 • Limbajul Mimico-Gestual

  Curs nr.1 Introducere în comunitatea persoanelor surde În ultimele trei decenii s-au amplificat preocupările faţă de persoanele cu handicap auditiv, mai ales în urma cercetărilor efectuate de lingvistul american William Stokoe în 1960, care a arătat că limbajul gestual al surzilor din America este un limbaj real ce are toate caracteristicile şi funcţiile principale ale limbajelor umane. Această observaţie uluitoare pentru acea vreme nu prea îndepărtată este astăzi extinsă la limbajul...

 • Capitolul 5 - Personalitatea Copilului si Adolescentului

  Capitolul 5 PERSONALITATEA COPILULUI SI ADOLESCENTULUI 5.1.Dinamica dezvoltarii personalitatii Exista date ce sustin ca noi nascutii sunt diferiti unul de celalalt. Diferentele interindividuale se manifesta inca de la aceasta varsta. Putem identifica doua categorii de influente in diferentierea interindividuala: (a) cele care tin de temperament, si care par a fi in cea mai mare parte innascute; (b) cele c are tin de influenta mediului. Temperamental se refera la trasaturi cu o anumita...

 • Sociologia Educatiei

  Obiective: - să definească principalele concepte teoretice specifice acestei discipline; - să cunoască problematica generală a disciplinei; - să diferenţieze perspectivele de abordare a problematicii psihosociopedagogiei familiei; - să evalueze obiectivele formării lor (a studenţilor) din perspectiva parcurgerii acestei discipline. Structura tematică 1.1. Definirea psihosociopedagogiei familiei 1.2. Concepte fundamentale 1.3. Problematica psihosociopedagogiei familiei 1.4....

 • Psihoterapie

  Acest gen de psihoterapie reprezintă o contribuţie a unor tehnici de psihoterapie comportamentală cu elemente de abordare terapeutic- filosofică. Elis considera că este o metodă de psihoterapie directivă de scurtă durată, de 5-15 şedinţe. RET presupune utilizarea unor reguli: 1. învăţarea rapidă a metodei. De la prima şedinţă se explică pacientului că un eveniment nefericit activator contribuie, dar nu perturbă psihic, respectiv comportamentul de eşec ce se manifestă la nivelul conştiinţei...

 • Analiza Tranzactionala

  Analiza tranzacţională poate fi considerată atât ca o tehnică psihoterapeutică, cât şi autoformativă, dar şi ca o tehnică de explorare a personalităţii. Ea consideră că în fiecare individ coexistă 3 stări ale Egoului- stări aditive, dinamice: starea de părinte, de adult, de copil. Starea de părinte se subîmparte în starea de părinte critic şi cea de părinte grijuliu, iar starea de copil în starea de copil liber şi starea de copil adaptat. Fiecare individ are nevoie de recunoaştere şi are...

 • Somnul si Visele

  Un aspecte deosebit de important care a fost studiat în cadrul psihanalizei este visul. Visul este un fenomen ce apare în cursul somnului şi ca atare marea majoritate a specialiştilor se referă la acestea împreună. În sfera psihanalizei, Freud consideră somnul ca pe o întoarcere la viaţa prenatală. Prin intermediul său se creează condiţii similare acelui tip de existenţă, condiţii reprezentate prin căldură, întuneric, izolare, absenţa excitaţiilor externe, sentimentul de protecţie. Somnul...

Pagina 7 din 10