Consiliere Scolara

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest curs prezinta Consiliere Scolara.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 49 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Psihopedagogie

Extras din document

O.S.P. – prezentare generală

În dicţionarul cu termeni specifici în orientarea carierei editat de Asociaţia naţională de orientare vocaţională din S.U.A. din 1982, găsim următoarele definiţii pentru orientarea profesională şi orientarea carierei:

Orientarea profesională este acea activitate în cadrul căreia o persoană este ajutată să se dezvolte şi să aceepte o imagine completă despre sine, despre rolul său în societate; testarea concepţiilor acesteia şi transformarea lor în conformitate cu realitatea înconjurătoare, astfel încât acea persoană să obţină satisfacţii şi să desfăşoare o activitate benefică societăţii.

Orientarea carierei constă din acele activităţi şi programe prin care indivizii sunt ajutaţi în asimilarea şi integrarea cunoştinţelor, a experienţei în corelaţie cu:

- Autoînţelegerea – care include cunoaşterea propriei personalităţi şi

raportarea acesteia la personalităţile altora;

- Înţelegerea mecanismelor de funcţionare ale societăţii şi, deci a acelor

factori care contribuie la schimbarea permanentă a acesteia, incluzând aici şi atitudinea faţă de muncă;

- Conştientizarea rolului pe care-l poate juca timpul liber în viaţa persoanlă;

- Înţelegerea necesităţii existenţei unei mulţimi de factori cu rol activ în

planificarea carierei;

- Înţelegerea necesităţii informaţiilor şi a abilităţilor în obţinerea succesului şi

a satisfacţiei în activităţile de muncă, dar şi în activităţile desfăşurate în timpul liber;

- Învăţarea procesului de luare a deciziilor în alegerea şi dezvoltarea carierei.

CONSILIEREA CONSTRUCTIVISTĂ

PRINCIPII GENERALE VIZÂND ATITUDINEA ABORDANTĂ ÎN CONSILIERE

Tipuri de activitate într-o consiliere constructivistă:

1. activitatea de schimbare, transformare, dialog, negociere, participare egală;

2. activitatea de structurare pentru a face mai bine înţeleasă problema, pentru a dezvolta o viziune mai coordonată a influenţelor şi modelelor ce operează în spaţiul existenţial;

3. activitatea de folosire a metaforelor pentru descoperirea înţelesurilor, înţelegerea metaforelor consiliatului;

4. activitatea de punere de întrebări constructive penru a se face înţeles;

5. activitatea de creare a unui plan pentru atingerea scopului preferat sau viitorului (se foloseşte structurarea);

6. activitatea de a da glas experienţei, de a povesti;

7. actvitatea de identificare din afară, de a fi martor, de a exterioriza problema;

8. activitatea de compunere a unui capitol din viaţa unei persoane;

9. activitatea de transmitere a istoriilor pentru a stimula dialogul intern;

10. activitatea de a folosi experimente stimulative, pentru a deschide posibilităţi, a găsi şi clarifica alternative;

11. activitatea de creare a unor proiecte personale, pentru a crea noi înţelesuri şi a găsi noi cunoştinţe;

12. încurajarea persoanei – 3 proiecte de activitate:

a) crearea unui arbore al slujbelor (profesiilor) familiei;

b) crearea unui arbore cultural pentru descoperirea trăsăturilor;

c) un copac care să ilustreze propria viaţă pentru a ilustra valorile.

Fisiere in arhiva (1):

  • Consiliere Scolara.doc