Fundamentele Psihopedagogiei Speciale

Curs
8.8/10 (9 voturi)
Domeniu: Psihopedagogie
Conține 14 fișiere: doc
Pagini : 287 în total
Cuvinte : 123693
Mărime: 576.95KB (arhivat)
Cost: Gratis
Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei Specializarile: Pedagogia invatamantului primar si prescolar Psihopedagogie speciala

Extras din document

TEMA 1 Psihopedagogia speciala: scurt istoric si evolutii recente

Structura

Psihopedagogia speciala – domeniu de cunoastere si actiune

Educaţia speciala până în anul 1970

Perioada integrării (1970-1990)

Psihopedagogia speciala in contextul evolutiei drepturilor omului

Unele concluzii

Psihopedagogia speciala – domeniu de cunoastere si actiune

Daca pentru pedagogie (stiintele educatiei) obiectul de studiu este EDUCATIA, pentru psihopedagogia speciala acesta este EDUCATIA SPECIALA – SPECIALIZATA/ SPECIFICA/ADAPTATA (la noi s-a utilizat mai mult pana acum mai ales cu denumirea de invatamant special).

In esenta, in perioada cand acest termen – educatia speciala - a fost utilizat preponderent (si inca este in multe tari) el avea in vedere o educatie (un invatamant) adaptat (a) particularitatilor unor copii - cu dizabilitati (deficiente, handicap), cu dificultati si tulburari de invatare si conduita, etc - precum si o interventie specifica (si aditionala) de asistenta psihopedagogica dar si sociala, uneori si medicala.

In acest context termenii de baza, traditionali al psihopedagogiei si educatiei speciale erau deficienta (handicapul) si dificultatea de invatare.

In ultima perioada in multe tari din lume (incepand cu Europa) conceptul de baza al domeniului educatiei speciale devine cel de cerinte educationale speciale (CES), care cuprinde cantitativ ambele grupuri de copii (cu deiciente si cu dificultati sau tulburari), sau chiar alti copii, dar are si nuante calitative noi.

Persoanele cu dizabilităţi (deficiente/handicap) reprezintă din punct de vedere statistic un grup cu o pondere importantă – circa 10% din populaţie (OMS, ONU, 1980, Manifestul dizabilităţii în România, 2003). Copiii cu cerinţe educaţionale speciale (CES) constituie un grup şcolar semnificativ, mai cuprinzător decât cel al copiilor cu dizabilităţi, dacă avem în vedere faptul că în multe tări sunt cuprinse aici între 10 şi 20% din populaţia şcolară.

In mod tradiţional educaţia copiilor şi a persoanelor cu dizabilităţi a avut ca domeniu de cunoaştere, interventie, cercetare şi formare psihopedagogia (educaţia) specială (expresie utilizata in Romania din anul 1990) adresabilă îndeosebi cadrelor didactice care erau (si sunt in prezent) pregătite în mod tintit pentru a lucra în şcolile speciale, destinate acestor copii – învăţământul special.

In diverse tari acest domeniu de cunoastere si actiune avand ca obiect educatia speciala, aflat la granita dintre stiintele educatiei si alte stiinte (biologia, medicina, psihologia, sociologia, antropologia etc) a cunoscut si cunoaste denumiri diferite: special education (USA), education specialisee (Franta), ortopedagogie (Belgia), pedagogie curativa (alternativa Waldorf, Elvetia, Germania) si mai recent special needs education (UNESCO, tarile europene membre UE.

In Romania, pana la 1989 denumirea domeniului era, dupa o inspiratie sovietica cea de defectologie, denumire care reflecta si o anumita viziune care a dominat lumea intreaga pana in anii ’70 ai secolului XX (la noi si dupa) – viziunea medicala asupra dizabilitatilor si dificultatilor care insotesc unele persoane.

Perioada contemporană – după anul 1970 – cunoaşte o serie de schimbări semnificative în domeniul educaţiei copiilor consideraţi a avea cerinţe/nevoi speciale, schimbari derivate direct din evolutiile progresive ale gandirii si practicii internationale din domeniu, bazate pe drepturile omului. Aceste schimbari înseamnă în esenţă trecerea spe o educaţie integrată şi/sau incluzivă a pentru cei care nu aveau anterior decat sansa scolarizarii separate. Incluziunea şcolară a acestor copii este parte integrantă, inseparabilă a paradigmei educaţie pentru toţi - şi pentru fiecare – intr-o societate democratica, deschisa si responsiva la diferente, la diverse nevoi si particulartitati.

1. Educaţia speciala până în anul 1970

Analizând din perspectivă istorică atitudinea societăţii fată de copiii cu handicap, un grup de autori (Deschamps şi col., 1981) evidenţiază în principal 4 tipuri de reacţii:

- exterminarea

- segregarea

- acordarea cetaţeniei reduse

- recunoaşterea drepturilor egale

Primele manifestări ale exterminării – ca formă radicală a segregării persoanelor cu handicap - le putem identifica la societatea spartană. Persoanele cu anumite deficienţe, percepute ca anomalii sau boli incurabile, erau stigmatizate de societate. Segregarea se manifesta ca o 'soluţie finală', de eliminare fizică a indivizilor în cauză (prin maniera cunoscută a aruncării în prăpastie).

Această formă radicală a segregării (exterminarea fizică) a fost cunoscută de omenire şi în timpuri mai apropiate de noi – în perioada celui de-al treilea Reich, când au fost suprimate circa 300.000 de persoane, considerate “subumane” (Wolfensberger,1992).

De-a lungul întregii istorii umane, copiii şi în general persoanele cu handicap au fost aşadar marginalizate şi izolate, într-un fel sau altul, de restul societăţii.

Concepţia şi practica de segregare, globală şi nediferenţiată, se baza pe un anumit tip, dominant, de percepţie socială. Indivizii cu handicap – indiferent de vârstă ori de alte particularităţi - erau cuprinşi într-o singură categorie mare, “anormalitatea”, care reprezenta o deviaţie de la ceva convenit a fi obişnuit, standard, “normal”. Considerate astfel, la modul global si nediferenţiat, toate fiinţele umane percepute ca atare, produc în mintea oamenilor atitudini ambivalente, nevoia de protecţie dar şi de respingere. Respingerea/excluderea constituie, de fapt, o reacţie primitivă de bază, similară xenofobiei, rasismului şi în general intoleranţei fată de diversitatea umană.

Separarea indivizilor “anormali” în instituţii speciale, de tipul azilelor, era

într-un fel de natură “să protejeze”, în egală măsură, individul şi societatea în cauză. Instituţiile au preluat aceste persoane, nedorite şi neatractive ca prezenţă fizică,

scoţându-le din faţa ochiului public şi astfel din faţa conştiinţei publice (Gearhart si Weishahn, 1976).

Preview document

Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 1
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 2
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 3
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 4
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 5
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 6
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 7
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 8
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 9
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 10
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 11
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 12
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 13
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 14
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 15
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 16
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 17
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 18
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 19
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 20
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 21
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 22
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 23
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 24
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 25
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 26
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 27
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 28
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 29
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 30
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 31
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 32
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 33
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 34
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 35
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 36
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 37
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 38
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 39
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 40
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 41
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 42
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 43
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 44
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 45
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 46
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 47
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 48
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 49
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 50
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 51
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 52
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 53
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 54
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 55
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 56
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 57
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 58
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 59
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 60
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 61
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 62
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 63
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 64
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 65
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 66
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 67
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 68
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 69
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 70
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 71
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 72
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 73
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 74
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 75
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 76
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 77
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 78
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 79
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 80
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 81
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 82
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 83
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 84
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 85
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 86
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 87
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 88
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 89
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 90
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 91
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 92
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 93
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 94
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 95
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 96
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 97
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 98
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 99
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 100
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 101
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 102
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 103
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 104
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 105
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 106
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 107
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 108
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 109
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 110
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 111
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 112
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 113
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 114
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 115
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 116
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 117
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 118
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 119
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 120
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 121
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 122
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 123
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 124
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 125
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 126
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 127
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 128
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 129
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 130
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 131
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 132
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 133
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 134
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 135
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 136
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 137
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 138
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 139
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 140
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 141
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 142
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 143
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 144
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 145
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 146
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 147
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 148
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 149
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 150
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 151
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 152
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 153
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 154
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 155
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 156
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 157
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 158
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 159
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 160
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 161
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 162
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 163
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 164
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 165
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 166
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 167
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 168
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 169
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 170
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 171
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 172
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 173
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 174
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 175
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 176
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 177
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 178
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 179
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 180
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 181
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 182
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 183
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 184
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 185
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 186
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 187
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 188
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 189
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 190
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 191
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 192
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 193
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 194
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 195
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 196
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 197
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 198
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 199
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 200
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 201
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 202
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 203
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 204
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 205
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 206
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 207
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 208
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 209
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 210
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 211
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 212
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 213
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 214
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 215
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 216
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 217
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 218
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 219
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 220
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 221
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 222
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 223
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 224
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 225
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 226
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 227
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 228
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 229
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 230
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 231
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 232
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 233
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 234
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 235
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 236
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 237
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 238
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 239
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 240
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 241
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 242
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 243
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 244
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 245
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 246
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 247
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 248
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 249
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 250
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 251
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 252
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 253
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 254
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 255
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 256
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 257
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 258
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 259
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 260
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 261
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 262
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 263
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 264
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 265
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 266
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 267
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 268
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 269
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 270
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 271
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 272
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 273
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 274
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 275
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 276
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 277
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 278
Fundamentele Psihopedagogiei Speciale - Pagina 279

Conținut arhivă zip

 • Fundamentele Psihopedagogiei Speciale
  • Fundamentele Psihopedagogiei Speciale.doc
  • Psihologia copilului 2010....doc
  • psihologia varstelor....doc
  • Tema 10 Tulburari de comportament.doc
  • Tema 11 dificultati si tulburari.doc
  • Tema 12 - Copiii supradotati.doc
  • Tema 2 concepte de baza A.doc
  • Tema 3 concepte cu dominanta educationala....doc
  • Tema 4 evaluarea CES.doc
  • TEMA 5 PRINCIPII RESURSE si sprijin in EDUCATIA speciala.doc
  • Tema 6 - Dizabilitati intelectuale.doc
  • Tema 7 dizabilitati senzoriale vizuale.doc
  • Tema 8 dizabilitatile senzoriale auditive.doc
  • Tema 9 dizabilitatile fizice si neuromotorii.doc

Alții au mai descărcat și

Protecția Specială a Persoanelor cu Dizabilitate Intelectuală

INTRODUCERE Actualitatea temei este reprezentată de problema persoanei cu dizabilitate intelectuală care reprezintă o categorie a populaţiei cu o...

Rolul familiei în integrarea socială a copiilor și cerințele educaționale speciale

1. Familia, structura si functiile familiei In societatile moderne, familia reprezinta “nucleul instrumental fundamental al structurii sociale mai...

Persoanele cu dizabilități și munca

“ Omul nu este decat o trestie, cea mai slaba din natura; dar este o trestie cugetatoare. Nu trebuie ca intregul Univers sa se inarmeze spre a-l...

Educația prin joc - educație pentru creativitate în învățământul primar-prescolar

INTRODUCERE Pentru contribuția deosebită pe care o aduce în instruirea și educarea copiilor, jocul constituie o componentă a învățământului...

Jocul

JOCUL DIDACTIC Capitolul I. Noţiuni introductive Jocul este mişcare, explorare, comunicare, socializare, observaţie şi imitaţie, exerciţiu,...

Educație Integrată

Modalităţi de integrare şcolară a copiilor cu dizabilităţi (în raport cu tipul şi gravitatea deficienţii sau a tulburărilor) Integrarea şcolară a...

Elememte de Psihologie Fetală

De-a lungul istorie, studiile privitoare la dezvoltarea umană s-au îmbogăţit cu noi şi noi informaţii. Chiar dacă în Antichitate grecii nu aveau...

Teoria educației

TE este o disciplina de baza, integrata in domeniul stiintelor pedagogice, care studiaza fundamentele activitatii de formare-dezvoltare permanenta...

Te-ar putea interesa și

Protecția Specială a Persoanelor cu Dizabilitate Intelectuală

INTRODUCERE Actualitatea temei este reprezentată de problema persoanei cu dizabilitate intelectuală care reprezintă o categorie a populaţiei cu o...

Predarea și învățarea limbii române la școlarul de vârstă mică, cu abordare între școala generală și școala specială

ARGUMENT Alegerea acestei teme de cercetare este fondată pe mai multe motive. Un prim motiv este dat de importanţa educaţiei văzută ca factor de...

Deficiența de Vedere

I. DEFINIREA TERMENILOR Deficienţele vizuale desemnează pierderile parţiale de vedere cunoscute sub denumirea de ambliopie (când vederea e...

Fundamentele psihopedagogiei speciale

Scurt istoric Sindromul Asperger este astfel denumit după doctorul pediatru Hans Asperger care în 1944 publică o lucrare ce va sta la baza a ceea...

Autismul Infantil

Să fii autist nu înseamnă să fii neuman. Însă înseamnă să fii un străin. Înseamnă că ceea ce este normal pentru mine, nu este normal pentru alţi...

Studiu de caz

1. Descrierea generală a cazului Numele copilului: Zaharia Alexandru Data nașterii: 23.07.2010 Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială "Spiru...

Fundamentele Psihopedagogiei Speciale

PORTOFOLIU Cerinţele educative speciale se referă la cerinţe în plan educativ a unor persoane, cerinţe ce sunt consecutive unor disfuncţii sau...

Fundamentele pedagogiei

6 Resurse si mijloace de lucru Metodele indicate pentru parcurgerea cursului: - lectura; - reflecșia; - conversașia euristica; Structura...

Ai nevoie de altceva?