Managementul Educațional

Curs
9.7/10 (7 voturi)
Domeniu: Psihopedagogie
Conține 6 fișiere: doc
Pagini : 102 în total
Cuvinte : 26109
Mărime: 115.70KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Liviu Neamtu

Cuprins

CAPITOLUL I - SISTEMUL DE EDUCAŢIE ŞI ÎNVĂŢĂMÂNT ÎN CONTEXTUL ECONOMIEI DE PIAŢĂ

1.1. Cadrul de desfăşurare al învăţământului

1.1.1. Rolul statului în sistemul de învăţământ şi educaţie

1.2. Sistemul educaţional din România în prezent

1.2.1. Componentele sistemului educaţional în România

1.2.2. Structura sistemului educaţional din România

1.3. Elementele sistemului de management educaţional

1.4. Abordarea sistemului de educaţie şi învăţământ prin prisma marketingului

CAPITOLUL II - FUNDAMENTELE MANAGEMENTULUI UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT

2.1. Prezentarea sistemului organizatoric

2.2. Prezentarea sistemului decizional

2.2.1. Definiţia deciziei şi rolul acesteia în managementul instituţiei de învăţământ

2.2.2. Organizarea sistemului decizional

2.2.3. Desfăşurarea procesului decizional

2.2.4. Etapele procesului decizinal

2.3. Sistemul metodelor şi tehnicilor de management

2.4. Sistemul informaţional al managementului instituţiei de învăţământ

CAPITOLUL III - ÎMBUNĂTĂŢIREA MANAGEMENTULUI ŞCOLAR ŞI DEZVOLTAREA INSTITUŢIONALĂ A ÎNVĂŢĂMÂNTULUI

3.1. Soluţii organizatorice în cadrul unui demers de modernizare a activităţii

3.2. Perspective de perfecţionare a sistemului decizional al instituţiei de învăţământ

3.3. Îmbunătăţirea gestiunii activităţii la instituţia de învăţământ

3.3.1. Managementul procesului instructiv-educativ

3.3.2. Perfecţionarea managementului activităţii nedidactice

3.4. Dezvoltarea competenţelor de comunicare şi relaţionare în cadrul sistemului informaţional

Extras din document

CAPITOLUL I

SISTEMUL DE EDUCAŢIE ŞI ÎNVĂŢĂMÂNT ÎN CONTEXTUL ECONOMIEI DE PIAŢĂ

1.1. CADRUL DE DESFĂŞURARE AL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI

1.1.1. Rolul statului în sistemul de învăţământ şi educaţie

Intervenţia statului în domeniul educaţional poate fi explicată în mod obiectiv şi raţional prin faptul că însăşi acţiunea de a învăţa în sine a unui individ impune altor indivizi efectuarea unor costuri semnificative sau poate, dimpotrivă, să aducă foloase substanţiale pentru alţi indivizi, neexistând posibilitatea compensării directe nici între cel care suportă efectiv costurile educaţionale şi cel care beneficiază de educaţie, nici între cel care, graţie educaţiei de care beneficiază, poate aduce altora beneficii semnificative. De asemenea, există şi o grijă normală şi inerentă, paternală, din partea factorilor responsabili la un moment dat, pentru copiii şi tinerii lipsiţi la o vârstă fragedă de responsabilităţi, fapt ce poate afecta nu numai învăţământul de specialitate ci şi educaţia generală pentru un comportament social.

Trebuie înţeles de la bun început că nu tot învăţământul înseamnă educaţie şi nici întreaga educaţie nu înseamnă învăţământ; există preocuparea reală pentru delimitarea noţiunii de „învăţământ” de cea de „educaţie” dar şi realizarea unui învăţământ de calitate, axat cu precădere pe educaţie şi având ca scop acumularea unor cunoştinţe generale şi de specialitate care să le permită celor care studiază să se poată perfecţiona în domeniile pe care le aleg.

Activităţile de intervenţie a statului în sistemul educaţional nu se pot limita sub nici o formă numai la activitatea de învăţământ; o societate stabilă şi democratică nu poate exista fără un nivel minim de pregătire, de instruire şi cunoaştere al majorităţii cetăţenilor şi fără acceptarea largă, din partea acestora, a unor valori civice comportamentale în cadrul unei societăţi libere.

În consecinţă, de binefacerile sistemului educaţional şi de învăţământ beneficiază nu numai tinerii de pe băncile şcolilor, colegiilor sau universităţilor ci toţi membrii unei societăţi şi societatea în ansamblul său. Educaţia membrilor unei societăţi conduce la un învăţământ de calitate, la o bunăstare pe termen lung şi la o siguranţă informaţională într-o lume stabilă şi democratică dar liberală în ceea ce priveşte volumul, calitatea şi veridicitatea informaţiilor acumulate printr-un sistem performant de învăţământ.

Este de dorit ca povara financiară impusă de cerinţele de şcolarizare să poată fi suportată de marea majoritate a familiilor în mod direct dar asta nu înseamnă că sistemul de învăţământ nu poate fi controlat, la modul general, în aşa fel încât să poată fi asigurat cel puţin un nivel minimal de acoperire a necesităţilor educaţionale şi de învăţământ din societate pentru un nivel minim de şcolarizare valabil pentru toată lumea dar şi pentru treptele ulterioare, superioare, accesibile tuturor tinerilor dar nu obligatorii.

Argumentele calitative sociale ale sistemului educaţional şi de învăţământ sunt mult mai evidente la nivelul treptelor inferioare de învăţământ, scăzând continuu pe măsură ce se ajunge pe o treaptă mai înaltă; este foarte greu însă să tragem linii de demarcaţie între diferitele niveluri de acumulare a cunoştinţelor şi importanţa acestora dar se ştie că cea mai mare parte a învăţământului general sporeşte valoarea elevului şi lărgeşte orizontul de instruire al viitorului student. Dacă părinţii sunt liberi să cheltuiască orice sumă pentru cumpărarea de servicii educaţionale prestate de instituţii private profitabile, de stat sau non-profit, asta nu înseamnă că statul, prin organisme abilitate, nu trebuie să asigure un nivel controlat al protecţiei sociale în învăţământ, garantarea respectării unor norme legale, un conţinut minimal comun al programelor de învăţământ care să conducă la un nucleu comun de valori, considerat necesar pentru stabilitatea socială.

Preview document

Managementul Educațional - Pagina 1
Managementul Educațional - Pagina 2
Managementul Educațional - Pagina 3
Managementul Educațional - Pagina 4
Managementul Educațional - Pagina 5
Managementul Educațional - Pagina 6
Managementul Educațional - Pagina 7
Managementul Educațional - Pagina 8
Managementul Educațional - Pagina 9
Managementul Educațional - Pagina 10
Managementul Educațional - Pagina 11
Managementul Educațional - Pagina 12
Managementul Educațional - Pagina 13
Managementul Educațional - Pagina 14
Managementul Educațional - Pagina 15
Managementul Educațional - Pagina 16
Managementul Educațional - Pagina 17
Managementul Educațional - Pagina 18
Managementul Educațional - Pagina 19
Managementul Educațional - Pagina 20
Managementul Educațional - Pagina 21
Managementul Educațional - Pagina 22
Managementul Educațional - Pagina 23
Managementul Educațional - Pagina 24
Managementul Educațional - Pagina 25
Managementul Educațional - Pagina 26
Managementul Educațional - Pagina 27
Managementul Educațional - Pagina 28
Managementul Educațional - Pagina 29
Managementul Educațional - Pagina 30
Managementul Educațional - Pagina 31
Managementul Educațional - Pagina 32
Managementul Educațional - Pagina 33
Managementul Educațional - Pagina 34
Managementul Educațional - Pagina 35
Managementul Educațional - Pagina 36
Managementul Educațional - Pagina 37
Managementul Educațional - Pagina 38
Managementul Educațional - Pagina 39
Managementul Educațional - Pagina 40
Managementul Educațional - Pagina 41
Managementul Educațional - Pagina 42
Managementul Educațional - Pagina 43
Managementul Educațional - Pagina 44
Managementul Educațional - Pagina 45
Managementul Educațional - Pagina 46
Managementul Educațional - Pagina 47
Managementul Educațional - Pagina 48
Managementul Educațional - Pagina 49
Managementul Educațional - Pagina 50
Managementul Educațional - Pagina 51
Managementul Educațional - Pagina 52
Managementul Educațional - Pagina 53
Managementul Educațional - Pagina 54
Managementul Educațional - Pagina 55
Managementul Educațional - Pagina 56
Managementul Educațional - Pagina 57
Managementul Educațional - Pagina 58
Managementul Educațional - Pagina 59
Managementul Educațional - Pagina 60
Managementul Educațional - Pagina 61
Managementul Educațional - Pagina 62
Managementul Educațional - Pagina 63
Managementul Educațional - Pagina 64
Managementul Educațional - Pagina 65
Managementul Educațional - Pagina 66
Managementul Educațional - Pagina 67
Managementul Educațional - Pagina 68
Managementul Educațional - Pagina 69
Managementul Educațional - Pagina 70
Managementul Educațional - Pagina 71
Managementul Educațional - Pagina 72
Managementul Educațional - Pagina 73
Managementul Educațional - Pagina 74
Managementul Educațional - Pagina 75
Managementul Educațional - Pagina 76
Managementul Educațional - Pagina 77
Managementul Educațional - Pagina 78
Managementul Educațional - Pagina 79
Managementul Educațional - Pagina 80
Managementul Educațional - Pagina 81
Managementul Educațional - Pagina 82
Managementul Educațional - Pagina 83
Managementul Educațional - Pagina 84
Managementul Educațional - Pagina 85
Managementul Educațional - Pagina 86
Managementul Educațional - Pagina 87
Managementul Educațional - Pagina 88
Managementul Educațional - Pagina 89
Managementul Educațional - Pagina 90
Managementul Educațional - Pagina 91
Managementul Educațional - Pagina 92
Managementul Educațional - Pagina 93
Managementul Educațional - Pagina 94
Managementul Educațional - Pagina 95
Managementul Educațional - Pagina 96
Managementul Educațional - Pagina 97
Managementul Educațional - Pagina 98
Managementul Educațional - Pagina 99
Managementul Educațional - Pagina 100
Managementul Educațional - Pagina 101
Managementul Educațional - Pagina 102

Conținut arhivă zip

  • 1.doc
  • 2.doc
  • 3.doc
  • Bibliografie.doc
  • Cuprins.doc
  • Prima pagina.doc

Alții au mai descărcat și

Stresul la Cadrele Didactice

INTRODUCERE Profesiunea de cadru didactic (educator, profesor) este complexă şi nobilă prin misiunea pe care o are de îndeplinit: formarea unei...

Relația Profesor Elev și Inadaptarea Școlară

Argument Actualitatea cercetării evoluţiei comportamentului deviant şi a verificării experimentale a eficienţei unor măsuri psihopedagogice de...

Managementul școlii ca organizație

I. MANAGEMENTUL SISTEMELUI DE ÎNVĂTĂMÂNT 1.1. Stiinta conducerii. Scurt istoric Studierea, însusirea si aplicarea stiintei conducerii în toate...

Principalele Caracteristici ale unui Curriculum Școlar în Condițiile Educației Integrate

1. Obiectiv-prezentarea principalelor caracteristici ale unui curriculum şcolar în condiţiile educaţiei integrate. 2. Generalităţi 2.1.Cerinţe...

Psihologia Educației

1.STATUTUL EPISTEMOLOGIC AL PSIHOLOGIEI EDUCAŢIEI PSIHOLOGIA (din grecescul psyche = suflet şi logos = ştiinţă) se afirmă ca ştiinţa centrală...

Răspundere și Responsabilitate în Activitatea Profesorului

Răspundere si responsabilitate în activitatea profesorului I. Dimensiunea psihologică a pregătirii profesorului 1. A fi profesor A fi profesor...

Rolul Profesorului

1. Functiile profesorului în scoala În scoala, profesorul îndeplineste urmatoarele functii:a) organizator al procesului de învatamânt; b)...

Factorii Responsabili în Educație

Pentru educarea şi informarea tinerilor pot exista mai multe circumstanţe. Actiunile acestor medii trebuie să funcţioneze în baza principiului...

Te-ar putea interesa și

Calitatea managementului educațional în învățământul preșcolar

Capіtοlul І. Fundamеntе tеοrеtіcе І.1. Calіtatеa şі managеmеntul calіtăţіі - cοnѕtrucţіе şі rеcοnѕtrucţіе cοncеptuală Calіtatеa arе ο prοfundă...

Rolul managementului educațional în România

INTRODUCERE Rolul managementul educaţional a căpătat în ultima vreme o importanţă tot mai mare atât în Romania, cât şi în societatea...

Managementul calității învățământului superior

INTRODUCERE Managementul calitații totale este o abordare managerială destinată îmbunătățirii competitivitații, flexibilitații, eficacitații...

Managementul educațional

CAPITOLUL I: INTRODUCERE Învatamântul ca domeniu prioritar al vietii sociale, ca ,,întreprindere de lunga durata, de care depinde formarea celui...

Eficiență managerială în ameliorarea conflictelor la nivelul organizațiilor școlare

ARGUMENT "Visul de aur" al multor manageri este ca organizaţiile pe care le conduc să funcţioneze lin, fără asperităţi, iar între angajaţi să...

Management educațional - aplicații software pentru planificarea strategică și managementul proiectelor educaționale

1. Elearning (învatamantul virtual) Structura unui site de eLearning Modul de organizare al unui sit de eLearning Interacţiunea cu sistemul...

Managementul educațional

INTRODUCERE Învăţământul ca domeniu prioritar al vieţii sociale, ca ,,întreprindere” de lungă durată, de care depinde formarea celui mai important...

Managementul educațional

Ca orice stiinta si managementul a evoluat odata cu timpul astfel incat din momentul aparitiei ca necesitate o organizare procesuala de...

Ai nevoie de altceva?