Problematica Sistemului Instituțional și a Procesului de Învățământ

Curs
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Psihopedagogie
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 58 în total
Cuvinte : 30842
Mărime: 680.06KB (arhivat)
Cost: Gratis
UNIVERSITATEA DE MEDICINÃ ªI FARMACIE DIN CRAIOVA DEPARTAMENTUL PENTRU PREGÃTIREA PERSONALULUI DIDACTIC MODULUL PSIHOPEDAGOGIC

Extras din document

1. Sistemul de învãþãmânt - concept, funcþii, structurã, tendinþe de evoluþie

Comentariu de bazã

Educaþia formalã ºi nonformalã este realizatã organizat, conform finalitãtilor sale, printr-un

ansamblu de institutii specializate, la nivel central sau al organizatiilor, comunitãtilor, cu structuri

la nivel de macrosistem sau microsistem.

Sistemul de învãtãmânt este componenta principalã a sistemului institutional al educatiei,

cuprinzând institutiile specifice, care realizeazã scopurile învãtãmântului (vezi Legea

învãtãmântului art. 3, 4), printr-un management axat pe coordonarea influentelor pedagogice

formale ºi nonformale.

În sens restrâns, sistemul de învãtãmânt cuprinde sistemul institutiilor ºcolare, pe care se

desfãºoarã specific procesul instructiv-educativ, cu prioritate între 3-18 ani, dar cu deschideri spre

educatia permanentã. În realizarea finalitãtilor sale, sistemul de învãtãmânt colaboreazã ºi cu alte

medii educationale: familia, organizatiile de copii ºi tineret, mass-media, biserica.

În orice societate, sistemul de învãtãmânt ca subsistem al sãu are ca functii:

- culturalã (formarea pentru asimilarea ºi dezvoltarea valorilor culturale);

- socialã (formarea pentru integrarea liberã în activitatea si viata socialã, pentru dezvoltarea

caracteristicilor societãtii contemporane);

- economicã (pregãtirea, formarea pentru integrare profesionalã creativã, pentru utilizarea

eficientã a resurselor implicate);

- umanã (formarea - dezvoltarea personalitãtii celui educat, instruit în mod echilibrat,

armonios, conform particularitãtilor individuale, la nivelul asteptãrilor proprii si sociale).

Structura sistemului de învãtãmânt românesc este reglementatã prin Legea

Învãtãmântului, nr. 84. 1995, 1999, dar recomandãm studiul ultimelor amendamente, hotãrâri ale

guvernului privind modernizãrile specifice (2003).

Tendintele sale de evolutie reflectã gradul în care el reflectã noile principii ale conceperii

educatiei, asteptãrile societãtii si ale indivizilor, dezvoltarea lumii contemporane, nivelul

cercetãrilor de stiintele implicate s.a.

- Sistemele de învãtãmânt înregistreazã urmãtoarele tendinte de evolutie:

- pregãtirea specialã a copiilor pentru ca „trecerea în învãtãmântul primar sã devinã

mai suplã";

- pregãtirea în conditii optime a „parcursului educativ" de la învãtãmântul primar la

cel secundar;

- prelungirea duratei învãtãmântului obligatoriu, pentru a asigura sanse egale tuturor

grupurilor sociale;

- multiplicarea si diversificarea învãtãmântului postobligatoriu;

- dezvoltarea învãtãmântului superior care sã echilibreze diversele specializãri;

- formarea tuturor cadrelor didactice la nivel universitar (3,4,5 ani);

Departamentul pentru Pregãtirea Personalului Didactic 2008

Modulul PSIHOPEDAGOGIC

PEDAGOGIE II

- asigurarea continuitãtii între formele de pregãtire profesionalã initialã si continuã.

(Ministerul Învãtãmântului, Învãtãmântul din alte tãri, 1990, Bucuresti, p. 7-21).

- Alte tendinte de evolutie a sistemelor moderne de învãtãmânt:

- cresterea rolului comunitãtilor locale si zonale în descentralizarea administrativã si

financiarã;

- formarea cadrelor didactice în functie de cerintele teritoriale de dezvoltare socioeconomicã;

- extinderea învãtãmântului prin colaborarea vârstei de scolarizare (5-6 ani) si

prelungirea vârstei obligatorii (16-18 ani);

- sporirea rolului evaluãrii formative, continue, fatã de evaluarea normativã,

standardizatã;

- dezvoltarea filierelor vocationale dupã absolvirea învãtãmântului general

obligatoriu;

- îmbunãtãtirea standardelor de calificare vocationalã prin învãtãmântul secundar

superior;

- proiectarea modularã a cursurilor în învãtãmântul liceal, profesional si superior;

- perfectionarea pregãtirii initiale si continue a cadrelor didactice.

- Articolul 15

1. Sistemul national de învãtãmânt este constitiut din ansamblul unitãtilor si

institutiilor de învãtãmânt de diferite tipuri, niveluri si forme de organizare a

activitãtii de instruire si educare.

2. Sistemul national de învãtãmânt cuprinde unitãti si institutii de învãtãmânt, de stat si

particulare.

3. învãtãmântul este organizat pe niveluri, asigurând coerenta si continuitatea instruirii

si educatiei, în concordantã cu particularitãtile de vârstã si individuale.

4. Sistemul national de învãtãmânt cuprinde:

a. învãtãmânt prescolar: grupa micã, mijlocie, mare, ca pregãtitoare pentru scoalã;

b. învãtãmânt primar: clasele I-1V;

c. învãtãmânt secundar:

I. învãtãmântul secundar inferior organizat în douã cicluri care se succed:

gimnaziu, clasele V-VIII si ciclul superior al liceului sau scoala de arte si

meserii, clasele IX-X:

II. învãtãmântul secundar superior: ciclul superior al liceului, clasele XIXII/

XII1;

d. învãtãmânt postliceal;

e. învãtãmânt superior: învãtãmânt universitar si învãtãmânt postuniversitar;

4.1 Sistemul national de învãtãmânt cuprinde si educatia permanentã.

5. Învãtãmântul prescolar, primar, secundar si postliceal formeazã învãtãmântul

preuniversitar. Ciclul inferior si ciclul superior al liceului formeazã învãtãmântul

liceal. ªcoala de arte si meserii si anul de completare formeazã învãtãmântul

profesional.

5.1 Învãtãmântul primar si secundar inferior formeazã învãtãmântul obligatoriu - (XXX,

legea învãtãmântului, nr. 84/1995, noua variantã privind modificarea acesteia -

aprilie 2003).

Preview document

Problematica Sistemului Instituțional și a Procesului de Învățământ - Pagina 1
Problematica Sistemului Instituțional și a Procesului de Învățământ - Pagina 2
Problematica Sistemului Instituțional și a Procesului de Învățământ - Pagina 3
Problematica Sistemului Instituțional și a Procesului de Învățământ - Pagina 4
Problematica Sistemului Instituțional și a Procesului de Învățământ - Pagina 5
Problematica Sistemului Instituțional și a Procesului de Învățământ - Pagina 6
Problematica Sistemului Instituțional și a Procesului de Învățământ - Pagina 7
Problematica Sistemului Instituțional și a Procesului de Învățământ - Pagina 8
Problematica Sistemului Instituțional și a Procesului de Învățământ - Pagina 9
Problematica Sistemului Instituțional și a Procesului de Învățământ - Pagina 10
Problematica Sistemului Instituțional și a Procesului de Învățământ - Pagina 11
Problematica Sistemului Instituțional și a Procesului de Învățământ - Pagina 12
Problematica Sistemului Instituțional și a Procesului de Învățământ - Pagina 13
Problematica Sistemului Instituțional și a Procesului de Învățământ - Pagina 14
Problematica Sistemului Instituțional și a Procesului de Învățământ - Pagina 15
Problematica Sistemului Instituțional și a Procesului de Învățământ - Pagina 16
Problematica Sistemului Instituțional și a Procesului de Învățământ - Pagina 17
Problematica Sistemului Instituțional și a Procesului de Învățământ - Pagina 18
Problematica Sistemului Instituțional și a Procesului de Învățământ - Pagina 19
Problematica Sistemului Instituțional și a Procesului de Învățământ - Pagina 20
Problematica Sistemului Instituțional și a Procesului de Învățământ - Pagina 21
Problematica Sistemului Instituțional și a Procesului de Învățământ - Pagina 22
Problematica Sistemului Instituțional și a Procesului de Învățământ - Pagina 23
Problematica Sistemului Instituțional și a Procesului de Învățământ - Pagina 24
Problematica Sistemului Instituțional și a Procesului de Învățământ - Pagina 25
Problematica Sistemului Instituțional și a Procesului de Învățământ - Pagina 26
Problematica Sistemului Instituțional și a Procesului de Învățământ - Pagina 27
Problematica Sistemului Instituțional și a Procesului de Învățământ - Pagina 28
Problematica Sistemului Instituțional și a Procesului de Învățământ - Pagina 29
Problematica Sistemului Instituțional și a Procesului de Învățământ - Pagina 30
Problematica Sistemului Instituțional și a Procesului de Învățământ - Pagina 31
Problematica Sistemului Instituțional și a Procesului de Învățământ - Pagina 32
Problematica Sistemului Instituțional și a Procesului de Învățământ - Pagina 33
Problematica Sistemului Instituțional și a Procesului de Învățământ - Pagina 34
Problematica Sistemului Instituțional și a Procesului de Învățământ - Pagina 35
Problematica Sistemului Instituțional și a Procesului de Învățământ - Pagina 36
Problematica Sistemului Instituțional și a Procesului de Învățământ - Pagina 37
Problematica Sistemului Instituțional și a Procesului de Învățământ - Pagina 38
Problematica Sistemului Instituțional și a Procesului de Învățământ - Pagina 39
Problematica Sistemului Instituțional și a Procesului de Învățământ - Pagina 40
Problematica Sistemului Instituțional și a Procesului de Învățământ - Pagina 41
Problematica Sistemului Instituțional și a Procesului de Învățământ - Pagina 42
Problematica Sistemului Instituțional și a Procesului de Învățământ - Pagina 43
Problematica Sistemului Instituțional și a Procesului de Învățământ - Pagina 44
Problematica Sistemului Instituțional și a Procesului de Învățământ - Pagina 45
Problematica Sistemului Instituțional și a Procesului de Învățământ - Pagina 46
Problematica Sistemului Instituțional și a Procesului de Învățământ - Pagina 47
Problematica Sistemului Instituțional și a Procesului de Învățământ - Pagina 48
Problematica Sistemului Instituțional și a Procesului de Învățământ - Pagina 49
Problematica Sistemului Instituțional și a Procesului de Învățământ - Pagina 50
Problematica Sistemului Instituțional și a Procesului de Învățământ - Pagina 51
Problematica Sistemului Instituțional și a Procesului de Învățământ - Pagina 52
Problematica Sistemului Instituțional și a Procesului de Învățământ - Pagina 53
Problematica Sistemului Instituțional și a Procesului de Învățământ - Pagina 54
Problematica Sistemului Instituțional și a Procesului de Învățământ - Pagina 55
Problematica Sistemului Instituțional și a Procesului de Învățământ - Pagina 56
Problematica Sistemului Instituțional și a Procesului de Învățământ - Pagina 57
Problematica Sistemului Instituțional și a Procesului de Învățământ - Pagina 58

Conținut arhivă zip

  • Problematica Sistemului Institutional si a Procesului de Invatamant.pdf

Alții au mai descărcat și

Didactica disciplinelor economice

TEMA 1 ROLUL EDUCAŢIEI ECONOMICO-SOCIALE ÎN ROMÂNIA OBIECTIVE: Cursanţii, studiind acest capitol, vor deveni capabili: - să identifice...

Psihopedagogia Inadaptarii

I.Devianţă, delincvenţă – definiţii şi clarificări conceptuale Termenul de devianţă a fost utilizat pentru prima dată în anul 1938 de către...

Finalitățile Educației

2007.03.26 Curs 03 Finalităţile educaţiei Finalităţile educaţiei se încadrează pe 3 paliere 1. idealul educativ 2. scopul educativ 3....

Didactica specialității

Curricumul naţional pentru învăţământul liceeal, filiera tehnologică 1.1. Obiective, consideraţii generale Obiectivele prezentului capitol...

Psihologia Educației

PSIHOLOGIA EDUCATIEI Titular disciplina: Prof.univ.dr. Nicolae RADU SINTEZA CURSULUI Autori: Nicolae Radu, Laura Goran, Angela Ionecu, Diana...

Curs psihologia educației

I. Obiectul si problematica psihologiei educatiei - Sinonime: psihologia educationala, psihologia scolara, psihologia pedagogica, psihologia...

Handicapul de Limbaj

Constituirea logopediei Logopedia face parte si ea din sistemul stiintelor psihopedagogiei speciale si poate fi apreciata ca fiind un domeniu...

Psihologia Educației

1. Statutul de ştiinţă al psihologiei educaţiei Psihologia educaţiei /pedagogică /educaţională studiază în sens larg evoluţia psihicului în...

Te-ar putea interesa și

Modalități de participare civică la decizia politică - promovarea drepturilor copilului

Argument Pornind de la politicile publice, cu accent pe importanţa politicilor de incluziune socială, lucrarea de faţă îşi propune să ilustreze...

Managementul Proiectelor Educaționale

Revoluţionarea educaţiei, înţeleasă ca fundament al realizării progresive a obiectivelor societăţii cunoaşterii, statuează, in acest context,...

Dimensiunea normativă și culturală a organizației școlare

ARGUMENT MOTIVAŢIA ALEGERII TEMEI Abordarea temei ”Dimensiunea normativă și culturală a organizațiilor școlare” implică prezentarea şi...

Abandonul școlar - cauze și modalități de prevenire

Capitolul I: Abandonul scolar, cauze şi efecte 1.1. Delimitări conceptuale : inadaptare, eşec, insucces şi abandon şcolar În literatura de...

Studiul privind Formarea Profesionala a Specialistilor in Administratia Publica

INTRODUCERE Integrarea României în Uniunea Europeana înseamna pe lânga armonizarea legislativa si o preluare a valorilor si mentalitatilor...

Finantarea Dezvoltarii Regionale in Contextul Integrarii in Uniunea Europeana

INTRODUCERE Politica de dezvoltare regională este una din politicile cele mai importante şi cele mai complexe ale Uniunii Europene, statut ce...

Psihopedagogie Pentru Definitivat

TEMA 1. PROBLEMATICA EDUCATIEI SI ÎNVATAMÂNTULUI ÎN SOCIETATEA CONTEMPORANA. INOVATIE SI REFORMA ÎN SCOALA ROMÂNEASCA 1. Educatia si provocarile...

Managementul Serviciilor Publice

1.1 Caracteristici, orientari si concepte generale cu care opereaza managementul serviciilor publice Problema cu privire la cadrul managerial al...

Ai nevoie de altceva?