Psihologia educației note de curs 2019

Curs
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Psihopedagogie
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 41 în total
Cuvinte : 14416
Mărime: 320.44KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf. Univ. Dr. Tiberiu Dughi

Cuprins

noțiunea de dezvoltare

- ereditate, mediu educație în dezvoltarea psihică

- teorii privind influența factorilor de dezvoltare

- stadii ale dezvoltării

2. Învățarea. Teorii și factori

- delimitări conceptuale

- modele și teorii ale învățării

- rolul proceselor psihice în învățare: gândirea, memoria, motivația, atenția

3. Personalitatea

- conceptul de personalitate

- componente ale personalității

- creativitatea ca aptitudine generală

4. Personalitatea cadrului didactic

- statut și rol ale cadrului didactic

- stiluri didactice

5. Comunicarea în context educațional

- definiții

- tipuri de comunicare

- bariere și blocaje în comunicare

6. Grupul clasă

- caracteristici

- funcții ale grupului

- procese de grup

Extras din document

DETERMINANȚI AI DEZVOLTĂRII PSIHICE

În contextul facilitării cunoașterii caracteristicilor psihologice ale omului, pentru a putea realiza

o intervenție psiho-modelatoare eficientă asupra personalității acestuia, se impune cunoașterea

determinanților acestor caracteristici, a factorilor ce generează dezvoltarea precum și a

particularităților cu care aceasta se manifestă pe parcursul vieții.

2.1. DEFINIȚIA DEZVOLTĂRII

Dezvoltarea este un proces complex care cuprinde transformări ireversibile petrecute în natură

și în societate care duc la o schimbare calitativă și cantitativă în sens ascendent chiar dacă mai

există faze de regres pe parcursul acestui continuum.

La om, dezvoltarea este un proces prin care se realizează noi structuri funcționale care

diferențiază comportamentul conducând la o mai bună adaptare la mediu. Dezvoltarea umană

este un proces permanent, specific întregii vieți, de aceea J.P. Tanner o numește dezvoltare

seculară.

Aceste schimbări care se produc pe parcursul ontogenezei au loc în trei planuri:

- în plan biologic, dezvoltarea desemnând modificările fizice morfologice și biochimce

ale organismului;

- în plan psihic, referindu-se la apariția, instalarea și transformarea proceselor, funcțiilor

și însușirilor psihice;

- în plan social, materializată în adaptarea conduitei persoanei la normele și cerințele

majoritar acceptate și impuse de comunitatea din cadrul căreia face parte persoana.

Pe parcursul dezvoltării ființei umane, cele trei planuri interferează stabilindu-se între ele

interacțiuni și interdependențe:

- elementele ce țin de dezvoltarea în cele trei planuri se realizează corelat unele cu altele ,

dar nu simultan;

- există pusee de dezvoltare atât în plan fizic cât și în plan psihic cât și încetiniri ale

ritmului de dezvoltare;

- după o anumită vârstă biologică se poate constata în acest plan o involuție, care nu se

regăsește în mod obligatoriu în plan psihic. (Ilica, Herlo, 2005, pp.45-46)

Caracteristici ale dezvoltării umane: (Golu, Golu, 2003, p.202)

- dezvoltarea se conformează principiului dialectic al trecerii determinărilor în

autodeterminare;

- dezvoltarea nu poate fi concepută în afara unuia dintre planurile enunțate mai sus,

sistemul hipercomplex pe care - l reprezintă omul neputând fi redus la doar una din

dimensiunile sale;

- prin dezvoltare se face trecerea de la inferior la superior, de la simplu la complex,

parcurgând o serie de stadii de dezvoltare într-un proces ce are un caracter continuu;

aceste stadii au caracterisitici specifice, dar în același timp au legături de determinare cu

celelalte stadii ele fiind emergente unele din altele în sens ascendent;

- dezvoltarea umană are un caracter individual, unic, imprimat de trăsăturile individuale

pe care le posedă fiecare persoană care conduc la un ritm propriu de dezvoltare precum

și la o direcție specifică, unică, proprie;

- dezvoltarea umană este rezultanta intersecției liniilor de forță ale dezvoltării naturii,

științei, culturii,; omul este o sinteză biopsihosocioculturală, ontogeneza sa

reprezentând de fapt articularea condițiilor sociale ale devenirii sale, externe cu

condițiile sale interne de factură biologică și psihică.

2.2. DEZVOLTAREA PSIHICĂ

În mod particular dezvoltarea psihică reprezintă:

- continua devenire a vieții psihice, continua transformare, de la o etapă la alta perosana

fiind mereu diferită dar în același timp coerentă, relaitv constantă din punct de vedere

psihic;

- un proces continuu de transfer cantitativ și calitativ în sens ascendent de la nivele

primare, slab diferențiate, la nivele superioare, bine diferențiate și specializate;

- un proces de conturare și accentuare a unor funcții superioare care dierențiază

comportamentul și conduc în același timp la o mai bună adaptare la mediul fizic și

social.

Caracteristici ale dezvoltării psihice:

- dezvoltarea psihică are la bază încorporări și constituiri de conduite și atitudini noi ca

formare de instrumente progresiv devenite mai complexe și ca formare de modalități de

satisfacere a unor trebuințe și formare de noi trebuințe și modalități de satisfacere a

acestora.

- Dezvoltarea psihică implică modificarea echilibrului între asimilarea realității din zone

din ce în ce mai îndepărtate de acțiune și o acomodare a acestora la condițiile subiective

și circumstanțele existențiale proprii. (Șchiopu, 1997, p.229)

- Dezvoltarea psihică se produce stadial, pe parcursul ontogenezei persoana parcurgând o

serie de etape care au caracteristic un anumit tip de activitate dominantă (adaptativă și

formativă) precum și un anumit tip de relații specifice, trecerea de la un stadiu la altul

fiind marcată de manifestări acute, de crize care sunt urmate de perioade de evoluție

liniștită.

- Dezvoltarea psihică are un caracter sistemic, funcțiile și procesele psihice

nedezvoltându-se separat una de cealaltă ci interdependent, prin interacțiuni

intraspecifice ce mijlocesc interacțiunile cu mediul social.

- Dezvoltarea psihică este supusă unei serii de legități cum ar fi: trecerea de la cantitate la

calitate, apariția și depășirea contradicțiilor, negarea negației. Dezvoltarea psihologică

presupune confruntarea dintre impulsurile subiective și exigențele ambientale, dintre

aspirații și posibilități, dintre constrîngeri și inițiative, dintre imaginea de sine și

percepția celorlalți asupra sa. (Popescu-Neveanu,P., 1978, p.197)

- Dezvoltarea psihică este un proces multidimensional și multifactorial, ea fiind triplu

determinată: omul se naște cu un anumit potențial care devine manifest doar în

condițiile în care mediul și educația acționează stimulativ și constructiv asupra acestor

trăsături latente ale persoanei.

- Se face trecerea de la genotip ca ansambu de caracteristici ereditare transmise prin

intermediul celulelor geminale - cadrul genetic - fără nici o influență peristaltică - de

mediu, la fenotip înțeles ca totalitate a însușirilor, caracteristicilor și trăsăturilor, a

structurilor funcționale dobândite ca urmare a acțiunii factorilor de mediu și educativi.

Bibliografie

Cristea, G.C., (2002), Psihologia educației, Ed. Coresi, București

Dughi, T., Roman, A. (2009) Dimensiuni psihologice ale învățării, Edtura Universității - Aurel

Vlaicu - , Arad

Jude, I. (2002), Psihologie școlară și optim educațional, E.D.P., București

Sălăvăstru, D., (2009), Psihologia învățării, Polirom, Iași

Sălăvăstru, D., (2004), Psihologia educației, Polirom, Iași

Notă : Vor fi studiate doar capitolele corespunzătoare conținuturilor prezentei mai sus.

Preview document

Psihologia educației note de curs 2019 - Pagina 1
Psihologia educației note de curs 2019 - Pagina 2
Psihologia educației note de curs 2019 - Pagina 3
Psihologia educației note de curs 2019 - Pagina 4
Psihologia educației note de curs 2019 - Pagina 5
Psihologia educației note de curs 2019 - Pagina 6
Psihologia educației note de curs 2019 - Pagina 7
Psihologia educației note de curs 2019 - Pagina 8
Psihologia educației note de curs 2019 - Pagina 9
Psihologia educației note de curs 2019 - Pagina 10
Psihologia educației note de curs 2019 - Pagina 11
Psihologia educației note de curs 2019 - Pagina 12
Psihologia educației note de curs 2019 - Pagina 13
Psihologia educației note de curs 2019 - Pagina 14
Psihologia educației note de curs 2019 - Pagina 15
Psihologia educației note de curs 2019 - Pagina 16
Psihologia educației note de curs 2019 - Pagina 17
Psihologia educației note de curs 2019 - Pagina 18
Psihologia educației note de curs 2019 - Pagina 19
Psihologia educației note de curs 2019 - Pagina 20
Psihologia educației note de curs 2019 - Pagina 21
Psihologia educației note de curs 2019 - Pagina 22
Psihologia educației note de curs 2019 - Pagina 23
Psihologia educației note de curs 2019 - Pagina 24
Psihologia educației note de curs 2019 - Pagina 25
Psihologia educației note de curs 2019 - Pagina 26
Psihologia educației note de curs 2019 - Pagina 27
Psihologia educației note de curs 2019 - Pagina 28
Psihologia educației note de curs 2019 - Pagina 29
Psihologia educației note de curs 2019 - Pagina 30
Psihologia educației note de curs 2019 - Pagina 31
Psihologia educației note de curs 2019 - Pagina 32
Psihologia educației note de curs 2019 - Pagina 33
Psihologia educației note de curs 2019 - Pagina 34
Psihologia educației note de curs 2019 - Pagina 35
Psihologia educației note de curs 2019 - Pagina 36
Psihologia educației note de curs 2019 - Pagina 37
Psihologia educației note de curs 2019 - Pagina 38
Psihologia educației note de curs 2019 - Pagina 39
Psihologia educației note de curs 2019 - Pagina 40
Psihologia educației note de curs 2019 - Pagina 41

Conținut arhivă zip

  • Psihologia educatiei note de curs 2019.pdf

Alții au mai descărcat și

Teoria Instruirii

Conceptul de instruire. Etimologie. Evoluţia conceptului -accepţiuni contemporane. Educaţie –pedagogie-didactică –instruire. Instruire : în limba...

Competenta intelectuală. educație intelectuală

Hoopes (1979) - învățarea interculturală se desfășoară pe un continuum, de la ETNOCENTRISM, la diferite forme de adaptare și integrare....

Psihologia Educationala

Statutul epistemologic al stiintelor educatiei Termenul folosit: stiintele educatiei. ,,Nevoia de a cunoaste mai bine copilul si de a tine seama...

Fundamentele Psihopedagogiei Speciale

TEMA 1 Psihopedagogia speciala: scurt istoric si evolutii recente Structura Psihopedagogia speciala – domeniu de cunoastere si actiune Educaţia...

Fundamentele Psihopedagogiei Speciale

Psihopedagogia speciala (defectologie) – stiinta psihopedagogica care se ocupa cu studiul persoanelor handicapate, de studiul particularitatii...

Teme definitivat

TEMA 1. Educaţia și învăţământul în societatea cunoaşterii A. Educatia: forme (formala, nonformala, informala), domenii educationale (educatia...

Psihologia educației

1. PSIHOLOGIA EDUCAȚIEI ȘI ROLUL SĂU ÎN FORMAREA VIITOARELOR CADRE DIDACTICE. Procesul de construcție a cunoștințelor în psihologia educaționala...

Consecințele abuzului și maltratării copilului din familie, asupra dezvoltării psihosociale

I. INTRODUCERE ARGUMENT / INTRODUCERE 1. SCOPUL LUCRÃRII Scopul acestei lucrãri se doreste a fi impãrţit pe mai multe direcţii. O primã direcţie...

Te-ar putea interesa și

Considerații asupra rolul abuzului copilului în familie în evoluția sa către delincvență

Motto: "Respectați copilul care face o greșeală și care poate, atunci sau mai târziu, să se corecteze el însuși, dar opriți ferm și imediat orice...

Psihologie Cognitivă - Limbajul

CUVINTE CHEIE : limbă, limbaj, decizie lexicală, comunicare, cuvinte ABSTRACT: Cercetarea de față evidențiază ”Limbajul” ,raportându-se la...

Ai nevoie de altceva?