Psihologie educațională

Curs
9/10 (4 voturi)
Ă
Domeniu: Psihopedagogie
Conține 1 fișier: pptx
Pagini : 167 în total
Mărime: 291.43KB (arhivat)
Cost: Gratis

Cuprins

1. Obiectul psihologiei educației;

2. Problema educabilității;

3. Stadialitatea dezvoltării psiho-fizice;

4. Personalitatea elevului;

5. Metode de cunoaștere a personalității elevului;

6. Cunoaștere și învățare;

7. Stiluri cognitive, de învățare și de comportare-exprimare;

8. Reușita școlară;

9. Problematica psihosociologică a grupurilor școlare;

10. Personalitatea profesorului.

11. Normativitatea instruirii

Extras din document

Curs 1. Obiectul psihologiei educaționale

Atunci când vorbim despre obiectul psihologiei educaționale nu putem omite domeniul în slujba căruia își dedică această știință eforturile de reflecție, cercetare, experimentare. Este vorba, în esență, despre EDUCAȚIE, acțiune socială sui generis și de durată, a cărei natură și specific și a cărei dimensiune teleologică și axiologică , simultan individuală și socială, necesită și o perspectivă psihologică asupra activităților și conduitelor agenților implicați în procesul educațional.

Immanuel Kant: „Educația este una dintre cele mai mărețe invenții ale geniului uman, care ascunde în sine marele secret al perfecțiunii ființei umane”.

Johann Friederich Herbart: „Omul are nevoie de educație nu pentru că fără educație el n-ar crește, ci pentru că dacă crește această creștere nu trebuie lăsată la voia întâmplării”.

Pantelimon Golu: „ Educația, în sens larg,este un proces de modelare și automodelare a ființei umane în concordanță cu potențele sale interne și cu cerințele și așteptările sociale, de așa manieră încât să se creeze, pentru fiecare subiect, varianta cea mai potrivită de autoactualizare și afirmare de sine”.

Aplicație

Formulați propriile puncte de vedere ca răspuns la întrebarea:

Cui trebuie să ofere satisfacție educația și autoeducația ?

Ce este psihologia educațională ?

Pantelimon Golu: „Psihologia educațională (disciplină de graniță între psihologie și pedagogie) studiază geneza, structurarea și procesualitatea fenomenelor psihice în condițiile activității de învățare, pentru creșterea eficienței lor.

Ce este psihologia educațională ?

Viviane de Landsheere:

Psihologia educației apare ca una dintre științele fundamentale ale educației, aplicabilă la particularitățile procesului de învățământ (psihologia învățării, psihologia învățării diferitelor discipline de învățământ) și la specificul actorilor educației (psihologia profesorului, psihologia elevului, psihologia raporturilor interindividuale dintre profesor-elev).

Aplicație

Interpretați comparativ cele două definiții date psihologiei educaționale.

Problematica generală a psihologiei educaționale

Psihologia învățării (educației)

- Învățarea ca proces, ca produs și

ca funcție de diverși factori;

- Variabilele învățării;

- Educabilitatea.

Psihologia actorilor educației

- Psihologia elevului ( elevul-obiect și subiect al educației; stadialitatea dezvoltării psiho-fizice a elevului; personalitatea elevului; metode de cunoaștere a elevilor; motivația școlară; creativitatea și educarea ei

în școală.

Personalitatea profesorului (personalitatea prin prisma statutului; rolurile profesorului; stilul pedagogic al profesorului; efectele expectanțelor profesorului).

Psihologia raporturilor interindividuale dintre profesor și elev sau relația profesor - elev.

Concepte fundamentale în psihologia educațională

Psihologie; știința psihicului, a subiectivității umane;

Pedagogie; știința educației;

Instruire; transmiterea instituționalizată a cunoștințelor, deprinderilor, abilităților;

Învățare: dobândirea de experiență;

Educație; formarea omului ca personalitate;

Dezvoltare: sedimentarea experienței în structuri calitative de personalitate, câștiguri interne reflectate în independența de gândire și de acțiune.

Conținut arhivă zip

  • Psihologie educationala.pptx

Alții au mai descărcat și

Psihologia Educației

I.PSIHOLOGIA EDUCAŢIEI I.1.ÎNVAŢAREA ŞI TEORIILE ÎNVĂŢĂRII Conceptele de învaţare si învaţare şcolară.Mecanisme şi procesualitate. În sens...

Prevenirea conflictelor școală-familie prin consilierea părinților

INTRODUCERE Eliberată de constrângerile politice, educaţia îşi descoperă în mod necesar şi dimensiunea sa de consiliere în interacţiune cu cea de...

Portofoliu de Evaluare Finală

I. PSIHOLOGIA EDUCAȚIEI 1. Obiectul și importanța psihologiei școlare Psihologia este știința care acordă o atenție deosebită descrierii și...

Rutină și creativitate

Argument In masura in care politica unei tari este axata pe dezvoltare durabila, reformele apar ca o necesitate. Orice dezvoltare presupune oameni...

Specificul orientării școlare și profesionale la adolescenți

INTRODUCERE Actualitatea cercetării În ultimii ani ştiinţa a cunoscut multe investigaţii referitoare la orientarea şcolară şi profesională a...

Dezvoltarea gândirii la adolescenti

Dezvoltarea cognitiva (12-18 ani): Gandirea/ Intelectul In jurul varstei de 11, 12 ani puberul atinge cel mai avansat nivel de gandire. Exista...

Metode de cercetare pedagogică în sprijinul cunoașterii grupului de elevi

Ca orice alt domeniu al cercetării pedagogice, colectivul de elevi poate fi studiat prin intermediul sistemului de metode de cercetare pedagogică....

Educabilitate

Educabilitatea reprezintă capacitatea ființei umane de a beneficia de acțiune educativă și de a realiza acumulări progresive în plan...

Te-ar putea interesa și

Psihologia învățării teorii și aplicații educaționale

CAPITOLUL I Cand vorbim despre invatare, mereu o raportam la fiinta umana desi nu este un fenomen exclusiv uman. se regaseste si in lumea animala...

Psihologie Educationala - Studiu de Caz

tendita de a-i domina pe coechipierii sai, avand aptitudini de lider (le da instructiuni). Subiectul are o personalitate puternica, incearca sa-si...

Rolul Consilierului Educațional în Orientarea Școlară

DELIMITĂRI CONCEPTUALE Ce misiune are un consilier educativ- Se implică într-un act de comunicare cu clientul solicitant de servicii de consiliere...

Psihologie educațională

Facultate: IESC Anul: 1 Titular disciplina: • curs: Lector dr David Laura • seminar: Prep. Univ. Tomozii Elena Simona Tematica Seminar:...

Psihologie educatională - adolescenți și preadolescenți

Factorii externi și factorii interni Dezvoltarea psihică este rezultatul interacțiunii factorilor externi și interni. Cei externi sunt constituiți...

Avantajele si Limitele Metodelor Psihologiei Educatiei si Contextele Educationale in Care Pot fi Utilizate

Psihologia educationala preia din arsenalul metodologic al stiintelor psihologice acele metode care se potrivesc obiectivelor sale de cercetare si...

Diferența dintre consiliere educatională, consiliere psihologică și psihoterapie

Înainte de a putea intra în compararea acestor termeni, o înțelegere mai aprofundată a fiecăruia este necesară. Mai exact, ce anume este...

Psihologia Educației - Parte Integrantă a Fenomenului Educațional

CURS 1 Psihologia educaţiei – parte integrantă a fenomenului educaţional Parte integrantă a dezvoltării sociale şi personale, educaţia poate fi...

Ai nevoie de altceva?