Psihopedagogie Specială

Curs
9.4/10 (7 voturi)
Domeniu: Psihopedagogie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 69 în total
Cuvinte : 31531
Mărime: 139.88KB (arhivat)
Cost: Gratis
UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI FACULTATEA DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI

Extras din document

Cursul nr. 1

OBIECTUL DE STUDIU ŞI DOMENIUL PSIHOPEDAGOGIEI SPECIALE

Psihopedagogia specială este ştiinţa care se ocupă de persoanele handicapate, de studiul particularităţilor psihice, de instruirea şi educaţia lor, de evoluţia şi dezvoltarea lor psihică, de modalităţile corectiv-recuperative pentru valorificarea potenţialului uman existent şi formarea personalităţii acestora, în vederea integrării socio-profesionale cât mai adecvate.

Ramurile Psihopedagogiei speciale sunt următoarele :

- psihopedagogia deficienţilor de intelect,

- psihopedagogia deficienţilor de auz,

- psihopedagogia deficienţilor de văz,

- psihopedagogia deficienţilor fizic şi psihoneuromotori,

- logopedia,

- psihopedagogia persoanelor cu tulburări psihice,

- psihopedagogia persoanelor cu tulburări socio-afective şi de comportament,

- psihopedagogia elevilor cu tulburări de învăţare (datorate sau nu deficienţelor),

- psihopedagogia diversităţilor etnice, culturale şi lingvistice,

- psihopedagogia celor cu abilităţi, talente şi a creativilor (supradotaţi).

Delimitări conceptuale în domeniul psihopedagogiei speciale

1. aspectul medical – Deficienţa

DEFICIENŢĂ înseamnă pierderea, anomalia, perturbarea cu caracter definitiv sau temporar a unei structuri fiziologice, anatomice sau psihologice şi desemnează o stare patologică, funcţională, stabilă sau de lungă durată, ireversibilă sub acţiunea terapeutică şi care afectează capacitatea de muncă, dereglând procesul de adaptare şi integrare la locul de muncă sau în comunitate a persoanei în cauză.

2. aspectul funcţional – Incapacitatea

INCAPACITATEA reprezintă perturbarea capacităţii de îndeplinire normală a unei activităţi sau a unui comportament și poate avea un caracter reversibil sau ireversibil, progresiv sau regresiv.Reprezintă o pierdere, o diminuare totală sau parţială a posibilităţilor fizice, mintale, senzoriale etc, consecinţă a unei deficienţe care împiedică efectuarea normală a unor activităţi.

3. aspectul social – Handicapul

HANDICAPUL este o funcţie a relaţiei dintre persoanele cu incapacitate şi mediul lor de viaţă, fiind evidenţiat atunci când aceste persoane întâlnesc bariere culturale, fizice sau sociale, împiedicându-le accesul la diferite activităţi sau servicii sociale care sunt disponibile în condiţii normale celorlalte persoane din jurul lor. Handicap poate fi numit orice dezavantaj rezultând dintr-o deficienţă sau incapacitate care îl împiedică sau pune în imposibilitate pe individ să-şi îndeplinească un rol normal (în raport cu vârsta, sexul, factorii sociali şi culturali).

DIFICULTĂŢILE întâlnite de persoanele cu handicap se clasifică în:

a. dificultăţi de ordin general:

- dificultăţi de deplasare şi mişcare, pentru cei cu deficienţe fizice;

- dificultăţi de exprimare şi comunicare, pentru cei cu deficienţe senzoriale;

- dificultăţi de adaptare la modul de viaţă cotidian şi la rigorile vieţii sociale, pentru cei cu deficienţe mintale şi intelectuale;

b. dificultăţi de ordin profesional:

- dificultăţi legate de instruirea şi pregătirea profesională a persoanelor cu diferite forme şi grade de deficienţă;

- dificultăţi de plasare în locuri de muncă corespunzătoare profesiei sau absenţa unor locuri de muncă în condiţii protejate (ateliere protejate, secţii speciale de producţie pentru persoane cu handicap etc);

c. dificultăţi de ordin psihologic şi social:

- bariere psihologice care apar între persoanele cu şi fără handicap ca urmare

a dificultăţilor întâmpinate în activităţile cotidiene, profesionale sau sociale, precum şi din cauza unor prejudecăţi sau a unor reprezentări deformate cu privire la posibilităţile şi activitatea persoanelor cu deficienţe.

PRINCIPALELE CATEGORII DE COPII CU CERINȚE EDUCATIVE SPECIALE

- copii cu deficiențe senzoriale, fizice sau mintale;

- copii cu tulburări de limbaj;

- copii cu deficiențe asociate;

- copii cu dificultăţi de cunoaştere şi învăţare (sindromul Down, discalculia, dispraxia);

- copii cu handicap locomotor, nedeplasabili, ce nu pot fi integrați în structurile de învățământ obișnuit (sunt incluse persoanele în vârstă de până la 30 de ani).

- copii cu deficienţe comportamentale (tulburări de conduită, hiperactivitate cu deficit de atenţie-ADHD, tulburări de opoziţie şi rezistenţă);

- copii cu tulburări afective, emoţionale (anxietatea, depresia, atacul de panică, tulburări de stres post-traumatic, tulburări de alimentaţie: anorexia nervoasă, bulimia nervoasă, supra-alimentarea);

- copii cu deficienţe de comunicare şi interacţiune (tulburări din spectrul autistic, sindromul Asperger).

Copiii cu cerinţe educative speciale pot fi integraţi fie în unităţi distincte de învăţământ special, fie în grupe şi clase speciale din unităţi preşcolare şi şcolare obişnuite, fie, în mod individual, în unităţi de învăţământ obişnuite.

EVALUAREA ȘI EXPERTIZA PERSOANELOR CU CERINȚE SPECIALE

Evaluarea copiilor cu cerințe educative speciale este o activitate complexă, care corelează numeroase date obținute prin anamneză, diagnostic medical, diagnostic psihopedagogic, cunoașterea factorilor de mediu și personali.

Evaluarea persoanelor cu dizabilități se realizează pe patru direcții importante:

- evaluarea medicală – se realizează o examinare clinică, efectuându-se investigații clinice de laborator și paraclinice, în vederea stabilirii unui diagnostic complet;

Preview document

Psihopedagogie Specială - Pagina 1
Psihopedagogie Specială - Pagina 2
Psihopedagogie Specială - Pagina 3
Psihopedagogie Specială - Pagina 4
Psihopedagogie Specială - Pagina 5
Psihopedagogie Specială - Pagina 6
Psihopedagogie Specială - Pagina 7
Psihopedagogie Specială - Pagina 8
Psihopedagogie Specială - Pagina 9
Psihopedagogie Specială - Pagina 10
Psihopedagogie Specială - Pagina 11
Psihopedagogie Specială - Pagina 12
Psihopedagogie Specială - Pagina 13
Psihopedagogie Specială - Pagina 14
Psihopedagogie Specială - Pagina 15
Psihopedagogie Specială - Pagina 16
Psihopedagogie Specială - Pagina 17
Psihopedagogie Specială - Pagina 18
Psihopedagogie Specială - Pagina 19
Psihopedagogie Specială - Pagina 20
Psihopedagogie Specială - Pagina 21
Psihopedagogie Specială - Pagina 22
Psihopedagogie Specială - Pagina 23
Psihopedagogie Specială - Pagina 24
Psihopedagogie Specială - Pagina 25
Psihopedagogie Specială - Pagina 26
Psihopedagogie Specială - Pagina 27
Psihopedagogie Specială - Pagina 28
Psihopedagogie Specială - Pagina 29
Psihopedagogie Specială - Pagina 30
Psihopedagogie Specială - Pagina 31
Psihopedagogie Specială - Pagina 32
Psihopedagogie Specială - Pagina 33
Psihopedagogie Specială - Pagina 34
Psihopedagogie Specială - Pagina 35
Psihopedagogie Specială - Pagina 36
Psihopedagogie Specială - Pagina 37
Psihopedagogie Specială - Pagina 38
Psihopedagogie Specială - Pagina 39
Psihopedagogie Specială - Pagina 40
Psihopedagogie Specială - Pagina 41
Psihopedagogie Specială - Pagina 42
Psihopedagogie Specială - Pagina 43
Psihopedagogie Specială - Pagina 44
Psihopedagogie Specială - Pagina 45
Psihopedagogie Specială - Pagina 46
Psihopedagogie Specială - Pagina 47
Psihopedagogie Specială - Pagina 48
Psihopedagogie Specială - Pagina 49
Psihopedagogie Specială - Pagina 50
Psihopedagogie Specială - Pagina 51
Psihopedagogie Specială - Pagina 52
Psihopedagogie Specială - Pagina 53
Psihopedagogie Specială - Pagina 54
Psihopedagogie Specială - Pagina 55
Psihopedagogie Specială - Pagina 56
Psihopedagogie Specială - Pagina 57
Psihopedagogie Specială - Pagina 58
Psihopedagogie Specială - Pagina 59
Psihopedagogie Specială - Pagina 60
Psihopedagogie Specială - Pagina 61
Psihopedagogie Specială - Pagina 62
Psihopedagogie Specială - Pagina 63
Psihopedagogie Specială - Pagina 64
Psihopedagogie Specială - Pagina 65
Psihopedagogie Specială - Pagina 66
Psihopedagogie Specială - Pagina 67
Psihopedagogie Specială - Pagina 68
Psihopedagogie Specială - Pagina 69

Conținut arhivă zip

  • Psihopedagogie Speciala.doc

Alții au mai descărcat și

Studiu de Caz - Autism

B.R.-băiat , născut în Com.Oituz ,23 aprilie ,1996 Diagnosticul:1.Sd.autist prin discontact ; agresivitate psihică asupra propriei persoane ,...

Specificul orientării școlare și profesionale la adolescenți

INTRODUCERE Actualitatea cercetării În ultimii ani ştiinţa a cunoscut multe investigaţii referitoare la orientarea şcolară şi profesională a...

Sindromul Down

Organismul uman are 23 perechi de cromozomi: 22 autozomi si doi cromozomi sexuali (la femei 22+ XX, la barbati 22+ XY). Fiecare celula din organism...

Plan de intervenție personalizat

Informații de bază: Numele și prenumele: I.R. Data nașterii: 27.10.2007. Unitatea de învățământ: Liceul de Arte Plastice ,,Romulus Ladea” Alte...

Plan de intervenție personalizat - Autism infantil

Nume : L.L. Vârstă : 9 ani Clasa: a III-a Școala de proveniență: Liceul tehnologic ,,Ștefan Pascu” Diagnostic: Autism infantil , deficit...

Plan remedial tulburări de coordonare motorie

I. Informații de bază Numele copilului: CHINDEA FABIAN Sex: M Grădinița P.P. nr. 2 Alba Iulia Diagnostic: tulburări de coordonare motorie...

Caracteristicile Cognitive ale Copiilor cu CES

Copiii cu Sindrom Down prezinta: · relativ slabă memorie auditivă; · ei sunt mai favorizaţi în procesarea vizuală putând copia sau desena forme...

Fundamentele Psihopedagogiei Speciale

Psihopedagogia speciala (defectologie) – stiinta psihopedagogica care se ocupa cu studiul persoanelor handicapate, de studiul particularitatii...

Te-ar putea interesa și

Protecția Specială a Persoanelor cu Dizabilitate Intelectuală

INTRODUCERE Actualitatea temei este reprezentată de problema persoanei cu dizabilitate intelectuală care reprezintă o categorie a populaţiei cu o...

Predarea și învățarea limbii române la școlarul de vârstă mică, cu abordare între școala generală și școala specială

ARGUMENT Alegerea acestei teme de cercetare este fondată pe mai multe motive. Un prim motiv este dat de importanţa educaţiei văzută ca factor de...

Deficiență de văz

PRELIMINARII Ca şi alte ramuri ale psihopedagogiei speciale tiflologia (gr. "tiflos"=orb, gr."logos"=ştiinţă) a cunoscut, în ultima perioadă de...

Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală

Argument: motivatia alegerii temei. Într-un context în care discursul public si chiar si arealul cercetării stiintifice pare să fie invadat,...

Psihologia Copilului

I INTRODUCERE ÎN PROBLEMATICA PSIHOLOGIEI COPILULUI 1. ABORDAREA SISTEMICĂ A PSIHICULUI Trecerea de la abordarea plană, orizontală a psihicului...

Fundamentele psihopedagogiei speciale

Scurt istoric Sindromul Asperger este astfel denumit după doctorul pediatru Hans Asperger care în 1944 publică o lucrare ce va sta la baza a ceea...

Psihopedagogie Specială

Definirea psihopedagogiei speciale: (defectologia) a aparut din necesitatea solutionarii problemelor pe care le pun copiii cu diferite handicapuri,...

Fundamentele Psihopedagogiei Speciale

PORTOFOLIU Cerinţele educative speciale se referă la cerinţe în plan educativ a unor persoane, cerinţe ce sunt consecutive unor disfuncţii sau...

Ai nevoie de altceva?