Teoria Instruirii

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Psihopedagogie
Conține 3 fișiere: doc, pdf
Pagini : 77 în total
Cuvinte : 21812
Mărime: 324.63KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Virtop Sorin
Universitatea “Constantin Brâncuşi” Târgu-Jiu D.P.P.D anul univ. 2009-2010

Extras din document

Conceptul de instruire. Etimologie. Evoluţia conceptului -accepţiuni contemporane. Educaţie –pedagogie-didactică –instruire.

Instruire : în limba latină instructio: aranjare, amenajare, construire;

Instruere : a construi, a învăţa pe cineva;

Termenul subliniază sensul acţional de sistematizare, ordonare a elementelor , conţinuturilor, procesului de învăţământ pentru realizarea scopurilor, obiectivelor, prin intermediul proiectării pedagogice strategice(curriculum şcolar) şi a unui proiect acţional (programe analitice, planificări, proiecte didactice).

Instruire – acţiune culturală specifică, deliberată, în strânsă legătură cu mementele definitorii ale acesteia – cunoaşterea, creaţia, comunicarea, valoarea.(cf. Mihai Călin, 1995, pag. 13-14).

Instruire – efort de ajustare şi modelare a dezvoltării(cf. J.S.Brunner, 1970, pag. 11)

Se construieşte pe acţiunile de câştigare a experienţelor de învăţare, afirmare ale elevilor.

Modelele de concepere a instruirii au la bază psihologia învăţării şi teoriile acesteia: asociaţionistă, condiţionarii, semiotice, modulară, integralistă, diferenţiată.

Unele modele iau în considerare şi alte dimensiuni ale învăţării: relaţiile dintre diferitele componenete ale sistemului de instruire, funcţionalitatea valorilor comportamentale, structura procesului de organizare a unităţilor de învăţare.

! Instruirea – modalitatea de concepere şi realizare a triadei predare-învăţare-evaluare într-un curriculum şcolar.!

Metodologia instruirii

Este sistemul de căi, modalităţi, tehnici adecvate de instruire prin care se asigură desfăşurarea şi finalizarea eficientă a procesului de predare-învăţare.

Tehnologie a instruirii: subliniază faptul că orice proces, acţiune pedagogică implică o anumită modalitate de rezolvare conform unei organizări, programări, acceptată drept concepţie pedagogică(cf. Miron Ionescu, V. Chiş, 1995, pag. 139).

Tehnologia instruirii – este un mod sistematic de proiectare , realizare, evaluare a întregului proces de predare-învăţare.

• Este procedeul prin care mediul unui subiect este deliberat manipulate pt. a învăţa să fie capabil să emită sau să se angajeze într-un comportament specific în condiţii şi cu răspunsuri specifice. Operaţionalizarea unui model de i. devin optimă în măsura în care comportamentul lui se articulează şi apare o convergenţă acţională şi progresivă caracterizată printr-o semnificaţie valorică în zona A-zona nucleu optimală –expresia unităţii procesului de p-î-e şi a timpului si autoevaluării.

• Este însuşirea unui corp de cunoştinţe într-o anumită manieră care să declanşeze elaborarea unor structuri şi proc. Intelectuale operaţionale şi să contribuie la dezv. potenţialului indiv. (descriptivă-distribuirea cun. Şi deprinderilor instruirea neputând exista fără învăţare; intenţionată –normativă ; ştiinţifică).

Teorie –abordarea mai restictivă în sensul normativităţii ştiinţifice

Model- mediator între teorie şi realitate

Model didactic:

- Socratic: Profesor - Elev

- Tradiţional: obiective-material did.-muncă individuală-grupe competitive

- Activism-acordă şcolii active promovare-prevenire-sancţiune-repetare

- Raţionalităţii tehnologice şi scientismului – sunt expresia testabilităţii, formalismului logico-mat, experimentalismului

- Calitative-învăţre deplină, socio-utilitarism, interacţiune verbală

feed-back

activitate evaluare

Obiective-grup-planificare-material-învăţare-rezultate

Conţinuturi

motivaţie

normativitate

obiective plan de actiune – investigatie- aplicatie -evaluare

cunoştinte modele didactice tehnologie didactică

mijloace

Preview document

Teoria Instruirii - Pagina 1
Teoria Instruirii - Pagina 2
Teoria Instruirii - Pagina 3
Teoria Instruirii - Pagina 4
Teoria Instruirii - Pagina 5
Teoria Instruirii - Pagina 6
Teoria Instruirii - Pagina 7
Teoria Instruirii - Pagina 8
Teoria Instruirii - Pagina 9
Teoria Instruirii - Pagina 10
Teoria Instruirii - Pagina 11
Teoria Instruirii - Pagina 12
Teoria Instruirii - Pagina 13
Teoria Instruirii - Pagina 14
Teoria Instruirii - Pagina 15
Teoria Instruirii - Pagina 16
Teoria Instruirii - Pagina 17
Teoria Instruirii - Pagina 18
Teoria Instruirii - Pagina 19
Teoria Instruirii - Pagina 20
Teoria Instruirii - Pagina 21
Teoria Instruirii - Pagina 22
Teoria Instruirii - Pagina 23
Teoria Instruirii - Pagina 24
Teoria Instruirii - Pagina 25
Teoria Instruirii - Pagina 26
Teoria Instruirii - Pagina 27
Teoria Instruirii - Pagina 28
Teoria Instruirii - Pagina 29
Teoria Instruirii - Pagina 30
Teoria Instruirii - Pagina 31
Teoria Instruirii - Pagina 32
Teoria Instruirii - Pagina 33
Teoria Instruirii - Pagina 34
Teoria Instruirii - Pagina 35
Teoria Instruirii - Pagina 36
Teoria Instruirii - Pagina 37
Teoria Instruirii - Pagina 38
Teoria Instruirii - Pagina 39
Teoria Instruirii - Pagina 40
Teoria Instruirii - Pagina 41
Teoria Instruirii - Pagina 42
Teoria Instruirii - Pagina 43
Teoria Instruirii - Pagina 44
Teoria Instruirii - Pagina 45
Teoria Instruirii - Pagina 46
Teoria Instruirii - Pagina 47
Teoria Instruirii - Pagina 48
Teoria Instruirii - Pagina 49
Teoria Instruirii - Pagina 50
Teoria Instruirii - Pagina 51
Teoria Instruirii - Pagina 52
Teoria Instruirii - Pagina 53
Teoria Instruirii - Pagina 54
Teoria Instruirii - Pagina 55
Teoria Instruirii - Pagina 56
Teoria Instruirii - Pagina 57
Teoria Instruirii - Pagina 58
Teoria Instruirii - Pagina 59
Teoria Instruirii - Pagina 60
Teoria Instruirii - Pagina 61
Teoria Instruirii - Pagina 62
Teoria Instruirii - Pagina 63
Teoria Instruirii - Pagina 64
Teoria Instruirii - Pagina 65
Teoria Instruirii - Pagina 66
Teoria Instruirii - Pagina 67
Teoria Instruirii - Pagina 68
Teoria Instruirii - Pagina 69
Teoria Instruirii - Pagina 70
Teoria Instruirii - Pagina 71
Teoria Instruirii - Pagina 72
Teoria Instruirii - Pagina 73
Teoria Instruirii - Pagina 74
Teoria Instruirii - Pagina 75
Teoria Instruirii - Pagina 76
Teoria Instruirii - Pagina 77
Teoria Instruirii - Pagina 78

Conținut arhivă zip

  • CursInstruire evaluaresemIIparteaI.doc
  • temereferateinstruire.doc
  • TmetinstrTmetevaluarii2.pdf

Alții au mai descărcat și

Relația Profesor Elev și Inadaptarea Școlară

Argument Actualitatea cercetării evoluţiei comportamentului deviant şi a verificării experimentale a eficienţei unor măsuri psihopedagogice de...

Managementul școlii ca organizație

I. MANAGEMENTUL SISTEMELUI DE ÎNVĂTĂMÂNT 1.1. Stiinta conducerii. Scurt istoric Studierea, însusirea si aplicarea stiintei conducerii în toate...

Evaluare școlară - aspecte interdisciplinare

1.Evaluarea scolara – aspecte interdisciplinare Evaluarea se poate realiza la niveluri diferite de invatamant urmarindu-se obiective diferite ....

Principalele Caracteristici ale unui Curriculum Școlar în Condițiile Educației Integrate

1. Obiectiv-prezentarea principalelor caracteristici ale unui curriculum şcolar în condiţiile educaţiei integrate. 2. Generalităţi 2.1.Cerinţe...

Psihologia Educației

1.STATUTUL EPISTEMOLOGIC AL PSIHOLOGIEI EDUCAŢIEI PSIHOLOGIA (din grecescul psyche = suflet şi logos = ştiinţă) se afirmă ca ştiinţa centrală...

Factorii Responsabili în Educație

Pentru educarea şi informarea tinerilor pot exista mai multe circumstanţe. Actiunile acestor medii trebuie să funcţioneze în baza principiului...

Invățarea Bazată pe Activitate

Invăţarea bazată pe activitate este descrisă în literatura de specialitate ca făcând referire la orice formă de învăţare ce se desfăşoară la locul...

Management

CAPITOLUL I CE ESTE MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI? Obiective / competenţe vizate: • Să definească, în manieră operaţională, termenii şi...

Te-ar putea interesa și

Portofoliu de evaluare finală - identificarea profilului intelectual al unui adolescent

I. ELEMENTE SEMNIFICATIVE DIN PORTOFOLIILE DISCIPLINELOR DPPD 1. PSIHOLOGIA EDUCAŢIEI - IDENTIFICAREA PROFILULUI INTELECTUAL AL UNUI ADOLESCENT...

Autoevaluarea Activității de Pregătire Pedagogică

AUTOEVALUAREA ACTIVITĂŢII DE PREGĂTIRE PEDAGOGICĂ Una dintre cele mai importante etape în formarea mea ca professor, în trecerea de la statutul de...

Impactul Teoriilor Învățării Asupra Practicilor Educaționale

1. DEFINIREA TEORIILOR ÎNVĂŢĂRII Teoriile învăţării reprezintă, conform şcolilor de gândire care au abordat problema învăţării, acele modele...

Recenzie - Didactica. Teoria instruirii

Ion T. Radu si Liliana Ezechil isi propun, in cartea "Didactica. Teoria instruirii", sa ofere celor care se pregatesc pentru o cariera didactica, o...

Importanța teoriilor învățării pentru elaborarea unor modele de instruire

Intr-un sens larg, invatarea trebuie inteleasa dincolo de notiunile de “ educatie “ si “ scoala “. Invatarea presupune o atitudine atat fata de...

Teoria și metodologia instruirii și evaluării

I. DESPRE INSTRUIRE ȘI TEORIA INSTRUIRII Pentru a defini teoria instruirii, trebuie să precizăm, mai întâi, ce este instruirea. O definiție ne...

Teoria și Metodologia Instruirii

PARTEA I TEORIA ŞI METODOLOGIA INSTRUIRII CAPITOLUL I DIDACTICA – TEORIA PROCESULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT 1.1. PRECIZĂRI CONCEPTUALE Activitatea...

Teoria și metodologia instruirii, teoria și metodologia evaluării

1. Didactica. Teoria procesului de invatamant • Definitii, conexiuni si delimitari Didactica. Teoria instruirii. Introducere Teoria instruirii –...

Ai nevoie de altceva?