Toate cursurile din domeniul Religie

 • Sfanta Taina a Euharistiei

  Biserica creştină a considerat întotdeauna Taina Sfintei Euharistii ca supremul act al cultului. Prefigurată în Vechiul Testament (Facere 14, 18), instituită în Noul Testament de Mântuitorul Hristos, Taina Sfintei Euharistii ne împărtăşeşte Trupul şi Sângele Domnului nostru Iisus Hristos. Încă de la început, Biserica a rânduit modul în care trebuie să se săvârşească Taina Sfintei Euharistii, fixând norme liturgice şi canonice, a căror observare a fost cerută cu stricteţe. Despre rânduielile...

 • Istoria si Filosofia Religiilor

  1. Arameii patriarhii evrei Arameii, un popor de neam semitic, vorbind o limbă înrudită cu limbile asiro-babilonienilor şi a fenicienilor, sunt atestaţi documentar în milleniul II, î. Hr. Izvoarele sigure care atestă existenta, religia şi civilizaţia arameilor sunt: textele sacre ale evreilor, ce se constituie în cea mai veche sursă; textele cuneiforme siriene şi inscripţiile arameene despre regatele pe care aceştia le-au constituit. Orientalistul Arnold J. Toynbee aşează civilizaţia...

 • Arta Crestina

  Date de identificare: biserica (hramul/hramurile), parohia, monument/sit istoric (cod LMI) Localizare teritorial-administrativă: - protopopiatul, eparhia - judeţul, localitatea (comuna, satul), strada şi nr., numele anterior al străzii, codul poştal - proprietatea Statului/Bisericii Ortodoxe Române, etc. Stadiul cercetărilor referitoare la biserică: monografii, studii, articole (publicate sau inedite) Date sumare despre localitate (mediul rural)/mahala (mediul urban): aşezare...

 • Istoria Bisericii Universale

  Cursul nr. 1 INTRODUCERE I. B. U. este o disciplină istorică şi teologică. Cei trei termeni care alcătuiesc numele disciplinei noastre au următoarele înţelesuri. Termenul „istorie” provine de la verbul grecesc istoreo ( =a relata evenimente ce s-au petrecut în trecut. Obiectul ar fi prezentarea evenimentelor ce se leagă de trecutul Bisericii creştine. Cuvântul „biserică” are două înţelesuri: 1. locaş de cult, clădire (arhitectură); 2. - totalitatea oamenillor care mărturisesc...

 • Savarsirea Tainei Botezului

  Rezumat Botezul pune temelia vieţii creştine. Întreaga sănătate trupească şi duhovnicească a creştinului depinde de modul în care s-a aşezat fundamentul vieţii lui creştine. În sensul acesta, problema Botezului este o problemă fundamentală care trebuie să ne preocupe atât ca teologie, dar şi în latura practică, în ceea ce priveşte săvârşirea lui corectă, după rânduială şi în acord cu tradiţia Bisericii dintru începuturi. Studiul de faţă analizează problema săvârşirii Botezului numai prin...

 • Dogmatica Master An 2 Sem 2

  În afara ereziilor, ca devieri ale raţiunii naturale, trebuie mereu o schimbare, o refacere radicală a minţii, o reîntoarcere şi fixare în Hristos pentru a se ridica deasupra conceptelor filosofice şi a putea privi revelaţia lui Dumnezeu în puritatea sa intactă. Aceasta s-a reflectat în gândirea Părinţilor Bisericii. În răspunsurile date ereticilor, Părinţii nu s-au lăsat antrenaţi în simple speculaţii, ci au vrut să apere învăţătura Bisericii aşa cum se poate observa în hotărârile dogmatice...

 • Teologia - Stiinta Vietii

  Ce este Hristos? – Hristos este Dumnezeu. Cine este Hristos? – Hristos este Dumnezeul nostru. Iisus înseamnă ”mîntuiește”, iar Hristos înseamnă ”preot”. Fiul este icoana Tatălui iar Duhul este mintea lui Hristos pentru că Duhul gândește și arată cele ale lui Hristos. Părinții Bisericii ne învață că Dumnezeu este absolut incomparabil, în sensul că niciun nume nu Îl exprimă în mod adecvat: - Adonai – este numele negrăit al lui Dumnezeu - Yahve – este numele care nu poate fi rostit. Noi...

 • Curs de Spiritualitate

  introductive 1926- la Facultatea de Teologie din Chişinău lua fiinţă catedra de Literatură religioasă modernă. 1932- la Bucureşti se infiinţa o catedra similară. La Sibiu avea denumirea de Teologie mistică şi ascetică. Aici printre cei mai cunoscuţi profesori care au predat, se număra mitropolitul Nicolae Mladin, şi părintele Dumitru Stăniloae; a funcţionat până în anul 1948, când reforma comunistă a alungat-o din învăţământul teologic român. Profesorii care au predat-o au fost înlăturaţi...

 • Dimensiunea Canonica a Lucrarii Sacramentale

  Cuvânt înainte Abordarea dimensiunii canonice a lucrării sacramentale a Bisericii are menirea de a clarifica modul în care Biserica a rânduit slujirea sacramentală de-a lungul vremii şi modul în care această experienţă de slujire poate fi de folos misiunii Bisericii. Pentru dezvoltarea acestui subiect, trebuie să avem o percepţie corectă asupra Sfintelor Taine şi a modului în care ele marchează viaţa Bisericii. În Biserică s-a simţit nevoia ca aspectele cele mai importante ale lucrării...

 • Mozaismul

  Capitolul I Arameii preavramici Arameii, un popor de neam semitic, vorbind o limbă înrudită cu limbile asiro-babilonienilor şi a fenicienilor, sunt atestaţi documentar în milleniul II, î. Hr. Izvoarele sigure care atestă existenta, religia şi civilizaţia arameilor sunt: textele sacre ale evreilor, ce se constituie în cea mai veche sursă; textele cuneiforme siriene şi inscripţiile arameine despre regatele pe care aceştia le-au constituit. Orientalistul Arnold J. Toynbee aşează civilizaţia...

 • Zoroastrismul

  Capitolul I Mai ȋnainte de Zoroastru Răsfoind file de istorie, aflăm cum în Orientul Apropiat, la Vest de râul Indus, la Est de Mesopotamia, la Sud de Marea Caspică şi la Nord faţă de Golful Persic, într-un vast podiş, au constituit state, imperii, rând pe rând, cele trei popoare de elamiţii, mezi şi persani care ȋn timp au format poporul iranian. Din când în când, în trecerea lor prin lume, ei au lăsat loc şi altor neamuri precum asirienii, macedonenii, arabii, mongolii, dar în cele din...

 • Introducere la Studiul Istoriei Baptistilor

  1. MOTIVE PENTRU A STUDIA ISTORIA BAPTIŞTILOR Este imposibil să construim un viitor coerent şi legitim fără a ne cunoaşte în prealabil trecutul. Lucrul acesta nu înseamnă că dacă vom deveni experţi în istorie, vom avea garanţia unei lansări ireproşabile spre viitor. Dar fiecare individ şi fiecare grupare de indivizi trebuie să posede conştiinţa amplasamentului său în timp şi în spaţiu, întrucât fiecare dintre noi ne desfăşurăm existenţa în perimetrul unei tradiţii, adică a unui teritoriu pe...

 • Curs Spiritualitate

  • Cumpătarea la mâncare, băutură şi somn. • Paza simţurilor, în special al văzului şi gândului. • Supravegherea comportamentului, ţinutei, cuvântului şi gesturilor noastre. • Fuga de ispită şi evitarea ocaziilor care ar putea declanşa patima desfrânării. • Înfrânarea şi postul trupesc care vestejesc poftele şi ofilesc patimile. • Rugăciunea smerită şi stăruitoare de cerere a ajutorului lui Dumnezeu. • Citirea deasă a Sfintei Scripturi, care ne oferă numeroase modele de luptă împotriva ...

 • Autocefalia Bisericii Ortodoxe Romane in Documentele Diplomatice (1885) - Studiu Documentar-Istoric

  Preliminarii Recunoaşterea canonică a autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române de către Patriarhia Ecumenică, la 25 aprilie 1885, constituie un eveniment semnificativ pentru istoria vieţii bisericeşti şi de stat din regatul României, în a doua jumătate a sec. al XIX-lea, şi pentru relaţiile inter-ortodoxe în genere. Baza documentară istoriografică pentru studierea acestui subiect o constituie corespondenţa oficială dintre autorităţile politice şi bisericeşti din România şi Patriarhia...

 • Studiu Biblic Sistematic

  Elemente de baza Studiul biblic sistematic înseamnă un procedeu, sau o abordare ordonată, logică, de a studia Biblia pentru a determina înţelesul ei şi spre a-i aplica adevărurile ei. Studiul sistematic se ocupă atât de paşii corecţi ce tebuie folosiţi cât şi de ordinea în care urmează aceşti paşi. Fapte 17:11, 2 Timotei 2:15. Trei paşi principali: A. Observă textul Întrebare : Ce spune textul? Faptele 17:11 B. Interpretează textul Întrebare: Ce înseamnă? Faptele 8:30-35 C. Aplică...

Pagina 2 din 8