Toate cursurile din domeniul Religie

 • Cruciadele

  Cruciadele, expeditii militare pornite din Apusul Europei si avat scop initial eliberarea Locurilor Sfinte de sub ocupatia araba (lerusal fusese cucerit in anul 1080, ia Antiohia in anul 1085), s-au desfasurat anii 1096-1270. Numarul acestor expeditii militare a depasit cifra 10 de cea mai mare importanta se recunosc doar 7. Deoarece angajau factori sociali, politici, economic! si chiar culti cruciadele au antrenat si variate straturi sociale apusene. Prin urmare au constituit un fenomen...

 • Stare sufletelor dupa moarte

  Viaţa presupune activitate. În acest sens putem spune că şi viaţa repausaţilor presupune o activitate, fiindcă sufletul lor este activ cu toate funcţiile sale. El cugetă, doreşte şi voieşte. Dovada ne-o dă Domnul prin parabola bogatului nemilostiv şi a săracului Lazăr (Luca 16, 19-31). Dacă se zice despre sufletele drepţilor că se duc „în loc de odihnă”, nu trebuie să înţelegem că ele sunt inactive, deoarece inactivitatea e incompatibilă cu natura sufletului. Prin urmare, această expresie...

 • Spiritualitate

  Arghilofilia sau Patima iubirii de arginţi şi lupta împotriva ei Statisticile marilor finanțişti contemporani vorbesc de o gravă identitate, în sensul că în timp ce 15% din populaţia planetei posedă 85% dintre resursele acesteia, restul de 85% dintre locuitorii planetei impart doar 15% din bogăţiile ei. Un raport de ultimă oră arată că in lume există peste 2,8 miliarde de locuitori care trăiesc dintr-un $ pe zi, că 70 % din populaţia Terrei nu dispune de telefon şi peste 50% de lumină...

 • Antropologie Biblica

  Introducere Nimic mai controversat ,nimic mai contradictoriu decat omul si originea lui pe pamant! Locul arheologic al omului a fost raiul: dupa facerea lui din lut,Dumnezeu acolo l-a oranduit.Crestinismul isi are credintele si teoriile lui.Caracteristica lor este durata si necontradictia.Valabilitatea lor e permanenta oricand ,permanenta lor e valabila oricum si accesibila pricui.Deoarece ,la intrebarea de unde este omul,nu se gaseste decat un raspuns pe care inca nu l-a rasturnat nimeni:de...

 • Sfanta Taina a Euharistiei

  Biserica creştină a considerat întotdeauna Taina Sfintei Euharistii ca supremul act al cultului. Prefigurată în Vechiul Testament (Facere 14, 18), instituită în Noul Testament de Mântuitorul Hristos, Taina Sfintei Euharistii ne împărtăşeşte Trupul şi Sângele Domnului nostru Iisus Hristos. Încă de la început, Biserica a rânduit modul în care trebuie să se săvârşească Taina Sfintei Euharistii, fixând norme liturgice şi canonice, a căror observare a fost cerută cu stricteţe. Despre rânduielile...

 • Istoria si Filosofia Religiilor

  1. Arameii patriarhii evrei Arameii, un popor de neam semitic, vorbind o limbă înrudită cu limbile asiro-babilonienilor şi a fenicienilor, sunt atestaţi documentar în milleniul II, î. Hr. Izvoarele sigure care atestă existenta, religia şi civilizaţia arameilor sunt: textele sacre ale evreilor, ce se constituie în cea mai veche sursă; textele cuneiforme siriene şi inscripţiile arameene despre regatele pe care aceştia le-au constituit. Orientalistul Arnold J. Toynbee aşează civilizaţia...

 • Arta Crestina

  Date de identificare: biserica (hramul/hramurile), parohia, monument/sit istoric (cod LMI) Localizare teritorial-administrativă: - protopopiatul, eparhia - judeţul, localitatea (comuna, satul), strada şi nr., numele anterior al străzii, codul poştal - proprietatea Statului/Bisericii Ortodoxe Române, etc. Stadiul cercetărilor referitoare la biserică: monografii, studii, articole (publicate sau inedite) Date sumare despre localitate (mediul rural)/mahala (mediul urban): aşezare...

 • Istoria Bisericii Universale

  Cursul nr. 1 INTRODUCERE I. B. U. este o disciplină istorică şi teologică. Cei trei termeni care alcătuiesc numele disciplinei noastre au următoarele înţelesuri. Termenul „istorie” provine de la verbul grecesc istoreo ( =a relata evenimente ce s-au petrecut în trecut. Obiectul ar fi prezentarea evenimentelor ce se leagă de trecutul Bisericii creştine. Cuvântul „biserică” are două înţelesuri: 1. locaş de cult, clădire (arhitectură); 2. - totalitatea oamenillor care mărturisesc...

 • Savarsirea Tainei Botezului

  Rezumat Botezul pune temelia vieţii creştine. Întreaga sănătate trupească şi duhovnicească a creştinului depinde de modul în care s-a aşezat fundamentul vieţii lui creştine. În sensul acesta, problema Botezului este o problemă fundamentală care trebuie să ne preocupe atât ca teologie, dar şi în latura practică, în ceea ce priveşte săvârşirea lui corectă, după rânduială şi în acord cu tradiţia Bisericii dintru începuturi. Studiul de faţă analizează problema săvârşirii Botezului numai prin...

 • Dogmatica Master An 2 Sem 2

  În afara ereziilor, ca devieri ale raţiunii naturale, trebuie mereu o schimbare, o refacere radicală a minţii, o reîntoarcere şi fixare în Hristos pentru a se ridica deasupra conceptelor filosofice şi a putea privi revelaţia lui Dumnezeu în puritatea sa intactă. Aceasta s-a reflectat în gândirea Părinţilor Bisericii. În răspunsurile date ereticilor, Părinţii nu s-au lăsat antrenaţi în simple speculaţii, ci au vrut să apere învăţătura Bisericii aşa cum se poate observa în hotărârile dogmatice...

 • Teologia - Stiinta Vietii

  Ce este Hristos? – Hristos este Dumnezeu. Cine este Hristos? – Hristos este Dumnezeul nostru. Iisus înseamnă ”mîntuiește”, iar Hristos înseamnă ”preot”. Fiul este icoana Tatălui iar Duhul este mintea lui Hristos pentru că Duhul gândește și arată cele ale lui Hristos. Părinții Bisericii ne învață că Dumnezeu este absolut incomparabil, în sensul că niciun nume nu Îl exprimă în mod adecvat: - Adonai – este numele negrăit al lui Dumnezeu - Yahve – este numele care nu poate fi rostit. Noi...

 • Curs de Spiritualitate

  introductive 1926- la Facultatea de Teologie din Chişinău lua fiinţă catedra de Literatură religioasă modernă. 1932- la Bucureşti se infiinţa o catedra similară. La Sibiu avea denumirea de Teologie mistică şi ascetică. Aici printre cei mai cunoscuţi profesori care au predat, se număra mitropolitul Nicolae Mladin, şi părintele Dumitru Stăniloae; a funcţionat până în anul 1948, când reforma comunistă a alungat-o din învăţământul teologic român. Profesorii care au predat-o au fost înlăturaţi...

 • Dimensiunea Canonica a Lucrarii Sacramentale

  Cuvânt înainte Abordarea dimensiunii canonice a lucrării sacramentale a Bisericii are menirea de a clarifica modul în care Biserica a rânduit slujirea sacramentală de-a lungul vremii şi modul în care această experienţă de slujire poate fi de folos misiunii Bisericii. Pentru dezvoltarea acestui subiect, trebuie să avem o percepţie corectă asupra Sfintelor Taine şi a modului în care ele marchează viaţa Bisericii. În Biserică s-a simţit nevoia ca aspectele cele mai importante ale lucrării...

 • Mozaismul

  Capitolul I Arameii preavramici Arameii, un popor de neam semitic, vorbind o limbă înrudită cu limbile asiro-babilonienilor şi a fenicienilor, sunt atestaţi documentar în milleniul II, î. Hr. Izvoarele sigure care atestă existenta, religia şi civilizaţia arameilor sunt: textele sacre ale evreilor, ce se constituie în cea mai veche sursă; textele cuneiforme siriene şi inscripţiile arameine despre regatele pe care aceştia le-au constituit. Orientalistul Arnold J. Toynbee aşează civilizaţia...

 • Zoroastrismul

  Capitolul I Mai ȋnainte de Zoroastru Răsfoind file de istorie, aflăm cum în Orientul Apropiat, la Vest de râul Indus, la Est de Mesopotamia, la Sud de Marea Caspică şi la Nord faţă de Golful Persic, într-un vast podiş, au constituit state, imperii, rând pe rând, cele trei popoare de elamiţii, mezi şi persani care ȋn timp au format poporul iranian. Din când în când, în trecerea lor prin lume, ei au lăsat loc şi altor neamuri precum asirienii, macedonenii, arabii, mongolii, dar în cele din...

Pagina 2 din 8