Toate cursurile din domeniul Religie

 • Principiile Predarii Crestine

  In anii 70 cand bisercia crestea am facut seminarii acentul se punea pe inchinare si aluda pe cladiri, si nu pe educatie. Mi-am dat seama ca in timp vom pierde echilibru. Inchinarea este importanta daca nu ne adancim in Cuvant nu ne dezvoltam armonios. Ucenicia este importanta (Matei 28: 16-18). Sa faca tot ce v-am poruncit nu sa cunoasca ceea ce v-am poruncit Educatia s-a rezumat la a cunoaste nu la a face ceea ce cunosc. Educatia crestina este efortul de ai ajuta pe oameni sa aiba o...

 • Morala

  Curs 1 – 27.02.2012 Viata unama si sensul acesteia Este o discutie foarte inportantă despre ce este viaţa umană şi care este sensul acesteia. Este viața umană una exclusiv asemăntoare cu cea a ființelor de sub demnitatea umană? Există peste 300 de diferenţe somatice între om şi animale, spre deosebire de cele aproximativ 200 de asemănări. Important este să găsim sensul vieţii. Însă acest lucru este dificil de a se realiza într-o societate postmodernă, în interiorul căreia numărul maladiilor...

 • Religia in Epoca Globalizarii

  Introducere Globalizarea merge înainte; toată lumea ştie că este inevitabilă. Nu vor mai fii patrii, nu vor mai fi naţionalisme geloase, ci marea afacere transnaţională care va unifica treptat lumea, reducând diferenţele, topind specificităţile, răcind pasiunile exclusiviste. O sumă de mari corporaţii şi bănci au început să se trustifice şi procesul este în curs. Întreprinderea mare şi puternică o absoarbe pe cealaltă sau o scoate din uz prin aşa numita teorie a competitivităţii....

 • Invatatura despre Sfanta Cruce in Cartea Triodului

  Cinstirea Sfintei Cruci în teologia ortodoxă constituie unul dintre adevărurile de credinţă, care, de la început, pentru cugetarea teologică în general, a reprezentat o piatră de încercare, de poticnire. Chiar Sfântul Apostol Pavel sesizează şi face cunoscut caracterul antinomic al adevărului despre Sfânta Cruce când scrie corintenilor: „Căci cuvântul crucii pentru cei care pier este nebunie, iar pentru noi, cei care ne mântuim, este puterea lui Dumnezeu” (I Corinteni 1-18). Sfântul Ioan Gură...

 • Vizitele Pastorale ca Mijloace de Cunoastere a Parohiei si de Lucrare Pastorala

  După cum este cunoscut, preotul este considerat, potrivit slujirii sale, ca fiind continuatorul întreitei slujiri a Mântuitorului Hristos: slujirea învăţătorească, sfinţitoare sau arhierească şi cea împărătească sau conducătoare Astfel, în virtutea harului primit prin Sfânta Taină a Preoţiei şi ca urmare a trimiterii lui în parohie de către arhiereul care l-a hirotonit, preotul trebuie să împlinească aceste trei slujiri sau laturi ale lucrării sale pastorale cu convingerea că slujirea sa nu...

 • Istoria Crestinismului

  Dacă activitatea celor mai multe din ordinele monahale aveau un caracter moralizator, respectiv caritativ sau de apărare faţă duşmanul extern, Evul Mediu a mai produs în Biserica Apuseană alt soi de activitate, cea a inchiziţiei, legată de cercetarea şi nimicirea duşmanului intern, mai ales a ereziilor. Etimologic, numele «inquisitio» însemnează anchetă, cercetare. La început, inchiziţia a fost folosită numai ca procedură penală. Iniţial inchiziţia a fost înfiinţată în 1184 de papa...

 • Eshatologie Crestina si Eshatologie Islamica

  Baalbeck În viaţa de apoi crede atât creştinismul, cât şi islamul. Această credinţă comună este însă exprimată în mod diferit în cele două religii. Eshatologia creştină fiind cunoscută de către auditorii mei, voi dezvolta, prin comparaţie, elementele eshatologiei islamice pe care le voi grupa sub trei titluri: 1) moartea şi judecata individuală a omului; 2) sfârşitul lumii şi judecata tuturor; 3) omul în viaţa veşnică. După această descriere, voi încerca, în cea de-a doua parte, să compar...

 • Introducere in Vechiul Testament

  VECHIUL TESTAMENT. Pentru un creştin, Vechiul Testament reprezintă o primă parte din Sfânta Scriptură. Pentru un iudeu, această denumire nu are nici un sens. De altfel, sintagma atât de familiară nouă le-a fost străină pentru o perioadă destul de lungă de timp chiar şi creştinilor. Atunci când vorbesc despre Scripturi, autorii primelor texte creştine se referă la colecţia de scrieri sacre ale iudeilor, din simplul motiv că, la acea dată, nu se stabilise încă o colecţie de cărţi sfinte ale...

 • Dumnezeu - Treimea sau Cel Care-l Formeaza Duhovniceste pe Om

  1. Prezenţa lui Dumnezeu în lume Aspectele pe care încercăm noi să le punem în valoare ţin de realitatea iubitoare a Sa, de concretul manifetărilor Sale pentru noi oamenii ca de altfel pentru întregul univers. În demersul nostru pornim tot de la Scriptură şi Tradiţie. Astfel, câteva locuri biblice ni se par a fi esenţiale. De exemplu: „Acesta neputinţele noastre a luat şi bolile noastre le-a purtat” (Matei 8, 17); „Căci n-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca să se...

 • Teologia Noului Testament

  I.Cursul de “Teologia Noului Testament”, face parte din disciplina numită “Teologie biblică” care include “Teologia Vechiului şi Noului Testament”. Cursul de “Teologie biblică” urmează cursului de “Exegeză biblică”. “Exegeza biblică se ocupă cu studierea textelor Scripturii în contextul în care acestea se află. Cursul de “Teologie biblică”, sistematizează într-o anumită ordine logică învăţăturile pe care le conţine textul biblic studiat, sistematizarea acestor învăţături fiind dependente ...

 • Teologie Pastorala

  După cum am văzut, teologia este ştiinţa care studiază existenţa, caracterul şi legile lui Dumnezeu. Teologia se poate împărţi în: - teologia exegetică - teologia istorică - teologia sistematică - teologia practică 1) Teologia exegetică studiază textele sfinte şi se ocupă şi cu interpretarea lor. Ea este ajutată de cunoaşterea limbilor biblice (ebraică şi greacă), de arheologia biblică, de introducerea biblică, de hermeneutica (principiile de interpretare) şi teologia biblică (care se...

 • Istoria Bisericii

  CURSUL 1 O PERIODIZARE A ISTORIEI BISERICII Obiective: 1. Cunoaşterea periodizării istoriei bisericii. 2. Familiarizarea cu fiecare perioada a istoriei bisericii. 3. Identificarea celor mai însemnate evenimente din fiecare perioadă a istoriei bisericii. 1. Biserica apostolică - De la înălţarea lui Cristos, 30 A.D. - La moartea apostolului Ioan, 100 A.D. - Punctul de pornire al bisericii este Muntele Măslinilor, aflat la răsărit de zidul Ierusalimului. - Aici, după învierea sa din...

 • Bizant

  FONDAREA CONSTANTINOPOLULUI 330 DE CATRE CONSTANTIN CEL MARE - De ce a fost mutate capital imperiului la Constantinopol? 1 idee strategic militara, pentru a fi mai bine aparata. Bizantul avea o pozitie foarte buna fiind inconjurata de bosfor si dardanele ( era inconjurat de ape din 3 parti) 2 surse economice mai bune, surse comerciale, punct strategic important 3 in orient erau multi tarani care au fost impropietariti cu condita de a fi buni aparatori ai tarii. Taranii erau motivate...

 • Curs de Pregatire pentru Invatatorii de Scoala Duminicala

  BAZA BIBLICĂ A LUCRĂRII Predăm copiilor pentru că Dumnezeu ne porunceşte: Deuteronom 4;9-10 „Numai ,ia seama asupra ta şi veghează cu luare aminte asupra sufletului tău,în toate zilele vieţii tale,ca nu cumva să uiţi lucrurile pe care ţi le-au văzut ochii,şi să-ţi iasă din inimă; fă-le cunoscut copiilor tăi şi copiilor copiilor tăi. Adu-ţi aminte de ziua cînd te-ai înfăţişat înainte Domnului,Dumnezeului tău,la Horeb,cînd Domnul mi-a zis :Strînge poporul la mine ! Căci vreau să-i fac să audă...

 • Cursuri Religie

  Sf. Taine sunt lucrări instituite de Hristos, prin care se împărtăşeşte harul Sf. Duh. Despre Sf. Taine tratează Teologia Dogmatică, într-un capitol special. Însă ele sunt importante pentru viaţa moral-creştină, întrucât primirea harului divin naşte imperativul moral al vieţii creştine (Galateni 5:25). Sf. Taine sunt importante pentru viaţa moral-creştină, întrucât săvârşirea şi plinirea lor presupun nişte condiţii morale : 1. Tainele vieţii spirituale : Botez, Mirungere, Euharistie. 2....

Pagina 3 din 8