Toate cursurile din domeniul Religie

 • Teologie Pastorala

  După cum am văzut, teologia este ştiinţa care studiază existenţa, caracterul şi legile lui Dumnezeu. Teologia se poate împărţi în: - teologia exegetică - teologia istorică - teologia sistematică - teologia practică 1) Teologia exegetică studiază textele sfinte şi se ocupă şi cu interpretarea lor. Ea este ajutată de cunoaşterea limbilor biblice (ebraică şi greacă), de arheologia biblică, de introducerea biblică, de hermeneutica (principiile de interpretare) şi teologia biblică (care se...

 • Istoria Bisericii

  CURSUL 1 O PERIODIZARE A ISTORIEI BISERICII Obiective: 1. Cunoaşterea periodizării istoriei bisericii. 2. Familiarizarea cu fiecare perioada a istoriei bisericii. 3. Identificarea celor mai însemnate evenimente din fiecare perioadă a istoriei bisericii. 1. Biserica apostolică - De la înălţarea lui Cristos, 30 A.D. - La moartea apostolului Ioan, 100 A.D. - Punctul de pornire al bisericii este Muntele Măslinilor, aflat la răsărit de zidul Ierusalimului. - Aici, după învierea sa din...

 • Bizant

  FONDAREA CONSTANTINOPOLULUI 330 DE CATRE CONSTANTIN CEL MARE - De ce a fost mutate capital imperiului la Constantinopol? 1 idee strategic militara, pentru a fi mai bine aparata. Bizantul avea o pozitie foarte buna fiind inconjurata de bosfor si dardanele ( era inconjurat de ape din 3 parti) 2 surse economice mai bune, surse comerciale, punct strategic important 3 in orient erau multi tarani care au fost impropietariti cu condita de a fi buni aparatori ai tarii. Taranii erau motivate...

 • Curs de Pregatire pentru Invatatorii de Scoala Duminicala

  BAZA BIBLICĂ A LUCRĂRII Predăm copiilor pentru că Dumnezeu ne porunceşte: Deuteronom 4;9-10 „Numai ,ia seama asupra ta şi veghează cu luare aminte asupra sufletului tău,în toate zilele vieţii tale,ca nu cumva să uiţi lucrurile pe care ţi le-au văzut ochii,şi să-ţi iasă din inimă; fă-le cunoscut copiilor tăi şi copiilor copiilor tăi. Adu-ţi aminte de ziua cînd te-ai înfăţişat înainte Domnului,Dumnezeului tău,la Horeb,cînd Domnul mi-a zis :Strînge poporul la mine ! Căci vreau să-i fac să audă...

 • Cursuri Religie

  Sf. Taine sunt lucrări instituite de Hristos, prin care se împărtăşeşte harul Sf. Duh. Despre Sf. Taine tratează Teologia Dogmatică, într-un capitol special. Însă ele sunt importante pentru viaţa moral-creştină, întrucât primirea harului divin naşte imperativul moral al vieţii creştine (Galateni 5:25). Sf. Taine sunt importante pentru viaţa moral-creştină, întrucât săvârşirea şi plinirea lor presupun nişte condiţii morale : 1. Tainele vieţii spirituale : Botez, Mirungere, Euharistie. 2....

 • Abordarile Psihologice ale Fenomenului Religios

  Obiectivul general: cunoasterea diferitelor perspective care au aparut în psihologie în legatura cu fenomenul religios. Obiectivele specifice: Structura modulului: Varietatea abordarilor psihologice ale fenomenului religios Perspectiva psihanalitica a lui Sigmund Freud asupra fenomenului religios Perspectiva behaviorista asupra fenomenului religios Perspectiva lui Carl Gustav Jung asupra fenomenului religios Personalitate si religiozitate 2.1 Varietatea abordarilor psihologice ale...

 • Teologie

  DREPT curs 1 17.02.2010 Realizarea dreptului bisericesc (dat mereu la examen) Existenţa si realizarea dreptului bis reprezintă condiţiile ordinii sau bunei rânduieli in Biserica. Realizarea dr bis poate fi definit ca procesul transpunerii in viaţa a conţinutului normelor canonice proces in cadrul căruia credincioşii ca subiecte de drept respecta si executa dispoziţiile normative iar organele bisericeşti aplica dreptul in temeiul competenţei lor. Din aceasta defintie rezulta ca realizare dr...

 • Dogmatica Ortodoxa

  Obiectul teologiei dogmatice şi simbolice. Dogma teologumena şi părerea teologică Teologia Dogmatică este expunerea sistematică a dogmelor. Cuvântul "dogma" <vb. "dokeo"> = a părea, a crede, a socoti (Fapte 15,28: "părutu-s-a Duhului Sfânt şi nouă, să nu vi se pună nici o greutate în plus în afară de cele ce sunt necesare"). Primul sens e cel de opinie sau părere personală – cu acest sens se întâlneşte la vechii gânditori elini. Mai târziu, a primit...

 • Curs Dogmatica

  Ierurgiile Sunt lucrări instituite de Biserică pentru dobândirea ajutorului divin în diferite situaţii. Sunt de trei feluri: a.exorcisme -sunt rugăciuni pentru eliberarea de sub puterea diavolului. b.binecuvântări-rugăciuni prin care se cere ajutorul lui Dumnezeu. c.sfinţiri-alegerea unor persoane în vederea unor scopuri sfinte. Ierurgiile sunt instituite de Biserică spre deosebire de Sfintele Taine instituite după cum ştim de către Mântuitorul. Efectele ierurgiilor depind de starea...

 • Iconoclasmul

  Iconoclasmul nu a apărut odată cu Leon III Isaurul, căci un curent, să-i zicem subteran, de ostilitate faţă de imagini era prezent de câteva secole1. Pe Eusebiu de Cezareea de exemplu, iconoclaştii îl recunosc drept părintele lor2, sinodul de la Elvira din Spania (306) a fost o altă voce creştină ce s-a ridicat împotriva imaginilor.3 „Istoria cinstirii icoanelor ne pune [ ] în faţa unui fapt fundamental, acela că icoana apare pentru prima dată în păgânism. Toată lumea păgână este plină de...

 • Evanghelii

  Introducere A. Necesitatea studiului Evangheliilor 1. Evangheliile prezintă persoana Fiului lui Dumnezeu, întruparea, viaţa, lucrarea, învăţăturile, moartea şi învierea Domnului Hristos, ele reprezintă cea mai completă prezentare a Domnului Isus. 2. Despre persoana Mântuitorului au vorbit şi scris prieteni şi duşmani; Evangheliile reprezintă mântuirea inspirată a vieţii Sale. 3. Ioan 17,3: Evanheliile ne conduc la cunoaşterea Domnului Hristos, ne conduc la mântuire. 4. Ioan 1,17.18: Prin...

 • Misiunea Bisericii si Deschiderea Ecumenica in Mileniul III

  1. MISIUNEA CA VOCAŢIE APOSTOLICĂ A BISERICII 1. 1. Etimologia cuvântului „misiune” Misiune (de la verbul mitto, ere - a trimite) înseamnă acţiunea de a anunţa Evanghelia mântuirii, ca martor al lui Hristos (Fapte 1, 8), în numele lui Hristos: „Precum M-a trimis pe Mine Tatăl, aşa vă trimit şi Eu pe voi” (Ioan 20, 21). Este acţiunea de a comunica, a transmite şi a universaliza Vestea cea Bună, chemând pe toţi la pocăinţă, la convertire personală şi la botez în numele Sfintei Treimi, spre...

 • Scurta Istorie a Bisericii Ortodoxe Romane

  Retragerea aureliană de pe teritoriul Daciei, din 275, a deschis calea incursiunilor populaţiilor barbare. Şirul acestora a fost deschis de goţi, populaţie de neam germanic, înfrânţi la 376 de hunii stabiliţi ulterior în Câmpia Panonică. Goţii au migrat către apus, înspre Italia (ostrogoţii), Galia şi Spania (vizigoţii). Hunii au distrus în 447 cetăţile bizantine de malul Dunării, printre care şi puternicul centru creştin de la Sucidava. În legătură cu numele acestei cetăţi stă o descoperire...

 • Dogmatica

  Dintotdeauna oamenii au fost preocupati de originea lumii si de modul in care a aparut lumea. In urma cautarilor lor au fost emise mai multe teorii: dualismul-conceptia potrivit careia lumea este creata de Dumnezeu,dar nu din nimic,ci dintr-o materie eterna ca si El. In acest caz ,Dumnezeu nu este privit decat ca arhitect. Aceasta conceptie pune la originea lumii doua principii: Dumnezeu si materia. Prin acesta conceptie se stirbeste atotputernicia lui Dumnezeu, punandu-se pe picior de...

 • Liturgica

  INTRODUCERE Cuvintele Teologie şi Liturgică vin din limba greacă. Teologie este alcătuit din θεος -Dumnezeu şi λογος –cuvânt, ştiinţă. Astfel, Teologia este ştiinţa sau cunoştinţa despre Dumnezeu şi lucrările Lui pe temeiul Revelaţiei dumnezeieşti, fiind necesară creştinului pentru mântuire. Cuvântul Liturgică derivă din εργον (funcţie, lucrare) şi λαος (popor), iar verbul λειτουργεω înseamnă a exersa o funcţie publică, cel care exercită această lucrare numindu-se λειτουρ ...

Pagina 4 din 8