Toate cursurile din domeniul Religie

 • Gnosticismul

  Un câmp cu totul deosebit în care filosofia neoplatonică şi orientală - parsistă a intrat în interferenţă cu religia, a fost concepţia GNOSTJCĂ numită GNOSTICISM. Cuvântul derivă de la grecescul γνωτις = cunoaştere, ştiinţă, prin care apartenenţii acestui curent filosofico-religios pretindeau că pot ajunge la cunoaşterea superioară a divinităţii, a religiei şi a misterelor sale şi a dobândi pe această cale măntuirea. Gnosticismul, ca doctrină filosofico - religioasă, este un ansamblu de idei...

 • Presa Religioasa in Romania

  1. Introducere în noţiunea de Presă religioasă Omul are o existenţă multidimensională, raportându-se la existenţă nu numai prin raţionalitate sau intenţionalitate pragmatică, ci şi prin simţire şi trăire contemplativă. Religia îi oferă omului această şansă de a se proiecta într-un orizont de valabilitate ce transcende orice realitate factuală. Acest tip de proiectare se numeşte experienţă religioasă şi îi este consubstanţială fiinţei umane. Deşi, această trăire este specifică omului nostru...

 • Arheologie Biblica

  Arheologia biblică este o disciplină teologică ce expune în mod ştiinţific situaţia naturală, religioasă, socială economică şi culturală a poporului Israel, de la origini până la anul 70 d. Hristos. Privită din perspectivă istorică, Arheologia biblică alături de Arheologia creştină (disciplina care se ocupă de viaţa creştinismului primar), se poate încadra în Arheologia laică propriu-zisă (= ştiinţa care studiază trecutul istoric al omenirii pe baza interpretării urmelor materiale...

 • Istoria Bisericii Universale

  Situaţia din Răsărit şi Apus după schisma de la 1054 I. În Răsărit Anul 1054 nu a însemnat în nici un caz o cotitură în viaţa Bisericii din Imperiul Bizantin. Marea majoritate a bizantinilor nu a cunoscut schisma care avusese loc între Răsărit şi Apus. Abia mijlocul secolului al XI-lea poate fi considerat drept perioadă de schimbare, care a culminat cu perceperea în timpul celei de-a patra cruciade din anul 1204. Din punct de vedere politic, Imperiul a cunoscut trecerea de la o dinastie la...

 • Istoria si Filosifia Religilor

  Introducere - Vom studia în acest an câteva tipologii religioase: religia Greciei Antice, hinduismul, budismul şi islamul. Cu ajutorul reperelor obţinute prin studiul acestor religii vom putea să înţelegem lumea religioasă în diversitatea ei - În cazul fiecăreia dintre religii vom avea în primul rând o abordare istorică, urmată de o parte doctrinară. - În privinţa doctrinei ne vom concentra pe probleme legate de modul cum apare sacrul în respectiva religie, şi pe modul cum e văzută relaţia...

 • Religile Lumii

  Islamul Islamul este o religie avraamică, monoteistă, fondată în secolul al VII-lea şi bazată pe textul religios cunoscut sub numele de Coran. Aderarea la islam se reduce la această profesiune de credintă, „Mărturisesc că nu există dumnezeu afară de Dumnezeu si că Mahomed este trimisul său." 1. Exista un plan al lumii de dincolo si care sunt caracteristicile lui? După moarte, sufletele merg la un fel de judecată particulară in faţa îngerilor Nakir şi MunKar, celor mai buni...

 • Studiu Liturgic a Tainei Botezului

  Redescoperirea Botezului Odinioară, în primele veacuri ale creştinismului, Taina Botezului era săvârşită în cursul nopţii pascale, ca parte componentă a marii sărbători anuale a Sfintelor Paşti. Menţionăm în acest faptul că şi astăzi la Vecernia din Sfânta şi Marea Zi de Sâmbătă, citirile din V.T. (Paremiile) au caracter baptismal. Astăzi, legătura între cele două ceremonii (Paştile şi Botezul) s-a rupt de multă vreme. Ritualul Tainei Botezului și sărbătoarea Sf. Paști poartă neştearsă...

 • Semnificatia Teologico-Liturgica a Randuielii Tainei Hirotoniei

  Rânduiala Hirotoniei preotului cuprinde mai ales două acte sau momente culminante: cel al primirii harului Preoţiei şi cel al primirii Sfântului Trup al Domnului de către noul hirotonit. Aceste două acte sfinte alcătuiesc o unitate în harisma şi slujirea Preoţiei, împlinindu-se unul prin celălalt. Ele implică de asemenea aspecte liturgice, dogmatice şi istorice. Primul act, cel al primirii harului Preoţiei, are loc la timpul rânduit din cadrul Sfintei Liturghii, adică după cântarea imnului...

 • Explicarea Tainei Sfantului Maslu

  I. Noţiuni privitoare la Taina Sfântului Maslu. Acţiunea de „sfinţire a untdelemnului”, specifică acestei slujbe, apare ca element material prin care darul Duhului Sfânt se atinge de cel bolnav. Ca elemente definitorii apar în cadrul rânduielii: rugăciunea comunitară a preoţilor şi credincioşilor şi ungerea cu untdelemnul sfinţit a celui bolnav. Taina Sfântului Maslu este Taina cu cele mai multe implorări şi cu cea mai îndelungată şi intensă participare a preoţilor. Trebuie subliniată...

 • Explicarea Sfintei Liturghii

  1. Proscomidia Prima parte a Sfintei Liturghii este constituită din pregătirea darurilor a pâinii şi a vinului în vederea prefacerii lor în trupul şi Sângele Mântuitorului. Această primă parte a Liturghiei se săvârşeşte de către preot în taină, în Sfântul Altar, purtând numele de Proscomidie. Preotul începe lucrarea Proscomidiei îmbrăcat în toate veşmintele preoţeşti ,, care-l ridică din planul vieţii obişnuite şi-l arată împodobit în veştmântul de curăţenie, de lumină al harului şi prin...

 • Preotul Duhovnic in Biserica Ortodoxa

  1. Persoana Duhovnicului Există două feluri de duhovnici. Cei dintîi sunt toţi preoţii, cărora li s-a citit de către episcop o hirotesie specială, care le dă dreptul să asculte mărturisiri să lege si să dezlege. Cei din a doua categorie sunt părinţii duhovniceşti, fără Hirotonie, meniţi să sfătuiască duhovniceşte poporul lui Dumnezeu. Duhovnicul trebuie să fie pe măsura fiecarui penitent. Aici, în scaunul de duhovnicie, “preotul are putere cât Dumnezeu. Nu s-a spus îngerilor , ci oamenilor...

 • Istoricul si Semnificatia Mistico-Simbolica a Tainei Cununiei

  În Biserică, dintru început căsătoria a fost considerată “căsătorie creştină” sau căsătoria a fost întemeiată şi trăită în Hristos. Cununia ca statut nu depinde de ritualul încununării, ci de identitatea baptismală a cuplului, adică de apartenenţa viitorilor soţi Bisericii creştine prin Botez. În timp ce ritul roman nu a avut o slujbă proprie căsătoriei, toate riturile răsăritene au avut slujbe speciale de binecuvantare a mirilor, care s-au desfăşurat în legatură cu Euharistia, în cadul Sf....

 • Drept Bisericesc - Activitatea sau Administrarea Bisericii

  I. ACTIVITATEA SAU ADMINISTRAREA BISERICII Biserica este Trupul lui Hristos, dar un Trup viu, în care toate părţile îşi au propria însemnătate, atât ca existenţă cât şi ca lucrare. Viaţa Bisericii este însăşi viaţa părţilor, iar viaţa părţilor nu se poate concepe decât în cadrul organismului pe care îl compun. De aceea între părţi există o legătură organică, relaţii directe şi indirecte, raporturi de coordonare, de conlucrare şi subordonare în valoarea creării unei existenţe armonioase a...

 • Teologie Morala

  Raportul dintre om şi Dumnezeu are o valoare centrală în viaţa morală creştină din mai multe motive. În primul rând pentru că Dumnezeu este realitatea supremă de care atârnă omul şi universul şi ţinta spre care se îndreaptă întreaga creaţie şi ca atare relaţia cu El este fundamentală pentru viaţa omului, pe aceasta bazându-se toate celelalte relaţii morale. Totodată, pentru noi, Dumnezeu nu este numai realitatea supremă, ci şi Binele absolut, care nu este o idee abstractă, ci o realitate...

 • Drept Bisericesc

  Aşa cum precizam în cursul introductiv din anul III, Manifestându-se în societate, Biserica este nevoită să îmbrace o haină lumească, instituţională. Caracterul instituţional al Bisericii este un mijloc necesar în lume, dar el nu trebuie să devină un scop în sine. Biserica îmbracă haina instituţiei, dar este nevoie ca prin această haină să transpară lumina harului. Caracterul instituţional nu trebuie să încorseteze identitatea eshatologică, ci doar să ajute Biserica să se facă înţeleasă şi...

Pagina 5 din 7