Toate cursurile din domeniul Religie

 • Explicarea Sfintei Liturghii

  1. Proscomidia Prima parte a Sfintei Liturghii este constituită din pregătirea darurilor a pâinii şi a vinului în vederea prefacerii lor în trupul şi Sângele Mântuitorului. Această primă parte a Liturghiei se săvârşeşte de către preot în taină, în Sfântul Altar, purtând numele de Proscomidie. Preotul începe lucrarea Proscomidiei îmbrăcat în toate veşmintele preoţeşti ,, care-l ridică din planul vieţii obişnuite şi-l arată împodobit în veştmântul de curăţenie, de lumină al harului şi prin...

 • Preotul Duhovnic in Biserica Ortodoxa

  1. Persoana Duhovnicului Există două feluri de duhovnici. Cei dintîi sunt toţi preoţii, cărora li s-a citit de către episcop o hirotesie specială, care le dă dreptul să asculte mărturisiri să lege si să dezlege. Cei din a doua categorie sunt părinţii duhovniceşti, fără Hirotonie, meniţi să sfătuiască duhovniceşte poporul lui Dumnezeu. Duhovnicul trebuie să fie pe măsura fiecarui penitent. Aici, în scaunul de duhovnicie, “preotul are putere cât Dumnezeu. Nu s-a spus îngerilor , ci oamenilor...

 • Istoricul si Semnificatia Mistico-Simbolica a Tainei Cununiei

  În Biserică, dintru început căsătoria a fost considerată “căsătorie creştină” sau căsătoria a fost întemeiată şi trăită în Hristos. Cununia ca statut nu depinde de ritualul încununării, ci de identitatea baptismală a cuplului, adică de apartenenţa viitorilor soţi Bisericii creştine prin Botez. În timp ce ritul roman nu a avut o slujbă proprie căsătoriei, toate riturile răsăritene au avut slujbe speciale de binecuvantare a mirilor, care s-au desfăşurat în legatură cu Euharistia, în cadul Sf....

 • Drept Bisericesc - Activitatea sau Administrarea Bisericii

  I. ACTIVITATEA SAU ADMINISTRAREA BISERICII Biserica este Trupul lui Hristos, dar un Trup viu, în care toate părţile îşi au propria însemnătate, atât ca existenţă cât şi ca lucrare. Viaţa Bisericii este însăşi viaţa părţilor, iar viaţa părţilor nu se poate concepe decât în cadrul organismului pe care îl compun. De aceea între părţi există o legătură organică, relaţii directe şi indirecte, raporturi de coordonare, de conlucrare şi subordonare în valoarea creării unei existenţe armonioase a...

 • Teologie Morala

  Raportul dintre om şi Dumnezeu are o valoare centrală în viaţa morală creştină din mai multe motive. În primul rând pentru că Dumnezeu este realitatea supremă de care atârnă omul şi universul şi ţinta spre care se îndreaptă întreaga creaţie şi ca atare relaţia cu El este fundamentală pentru viaţa omului, pe aceasta bazându-se toate celelalte relaţii morale. Totodată, pentru noi, Dumnezeu nu este numai realitatea supremă, ci şi Binele absolut, care nu este o idee abstractă, ci o realitate...

 • Drept Bisericesc

  Aşa cum precizam în cursul introductiv din anul III, Manifestându-se în societate, Biserica este nevoită să îmbrace o haină lumească, instituţională. Caracterul instituţional al Bisericii este un mijloc necesar în lume, dar el nu trebuie să devină un scop în sine. Biserica îmbracă haina instituţiei, dar este nevoie ca prin această haină să transpară lumina harului. Caracterul instituţional nu trebuie să încorseteze identitatea eshatologică, ci doar să ajute Biserica să se facă înţeleasă şi...

 • Istoria Religiilor

  Sistemele religioase ale Indiei - India, din punct de vedere geografic, economic, cultural, religios este un continent separat de restul Asiei şi de Australia; este unul dintre cele mai mari şi mai bogate ţări din lume. - Populaţia veche : puţine date - Peste aceasta au venit dravidienii; au întemeiat o adevărată civilizaţie, între anii 2500-1500 î.H. - Religia dravidienilor avea în centru cultivarea unei divinităţi feminine - 2000-1500: au migrat peste această populaţie triburi de limbă...

 • Conceptia despre Imparatia lui Dumnezeu in Invatatura Mantuitorului Nostru Iisus Hristos

  Centralitatea „Împărăţiei lui Dumnezeu” în predica Mântuitorului nostru Iisus Hristos şi marea influenţă pe care acest concept a avut-o asupra gândirii teologice creştine sunt aspecte care nu mai au nevoie să fie demonstrate. Împărăţia lui Dumnezeu este tema centrală a propovăduirii Mântuitorului, fapt evident din relatările autorilor Evangheliilor sinoptice. Acest lucru a determinat apariţia nenumăratelor studii care au drept obicetiv analiza acestui concept sau a temelor şi motivelor care...

 • Vatican

  Obiectivele cursului: Cursul urmăreşte familiarizarea studenţilor cu o temă particulară a studiului relaţiilor internaţionale, anume prezenţa religiei/a instituţiilor religioase, în mod special a Sfântului Scaun, în sistemul internaţional. Dată fiind complexitatea subiectului există două delimitări: spaţial – cursul are în vedere statele din Europa Central-Răsăriteană (şi URSS) şi cronologic – se limitează la perioada cuprinsă între sfârşitul Primului Război Mondial şi prăbuşirea regimurilor...

 • Manastiri si Biserici Ortodoxe Construite in Secolul XIV in Tara Romaneasca si Moldova

  Cu toate că monarhismul în acest spaţiu există înainte de venirea călugărului Nicodim în ţara Românească (în a doua jumătate a secolului al XIV-lea), ştiri despre o viaţă mănăstirească ortodoxă datează din a doua jumătate a secolului XIV după întemeierea principatelor. Exemple de biserici si mănăstiri ortodoxe situate pe lista obiectivelor turistice: - Mănăstirea Tismana (judeţul Gorj) - ridicată de ieromonahul Nicodim şi îngropat aici cu ajutorul lui Radu I în a doua jumătate a secolului...

 • Taina Hirotoniei

  Este taina prin care, prin punerea mâinilor Ep. se împărtăşeşte unui bărbat harul Ө, în una din cele trei trepte ale preoţiei. A. Condiţii dogmatice 1. Hirotonia poate fi săvârşită numai de Ep. care păstreză succesiunea Ap. 2. Apartenenţa la B.O a candidatului + familiei lui Hirotonia unui Ep. are la “hipopsifia” : martor de credinţă ortodoxă. - Can. 3 Cartagina: noul candidat la hirot. să parvină din familie ort. (soţie, copii, părinţii lui) 3. Pregătirea corespunzătoare a...

 • Sfantul Calinic, Staretul Gheorghe si Spiritualitatea Ortodoxa Integrala

  Sufletul îmi este strâmtorat de o nebiruită teamă, încer¬când să zugrăvesc chipul duhovnicesc al Sfântului Ierarh Calinic. Ar trebui o viaţă de înger pentru a găsi cuvintele care să înfăţişeze viaţa acestui Sfânt întocmai cu a îngerilor. Dar cum aş putea atinge înălţimile şi adâncimile lumii de gânduri şi de simţiri dumnezeieşti care au umplut fiinţa acestui Sfânt, cu o minte acoperită de tina patimilor şi înlănţuită de pă¬mânt- Cum aş putea, om sufletesc, lipsit de luminile Duhului, să...

 • Cursuri Istoria Civilizatiei Crestine

  CALATORIA MISIONARA A SF .AP.ANDREI IN SCITIA MINOR-Despre Scitia Minor sau Scitia Mica (Dobrogea de astazi s-a schis mult si sunt publicate numeroase volume cu inscriptii grecesti si latinesti,ce dateaza inca din secolele anterioare crestinismului,incepand cu sec al 6 lea.In volumul cel mai des citat,Tristia ce cuprinde poeme in care isi deplange soarta ,departe de femeia iubita,ca si in alte poezii,cunoscute sum titlul generic,Ex Ponto.In acest climat conturat de lucrari referitoare la...

 • Mitropolia Ungrovlahiei

  Problema întemeierii mitropoliilor româneşti, a Ungrovlahiei, a Moldovei şi Transilvaniei, a preocupat istoricii ecleziastici, încă din a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi până astăzi. Dacă prin modul actual de abordare a problemei, prin folosirea documentelor, mai vechi sau mai noi, începuturile mitropoliilor Ungrovlahiei şi Moldovei sunt, în general rezolvate, nu acelaşi lucru putem spune despre începuturile mitropoliei Transilvaniei. Contextul istoric şi politic nu a fost acelaşi...

 • Mitropolia Moldovei

  Mitropolia Moldovei s-a întemeiat în, cu totul, alte condiţii. Contextul istoric, în care s-a înfiinţat mitropolia Moldovei, a fost cu totul altul decât în Ţara Românească. Statul medieval Moldova s-a înfiinţat prin descălecatul voievozilor maramureşeni, la est de Carpaţi, unde se organizase o marcă de apărare a Transilvaniei şi Ungariei, în faţa invaziilor tătare. Prin anul 1352, în fruntea acestei unităţi administrative era voievodul român, din Maramureş, Dragoş. El şi-a stabilit reşedinţa...

Pagina 6 din 8