Toate cursurile din domeniul Religie

 • Drept Bisericesc

  Aşa cum precizam în cursul introductiv din anul III, Manifestându-se în societate, Biserica este nevoită să îmbrace o haină lumească, instituţională. Caracterul instituţional al Bisericii este un mijloc necesar în lume, dar el nu trebuie să devină un scop în sine. Biserica îmbracă haina instituţiei, dar este nevoie ca prin această haină să transpară lumina harului. Caracterul instituţional nu trebuie să încorseteze identitatea eshatologică, ci doar să ajute Biserica să se facă înţeleasă şi...

 • Istoria Religiilor

  Sistemele religioase ale Indiei - India, din punct de vedere geografic, economic, cultural, religios este un continent separat de restul Asiei şi de Australia; este unul dintre cele mai mari şi mai bogate ţări din lume. - Populaţia veche : puţine date - Peste aceasta au venit dravidienii; au întemeiat o adevărată civilizaţie, între anii 2500-1500 î.H. - Religia dravidienilor avea în centru cultivarea unei divinităţi feminine - 2000-1500: au migrat peste această populaţie triburi de limbă...

 • Conceptia despre Imparatia lui Dumnezeu in Invatatura Mantuitorului Nostru Iisus Hristos

  Centralitatea „Împărăţiei lui Dumnezeu” în predica Mântuitorului nostru Iisus Hristos şi marea influenţă pe care acest concept a avut-o asupra gândirii teologice creştine sunt aspecte care nu mai au nevoie să fie demonstrate. Împărăţia lui Dumnezeu este tema centrală a propovăduirii Mântuitorului, fapt evident din relatările autorilor Evangheliilor sinoptice. Acest lucru a determinat apariţia nenumăratelor studii care au drept obicetiv analiza acestui concept sau a temelor şi motivelor care...

 • Vatican

  Obiectivele cursului: Cursul urmăreşte familiarizarea studenţilor cu o temă particulară a studiului relaţiilor internaţionale, anume prezenţa religiei/a instituţiilor religioase, în mod special a Sfântului Scaun, în sistemul internaţional. Dată fiind complexitatea subiectului există două delimitări: spaţial – cursul are în vedere statele din Europa Central-Răsăriteană (şi URSS) şi cronologic – se limitează la perioada cuprinsă între sfârşitul Primului Război Mondial şi prăbuşirea regimurilor...

 • Manastiri si Biserici Ortodoxe Construite in Secolul XIV in Tara Romaneasca si Moldova

  Cu toate că monarhismul în acest spaţiu există înainte de venirea călugărului Nicodim în ţara Românească (în a doua jumătate a secolului al XIV-lea), ştiri despre o viaţă mănăstirească ortodoxă datează din a doua jumătate a secolului XIV după întemeierea principatelor. Exemple de biserici si mănăstiri ortodoxe situate pe lista obiectivelor turistice: - Mănăstirea Tismana (judeţul Gorj) - ridicată de ieromonahul Nicodim şi îngropat aici cu ajutorul lui Radu I în a doua jumătate a secolului...

 • Taina Hirotoniei

  Este taina prin care, prin punerea mâinilor Ep. se împărtăşeşte unui bărbat harul Ө, în una din cele trei trepte ale preoţiei. A. Condiţii dogmatice 1. Hirotonia poate fi săvârşită numai de Ep. care păstreză succesiunea Ap. 2. Apartenenţa la B.O a candidatului + familiei lui Hirotonia unui Ep. are la “hipopsifia” : martor de credinţă ortodoxă. - Can. 3 Cartagina: noul candidat la hirot. să parvină din familie ort. (soţie, copii, părinţii lui) 3. Pregătirea corespunzătoare a...

 • Sfantul Calinic, Staretul Gheorghe si Spiritualitatea Ortodoxa Integrala

  Sufletul îmi este strâmtorat de o nebiruită teamă, încer¬când să zugrăvesc chipul duhovnicesc al Sfântului Ierarh Calinic. Ar trebui o viaţă de înger pentru a găsi cuvintele care să înfăţişeze viaţa acestui Sfânt întocmai cu a îngerilor. Dar cum aş putea atinge înălţimile şi adâncimile lumii de gânduri şi de simţiri dumnezeieşti care au umplut fiinţa acestui Sfânt, cu o minte acoperită de tina patimilor şi înlănţuită de pă¬mânt- Cum aş putea, om sufletesc, lipsit de luminile Duhului, să...

 • Cursuri Istoria Civilizatiei Crestine

  CALATORIA MISIONARA A SF .AP.ANDREI IN SCITIA MINOR-Despre Scitia Minor sau Scitia Mica (Dobrogea de astazi s-a schis mult si sunt publicate numeroase volume cu inscriptii grecesti si latinesti,ce dateaza inca din secolele anterioare crestinismului,incepand cu sec al 6 lea.In volumul cel mai des citat,Tristia ce cuprinde poeme in care isi deplange soarta ,departe de femeia iubita,ca si in alte poezii,cunoscute sum titlul generic,Ex Ponto.In acest climat conturat de lucrari referitoare la...

 • Mitropolia Ungrovlahiei

  Problema întemeierii mitropoliilor româneşti, a Ungrovlahiei, a Moldovei şi Transilvaniei, a preocupat istoricii ecleziastici, încă din a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi până astăzi. Dacă prin modul actual de abordare a problemei, prin folosirea documentelor, mai vechi sau mai noi, începuturile mitropoliilor Ungrovlahiei şi Moldovei sunt, în general rezolvate, nu acelaşi lucru putem spune despre începuturile mitropoliei Transilvaniei. Contextul istoric şi politic nu a fost acelaşi...

 • Mitropolia Moldovei

  Mitropolia Moldovei s-a întemeiat în, cu totul, alte condiţii. Contextul istoric, în care s-a înfiinţat mitropolia Moldovei, a fost cu totul altul decât în Ţara Românească. Statul medieval Moldova s-a înfiinţat prin descălecatul voievozilor maramureşeni, la est de Carpaţi, unde se organizase o marcă de apărare a Transilvaniei şi Ungariei, în faţa invaziilor tătare. Prin anul 1352, în fruntea acestei unităţi administrative era voievodul român, din Maramureş, Dragoş. El şi-a stabilit reşedinţa...

 • Istorie si Fenomenologie, Hermeneutica Religioasa

  O înţelegere a fen. religios presupune o investigare istorică iar pe de altă parte o decriptare, developare a actului şi faptului religios şi o încadrare a cestui tip de comport. dpdv cultural social, o fenomenologizare a actului şi faptului religios. Analiza istorică a faptului religios trebuie operată cu toate informaţiile din diferite surse a comport. religios.: informaţii scrise şi nescrise, documente literare şi alt fel de documente (arheologice), să pătrundem şi să reconstituim...

 • Dogmatica

  Capitolul I CĂILE DE TRANSMITERE A REVELAŢIE SUPRANATURALE SFÂNTA SCRIPTURĂ ŞI SFÂNTA TRADIŢIE Revelaţia s-a păstrat şi s-a transmis de-a lungul vremii, în întreaga perioadă a Vechiului Testament, a Noului Testament şi până în zilele noastre şi se va păstra până la sfârşitul veacurilor, păstrătoarea şi transmiţătoarea ei fiind Biserica. Revelaţia s-a încheiat odată cu ultima scriere a Noului Testament (în jurul anului 100 după Hristos) dar de atunci ea s-a păstrat şi s-a transmis până...

 • Dogmatica Ortodoxa - Curs

  CURSUL I: TEOLOGIA – CHEMAREA LĂUNTRICĂ A OMULUI SPRE CUNOAŞTEREA LUI DUMNEZEU SENSUL NOŢIUNII „TEOLOGIE” Cuvântul „teologie” este folosit încă din antichitate şi se referea la ştiinţa despre zei sau despre divinitate. Provine din grecescul theos, Dumnezeu şi logos, cuvânt, ştiinţă, cunoaştere, raţiune. Îl descoperim folosit în Metafizica lui Aristotel, referindu-se la conceptul păgân de cunoaştere a voii zeilor. Primul scriitor creştin care-l foloseşte cu înţeles creştin este Fericitul...

 • Dogmatica

  I. ECO-TEOLOGIA CA TEANDRIE La început a fost Raţiunea Materia a fost considerată bună dintotdeauna pentru că avea originea în Dumnezeu. Era rodul voinţei, încredinţată omului spre guvernare şi folosire, aşa încât avea menirea să fie instrumentul prin care omul să recunoască autoritatea Făcătorului şi să aibă un mediu propice de viaţă. A fost pusă în folosul omului înainte de căderea în păcatul strămoşesc, dar a rămas solidară cu el şi după aceasta. Cu ea omul rămâne convieţuieşte pănă la...

 • Dogmatica Ortodoxa

  Am avut prilejul să-l ascult pe Mitropolitul Kallistos Ware vorbind despre viaţa creştină ortodoxă în contextul modern, l-am însoţit zi şi noapte ca pelerin, căutător avid al înţelepciunii şi sfinţeniei părinţilor duhovniceşti, l-am intervievat cu privire la practici ale ortodoxiei tradiţionale în viaţa creştinului occidental la sfârşit de mileniu II, l-am văzut văzut scriind, predicând, slujind şi spovedind, m-a binecuvântat rugându-ne la mănăstiri, în mijlocul credincioşilor, în prag de...

Pagina 6 din 8