Toate cursurile din domeniul Religie

 • Sfantul Calinic, Staretul Gheorghe si Spiritualitatea Ortodoxa Integrala

  Sufletul îmi este strâmtorat de o nebiruită teamă, încer¬când să zugrăvesc chipul duhovnicesc al Sfântului Ierarh Calinic. Ar trebui o viaţă de înger pentru a găsi cuvintele care să înfăţişeze viaţa acestui Sfânt întocmai cu a îngerilor. Dar cum aş putea atinge înălţimile şi adâncimile lumii de gânduri şi de simţiri dumnezeieşti care au umplut fiinţa acestui Sfânt, cu o minte acoperită de tina patimilor şi înlănţuită de pă¬mânt- Cum aş putea, om sufletesc, lipsit de luminile Duhului, să...

 • Cursuri Istoria Civilizatiei Crestine

  CALATORIA MISIONARA A SF .AP.ANDREI IN SCITIA MINOR-Despre Scitia Minor sau Scitia Mica (Dobrogea de astazi s-a schis mult si sunt publicate numeroase volume cu inscriptii grecesti si latinesti,ce dateaza inca din secolele anterioare crestinismului,incepand cu sec al 6 lea.In volumul cel mai des citat,Tristia ce cuprinde poeme in care isi deplange soarta ,departe de femeia iubita,ca si in alte poezii,cunoscute sum titlul generic,Ex Ponto.In acest climat conturat de lucrari referitoare la...

 • Mitropolia Ungrovlahiei

  Problema întemeierii mitropoliilor româneşti, a Ungrovlahiei, a Moldovei şi Transilvaniei, a preocupat istoricii ecleziastici, încă din a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi până astăzi. Dacă prin modul actual de abordare a problemei, prin folosirea documentelor, mai vechi sau mai noi, începuturile mitropoliilor Ungrovlahiei şi Moldovei sunt, în general rezolvate, nu acelaşi lucru putem spune despre începuturile mitropoliei Transilvaniei. Contextul istoric şi politic nu a fost acelaşi...

 • Mitropolia Moldovei

  Mitropolia Moldovei s-a întemeiat în, cu totul, alte condiţii. Contextul istoric, în care s-a înfiinţat mitropolia Moldovei, a fost cu totul altul decât în Ţara Românească. Statul medieval Moldova s-a înfiinţat prin descălecatul voievozilor maramureşeni, la est de Carpaţi, unde se organizase o marcă de apărare a Transilvaniei şi Ungariei, în faţa invaziilor tătare. Prin anul 1352, în fruntea acestei unităţi administrative era voievodul român, din Maramureş, Dragoş. El şi-a stabilit reşedinţa...

 • Istorie si Fenomenologie, Hermeneutica Religioasa

  O înţelegere a fen. religios presupune o investigare istorică iar pe de altă parte o decriptare, developare a actului şi faptului religios şi o încadrare a cestui tip de comport. dpdv cultural social, o fenomenologizare a actului şi faptului religios. Analiza istorică a faptului religios trebuie operată cu toate informaţiile din diferite surse a comport. religios.: informaţii scrise şi nescrise, documente literare şi alt fel de documente (arheologice), să pătrundem şi să reconstituim...

 • Dogmatica

  Capitolul I CĂILE DE TRANSMITERE A REVELAŢIE SUPRANATURALE SFÂNTA SCRIPTURĂ ŞI SFÂNTA TRADIŢIE Revelaţia s-a păstrat şi s-a transmis de-a lungul vremii, în întreaga perioadă a Vechiului Testament, a Noului Testament şi până în zilele noastre şi se va păstra până la sfârşitul veacurilor, păstrătoarea şi transmiţătoarea ei fiind Biserica. Revelaţia s-a încheiat odată cu ultima scriere a Noului Testament (în jurul anului 100 după Hristos) dar de atunci ea s-a păstrat şi s-a transmis până...

 • Dogmatica Ortodoxa - Curs

  CURSUL I: TEOLOGIA – CHEMAREA LĂUNTRICĂ A OMULUI SPRE CUNOAŞTEREA LUI DUMNEZEU SENSUL NOŢIUNII „TEOLOGIE” Cuvântul „teologie” este folosit încă din antichitate şi se referea la ştiinţa despre zei sau despre divinitate. Provine din grecescul theos, Dumnezeu şi logos, cuvânt, ştiinţă, cunoaştere, raţiune. Îl descoperim folosit în Metafizica lui Aristotel, referindu-se la conceptul păgân de cunoaştere a voii zeilor. Primul scriitor creştin care-l foloseşte cu înţeles creştin este Fericitul...

 • Dogmatica

  I. ECO-TEOLOGIA CA TEANDRIE La început a fost Raţiunea Materia a fost considerată bună dintotdeauna pentru că avea originea în Dumnezeu. Era rodul voinţei, încredinţată omului spre guvernare şi folosire, aşa încât avea menirea să fie instrumentul prin care omul să recunoască autoritatea Făcătorului şi să aibă un mediu propice de viaţă. A fost pusă în folosul omului înainte de căderea în păcatul strămoşesc, dar a rămas solidară cu el şi după aceasta. Cu ea omul rămâne convieţuieşte pănă la...

 • Dogmatica Ortodoxa

  Am avut prilejul să-l ascult pe Mitropolitul Kallistos Ware vorbind despre viaţa creştină ortodoxă în contextul modern, l-am însoţit zi şi noapte ca pelerin, căutător avid al înţelepciunii şi sfinţeniei părinţilor duhovniceşti, l-am intervievat cu privire la practici ale ortodoxiei tradiţionale în viaţa creştinului occidental la sfârşit de mileniu II, l-am văzut văzut scriind, predicând, slujind şi spovedind, m-a binecuvântat rugându-ne la mănăstiri, în mijlocul credincioşilor, în prag de...

 • Studiul Noului Testament

  CARTEA FAPTELE APOSTOLILOR Alegerea celor doisprezece s-a făcut dintr-un număr mai mare de ucenici (Lc. 6, 13), Mântuitorul numindu-i Apostoli. Pe aceştia îi va considera prieteni şi nu slugi (In. 15, 15), pentru că ei aveau să fie cei mai apropiaţi ucenici ai Domnului, făcându-se martorii Întrupării, Botezului, Transfigurării, Învierii şi Înălţării Sale. Ei L-au cunoscut personal pe Domnul slavei, Hristosul, Mesia lui Dumnezeu, L-au auzit, L-au văzut şi L-au atins (I In. 1, 1). Ei nu...

 • Hotararile celor 7 Sinoade Ecumenice

  Sinodul Întâi Ecumenic de la Niceea (325) Despre dumnezeirea lui Hristos Împotriva arienilor Crezul mărturisit de către cei 318 Părinţi Credem într-Unul Dumnezeu, Tatăl Atot¬pu¬ter¬nic, Făcătorul tuturor celor văzute şi celor nevăzute. Şi într-Unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, născut din Tatăl, Unul Născut, adică din [fiinţa] Tatălui, Dumnezeu din Dumne¬zeu, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu făcut, Cel de-o-fi¬inţă cu Tatăl, prin Care...

 • Omiletica

  A. OMILETICĂ GENERALĂ Capitolul 1: GENERALITĂŢI 1.1. Disciplina omileticii: definiţie, scop, necesitatea sa 1.2. Temeiurile propovăduirii creştine în Biserica Ortodoxă 1.3. Calităţile predicatorului: intelectuale, religioase, morale şi fi-zice Referinţe bibliografice Aplicaţii - Obiective educaţionale La sfârşitul acestui capitol veţi putea să: - cunoaşteţi specificul omileticii între celelalte discipline teologice; - cunoaşteţi convingerea necesităţii predicării în Biserica...

 • Introducere in Studiul IBOR

  Istoria B.O.R este disciplina care cercetează critic și înfățișează sistematic viața creștina la români, adică apariția și dezvoltarea pe care a luat-o B.O.R în cursul veacurilor pe teritoriul patriei noastre. Însemnătatea studiului I.B.O.R reiese din însăși rolul pe care l-a îndeplinit biserica în viața credincioșilor noștri. 1.Biserica a avut și are un rol religios-moral acela de a sădi în sufletele credincioșilor credința în Dumnezeu și dragostea față de aproapele îndemnându-i să fie...

 • Sfantul Duh Sfintitorul - Lucrarea Lui in Biserica si in Lume

  Sfantul Duh, Sfintitorul si Domnul-de-viata-facatorul este a treia persoana a Sfintei Treimi. El este consubstantial, adica de aceeasi fiinta cu Tatal si cu Fiul si egal cu Ei. Sfanta Scriptura si Sfanta Traditie ne descopera limpede aceasta invatatura despre Duhul Sfant. Astfel, Mantuitorul ne invata ca Duhul Sfant are fiinta dumnezeiasca de la Tatal, prin purcedere "Iar cand va veni Mangaietorul, pe care-L voi trimite voua de la Tatal, Duhul Adevarului, Care de la Tatal purcede, Acela...

Pagina 7 din 8