Arheologie biblică

Curs
9/10 (3 voturi)
Domeniu: Religie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 104 în total
Cuvinte : 56622
Mărime: 213.23KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Pr Prof. Arion
Curs Vechiul Testament, anul I, semestrul I, Teologie ortodoxa

Extras din document

Arheologia biblică este o disciplină teologică ce expune în mod ştiinţific situaţia naturală, religioasă, socială economică şi culturală a poporului Israel, de la origini până la anul 70 d. Hristos.

Privită din perspectivă istorică, Arheologia biblică alături de Arheologia creştină (disciplina care se ocupă de viaţa creştinismului primar), se poate încadra în Arheologia laică propriu-zisă (= ştiinţa care studiază trecutul istoric al omenirii pe baza interpretării urmelor materiale păstrate).

Sursa informaţiilor acestei discipline este constituită din mărturisirile de Sfintei Scripturi îmbinate cu cercetările istorice şi arheologice.

Focalizarea asupra poporului evreu se datorează interesului teologic pe care îl reprezintă în contextul preocupărilor lui Dumnezeu de a alcătui şi pregăti un popor adecvat pentru al primii pe Mesia, Răscumpărătorul păcatului Strămoşesc. Dumnezeu se revelează întotdeauna numai întru-un cadru determinat, pregătit adecvat pentru a-i recepta corect mesajul intenţionat.

Arheologia biblică oferă suportul necesar unei înţelegeri aprofundate în privinţa vieţii poporului evreu în contextul gândirii şi a mentalităţilor antice.

Pentru o corectă receptare a realităţilor exprimate în Vechiul Testament, Arheologia biblică oferă cadrul necesar deoarece moravurile, obiceiurile, expresiile şi concepţiile vehiculate atunci erau cu totul diferite faţă de ceea ce obişnuim astăzi.

O încercare de interpretare a textelor biblice fără a cunoaşte contextul cultural şi religios al acestora nu poate duce decât la concluzii pripite şi superficiale care întunecă imaginea reală pe care trebuie să o avem despre revelaţia Vechiul Testament şi în ultimă instanţă despre Dumnezeu. Cultul mozaic ar fi incorect înţeles iar relaţia strânsă cu cel creştin preluat în Biserica primară nu şi-ar mai găsi justificarea.

Necunoaşterea stării social-religioase a evreilor constituie o barieră fermă în calea înţelegerii contextului de activitate desfăşurată de Mântuitorul Iisus Hristos pentru înnoirea lumii. Importanţa cunoaşterii corecte a revelaţiei Vechiul Testament pentru a înţelege pe cea din Noul Testament a fost recunoscută chiar de Mântuitorul Iisus Hristos când reproşa evreilor: Cercetaţi Scripturile, că socotiţi că în ele aveţi viaţă veşnică. Şi acelea sunt care mărturisesc despre Mine. Şi nu voiţi să veniţi la Mine, ca să aveţi viaţă!………Să nu socotiţi că Eu vă voi învinui la Tatăl, cel ce vă învinuieşte este Moise, în care voi aţi nădăjduit. Că dacă aţi fi crezut lui Moise aţi fi crezut şi Mie, căci despre Mine a scris acela. Iar dacă celor scrise de el nu credeţi, cum veţi crede în cuvintele Mele (Ioan 5, 39-40; 45-47).

În sinagoga din Nazaret Mântuitorul …S-a sculat să citească. Şi I s-a dat cartea prorocului Isaia. Şi deschizând El cartea, a găsit locul unde era scris: <<Duhul Domnului este peste Mine, pentru că M-a uns să binevestesc săracilor: M-a trimis să vindec pe cei zdrobiţi cu inima, să propovăduiesc robilor dezrobirea şi celor orbi vederea să slobozesc pe cei apăsaţi şi să vestesc anul plăcut Domnului>>(Isaia 61,1-2). Şi închizând cartea şi dând-o slujitorului, a sezut, iar ochii tuturor din sinagogă erau aţintiţi asupra Lui. Şi El a început a zice către ei: Astăzi s-a împlinit Scriptura aceasta în urechile voastre (Luca 4, 16-21). În această pericopă ni se dovedeşte cu prisosinţă importanţa doctrinară şi prefigurativă pe care o are Vechiul Testament faţă de învăţăturile Noului Testament, nu doar ca o concluzie a noastră ci ca o apreciere cu autoritate a însuşi Fiului dumnezeiesc conştient de faptul …că trebuie să se împlinească toate cele scrise de Mine în legea lui Moise, în prooroci şi în psalmi (Luca 24, 44).

Şi Sfinţii Apostoli au fost conştienţi de valoarea doctrinară a Vechiului Testament. Sfântul Apostol Pavel spune Legea ne-a fost călăuză spre Hristos (Galateni 3, 24), iar învăţăturile conţinute constituie umbra celor viitoare (Coloseni 2,17; Evrei 10,1), care aveau să se împlinească în Noul Testament.

Evanghelistul Matei în intenţia de a dovedi că Iisus din Nazaret care a fost răstignit dar a înviat este Mesia prezis de profeţi recurge adesea la comparaţii între anumite evenimente din viaţa Mântuitorului şi proorocii vechi testamentare folosind formula …si acestea toate s-au făcut ca să se împlinească ceea ce s-a spus de Domnul prin Proorocul care zice (Matei 1, 22) sau …ca să se împlinească cuvântul spus de Domnul prin proorocul…(Matei II,15-23), atunci s-a plinit ceea ce se spusese prin Ieremia proorocul (Matei 2, 17).

Sfântul Apostol Pavel a evidenţiat rolul tipic pe care îl joacă Vechiul Testament în baza căruia persoane şi evenimente menţionate în vechile scripturi au un rol prefigurativ pentru evenimentele mântuitoare provocate de Întruparea Mântuitorului Iisus Hristos. Astfel El este Arhiereu Mare care a străbătut cerurile (Evrei 4, 14), şi S-a învrednicit de mai multă slavă decât Moise pentru că acela a fost o slugă credincioasă în casa stăpânului, pe când Acesta este Fiu al Stăpânului (Evrei 3, 3-5). Hristos este în veac Arhiereul nostru desăvârşit, preot după asemănarea lui Melchisedec (Evrei 7). Există un aşezământ (testament) care s-a învechit pentru că un alt Testament s-a înfiinţat şi i-a luat locul (Evrei 8). Există acum un alt cort al mărturiei …cortul cel mai mare şi mai desăvârşit, nu făcut de mână, adică nu din zidirea acesta (Evrei 9, 11), care este în cer Sfânta Sfintelor făcută de mâini (a fost)- închipuirea celei adevărate (Evrei 9, 24). Dacă sângele jertfelor Vechiului Testament aducea curăţirea trupului celor spurcaţi cu atât mai mult sângele lui Hristos, care, prin Duhul cel veşnic, S-a adus lui Dumnezeu pe Sine, jertfă fără de prihană, va curăţi cugetul nostru de faptele cele moarte, ca să slujiţi Dumnezeului celui viu? (Evrei 9,13-14).

Agar şi Sara sunt tip al celor două testamente (Galateni 4, 24-28).

Adam este chipul celui ce avea să vină(Romani 5,14), care poate fi numit Adam cel nou prin care … cei ce primesc prisosinţa harului şi a darului dreptăţii vor împărăţii în viaţă prin Unul Iisus Hristos(Romani 5,17).

Preview document

Arheologie biblică - Pagina 1
Arheologie biblică - Pagina 2
Arheologie biblică - Pagina 3
Arheologie biblică - Pagina 4
Arheologie biblică - Pagina 5
Arheologie biblică - Pagina 6
Arheologie biblică - Pagina 7
Arheologie biblică - Pagina 8
Arheologie biblică - Pagina 9
Arheologie biblică - Pagina 10
Arheologie biblică - Pagina 11
Arheologie biblică - Pagina 12
Arheologie biblică - Pagina 13
Arheologie biblică - Pagina 14
Arheologie biblică - Pagina 15
Arheologie biblică - Pagina 16
Arheologie biblică - Pagina 17
Arheologie biblică - Pagina 18
Arheologie biblică - Pagina 19
Arheologie biblică - Pagina 20
Arheologie biblică - Pagina 21
Arheologie biblică - Pagina 22
Arheologie biblică - Pagina 23
Arheologie biblică - Pagina 24
Arheologie biblică - Pagina 25
Arheologie biblică - Pagina 26
Arheologie biblică - Pagina 27
Arheologie biblică - Pagina 28
Arheologie biblică - Pagina 29
Arheologie biblică - Pagina 30
Arheologie biblică - Pagina 31
Arheologie biblică - Pagina 32
Arheologie biblică - Pagina 33
Arheologie biblică - Pagina 34
Arheologie biblică - Pagina 35
Arheologie biblică - Pagina 36
Arheologie biblică - Pagina 37
Arheologie biblică - Pagina 38
Arheologie biblică - Pagina 39
Arheologie biblică - Pagina 40
Arheologie biblică - Pagina 41
Arheologie biblică - Pagina 42
Arheologie biblică - Pagina 43
Arheologie biblică - Pagina 44
Arheologie biblică - Pagina 45
Arheologie biblică - Pagina 46
Arheologie biblică - Pagina 47
Arheologie biblică - Pagina 48
Arheologie biblică - Pagina 49
Arheologie biblică - Pagina 50
Arheologie biblică - Pagina 51
Arheologie biblică - Pagina 52
Arheologie biblică - Pagina 53
Arheologie biblică - Pagina 54
Arheologie biblică - Pagina 55
Arheologie biblică - Pagina 56
Arheologie biblică - Pagina 57
Arheologie biblică - Pagina 58
Arheologie biblică - Pagina 59
Arheologie biblică - Pagina 60
Arheologie biblică - Pagina 61
Arheologie biblică - Pagina 62
Arheologie biblică - Pagina 63
Arheologie biblică - Pagina 64
Arheologie biblică - Pagina 65
Arheologie biblică - Pagina 66
Arheologie biblică - Pagina 67
Arheologie biblică - Pagina 68
Arheologie biblică - Pagina 69
Arheologie biblică - Pagina 70
Arheologie biblică - Pagina 71
Arheologie biblică - Pagina 72
Arheologie biblică - Pagina 73
Arheologie biblică - Pagina 74
Arheologie biblică - Pagina 75
Arheologie biblică - Pagina 76
Arheologie biblică - Pagina 77
Arheologie biblică - Pagina 78
Arheologie biblică - Pagina 79
Arheologie biblică - Pagina 80
Arheologie biblică - Pagina 81
Arheologie biblică - Pagina 82
Arheologie biblică - Pagina 83
Arheologie biblică - Pagina 84
Arheologie biblică - Pagina 85
Arheologie biblică - Pagina 86
Arheologie biblică - Pagina 87
Arheologie biblică - Pagina 88
Arheologie biblică - Pagina 89
Arheologie biblică - Pagina 90
Arheologie biblică - Pagina 91
Arheologie biblică - Pagina 92
Arheologie biblică - Pagina 93
Arheologie biblică - Pagina 94
Arheologie biblică - Pagina 95
Arheologie biblică - Pagina 96
Arheologie biblică - Pagina 97
Arheologie biblică - Pagina 98
Arheologie biblică - Pagina 99
Arheologie biblică - Pagina 100
Arheologie biblică - Pagina 101
Arheologie biblică - Pagina 102
Arheologie biblică - Pagina 103
Arheologie biblică - Pagina 104

Conținut arhivă zip

  • Arheologie Biblica.doc

Alții au mai descărcat și

Crearea lumii - știință și religie

INTRODUCERE Dintotdeauna omul şi-a pus întrebarea cauzelor existenţei, a avut imboldul de a explica şi de a înţelege ceea ce este necunoscut sau...

Elemente Psihoterapeutice in Spiritualitatea Ortodoxa

Motto: “Toate vi le-am arătat căci ostenindu-vă astfel trebuie să ajutaţi pe cei slabi şi să vă aduceţi aminte de cuvintele Domnului Iisus, căci El...

Mesianismul în epoca premergătoare venirii Mântuitorului

INTRODUCERE Din cele mai vechi timpuri, omul, în căutarea sa, a încercat să obţină ajutorul de la ceea ce este superior lui. Acelaşi lucru putem...

Chip și asemănare în gândirea Părinților Răsăriteni

I.Motivaţie Societatea contemporană este o societate prin excelenţă antropocentrică. Ştiinţa, cultura , întreaga civilizaţie gravitează în jurul...

Statutul Laicilor în Biserică

Introducere: Viaţa bisericească nu poate fi concepută fără laici. Biserica este formată din cler şi credincioşi. Aşa cum fără episcop nu poate...

Căderea în păcat și consecințele ei

a) Cauzele caderii Stăpânul cel iubitor de oameni, ca un Creator ce era, cunoştea mai dinainte vătămarea ce avea să i se nască omului în scurgerea...

Crearea Omului

INTRODUCERE Ca şi toate făpturile, omul îşi are originea la Dumnezeu, dar pe când celelalte făpturi apar prin simpla exprimare a voinţei divine,...

Elemente de antropologie teologică

Preliminarii Aşezat de Dumnezeu în fruntea tuturor creaturilor văzute, omul era destinat să realizeze în el însuşi unitatea şi armonia întregului,...

Te-ar putea interesa și

Mesianismul creștin și cel iudaic - asemănări și deosebiri

INTRODUCERE De fiecare dată e interesant si util sa citeşti , sa te aprofundezi , să studiezi o tema teologica, un segment aparte pentru a...

Etnologia Biblică în Înțeles Clasic și Modern

PREFAŢĂ Încercarea de a face, într-o formă sau alta, bilanţul – întotdeauna provizoriu – al progreselor unei discipline şi inventarul – în...

Daniel - Proorocul Popoarelor

I. INTRODUCERE Dumnezeu a creat omul în perspectiva înmulţirii neamului omenesc pentru a stăpânii întreg pământul. ,,Istoria umanităţii este plină...

Sabat și Duminică

ARGUMENT După ce Duminica a devenit ziua a şaptea şi totodată ziua de odihnă, unii sectari au nesocotit acest lucru. Aceştia au rămas pe concepţia...

Grupări și Partide religios-politice în Iudeea

A) Introducere Grupările cu caracter religos-polotic n-au existat decât după revenirea iudelor din exil, mai precis după câștigarea independenței...

Căsătoria și Divorțul la Vechii Evrei

CĂSĂTORIA ŞI DIVORŢUL LA VECHII EVREI I. Introducere Unirea bărbatului cu femeia a fost binecuvântată de Dumnezeu imediat după crearea primilor...

Vechiul Testament - Forme de Organizare și de Administrare în Țara Sfantă

1. PREZENTARE GENERALĂ Tema aleasă pentru acest referat presupune prezentarea detaliată a doua aspecte : in primul rand organizarea poporului ales...

Jertfele Vechiului Testament

INTRODUCERE Omul, ca fiinta religioasa, isi manifesta credinta in Dumnezeu prin jertfe si rugaciune. Jertfele sunt expresia adorarii lui fata de...

Ai nevoie de altceva?