Artă Creștină

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Religie
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 13 în total
Cuvinte : 2721
Mărime: 34.39KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ion Gheorghiu

Extras din document

Date de identificare: biserica (hramul/hramurile), parohia, monument/sit istoric (cod LMI)

Localizare teritorial-administrativă:

- protopopiatul, eparhia

- judeţul, localitatea (comuna, satul), strada şi nr., numele anterior al străzii, codul poştal

- proprietatea Statului/Bisericii Ortodoxe Române, etc.

Stadiul cercetărilor referitoare la biserică: monografii, studii, articole (publicate sau inedite)

Date sumare despre localitate (mediul rural)/mahala (mediul urban): aşezare geografică, apartenenţă teritorial-administrativă de-a lungul vremii, populaţie, toponimie, atestări documentare, istoricul localităţii/mahalalei şi al familiilor domiciliate aici, şcoli şi alte instituţii de cultură, etc

Datarea bisericii: pe baza documentelor epigrafice (pisania/pisaniile şi alte inscripţii) şi oficiale (hrisoave, aşezământul ctitorului, etc); arheologică; potrivit tradiţiei

Fazele importante ale lăcaşului şi ale clădirilor anexe (arhitectură şi iconografie): lăcaşuri anterioare (de lemn/piatră), întemeiere, refaceri, restaurări, demolări sau distrugeri; vizite pastorale şi resfinţiri

Ctitori, donatori şi binefăcători

Slujitorii bisericii (preoţi, diaconi, dascăli/cântăreţi, paracliseri, etc)

Epitropi şi enoriaşi de seamă din viaţa parohiei

Viaţa liturgică şi culturală, activităţi social-filantropice în cadrul parohiei

Proprietăţile bisericii: imobile, moşii şi alte terenuri, etc

Anexe: fotografii, copii ale unor documente sau pomelnice, etc

DESCRIEREA ARHITECTURALĂ

- tipul de planimetrie şi de compartimentare (influenţe şi surse)

- planimetria lăcaşului pe compartimente: altar, naos, pronaos, pridvor

- decoraţia arhitecturală şi sculpturală a faţadelor

- construcţiile anexe: clopotniţa, casa parohială, etc

- informaţii despre arhitecţi, meşteri, sculptori, restauratori şi alţi executanţi

- anexe: fotografii, relevee, schiţe şi planuri

DESCRIEREA ICONOGRAFICĂ

Informaţii generale: coexistenţa unor picturi din epoci diferite; pictură din nou/restaurare: datare, tehnica picturală (frescă, ulei, tempera), stare prezentă; pictori/restauratori executanţi

Programul altarului: semicalota (bolta) altarului; bolta/arcul triumfal (deasupra catapetesmei); primul registru de sub semicalota: scena centrală şi scene laterale; registrele 2 şi 3, etc; scene iconografice la Proscomidiar şi Diaconicon; alte scene şi amplasamentele respective

Programul catapetesmei: Crucea răstignirii (Molenii); registrele 1,2 cu scenele centrale şi medalioane/busturi laterale de Profeţi şi Apostoli; registrul icoanelor praznicare cu scena centrală şi cele laterale; registrul icoanelor împărăteşti (centrale şi laterale, uşile împărăteşti şi diaconeşti etc); registrul temelor de sub icoanele împărăteşti; alte scene/persoane/detalii ornamentale etc

Programul turlei naosului : cupola turlei; primul registru (de sus) al tamburului turlei; registrele 2, 3, 4, etc; pandantivii de la baza tamburului turlei (Sf. Evanghelişti); arcurile maestre (arcurile mari de la baza turlei: Est,Sud,Vest, Nord): scene/persoane; alte scene/persoane şi amplasamentele lor.

Preview document

Artă Creștină - Pagina 1
Artă Creștină - Pagina 2
Artă Creștină - Pagina 3
Artă Creștină - Pagina 4
Artă Creștină - Pagina 5
Artă Creștină - Pagina 6
Artă Creștină - Pagina 7
Artă Creștină - Pagina 8
Artă Creștină - Pagina 9
Artă Creștină - Pagina 10
Artă Creștină - Pagina 11
Artă Creștină - Pagina 12
Artă Creștină - Pagina 13

Alții au mai descărcat și

Simboluri Cristice - Culorile si Semnificatia lor

CAPITOLUL 1 ARTA ŞI RELIGIA Printre manifestătrile vieţii sociale, religia este una dintre acelea care a fost mai bine studiată. Cercetările...

Managementul în Biserică

Introducere Există diverse feluri de a ne raporta la Biserică. Din punct de vedere filosofic şi social ea poate fi analizată ca instituţie...

Religile Lumii

Islamul Islamul este o religie avraamică, monoteistă, fondată în secolul al VII-lea şi bazată pe textul religios cunoscut sub numele de Coran....

Arheologie Biblica

Arheologia biblică este o disciplină teologică ce expune în mod ştiinţific situaţia naturală, religioasă, socială economică şi culturală a...

Cursuri Religie

Sf. Taine sunt lucrări instituite de Hristos, prin care se împărtăşeşte harul Sf. Duh. Despre Sf. Taine tratează Teologia Dogmatică, într-un...

Iconoclasmul

Iconoclasmul nu a apărut odată cu Leon III Isaurul, căci un curent, să-i zicem subteran, de ostilitate faţă de imagini era prezent de câteva...

Studiul Noului Testament

CARTEA FAPTELE APOSTOLILOR Alegerea celor doisprezece s-a făcut dintr-un număr mai mare de ucenici (Lc. 6, 13), Mântuitorul numindu-i Apostoli. Pe...

Pentateuhul

Pentateuhul I. Introducere 1. Teoria surselor A. Preliminarii - până la începutul filozofiei deiste din secolul XVIII. biserica creştină nu a...

Te-ar putea interesa și

Imperiul Bizantin in Sec XV-lea, Legaturile cu Moldova

INTRODUCERE Multe râuri de cerneală au curs, scriindu-se despre faimosul Imperiu Bizantin, dar mai multă cerneală a curs sriindu-se despre căderea...

Spiritualitatea Hotararilor Sinodului VII Ecumenic

INTRODUCERE Se observă în perioada postmodernă o serioasă reîntoarcere a preocupărilor spirituale, dacă în veacul al XIX-lean şi în bună parte din...

Inceputurile Monahismului in Romania

Cuvant introductiv « Monahismul este stilul de viata evanghelica consacrata rugaciunii , contemplatiei si ascezei , in retragere de lume si in...

Inceputurile Crestinismului pe Teritoriul Dobrogei

Despre inceputurile crestinismului pe teritoriul tarii noastre si in special pe teritoriul care a fost vechea provincie Dacia lui Traian s-a mai...

Ion (Jean) Dinu - Personalitate Marcanta a Zonei Adamclisi

INTRODUCERE Lucrarea mea vrea să trateze viaţa, opera şi multiplele aspecte legate de activitatea lui Ion Dinu, personalitate a Adamclisi-ului,...

Civilizatii Crestine

I. Cultură şi civilizaţie. Civilizaţia creştină, parte a civilizaţiei universale Este deosebit de important să se perceapă nuanţele termenilor de...

Istoria Icoanei și a Iconoclasmului

PARTEA I CHIPUL CEL VEŞNIC Sfântul Pavel spune despre Hristos: „El este chipul Dumnezeului celui nevăzut” (Col 1,15), şi Hristos însuşi spune lui...

Despre Folclor, Traditii Crestine si Arta Populara

Uneori este atâta frumuseţe pe lume încât inima mea neputând să o primească se ascunde într-o peşteră” -Vince Lombardi Prin folclor înţelegem...

Ai nevoie de altceva?