Curs Spiritualitate

Curs
9/10 (3 voturi)
Domeniu: Religie
Conține 4 fișiere: doc
Pagini : 55 în total
Cuvinte : 26426
Mărime: 104.45KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

• Cumpătarea la mâncare, băutură şi somn.

• Paza simţurilor, în special al văzului şi gândului.

• Supravegherea comportamentului, ţinutei, cuvântului şi gesturilor noastre.

• Fuga de ispită şi evitarea ocaziilor care ar putea declanşa patima desfrânării.

• Înfrânarea şi postul trupesc care vestejesc poftele şi ofilesc patimile.

• Rugăciunea smerită şi stăruitoare de cerere a ajutorului lui Dumnezeu.

• Citirea deasă a Sfintei Scripturi, care ne oferă numeroase modele de luptă împotriva patimilor (inclusiv a desfrânării).

• Osteneala şi lucrul mâinilor prin care trupul nu este lăsat să lâncezească.

• Alungarea imaginilor şi a amintirilor primejdioase.

• Evitarea conversaţiilor prea familiare şi îndelungate cu persoane de celălalt sex. Spiritualitatea ortodoxă ne recomandă ca în fiecare femeie să vedem nu o potenţială ispită, ci o soră întru Domnul, o posibilă cuvioasă şi mărturisitoare creştină, care ar putea împodobi calendarul.

• Spovedanie deasă la un duhovnic încercat, bun cunoscător al sufletului uman.

• Meditarea la sfârşitul vieţii şi judecata de apoi, când vom da socoteală pentru faptele, cuvintele şi gândurile noastre.

• Meditarea la adâncurile înţelesuri ale Sf. Taine a Cununiei şi îmbrăţişarea vieţii de familie.

Familia – Biserica de acasă

Fiinţă umană poartă în adâncul sufletului său, o vocaţie social, comunitară este o fiinţă dialogică (familială). Ea nu se simte niciodată deplin împlinită în singurătate, decât pentru înalte raţiuni duhovniceşti, cum este monahismul. La modul general pt. ea singurătatea este o suferinţă, poate chiar cea mai mare.

Omul este o fiinţă complementară şi simte permanent în adâncul sufletului său nevoia de a-şi împărtăşi bucuriile şi necazurile sale, unei fiinţe apropiate care să rezoneze la trăirile sale, o persoană căreia să-i împărtăşească împlinirile sale, cu speranţa că alături de aceasta, ele se vor înmulţi şi curăţi, dar şi necazurile şi neîmplinirile sale, nu pt. a-l împovăra, ci cu nădejdea că alături de o astfel de fiinţă suferinţele sale se vor uşura şi alina.

O problemă pe care o pune tot mai frecvent psihologia contemporană este cea referitoare la factorii sau criteriile după care trebuie ales viitorul(a) partener(a) de viaţă. Dacă în vechime binecuvântarea părinţilor avea un rol hotărâtor, azi celor mai mulţi dintre tineri l-i se pare un lucru depăşit. De cele mai multe ori ei aleg doar după propriul plac şi nu totdeauna criteriile de alegere sunt cele mai potrivite.

Un criteriu pe care îl folosesc adeseori tinerii în alegerea lor îl constituie frumuseţea şi atracţia fizică, însă credinţa şi spiritualitatea noastă ortodoxă ne recomandă să căutăm totdeauna la persoana aleasă sau sufletul pereche, nu atât frumuseţea exterioară şi trecătoare, ci frumuseţea şi nobleţea sufletului.

Un alt criteriu îl constituie averea, însă Sfântul Ioan Gură de Aur spune că familia şi căsnicia nu sunt afaceri sau negoţ, ci comuniune de suflete. De asemenea acelaşi Sfânt Părinte ne recomandă să-l rugăm stăruitor pe Dumnezeu să ne lumineze mintea prin alegerea făcută iar calea cea mai potrivită o constituie rugăciunea. (Sf. IGA: Să punem pe Hristos să aleagă în locul nostru).

În alegerea partenerului de viaţă, funcţionează în principiu 2 legi psihologice:

• Similaritatea (întipărirea);

• Complementaritatea.

Cei care îşi aleg sufletul pereche în baza principiului similarităţii, caută persoane care să le semene întru-totul, în timp ce persoanele alese în mod complementar, completează prin trăsăturile lor, personalitatea partenerului. În alegerea jumătăţii funcţionează de asemenea principiul cristalizării intuiţie sau cristalizării amăgire. Persoanele unite în baza primului principiu, pe măsura convieţuirii ajung să descopere la partenerul lor tot mai multe şi înalte calităţi, iar aceasta face legătura lor mai trainică şi mai frumoasă. Cei ce au suferit o cristalizare amăgire, ajung să constate la cealaltă persoană mai multe defecte care conduce la conflicte şi chiar separaţie.

În viaţa unei iubiri, psihologia identifică 3 etape:

• Etapa stimulilor sau a atracţiei interpersonale;

• Etapa valorilor, în care cei doi parteneri îşi împrumută reciproc credinţele, convingerile, dorinţele;

• Etapa rolurilor, în care cele 2 persoane încep să-şi construiască un univers comun în care integrează valori reciproce şi elimină defectele pe care le-a constatat unul la celălalt.

Preview document

Curs Spiritualitate - Pagina 1
Curs Spiritualitate - Pagina 2
Curs Spiritualitate - Pagina 3
Curs Spiritualitate - Pagina 4
Curs Spiritualitate - Pagina 5
Curs Spiritualitate - Pagina 6
Curs Spiritualitate - Pagina 7
Curs Spiritualitate - Pagina 8
Curs Spiritualitate - Pagina 9
Curs Spiritualitate - Pagina 10
Curs Spiritualitate - Pagina 11
Curs Spiritualitate - Pagina 12
Curs Spiritualitate - Pagina 13
Curs Spiritualitate - Pagina 14
Curs Spiritualitate - Pagina 15
Curs Spiritualitate - Pagina 16
Curs Spiritualitate - Pagina 17
Curs Spiritualitate - Pagina 18
Curs Spiritualitate - Pagina 19
Curs Spiritualitate - Pagina 20
Curs Spiritualitate - Pagina 21
Curs Spiritualitate - Pagina 22
Curs Spiritualitate - Pagina 23
Curs Spiritualitate - Pagina 24
Curs Spiritualitate - Pagina 25
Curs Spiritualitate - Pagina 26
Curs Spiritualitate - Pagina 27
Curs Spiritualitate - Pagina 28
Curs Spiritualitate - Pagina 29
Curs Spiritualitate - Pagina 30
Curs Spiritualitate - Pagina 31
Curs Spiritualitate - Pagina 32
Curs Spiritualitate - Pagina 33
Curs Spiritualitate - Pagina 34
Curs Spiritualitate - Pagina 35
Curs Spiritualitate - Pagina 36
Curs Spiritualitate - Pagina 37
Curs Spiritualitate - Pagina 38
Curs Spiritualitate - Pagina 39
Curs Spiritualitate - Pagina 40
Curs Spiritualitate - Pagina 41
Curs Spiritualitate - Pagina 42
Curs Spiritualitate - Pagina 43
Curs Spiritualitate - Pagina 44
Curs Spiritualitate - Pagina 45
Curs Spiritualitate - Pagina 46
Curs Spiritualitate - Pagina 47
Curs Spiritualitate - Pagina 48
Curs Spiritualitate - Pagina 49
Curs Spiritualitate - Pagina 50
Curs Spiritualitate - Pagina 51
Curs Spiritualitate - Pagina 52
Curs Spiritualitate - Pagina 53
Curs Spiritualitate - Pagina 54
Curs Spiritualitate - Pagina 55

Conținut arhivă zip

  • Curs Spiritualitate
    • 02. Smerita cugetare - Iubirea.doc
    • 03. Curs spiritualitate - partea II.doc
    • 04. Mistica.doc
    • Curs Spiritualitate.doc

Alții au mai descărcat și

Interpretări Noi în Privința Evenimentelor de la 1054

Introducere “Ortodoxia a început să se deschidă, prin teologia ei mai nouă, unor experienţe şi explicitări al misterului creştin necesare...

Dimensiunea Catehumenală a Filocaliei

INTRODUCERE Scrierile filocalice vor rămâne, indiferent de timpul care va trece, un nesecat izvor de apă vie. Toți cei care gustă din el vor...

Curs de Spiritualitate

introductive 1926- la Facultatea de Teologie din Chişinău lua fiinţă catedra de Literatură religioasă modernă. 1932- la Bucureşti se infiinţa o...

Misiunea Bisericii și Deschiderea Ecumenică în Mileniul III

1. MISIUNEA CA VOCAŢIE APOSTOLICĂ A BISERICII 1. 1. Etimologia cuvântului „misiune” Misiune (de la verbul mitto, ere - a trimite) înseamnă...

Mozaismul

Capitolul I Arameii preavramici Arameii, un popor de neam semitic, vorbind o limbă înrudită cu limbile asiro-babilonienilor şi a fenicienilor,...

Istoria și Filosofia Religiilor

1. Arameii patriarhii evrei Arameii, un popor de neam semitic, vorbind o limbă înrudită cu limbile asiro-babilonienilor şi a fenicienilor, sunt...

Istoria Bisericii Universale

Cursul nr. 1 INTRODUCERE I. B. U. este o disciplină istorică şi teologică. Cei trei termeni care alcătuiesc numele disciplinei noastre au...

Misiologie și Ecumenism

Cursul nr.1. Introducere: Definiţie, obiect, importanţa, actualitatea, terminologia şi bibliografia disciplinei. Istoria şi perspectiva misiunii...

Te-ar putea interesa și

Sfanta Liturghie - Imparatia Cerului pe Pamant

Introducere „Voi, cei vătămaţi de stricăciune, copiii pământului, veniţi cu gânduri şi simţăminte curate la Sf. Liturghie şi luaţi de aici cele...

Simbolismul Apei în Studiul Comparativ al Religiilor Contemporane

INTRODUCERE MOTTO: “Din început era peste tot numai apă.” În povestirea biblică, ploile anotimpurilor şi roua de dimineaţă din ţara Canaan sunt...

Contribuția lui Ioan Gheorghe Savin la dezvoltarea Misticii

INTRODUCERE Profesorul Ioan Gheorghe Savin face parte din rândul celor mai mari profesori de teologie ai Bisericii Ortodoxe Române, dar și din...

Biserica Orodoxă în timpul lui Mahomed al-II-lea

Introducere Prin lucrarea de faţă “Biserica Ortodoxă în timpul sultanului Mahomed al II - lea Cuceritorul” s-a urmarit aducerea la cunostinţa...

Tibet

Despre care Tibet vorbim? Despre cel reprezentat de tibetanii in exil? Despre Tibetul cultural? Despre spatiul geografic? Sau despre Tibet, asa cum...

Monahismul

Introducere Conform cu concepţia Bisericii Ortodoxe mişcarea monahală este intruchiparea perfectă la tot ceea ce înseamnă viaţa de credinţă. Doar...

Etnogeneza Românească în Context sud-est European

1. Premise, factori şi etape ale etongenezei românilor În cadrul istoriei vechi a României problema etonogenezei românilor ocupă un loc aparte...

Multiculturalism

Putem afirma, că există o legătură foarte strânsă între globalizare,societate şi cultură. În acest sens, D.Held, A.McGrew, D.Goldblatt şi...

Ai nevoie de altceva?